Donate Now

Select Donation Amount

$18,000

פרנס החודש

$10,000

פרנס שבועיים

$5,400

פרנס השבוע

$3,600

פרנס חצי שבוע

$1,800

פרנס היום

$1,000

זכות סדר לפנצ"ה

$720

זכות סדר פארטאגס

$500

זכות סדר אחצ"ה

$360

זכות מגידי שיעור

$180

זכות השואל ומשיבים

$150

זכות נאכט מאהל

$100

זכות פרישטאג

$80

זכות מיטאג

$50

זכות בחור ליום

$36

זכות קאווע

Payment arrow_forward

ישיבה הרי בשמים ד'סטריא – א חידוש בעולם הישיבות!

ניין, דאס איז נישט אן עדות'שאפט וואס מיר זענען מעיד אויף זיך אליין, דאס איז דער עדות'שאפט וואס גדולי המחנכים פון איבער דער גארער וועלט האבן מעיד געווען אויף דעם הייליגן ישיבה.


וואס איז דער חידוש?

אין ישיבה הרי בשמים באקומט "יעדער בחור" גענוי די זעלבע התעלות ווי "דער מצוין בחור" אין די באקאנטע אויגסערימטע גרויסע מצויינים ישיבות!


הביאני אל בית היין, ס'דא א כח פון א בית היין, אן אטמאספערע וואו ס'הייבט זיך פון זיך אליין, אז א בחור דרייט זיך אין א מקום מלא בתורה ויראת שמים, התמדה און עמקות, מלא חיות דקדושה, הייבט עס איהם ווי פון זיך אליין, אבער איין תנאי איז דא אז דער בחור זאל פילן ווי ס'מיינט איהם, ער איז "דער בחור", און ווען ער באקומט די געפיל פארט ער מיט און פליט ארויף מיט די שוואונג, די אייגנארטיגקייט פון ישיבת סטריא איז אריין צו ברענגן אין דעם בחור דער געפיל פון בשבילי נברא העולם, מ'מיינט מיר, און ממילא אם אין אני לי מי, די אטמאספערע איז צוגעשטעלט אויף די העכסטע פארנעם, די בחורים שטייגען ווי קיינמאל בעפאר, כולם רואים ומשתוממים אויף די געוואלדיגע הצלחה, הזאת נעמי? איז דאס דער זעלבע בחור וואס איך האב געקענט בעפאר? דער בחור איז נתחדש געווארן ממש פון דאס ניי.


 וואס איז דער אייגנארטיגקייט?

אין די הייניטיגע וועלט האבען זיך פארמערט ישיבות וואס זענען אויף א קלענערע פארנעם, כדי צו געבן די געלעגענהייט פאר אסאך מער בחורים צו מצליח זיין און נתעלה ווערן כדבעי, יעדער פון די ישיבות לייגט אריין מורא'דיגע כוחות און פארשידענע מהלכים כדי טאקע אנצוקומען צו אט די ציל, ס'איז וואונדערליך צו זעהן די שיינע פירות ב"ה, יעדע ישיבה אויף זיין מיוחד'יגע מהלך, סטריא ישיבה איז אויך מיוחד במינו, מיט דעם וואס ס'פירט זיך מיט אן אופן פון בלי וויתור, מען איז נישט גרייט מוותר צו זיין אויף די קלענסטע קוצו של יוד, די ריכטיגע צורת הישיבה במלוא מובן המלה, צו ס'האנדעלט זיך אין די עיון, די עמקות, די ראש ישיבה זייענדיג א תלמיד פון די בריסקער ישיבה ברענגט אריין די קלאהרקייט פון די עומק הסוגיא, די התמדה, פון די פריע פארטאג'ס שעה'ן צו די שפעטע נאכט שעה'ן, די בקיאות, בחורים קענען זיך אויף שטעלן און אפזאגן די שקלא וטריא פון גאנצע בלעטער גמרא, דערביי אויסרעדענדיג די יסודות'דיגע שוועריקייטן וואס פעלט אויס להבנת הסוגיא, דער לבוש, ווי ס'פאסט פאר א חסידישע בן תורה בלי שום וויתור, דער חסידישע ברען, און ס'פשוט ס'פעלט נישט אויס צו זאגן, אז די לימודים זענען אין די גאר פארצווייג'טע ישיבה'שע מסכתות, די רוח פון א טאפ ישיבה.


דער כח פון חידוש אין די ישיבה

ישיבת סטריא איז א יחיד במינו, מיט א כח אריין צו ברענגען א פרישקייט און א גישמאק אין יעדע טאג, יעדע סדר, יעדע סטעפ פון די וועג, א פרישקייט, א בחינה פון "א! יעצט די סוגיא איז די סוגיא", א דגש מיוחד ווערט געלייגט אין מקיים זענען דער ציווי פון בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, אין ישיבה הרי בשמים איז דאס א ווירקליכקייט. יעדע טאג האט דער זעלבער התחדשות ווי דער ערשטער טאג פון זמן. די זעלבע חשק, די זעלבע התלהבות.

דער אין ביהמ"ד בלא חידוש, ווערט אויך דא פארווירקליכט במלוא מובן המלה, יעדן טאג פרישע חידושים, יעדע מינוט אין טאג האט דער בחור וואס ארויסצוקוקן אויף פאראויס, עס ברענט אין אים צו גיין ווייטער, צו שטייגן, צו בליען, דאס גיבט דעם בחור די כח און געפיל יא! איך גיי אנקומען! 

כאפט א בליק אריין אין ביהמ"ד. איר וועט שטיין און שטוינען, א קול תורה וואס הילכט אפ וואס איז יחיד במינו, בחורים האבן הנאה פון לערנען, און בכלל א געוואלדיגע שמחת החיים.

די הנהלת הישיבה האט צוגעשטעלט אן איבערפלוס פון מחנכים, מגידי שיעור, און משגיחים, כדי יעדער בחור זאל קענען האבן א פערזענליכן קשר מיט די שטאב, און זיי זאלן קענען האבן א פערזענליכען קשר מיט די בחורים זיי צו העלפן שטייגן, וואקסן און בליען.


כל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים.

אבער כדי צו קענען אויספירן דעם הייליגן שליחות במילואו, פעלט זיך אויס דמים תרתי משמע, און כדאי צו קענען פארזיכערן די עתיד פון אלע בחורים פעלט זיך אויס צו דעקן אלע טעג אין ישיבה.

דערפאר פראקלאמירן מיר דעם חדש ימינו קאמפיין ווי כלל ישראל וועט האבן די זכיה מיטצושטיין מיט די עבודת הקודש און ספאנסארן א טאג אדער וואך בין כותלי בית מדרשינו, והפוחת לא יפחות פון כאטש זיך משתתף זיין און קויפן די זכות פון איין סדר בין כותלי בית מדרשינו.

טייערע אידן! עפנט אויף אייער הארץ פאר די טייערע בחורי חמד וועלכע האבן ב"ה מצליח געווען טועם צו זיין דעם נעימת התורה אין ישיבת הרי בשמים סטריא, העלפט זיי ארויס אז זיי זאלן ווייטער קענען וואקסן און שטייגן על התורה ועל העבודה. אין אייער זכות וועלן זיי ווייטער קענען גיין אויפצושטעלן הערליכע אידישע דורות לה' ולתורתו!

זייט זיך משתתף מיט א הערליכע נתינה, ובזכות זה, זאלט איר זוכה זיין אז לא ימוש התורה מפיך ומפי זרעך מעתה ועד עולם אמן.Show More

CAMPAIGN GOAL

$250,000

71% RAISED

$0

Donate Now

1,000 

Donations

search

Ari samet

$10

20 days ago

Shul Donation via Donary

$1,000

21 days ago

phone donation

$244

25 days ago

chananya geldzahler

$70

26 days ago

Shavy Hirsch

$20

26 days ago

Comments: Shlome Hirsch’s Family . Hatluche un your learning

Moshe yunger

$72

1 month ago

Comments: To the best Bucher

phone donation

$600

1 month ago

Phone Donation

$36

1 month ago

Phone Donation

$100

1 month ago

Phone Donation

$50

1 month ago

Phone Donation

$10

1 month ago

phone donation

$118

1 month ago

Phone Donation

$50

1 month ago

Phone Donation

$18

1 month ago

Phone Donation

$10

1 month ago

Anonymous

$1

1 month ago

Yossi Spira

$100

1 month ago

Harry

$5

1 month ago

Load More

Call our automated phone system

phone929-416-2677

Enter Amount

close
Amount
Billing
Payment
1
2
3

Donate Now

© 2024 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket