Donate Now

arrow_back

Campaign Homepage

Team Page

אברכי ישיבתינו הקדושה (6 dryvers)

Yeshivas Tiferes Tzviarrow_forward_ios אברכי ישיבתינו הקדושה

Raised:

$11,781

Overdryve:

$2,500

Donors:

170

Original Goal: $1,800

654%

6 Dryvers

הננו בזה להביע קצת מגודל מעלת ישיבתינו הק', המתנהלת תחת נשיאות ראש הישיבה הרה"ג ר' אלעזר מנחם האלפערט שליט"א, המסור בלב ובנפש חפיצה זה ג׳ שנים לחזקה, מאז הקמת הישיבה למען קיום בית השם והצלחת כל אחד ואחד מבני החבורה לגדלם בעולם התורה, דבוק באבותיו ורבותיו לבית בריסק, ולהנחיל אותו לעדת צאנו לעומקה ולאמיתה של תורה לדור הבא של בוני ומקימי עולמות של תורה.. כי זה כל חיינו!!

ישיבת תפארת צבי עומדת בתפארתה זה מיוחד במינה פה בברוקלין ניו יורק, המיועדת לבחורים מבוגרים כלל חסידיים מחוץ לארץ שנפשם ומגמתם חשקה בתורה ויראת שמים ולאזור חיל.

סדרי הישיבה הינם מסודרים באופן הכי חזקה שיש, מתחילים החל משעות המוקדמות בבוקר בסדר לימוד קודם התפילה ואח"כ תפילת שחרית במתינות.

אחרי ארוחת פת שחרית כיד המלך מתקיים סדר הלימוד של עמילות בתורה, משקעים בים התלמוד באופן הלא יאומן לבחורים בגיל כזה, ומדי יום ביומו הבית המדרש אכן מלא מפה אל פה בהשתתפות כל אחד ואחד מבלי יוצא מן הכלל מן התלמידים הצמאים לדבר השם, וקול התורה נשמע מבין כתלינו באופן נפלא משך שעות רבות של סדרי הישיבה בלי רפיון כלל.

ומפעם לפעם נשמע בי מדרשא שיעור כללי בעומק הפשט ורוחב הסוגיא ע"י הראש הישיבה שליט"א.

ובגמר הסדר מתפללים מנחה בכח גדול.

סדר אחר הצהריים מיועד ללימודי בקיאות במטרה לסיים את המסכת הנלמדת במשך השנה, בליווי הרה״ג ר׳ יצחק גרשון טאגער שליט״א הנודע בפי כל לברכה ותהלה לתלמיד חכם מופלג בבקיאות נפלא לאורכה של תורה!

בסוף הסדר יש שיעור על הלכות בשר בחלב ועוד מקצועות נחוציים בדבר ה׳ זו הלכה, ואז זוכים התלמידים לרכוש בקיאות נפלא לדעת המעשה אשר יעשון, מהרה"ג ר׳ פנחס ציטראן שליט״א המיוחד בשיעוריו הנפלאים.

וסדר ערב הינה של שעתיים כלול משני חבורות, האחד בשיעור גפ״ת על בוריה בליווי המגי״ש הרה״ג ר׳ מאיר ליווי שליט״א בהתמסרות שיעוריו המיוחדים במעלתם, במהלך הפשט לאורכה ולרוחבה לעומקה ולאמיתה של תורה בסוגיות הש״ס. והשנית בלימוד שו״ע או״ח לכל החברים השונים הלכות בכל יום, תחת פיקוחו של המגי״ש המופלג במעלות רבות הרה״ג ר׳ אברהם שלמה כץ שליט״א.

ואח"כ מתקיים תפילה מעריב בשעה 9:45 בלילה.

ואחר יומא אריכתא של תורה זוכים להתלהב בחבורה ונשמע שיחת התחזקות נלהב לעלות על במתי תורה ויראה מאת המשפיע פה מפיק מרגליות הרה״ג ר׳ הלל הכהן כץ שליט״א


וכמו״כ בכל שבוע מתקיימים שיחות מוסר, וגם מזמן לזמן ביומא טבא לרבנן מגיעים אורחים חשובים מגדולי המשפיעים בעולם התורה והחסידות להשפיע מעומק לבם להבחורים לשאוף ולעלות בסולם העולה בית קל.

ההרים והגבהות יפצחו לפניכם רנה... משך שנות הקיץ עולים בחבורה על ההרים, לקנות קנין בנפש עז ורחבה על מי מנוחות, באופן חברים מקשיבים בשבת אחים, הנודע בפי כל לשבח דא מילתא. הזמן הקיץ הוא הזמן של החופש אמיתי כי אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה... יכלה המון יריעות לפרט ולצטט קורות הדברים בצורה מפורטת אבל במילים ספורות. קעמפ און מחנה תפארת צבי לאזט זיך נישט גרינג אזוי פארגעסן, די סדרים... די ליל ששי׳ס... די שבתים... די פארברענגען. ועוד ועוד.... איי ווי נעמט מען די הייליגע טעג… די רוח החיים אויף די צופרידענע ישיבה'לייט זאגט שוין אלעס.... אדרבה דרוש היטב ותמצא בהם נחת!

למותר לציין כי עלות החזקת הישיבה, הן החלק הרוחני והן החלק הגשמי מגיעים לסכומים עצומים ואין הבור מתמלא מחולייתו.

והיות שהישיבה אינה משתייכת לשום חסידות או קהילה וכו', לכן חלק הארי של קיום הישיבה, הוא עול הכספי, מוטל באופן תמידי על כתפי מורינו הראש הישיבה הרב אלעזר מנחם האלפערט שליט"א.

על כן נאזרנו חיל ומבקשים אנו מבני קל חי, נא להטות שכם לטובת הישיבה הקדושה, ואנא תרמו יותר מכפי יכולתכם ״כי הם חיינו ואורך ימינו״.

והשם הטוב יהיה בעזרכם להתברך ברוב נחת דקדושה מיוצאי חלציכם ובכל מילי דמיטב.


Show More

Original Goal: $150,000

Bonus Goal: $180,000

114%

2,844

Donors

$171,938

Raised

Donate Now

170 

Donations

search

משפחת מילר מארה"ק

$100

1 year ago

Anonymous

$180

1 year ago

שמעון למשפחת השמעוני

$26

1 year ago

Comments: אלקא דמאיר עננו… מיין שוואגער מאיר. אש שלי סברענט די רעבינס פייער..לטייל בתורתו כי הם חיינו..טאלאנט ממש אין לשער..ביי שבת זינג די מעין כאראקטאר..מיט זיין פיל פארביגע הארמעני..א בעל חסד אזא געטרייער..שפאנט יעדען איין בנערינו ובזקינינו..א ריכטיגע קאמפיין מענעדזער..אלמלא לא מצינו ידינו ורגלינו..א געשמאקע סטאטוס לייגער.. מיט אזא הייכע וועקעבלערי..א עמטליכע גראמער..מאיר מיר זאגען איוף דיר דיינו דיינו..:):)🙏❤️👍🎶

Yedidya Friedman

$18

1 year ago

Comments: keep up the amazing work!!! לכבוד הרה"ג הראש ישיבה שליט"א ולכבוד ר' משה יוסף

Anonymous

$5

1 year ago

The prestige shvugers

$100

1 year ago

Comments: In honor of mair our lovely shvuger :) we feel mamash mamash prestigious 2 take part of this holy task:) now we mamash becoming real shvugers:)

Yanky Oestreicher

$3

1 year ago

Comments: לערנער, שמועסער, בדכן, טריפער,מענעדזשער…. בקיצור א כל בו

Yanky Oestreicher

$5

1 year ago

Comments: To the best Chavrusa, one of a kind !

Jack

$36

1 year ago

Zaidy and Bobby klein

$150

1 year ago

Comments: In honor of our very special grandson Yonason!!!!

Shulem Meisels

$50

1 year ago

באבי און זיידי פעלשטיין

$50

1 year ago

Comments: פון באבי און זיידי צו אונזער באליבטע קאמפיין מענעדזער פון א אייניקל

abraham friedman

$26

1 year ago

Comments: מריחוק המקום וקירוב הלב לכבוד גיסי איש האשכולות, תורה חסידות חכמה וחסד אצלו נשלבות ר' מאיר

Shloimy Klagsbald

$72

1 year ago

Comments: חיזוק קריגסטו ניש דארפסט געלט געב׳עך אבער רעדט קלאר נעקסט טיים

GlassCo

$113

1 year ago

Comments: הערשי when you call we come

Michael Morgenstern

$150

1 year ago

Phone Donation

$18

1 year ago

One of the thousands of Yonoson Fans

$150

1 year ago

Comments: לכבוד האיש הגדול בענקים, איש האשכולות, במעלות נשגבות שאי אפשר לפרטם כי..

The Hartsteins

$36

1 year ago

Comments: Keep it up!!!

עתידין בתי מדרשות לקבוע בארץ

$3

1 year ago

Comments: כנגד - מירון צפת טבריה

Load More

Original Goal: $150,000

Bonus Goal: $180,000

114%

2,844

Donors

$171,938

Raised

Enter Amount

close
Amount
Billing
Payment
1
2
3

Donate Now

© 2024 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket