Donate Now

$52,416

לע"נ הרבנית הצדקנית ע"ה

Goal Has Succesfully Been Met!

Thank You To Our Generous Donors!

CAMPAIGN GOAL

$200,000

101% RAISED

$0

Donate Now

Select Donation Amount

$180

תלמיד ליום

$360

תלמיד חצי שבוע

$500

תלמיד לשבוע

$1,000

כיתה ליום

$1,800

כיתה לשבוע

$5,000

כיתה לחודש

$10,000

פרנס השבוע

$18,000

פרנס החודש

Payment arrow_forward

4 Teams

It is our honor to present to you, our dear donor who loves and supports Torah, the opportunity to continue to support our mosdos so that the next generation of Talmidai Chachumim can be educated in the path of our forefathers.


This holy center of Torah in Union City NJ was established by the Rebbe the Shefa Chaim of Sanz Klausenborg Ztz”l with incredible foresight as a place where Torah is the focal point of the community. The Rebbe, who made Union City his place of residence in America, considered the Mesivta his crowning achievement.


What an opportunity it is to sustain a place like this.


This year’s dinner will be in memory of our dear Rebbetzin, whose passing this year has left a gaping void in our community. The holy Rebbetzin Chaya Nechama Halbershtam A”H was an Eishes Chaver to the Rebbe the Shefa Chaim ztz”l. She was an inseparable part of our Mosdos, personally involved in all day to day activities. The Rebbetzin was like a mother to all, and she is sorely missed. It is a great opportunity now to enshrine her memory in these hallowed halls.


The zechus of supporting the holy work of our Rebbes and the zechus of the thousands of hours of Torah study will be an everlasting source of brucha and hatzlacha for you and your family. The blessings of our Rebbe Shlit”a will also accompany you for a year of success and fruitfulness.

זכות היא לנו לתת הזדמנות נדירה לחובבי תורה, מעריציה ותומכיה, לקחת חבל בלימוד התורה בטהרה, ובפעולות החינוך והחסד בין כותלי מוסדותינו הקדושים ביוניאן סיטי.

מקום קדוש זו אשר יסודתו בהררי קודש על ידי כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק בעל שפע חיים זי"ע אשר בתמצית כוחותיו יסד מקום זה כיתד ופינה לעובדי ד' ע"ד ישראל סבא ובה איוה למושב לו וקבע בה משכן קדשו. זכות נשגבה היא לתמוך ולסייע להמשך הצלחת פעולות צדיק.

זכו בני קהלתינו אשר חתנו אהובו כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק זי"ע נתמנה על ידו להמשיך דרכו בקודש בהנהגת קהלתנו ומוסדותנו הקדושים, ואכן רבות בשנים מילא את שליחותו והתמסר למענם ולמענינו עד יומו האחרון, זכות היא לתלמידיו ומוקירי זכרו הטהור להיות נטפל לדבר מצוה ביד רחבה וברוח נדיבה.

זכות היא להנהלת המוסדות להקדיש השנה את הדינער כולו לזכרה הבהירה של הרבנית הצדקנית חיה נחמה הלברשטאם עליה השלום מחברתו הטהורה של כ"ק רבינו הגה"ק זי"ע, אשר עדיין נמצאים אנו בתוך השנה להסתלקותה, והלב מתקשה להאמין כי איננה. היא היתה חלק בלתי נפרד מבנין קהלתינו ופריחתה, כאשר רוב שנותיה קבעה דירתה בבנין המוסדות, היא היתה מעורבת הרבה בעניני הקהילה ובנפשה היתה הצלחתה. הרבנית ע"ה היתה כאמא מסורה לכל אנשי שלומינו, והזדמנות פז היא להנציח נשמתה בין כותלי הבנין בה פעלה חלק ניכר משנותיה, כשותף הנאמנה ומסורה לבעלה הקדוש רבינו מייסד מוסדותינו זי"ע.

בזכות סיועכם למען זכרם הטהור של כ”ק מרנן רבוה”ק זכותם יגן עלינו, תתברכו בברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם, וילווה אתכם ברכת כ”ק מרן הגה”צ שליט”א, אשר עול הנהגת המוסדות מוטל על כתפו הטהור, שתזכו לברכות שמים מעל בברכה המשולשת בתורה בני חיי ומזוני רויחי, ויתמלאו כל משאלות לבכם לטובה ולברכה.


Show More

Goal Has Succesfully Been Met!

Thank You To Our Generous Donors!

CAMPAIGN GOAL

$200,000

101% RAISED

$0

Donate Now

1,343 

Donations

search

Phone Donation

$10

15 hours ago

נפתלי מערינג

$360
תלמיד חצי שבוע

4 days ago

Phone Donation

$26

4 days ago

שמעון רייכמאן

$500
תלמיד לשבוע

4 days ago

אביעזר ווייס

$18

5 days ago

פסח קעסלער

$20

5 days ago

אלעזר זילבער

$25

5 days ago

Samuel Beller

$500
תלמיד לשבוע

5 days ago

דוד אלימלך מארך

$50

5 days ago

מרדכי הערש פרייליך

$100

5 days ago

ש

$18

5 days ago

Heshy Schonberger

$180
תלמיד ליום

6 days ago

Comments: Yasher Koiach

Phone Donation

$5

6 days ago

שלמה זלמן פולטמאן

$100

7 days ago

יקותיאל יהודה שליסל

$180

8 days ago

407 REALTY

$18

8 days ago

Mordechai Taussig

$100

10 days ago

Comments: לכבוד ריּ משה

יחיאל יואל לויפער

$360
תלמיד חצי שבוע

10 days ago

יעקב וועג

$22

10 days ago

Load More

Call our automated phone system

phone(201) 347-7721

Enter Amount

close
Amount
Billing
Payment
1
2
3

Donate Now

© 2021 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket