error

This campaign is no longer active.

arrow_back

Campaign Homepage

Dryver
Rank
6

Dryver Page

אברהם, אפרים, וואלף גאלדבערגער - משה שלעזינגער

Vien arrow_forward_ios אברהם, אפרים, וואלף גאלדבערגער - משה שלעזינגער

Raised:

$15,739

Goal:

$36,000

Donors:

56

43%

Beauty is about to be revealed!

Tiferes Yehoshua Vien,” a modest Kehillah in Monsey, is getting ready to blossom into one of the most prominent shuls in the area.

It is now twenty-five years since the Viener Kehillah established their quiet corner in Monsey, a focal point serving their members, under the leadership of the esteemed Rav Shlit”a. 

Two years ago, with much siyata d’shmaya, the Kehillah moved into a beautiful new building built through the generosity of several individual philanthropists. The move signaled a new era of increased Torah, Avodah, and Gemilas Chassadim, as well as the founding of the ‘Kollel Erev,’ a source of pride for the entire neighborhood.

As the Kehillah prepares to put the finishing touches on the shul’s interior, it relies on the generosity of Klal Yisroel, who appreciates the importance and value of such a project.

We are standing at the threshold of bringing a fortress of Kedushah to completion. Your contribution will help make it a reality and enable us to continue and expand our current activities.

It is well-known that Vien has never before burdened the community with its fundraising needs and plans to uphold this tradition. The current campaign is a singular event with the specific goal of bringing this shul to its final and beautiful completion.

Dear fellow community members, take the opportunity to acquire a share in the three pillars of the world, an investment with endless dividends and everlasting merits.

Join our campaign and reap the fruits in this world and the next!


בס"ד

והראנו בבנינו ושמחינו בתיקונו

א הערליכע דימאנט שטייט ביים שוועל!

א באשיידענע קהלה אין מאנסי "תפארת יהושע וויען", שטייט ביים שוועל פון אויפבליען אלס איינס פון די שענסטע און פראמינענטסטע בתי מדרשים אין מאנסי.

וויען איז שוין פאר 25 יאר באקאנט אלס א באשיידענעם ווינקל אינעם עיר התורה מאנסי, וואס דאס איז א לייכט-טורם פאר אלע בני הקהילה תחת דגלו פון אבינו רועינו כ"ק אדמו"ר מוויען שליט"א.

בסייעתא דשמיא האט מען פאר ארום צוויי יאר צוריק זיך אריינגעצויגן אינעם נייעם העליכן ביהמ"ד וואס איז צושטאנד געקומען מיט די הילף פון עטליכע נדיבים בעם וואס האבן דאס ערמעגליכט, און עס האט זיך אנגעהויבן א נייע תקופה פון הרחבת הדעת און הרמת קרן הקהילה אין אלע דריי עמודי עולם פון תורה, עבודה און גמילת חסדים, און אזוי אויך האט מען מייסד געווען דער נייער 'כולל ערב' וואס איז א פראכט פאר דער גאנצער געגענט.

אצינד גרייט מען זיך צו פארענדיגן די לעצטע שטאפלען פונעם ביהמ"ד פון אינעווייניג, אז דאס זאל טאקע פארענדיגט ווערן מיטן שענסטן פראכט און כבוד ווי עס פאסט פאר אזא מקום קדוש, וואס צו דעם דארף מען האבן דער איינמאליגער הילף פון כלל ישראל וואס פארשטייט דאס חשיבות און וויכטיגקייט פון נעמען א חלק אין אט אזא דבר נשגב!

אט האלט מען שוין ביים פארענדיגן דעם הייליגן פעסטונג! מען האלט ביי די לעצטע שטאפלען פון די מלאכת המשכן, און מיט אייער נתינה וועט מען בעז"ה זוכה זיין לברך על המוגמר אינעם נאנטן צוקונפט, און ממשיך זיין מיט די אלע פעולות וואס גייט ארויס פון דער מקום קדוש ביתר שאת ויתר עוז.

וויען איז - ווי באקאנט – א קהלה קדושה וואס האט קיינמאל נישט באלעסטיגט דעם ציבור פאר נדבות, און פלאנט אי"ה ווייטער אנצוהאלטן דעם טראדיציע. נאר יעצט דעם איינעם מאל, שטרעקן זיי אויס די הענט צום ציבור הרחב, צו ערמעגליכן דעם גמר מלאכת הבנין, כדי זיי זאלן שוין ענדליך זיך קענען פארענדיגן בתפארתה דעם נייעם בנין.

דעריבער טייערע אידן, דאס איז א זעלטענע זכות, צו קענען מיט איין נדבה איינקויפן די דריי עמודי העולם. דאס איז אן אויסטערלישן אינוועסטמענטן מיט ענדלאזע רווחים לעד ולעולמי עולמים.

נעמט יעצט אנטייל אין דעם קאמפיין, ותאכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא!

הַשְׁלֵם זֶה הַבִּנְיָן


Show More

Cong. Vien of Monsey
33 Union Rd. Spring Valley, NY 10977
Tax ID: 27-3310743

Original Goal: $360,000

Bonus Goal: $500,000

103%

1,859

Donors

$372,728

Raised

זכות נר למאור

56 

Donations

search

Chaim M. Schwimmer

$36

2 years ago

Zalman Leib Fogel

$36

2 years ago

Elye Bauer

$36

2 years ago

Shloimy Mendlovic

$50

2 years ago

Moshe Goldberger

$18

2 years ago

שמואל שטראססער

$36

2 years ago

D L Schwartz

$18

2 years ago

Anonymous

$18

2 years ago

Yossi Sicherman

$180

2 years ago

Dudi Lustigman

$36

2 years ago

Shaya Kestenbaum

$50

2 years ago

Avrumi Goldberger

$8,200

2 years ago

Michel Niederman

$101

2 years ago

Comments: Volvi the best chavrusa

Anonymous

$500

2 years ago

Comments: Avruhmi your awesome I’m proud of U

Shloime Fischer

$100

2 years ago

David Stern

$180

2 years ago

Comments: 2 great people!!

Avrumi Witriol

$36

2 years ago

Shver and Shviger Lichtenstadter

$18

2 years ago

Anonymous

$360

2 years ago

MM Friedman

$10

2 years ago

Comments: לכבוד הרב וואלווי שליט'' א

Load More

Original Goal: $360,000

Bonus Goal: $500,000

103%

1,859

Donors

$372,728

Raised

© 2024 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket