Donate Now

arrow_back

Campaign Homepage

Team Page

מסיבת יסוד מוסד (4 dryvers)

Satmar Lakewoodarrow_forward_ios מסיבת יסוד מוסד

Raised:

$287,742

Goal:

$250,000

Donors:

294

115%

4 Dryvers

THE FUTURE OF SATMAR LAKEWOOD IS BRIGHT — BUT WE MUST ACT NOW


Not too long ago, having Satmar mosdos in Lakewood sounded like a pipe dream. 

But with families being priced out of city life and drawn to greener pastures in suburban areas in and around Lakewood, the growing number of heimish families seeking to raise their children in a suitable Chasidish environment demanded action.

A few years ago, an ambitious group of askanim set out to establish the infrastructure for our very own Satmar boys cheder and girls school in Lakewood.

What began as a small undertaking has since expanded beyond the most optimistic expectations B”H. 

Today, over 800 children across all grades are served by more than 200 mechnachim and staff members in mosdos that make every parent’s dream a reality and that make the name Satmar proud.

The mosdos, built and led in the holy Satmar ways that we hold so dear have made Lakewood another home for Satmar Yidden who remain committed to the ideals of the Rebbe ZY”A.

But while the good news is abundant, there is much beneath the surface that presents an urgent and pressing challenge to the future of the mosdos — and its precious children.

The rapid expansion has brought with it significant financial turmoil. Today, the mosdos, with a $7,000,000 annual budget and committed to serving every family and child, is struggling.

Without our collective help, Satmar Lakewood cannot overcome the financial obstacles in its path.

As fellow parents and Chasidish Yidden, we cannot let that happen. 

Gadeil is a both a commitment and a promise:

We will ensure that Satmar Lakewood continues to thrive!

Please be part of this mission.

The future of a young Satmar kehilla and generations to come are in your hands today!פשיהא, האסט געהערט? סאטמאר לעיקוואוד האט אצינד געעפנט נאך א כיתה, זיי האבן צוגעלייגט א פרישע קלאס צום הויעך שולע, געקויפט נאך א בנין, צוגעלייגט צוויי באסעס צו זייער פלאטע, און אויפגענומען א פרישע מחנך….

אט דאס זענען פראזן וועלכע ווערן געזאגט מיט וואונדער און פרייד ביינזאם ביי חסידי סאטמאר אלוועלטליך אין די לעצטערע יארן, זיך צוקוקענדיג פון דער ווייטנס וואו די הייליגע מוסדות סאטמאר טוען בליען און וואקסן אויף אן אומגלויבליכן פארנעם.

בזעיר אנפין האבן זיך די מוסדות געגרינדעט נאך די פרישע אנקום פון די ערשטע פאמיליעס, תלמידי וחסידי סאטמאר וועלכע האבן געוואלט האבן דעם זעלבן הויכן סטאנדארט פון חינוך און ריינע השקפה אינעם שטאט לעיקוואוד, פונקט ווי זיי האבן ערהאלטן אין וויליאמסבורג און אין אלע אנדערע געגנטער.

גייענדיג פאראויס מיט בלויז געציילטע יאר, לאזט זיך גלייבן אז מוסדות סאטמאר לעיקוואוד איז געוויס דער שנעלסט-וואקסנדן סאטמאר׳ע מוסדות אלוועלטליך, ווען אין די קורצע צייט אפשניט פון בלויז געציילטע יארן איז זי אויסגעשטיגן צו א ריזן אימפעריע פון מוסדות התורה והחינוך מיט איבער 800 קינדערלעך וועלכע ווערן נתחנך ע״ד המסורה לנו מרבוה״ק זיעוכי״א.

אין די זעלבע צייט טוען די מוסדות דינען ווי א לייכטורעם פאר טויזענטער אידן, חסידי סאטמאר, וועלכע קוקן ארויס אויף די געוואלדיגע סוקסעס וועלכע שפילט זיך אפ אין לעיקוואוד, געבנדיג די מעגליכקייט פאר נאך פילצאליגע פאמיליעס צו מאכן זייער וועג צו הרחבת הדעת און א רואיגע ברייטע לעבן, וויסענדיג אז זיי קענען זיך אריבערציען קיין לעיקוואוד און ווייטער איבערגעבן פאר זייערע באליבטע קינדער דעם ריינעם מסורה׳דיגן חינוך.

די מוסדות בליען, די עלטערן שטראלן פאר פרייד און די קינדערלעך ווערן בעז״ה נתחנך מיט די סאמע שענסטע און בעסטע, אבער אין די זעלבע צייט שטייגן די הוצאות צו אסטראנאמישע ציפערן. די אומגלויבליכע וואוקס טוט אריינציען אין שווערע הוצאות וועלכע פארלאנגען זיך כדי זיך צו קענען אוועקשטעלן מיט א שטארקייט און פאקוסירן אויף א גלענצנדן עתיד למען חינוך בנינו ובנותינו.

אצינד טוען תלמידי וחסידי סאטמאר גלאבאל אויסשרייען צו תושבי לעיקוואוד: גדל! אין די צוויי טעג וועלן מיר פארזיכערן אז איר קענט ווייטער אנגיין און זיך אוועקשטעלן אויף קראנטע און קאנקריטע יסודות, און מיט א רואיגע געוויסן מחנך זיין זרע ברך השם!

מוסדות סאטמאר לעיקוואוד גדלו והצליחו! וואקסט און וואקסט!

מיט אונזער שטיצע וועלן אייך ווייטער קענען בליען און אנגיין!


Show More

Original Goal: $800,000

Bonus Goal: $900,000

107%

5,531

Donors

$856,759

Raised

Donate Now

Click here to see donors

Original Goal: $800,000

Bonus Goal: $900,000

107%

5,531

Donors

$856,759

Raised

Campaign Sponsors

keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right

Enter Amount

close
Amount
Billing
Payment
1
2
3

Donate Now

© 2024 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket