Donate Now

CAMPAIGN GOAL

54

Parshios

25% RAISED

0

Donate Now

Select A Parsha

Select a פרשה

בראשית

$14,000

נח

$10,000

לך לך

$10,000

וירא

$14,000

חיי שרה

$10,000

תולדות

$14,000

ויצא

$10,000

וישלח

$10,000

וישב

$10,000

מקץ

$10,000

ויגש

$10,000

ויחי

$14,000

שמות

$10,000

וארא

$10,000

בא

$10,000

בשלח

$14,000

יתרו

$14,000

משפטים

$10,000

תרומה

$10,000

תצוה

$10,000

כי תשא

$10,000

ויקהל

$10,000

פקודי

$10,000

ויקרא

$10,000

צו

$10,000

שמיני

$10,000

תזריע

$10,000

מצורע

$10,000

אחרי

$10,000

קדושים

$10,000

אמור

$14,000

בהר

$10,000

בחקתי

$10,000

במדבר

$10,000

נשא

$14,000

בהעלתך

$10,000

שלח

$10,000

קרח

$10,000

חקת

$10,000

בלק

$10,000

פנחס

$10,000

מטות

$10,000

מסעי

$10,000

דברים

$10,000

ואתחנן

$14,000

עקב

$10,000

ראה

$10,000

שופטים

$10,000

כי תצא

$10,000

כי תבוא

$10,000

נצבים

$10,000

וילך

$10,000

האזינו

$14,000

וזאת הברכה

$14,000

Select Donation Amount

$5,000

שותף בפרשה

$3,600

חלקנו בתורתך

$1,800

מחזיק תורה

$1,000

זכות בתורה

Payment arrow_forward

Historic Deal:

Write a Sefer Torah 2500 Times With One Donation!

The revered Chabura "תורה שבכתב" has earned a widely distinguished reputation as an historic revolution, which has with Hashem’s help created an astounding change in the Torah world by strengthening the most sacred Limud by Klal Yisroel, "תורה שבכתב". חמשה חומשי תורה, which has unfortunately for years been abandoned, was now restored to its former glory, building a strong movement among בחורי חמד to lay the foundation for their lives by studying the entire Sidrah weekly, the way righteous Jews have done in previous generations.

The group already consists of close to 2500 members from many different communities and locations, who study the entire Parsha, Chumash and Rashi, weekly. They are then tested using a sophisticated telephone system from תורה שבכתב and they are financially rewarded which helps create a strong desire for continuous learning and mainly forges an unbreakable bond with the תורה הקדושה, וחיי עולם נטע בתוכינו.

Numerous parents emotionally recount how 'תורה שבכתב' has brought a change to their entire household. Their sons are living with a goal and with responsibility, utilizing every spare moment for learning and reviewing. They attain knowledge of the Sidrah, they gain an understanding of the pesukim and when Simchas Torah comes around they view it as a personal Simcha. The greatest mechanchim are expressing with amazement how 'תורה שבכתב' is a spiritual lifesaver for today’s generation. It builds and prepares the Bochurim for a life of Torah and they gain genuine satisfaction in life, which is the greatest antidote to overcoming the challenges of the day, בראתי תורה תבלין כנגדו.

In order to cover the steep budget and continue with the revolution, we must meet a critical goal. You certainly want to be a part of this transformation! Take a moment to think about it, an entire Parsha in the Torah, tens of thousands of pesukim, Chumash and Rashi, learned and engraved upon the hearts of close to 2500 Bochurim, can be ‘your merit’! Laying the groundwork for the lives of so many young men, upon a foundation of Torah for them and for their future generations can all be ‘your merit’!

You don’t want to lose out on this opportunity; this is the most profound definition of writing a Sefer Torah שלא תמוש התורה מפינו ומפי זרעינו עד עולם

Purchase your Parsha/Chapter now in תורה שבכתב!היסטארישע מציאה: 2,500 מאל כתיבת ס"ת מיט איין נדבה!

די הייליגע חבורה "תורה שבכתב" איז שוין היינט ברייט-בארימט אלס אן היסטארישער רעוואלוציע, וואס האט בס"ד געשאפן א געוואלדיגע תורה'דיגע מהפיכה, מיט'ן מחזק זיין די סאמע הייליגסטע לימוד ביי כלל ישראל; "תורה שבכתב", חמשה חומשי תורה, וואס איז ליידער יארן געווען בבחי' תורה מונחת בקרן זוית, און מחזיר געווען עטרה ליושנה, אויפבויענדיג א שטארקע חיזוק און שוואונג ביי בחורי חמד, אוועקצושטעלן דער יסוד פון זייער לעבן אויף דורכצולערנען און ענדיגן יעדע וואך די סדרה, ווי חסיד'ישע אידן האבן זיך געפירט דורי דורות.

אינערהאלב די חבורה זענען שוין היינט אנגעשלאסן קרוב צו 2,500 בחורי חמד פון מערערע שיכטן און קרייזן אין מערערע מקומות, וועלכע טוען יעדע וואך דורכלערנען די גאנצע פרשה, חומש רש"י, און שטעלן זיך דערויף צום פארהער אויפ'ן ספעציעלן סאפיסטיקירטן טעלעפאן-סיסטעם פון תורה שבכתב און ערהאלטן דערנאך מתן שכרה בצדה, וואס דאס אלעס טוט אויפבויען אין זיי א שטארקע חשקת התורה, חיזוק התורה און בעיקר א קשר אמיץ מיט די הייליגע תורה, וחיי עולם נטע בתוכינו.

