Donate Now

arrow_back

Campaign Homepage

Dryver Page

Itchy Lefkowitz

Yeshiva Toras Efraim-Talpios arrow_forward_ios מעריצי וידידי תורת אפרים- תלפיות arrow_forward_ios Itchy Lefkowitz

Raised:

$35,118

Goal:

$50,000

Donors:

96

70%

Donate Now

Original Goal: $750,000

Bonus Goal: $1,000,000

Total Raised: $1,028,236

137%

This Dryver is part of "מעריצי וידידי תורת אפרים- תלפיות" team

Go to Team Page

Yeshiva Toras Efraim – Talpios

The “Next Level” Yeshiva!

 

Let’s be realistic. We are now in 2021 and today’s world presents our children with tough challenges that were unthinkable just a few years ago. In order to help our Bocherim succeed in life, physically and spiritually, we must fortify them with the support and skills to weather the challenges that will inevitably come their way.

This concept is what sets Yeshivas Talpios/Toras Efraim apart. Talpios has developed a unique educational system that gives the core skill sets a 2021 bochur needs to later succeed as a husband, father and businessman, including learning Torah, experiencing Yiddishkeit, building Confidence, developing Responsibility, and satisfaction through Productivity. With hands-on experience in Torah knowledge and worldly skills – Talpios is SIMPLY NEXT LEVEL!

Next Level: In the fourteen years since the founding of Talpios, we have developed and implemented dozens of innovative programs and systems, both within the Yeshiva and without, which have helped hundreds of bocherim become successful who are today raising beautiful families.

Next Level:  The Yeshiva has an extremely high success rate in helping students achieve their maximum potential in all areas.

Next Level: The Yeshiva is currently getting ready to expand and relocate into a beautiful brand-new, state-of-the-art campus, fully equipped with many hands-on rooms and spaces to provide our Talmidim with innovative new programs to foster their growth in even more areas.

Next Level: To accommodate the growing demand of applicants to our Yeshiva, our new 4.3 acre campus will hugely increase our capacity so we can iy”h double our current enrollment!

The Next Level Is within Reach! Up until now due to Airmonts crushing building policies we couldn’t move on to expand and continue advancing our Yeshiva. But now with the legal hurdles behind us, we can! So come on board and join us in taking the yeshiva you always loved to the NEXT LEVEL!

 

Let’s do this now! Today!


ישיבה תורת אפרים - תלפיות

א ישיבה ממש לעילא ולעילא!

לאמיר זיין רעאליסטיש. מיר שטייען היינט אין יאר 2021, און די היינטיגע וועלט ברענגט מיט זיך אויסטערלישע שוועריקייטן - סיי ברוחניות און סיי בגשמיות - וואס מען האט זיך בכלל נישט געקענט פאָרשטעלן מיט קוים געציילטע יאר צוריק. און כדי א בחור זאל באמת קענען האבן אויסזיכטן מצליח צו זיין אין לעבן ברוחניות ובגשמיות, פעלט זיך אויס געוואלדיגע אינערליכע כוחות, וואס וועט זיי העלפן זיך פארמעסטן מיט די שוועריקייטן אין לעבן.

דאס איז דער יסוד וואס ישיבת תלפיות/תורת אפרים שטעלט צו. ישיבת תלפיות האט מחדש געווען אן אייגנארטיגן מהלך אין חינוך, וואס שטעלט צו פאר די היינטיגע בחורים די נויטיגע סקילס וואס פעלט אויס צו קענען מצליח זיין אין לעבן, אלץ מאן, טאטע און ביזנעסמאן.  און צוגאב צו לימוד התורה איז דער מהלך כולל אין זיך בויען זייער קאנפידענס, אויסלערנען צו טראגן אן אחריות, און ערווערבן סיפוק החיים דורך פראדוקטיוויטי. די תלמידים לערנען זיך סיי תורתם און סיי אומנתם! ממש לעילא לעילא!

לעילא לעילא: אין די פארגאנגענע פערצן יאר זייט איר התייסדות, האבן מיר איינגעפירט אין ישיבת תלפיות צענדליגער געניאלע פראגראמען, לעקציעס און לימודים, וועלכע האבן געהאלפן הונדערטער תלמידים אויסוואקסן מוצלח'דיגע יונגעלייט און אויפשטעלן הערליכע משפחות.

לעילא לעילא: דער ישיבה האט גאר אן הויכע סוקסעס ראטע פון הייבן בחורים און זיי העלפן גיין מחיל אל חיל צו קענען דערגרייכן זייער מאקסימום פאטענשל.

לעילא לעילא: אט גרייט זיך די ישיבה צו פארברייטערן און זיך אריבערצוען צו א הערליכן שפאגל נייע קאמפלעקס, וועלכע וועט אנטהאלטן אין זיך אלע נויטיגע איינריכטונגען און פארשידנארטיגע לערן-צימערן וואו די בחורים וועלן זיך לערנען צו באניצן מיט כלי מעשה, און מערערע נייע פראגראמען וועלכע וועט זיי העלפן שטייגן נאך מער ווי ביז היינט.

לעילא לעילא: כדי צו קענען נאכקומען דעם אויסערגעווענליכן פארלאנג זיך צו רעגיסטרירן אין ישיבה, גרייטן מיר זיך פילפאכיג צו פארמערן די ספסלי בית המדרש. דער נייער גיגאנטישער קאמפלעקס וועט אי"ה קענען אקאמאדירן דאפלט דעם מספר פון בחורים וואס מיר קענען לעת עתה אריינעמען.

לעילא ולעילא מכל ברכתא: ביז היינט, צוליב די שווערע זאונינג געזעצן אין עירמאנט, האבן מיר זיך נישט געקענט אריינצוען אינעם נייעם קאמפלעקס. אבער היות די שווערע צייטן זענען שוין א פארגאנגענהייט, גרייטן מיר זיך בקרוב צו פארענדיגן דעם פראיעקט.

דעריבער טוען מיר יעצט אפעלירן צו כלל ישראל, מי לה' אלי!

כאפט אייך מיט, זייט זיך משתתף ברוח נדיבה, און העלפט אונז ברענגען דעם ישיבה מחיל אל חיל!


Show More

This Dryver is part of "מעריצי וידידי תורת אפרים- תלפיות" team

Go to Team Page

Donate Now

Call our automated phone system and enter the dryvers extension

phone845-252-8008 Ext 33722

96 

Donations

search

Israel Simon

$18

20 days ago

Anonymous

$50

25 days ago

Shulem Green

$50

25 days ago

Anonymous

$5,000

25 days ago

Chaim kraus

$126

25 days ago

Comments: Wow 30k

The prime piping family

$7,200

25 days ago

Gedalia

$18

25 days ago

Shlomie Rubinstein

$23

25 days ago

Shmuly Preizler

$100

25 days ago

S.Follman

$72

25 days ago

Eli Kalisch

$180

25 days ago

Comments: Keep doing good things pitchy

B contractors group

$180

25 days ago

Comments: Itchy it's greatly appreciated all the hard work you do for us

ד וו

$36

25 days ago

Comments: דיין געוועיזערנע חברותה פין מטה אפרים

Moshe Neuman

$360

25 days ago

Yida Spielman

$36

25 days ago

Motty dembitzer

$100

25 days ago

Luzy stengel

$180

25 days ago

Avigdor Blumenfeld

$10

25 days ago

Sam Greenblat/Shimshi friedman A1 team

$500

25 days ago

Comments: Itchi no one comes close to your heart

Bentzy Weisberg

$100

25 days ago

Comments: For the best boss

Load More

Original Goal: $750,000

Bonus Goal: $1,000,000

Total Raised: $1,028,236

137%

Enter Amount

close
close
Amount
Billing
Payment
1
2
3

Donate Now

© 2021 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket