Multi Dryver Donation

Donate Now

arrow_back

Campaign Homepage

Dryver Page

Yoel Krous

With אונזער גאנצע משפחה איז פאראייניגט

Raised:

$7,474

Donors:

42

Donate Now

Multi Dryver Donation arrow_forward

Help us save a life!


Today, we find ourselves in one of those moments, where we I have to do something – yet we cannot do it on my own. 

A close family-member of ours was dragged into a messy, legal situation, and is now paying for his cluelessness dearly. Locked behind bars, unable to see the light of day and breathe the air of a free man, our dear friend needs our help – while we can still help him.

Bereft of their husband and father, my friend's wife and two adorable children live a life of indescribable pain. Every Shabbos and Yom Tov meal, every family occasion, is cause for tears and despondency. In fact, every single evening is cause for the heartrending pain of missing a beloved husband and father. Worst of all is that they cannot know when all of this will end.

Our dear friend is suffering from poor health, and unless he receives immediate and quality medical care, it is uncertain whether he will survive the physical difficulties he's living with. The prison system is not kind to prisoners though, and quality medical care in the prison system is s non-existent. This makes for a dismal, deteriorating situation which may lead to amputation or worse, chas v'shalom.

Due to the urgency of the situation, we are working around the clock with top lawyers to save our friend's life. In order to continue working for us, we must come up with $200,000.

This is not just another fundraiser. We’re begging you to help me save a life and fulfill both pidyon shevuim and hatzalos nefashos

we cannot ignore his pleas. We cannot allow his wife and children's cries to go unheeded. We must give our friend a chance to live again.


!Tizku L’mitzvos
מיר מוזן און קענען אים ראטעווען!

אבער "שוין יעצט"; איידער ס'איז ח"ו שפעט!


דער היימישער יונגערמאן איז ליידער אומוועלנדיג געווארן פארפלאנטערט מיט'ן געזעץ און זיצט שוין נעבעך אפ אפאר פינסטערע יאר בצרה ובשבי', פארשלאסן אונטער די שרעקעדיגע תפיסה גראטעס, נישט זעהנדיג קיין ליכטיגקייט פאר די אויגן.

זיין ווייב און צוויי לעכטיגע קינדערלעך אין שטוב זענען צעבראכן און דערשיטערט, און קוקן שוין ארויס צו קענען זיך צוריק 'פאראייניגן' און זעהן פנים אל פנים מיט זייער ראש הבית.

שבר על שבר גייט ער נעבעך לעצטנס אדורך שווערע געזונטהייט פראבלעמען אויף די פיס און די אויגן, און צוליב וואס אין תפיסה קען ער נישט צוקומען צו די בעסטע מעדיצינישע באהאנדלונגען איז ער יעצט אין א סכנה אז מ'זאל אים רח"ל אראפנעמען די פיס ה"י!

צוליב זיין סכנה'דיגע מצב זיצט מען יעצט מיט גרויסע לויערס און ס'איז דא שטארקע שאנסן אז מ'זאל אים קענען באפרייען פון תפיסה און ראטעווען זיין לעבן, אבער ס'פאדערט זיך עמוירדזשענסי זאפארט לכה"פ $200,000 צו קענען מצליח זיין בעז"ה!

ניין, ניין! ס'איז נישט קיין געווענליכע צוועק וואס מ'הערט אפט; ס'איז פדיון שבוים מיט הצלת נפשות אינאיינעם, פשוטו כמשמעו! אונז טאר מיר עס נישט פארנאכלעסיגן, בשום אופן! 

שטופט עס נישט אפ; טוט 'שוין' צו די זאך! דער קאמפיין איז "יעצט"; ס'איז גורל'דיגע און קריטישע שעה'ן ווען דער שיקזאל פון א אידיש לעבן און זיין גאנצע משפחה הענגט אויף א האר! יעדע איינציגע שעה און פרוטה ציילט! מיר דארפן געדענקען די הלכה אין שו"ע: "כל רגע שמאחר לפדות השבויים, היכא דאפשר להקדים הוי כאילו שופך דמים".

מיט "פאראייניגטע" הילף וועלן מיר אים קענען בעז"ה אויפרעכטן און צוריק "פאראייניגן" מיט זיין לעכטיגע שטוב!

מיר זענען אלע "פאראייניגט" למען הצלת נפשות!Show More

Donate Now

Recent Donations (42 Total)

Abraham farkas

$180

25 days ago

In Honor of ידוד נפשי אברהם שמחה גאטליעב / יואל קרויס

Tzvi Weinstein

$180

26 days ago

Agnes Shemia

$1,000

27 days ago

In Honor of Joel krausz who gives much more than he takes

Yede Weiss

$500

27 days ago

In Honor of Joel Krausz

Joel Berkowitz

$54

27 days ago

Motty steg

$360

27 days ago

Albert

$200

27 days ago

Mendy Kaff

$385

27 days ago

In Honor of Yoeli Kraus

Comments: For the pro in the industry, always sharing the insights.

Avrum Mayer Schlesinger

$50

27 days ago

Anonymous

$180

27 days ago

Aron elye ostricher

$54

28 days ago

In Honor of Yoel Krausz

Samuel Joseph

$100

28 days ago

Anonymous

$100

28 days ago

Yoel Lefkowitz

$50

28 days ago

Sendy Ornstein

$180

28 days ago

In Honor of Yoeli Krausz

David Lipschitz

$250

28 days ago

Cheskel Reisman

$50

29 days ago

יוסף יחזקאל גאלדבערגער

$15

29 days ago

Joel Reisman

$120

29 days ago

In Honor of Joel krousz

Aryeh Weiss

$500

29 days ago

ISAAC EKSTEIN

$100

29 days ago

Shia Grunhut

$100

29 days ago

In Honor of My great uncle yoeli krausz

Comments: Keep up your great tzaduka v'chased

Joel Jacobowitz

$36

29 days ago

Yoni M.

$52

29 days ago

Chaim LIEBERMAN

$180

29 days ago

Shaya Manne

$100

29 days ago

Eli Braun

$100

29 days ago

In Honor of Yoel krausz

Yossi Krausz Ben R' Lipa

$36

29 days ago

Chaim Krausz

$50

29 days ago

Comments: לע''נ שמואל בן זיידא ישראל חיים הלוי ז''ל

Duvid Shia & Yoely Hirsch

$120

29 days ago

Aryeh Blumstein

$180

29 days ago

Jonah Svarc

$54

1 month ago

Shaya Engel

$100

1 month ago

Anonymous

$36

1 month ago

Sam Schlesinger

$500

1 month ago

In Honor of Yoel Krausz

Benzion Krausz

$36

1 month ago

Motty Ganz

$500

1 month ago

Menachem Rosenberg

$360

1 month ago

Moshe Ackerman

$36

1 month ago

Anonymous

$200

1 month ago

Comments: Wishing a full Refuah Sheleima and all the best. Yoely Krausz is a tzadik and deserves nissim for his family.

Yoel Krausz

$36

1 month ago

Yehuda davidowitz

$54

1 month ago

Original Goal: $200,000

Bonus Goal: $230,000

Total Raised: $235,622

117%

Enter Amount

close
Amount
Billing
Payment
1
2
3

Enter Amount

$

Please wait while we process your donation

Donate Now

Multi Dryver Donation

Powered By: ClickMarket Privacy Policy