אומצאליגע עלטערן דערציילן מיט טרערן פון התרגשות ווי 'תורה שבכתב' האט פשוט געטוישט זייער גאנצע שטוב; די בחורים לעבן מיט א עול און א ציל, מ'נוצט אויס יעדע פרייע מינוט אויף צו לערנען/חזר'ן; מ'האט א ידיעה אין די סדרה, מ'פארשטייט די פסוקים און ווען ס'קומט יו"ט שמחת תורה שפירט מען זיך ווי א פערזענליכער בעל שמחה. גדולי המחנכים והמשפיעים דרוקן זיך אויס מיט התפעלות, אז 'תורה שבכתב' איז ממש אן הצלה רוחניות פאר'ן היינטיגן דור, ווייל דאס בויעט אויף די בחורים צו לעבן מיט די תורה און שפירן אן אמת'ע סיפוק החיים, וואס דאס איז די גרעסטע תרופה צו קענען בייקומען די היינטיגע שוועריגקייטן; בראתי תורה תבלין כנגדו!

כדי צו קענען דעקן דעם גרויסן בודזשעט און פאראויסגיין מיט די רעוואלוציע מוזן מיר דרינגענד דערגרייכן אונזער ציל אין די יעצטיגע תקופה; איר ווילט אוודאי האבן א חלק אין אזא מהפיכה! טראכט נאר אריין א רגע וואס דאס מיינט: א גאנצע פרשה שבתורה; צענדליגער טויזנטער פסוקים, חומש מיט רש"י, דורכגעלערנט און איינגעקריצט אין די הערצער פון קרוב צו 2,500 בחורים זאל זיין 'אייער זכות'; אוועקצושטעלן די לעבן פון אזויפיל בחורים על אדני התורה, הם ודורותיהם אחריהם, זאל זיין 'אייער זכות'!

איר ווילט בשום אופן נישט דורכלאזן אזא געלעגנהייט; דאס איז די גרעסטע באדייט פון כתיבת ס"ת, שלא תמוש התורה מפינו ומפי זרעינו עד עולם; קויפט יעצט אייער פרשה/חלק אין תורה שבכתב!


Show More

CAMPAIGN GOAL

54

Parshios

25% RAISED

0

Donate Now

View More Dryvers

Recent Donations (21 Total)

יעקב יוחנן מענדלאוויטש

$5,000
שמיני

8 days ago

Comments: לעילוי נשמת מו"ה מרדכי משה ספרא בן יחזקאל שרגא ע"ה - יא"צ ה' ניסן

אהרן קליין

$10,000
נח

8 days ago

יואל הירשפעלד

$3,000
חלקנו בתורתך

10 days ago

יואל בן שיינדל

$14,000
וירא

30 days ago

Comments: לברכה והצלחה וכל ברכאן דלעילא ותתא ברוחניות ובגשמיות

יעקב יוחנן מענדלאוויטש

$5,000
צו

1 month ago

In Memory of לע"נ מו"ה משה מנחם ב"ר יוסף ע"ה - י"ד ניסן תש"פ

יואל גאלדמאן

$10,000
שמות

1 month ago

בערי קויפמאן

$1,800
מחזיק תורה

1 month ago

A. Krausz

$1,800
מחזיק תורה

1 month ago

לכבוד הגאון ראש הישיבה ז"ל

$5,000
ויקרא

1 month ago

Comments: לע"נ הגאון הגדול איש חי ורב פעלים מורנו ר' דוד שלמה זלמן בן הרה"ג רבי ישראל משה אולבסקי זצ"ל, ראש ישיבת גור, נלב"ע יום י"א ניסן תש"פ

משולם צבי בן ציון בן שפרה ליבא

$10,000
שופטים

1 month ago

Comments: לעילוי נשמת מו"ה יהודה ב"ר חיים דוב ע"ה - ח' אלול תשנ"ד

Yidel Rubin

$3,600
חלקנו בתורתך

1 month ago

לע"נ ר' יואל משה ב"ר יהושע פנחס הכהן

$14,000
בראשית

1 month ago

יואלי ליעבערמאן

$11,000
ויצא

1 month ago

Comments: לעילוי נשמת מו"ה משה עמרם ב"ר יצחק ע"ה - יא"צ י"ג כסלו

בערי אינדיג

$1,800
מחזיק תורה

1 month ago

הרוצה בעילום שמו

$14,000
וזאת הברכה

1 month ago

הערשי לעפקאוויטש

$14,000
האזינו

1 month ago

יואל שווארץ

$1,800
מחזיק תורה

2 months ago

י.פ. פריינד

$3,600
חלקנו בתורתך

2 months ago

יודל טירנויער

$10,000
ויגש

2 months ago

In Memory of לע"נ רביה"ק מרן יואל בן חנני' יו"ט זצוקללה"ה

Comments: ויגש אליו יהוד"ה

ישראל שלום מערמעלשטיין

$10,000
בא

2 months ago

אליעזר וואלדמאן

$14,000
בשלח

2 months ago

View All 21 Donations

Enter Amount

close
Amount
Billing
Payment
1
2
3

Donate Now

© 2020 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket