Donate Now

Original Goal Has Been Met!

Help us meet our Bonus round!

ORIGINAL GOAL

$500,000

BONUS GOAL

$550,000

104% RAISED

$0

Donate Now

Select Donation Amount

$180

תומך הבית

$360

פרנס הבית

$1,000

עמוד הבית

$3,600

אבני נחושת

$5,000

אבני כסף

$7,200

אבני זהב

$1,800

שותף הבית

$10,000

בריח התיכון

$25,000

זכות לכיתה

Payment arrow_forward

2 Teams

Talmud Torah Darkai Avos – Sanz in Boro Park, has with Hashem’s help grown in leaps and bounds in just a few short years. Sanz has long been synonymous with Torah, and where better to start than with young, eager minds. Since the Cheder has been established, it has gained a name for itself as one of the top Chedarim in Boro Park. Close to 200 future Talmedai Chachomim are being nurtured and infused every day with middos tovos, warmth, and genuine Torah values. Extra emphasis is placed on hiring the proper staff; ehrliche yungerliet that connect with each student on a personal level.


Due to the remarkable quick growth, the current accommodations have become very constrained. Our askunim have worked tirelessly to find a new building to house the Talmud Torah. However, the prices on Boro Park per square foot is overwhelmingly more than the cheder is paying to date. This will put tremendous pressure on the administration who is already struggling to cover the budget. B”h we have been able to pay the staff on time every month.


With Hashem’s help we were able to find an amazing deal. Right next to Cheder building was an empty warehouse. We were able to negotiate an agreement where if we pay for the renovation to turn it into a cheder building it will come off from the rent we have to pay for the next couple of years. This is an opportunity that we cannot allow to slip by. The cost of the renovation is of course astronomical but with your help we can pull it off.

This

Tuesday Aug 18 to Wednesday Aug 19

we will be running an online campaign to raise

$500,000

in just

36 hours.

Please make a generous donation so that we can continue teaching the next generation with peace of mind.


The zechus of supporting the Torah of our yiddishe kinderlach will be an everlasting source of blessings for you and your family for generations to come.  


הבית הגדול והקדוש תלמוד תורה דרכי אבות צאנז אין בארא פארק איז נתיסד געווארן עטליכע יאר צוריק. ב"ה אז "כתר שם טוב עולה על גבי'" צו זיין א זעלטענע תלמוד תורה ווי מען לייגט זיך אריין בלב ובנפש אין יעדע איינציגע קינד. מען לייגט א שטארקע דגוש אז עס זאל זיין גאר חשוב'ע מלמדים וואס געבן זיך אוועק פאר יעדע קינד באזונדער. אזוי אויך זענען ב"ה די קינדער פון גאר חשוב'ע משפחות יראים ושלמים וואס זוכן אן ערליכע חינוך פאר זייערע קינדער. ווי פארשטענדליך באטרעפט די בודזשעט פון די מוסדות אסטראנאמישע סכומים און די הנהלה לייגט אריין כוחות עצומות דאס צו דעקן און קענען באצאלן צייטליך פאר די מרביצי תורה.


מוסיף והולך די תלמוד תורה וואקסט ב"ה יאר יערליך ווי עס קומט צו נאך א כתה, און מען האלט יעצט ביי א פונקט אז מען האט שוין אויסגעוואקסן די ביז יעצטיגע בנין, און מען דארף שוין זוכן א נייע לאקאל פאר די צאן קדשים. די שוועריקייט האט זיך אבער ארויסגעשטעלט אז ווען מען האט אנגעהויבן זוכן א נייע פלאץ האט מען געזען אז די פרייזן אין בארא פארק זענען זייער הויך, און עס איז אסאך טייערער ווי די פרייז וואס מען צאלט ביז היינט. דאס מיינט אז אויסער וואס די בודזשעט וועט ארויפגיין צו צאלן פאר א גרעסערע בנין, וועט מען אויך צאלן אסאך מער פאר יעדע סקווער פיס. דאס האט שטארק פארשווערט די הנהלה ווייל אפילו די ביז יעצטיגע בודזשעט ווערט קוים געדעקט מיט מסירות נפש, און זיי קענען זיך נישט פארשטעלן ווי אזוי מען קען דאס פארגרעסערן.


עת להרחיב ב"ה אז די באשעפער האט אונטערגעשיקט א געוואלדיגע דיל, אז די בעה"ב פון די יעצטיגע בנין תלמוד תורה, האט אויך דערנעבן א רויע ווערהאוז, און ער האט אנגעטראגן אז אויב מען לייגט אריין די געלט עס איבער צובויען א פאר תלמוד תורה, וועט עס זיין אריין גערעכנט אין די שכירות פאר די קומענדיגע פאר יאר. כאטש דאס איז טאקע גאר אסאך געלט, איז דאס א געוואלדיגע מציאה פאר די תלמוד תורה, וויבאלד דערמיט וועט מען פארדינען צוויי זאכן, איינס אז מען קען בלייבן אין די ביז יעצטיגע בנין מיט די גוטע פרייז וואס מען צאלט ביז יעצט. צווייטענס אז ווען מען צוטיילט עס אין די חדשים קומט אויס אז מען צאלט א שפאט ביליגע פרייז פאר די נייע חלק וואו די תלמוד תורה וועט זיך בעזהשי"ת קענען אויפהאלטן פאר לאנגע יארן.


עת לעשות דערפאר קומט פאר אין די יעצטיגע טעג א גרויסארטיגע קאמפיין "עת להרחיב" אריינצוברענגען סכומים אדירים פאר די תלמוד תורה אז מען זאל קענען מאכן די ריכטיגע הרחבת גבולי הקודשה אז די קינדער זאלן ווייטער קענען לערנען מיט הרחבת הדעת. עס איז זיכער אז אלע תומכים ומסייעים וועלן זוכה זיין צו שפע ברכה והצלחה אין אלע ענינים.


Show More

Original Goal Has Been Met!

Help us meet our Bonus round!

ORIGINAL GOAL

$500,000

BONUS GOAL

$550,000

104% RAISED

$0

Donate Now

2,529 Donations

search

Shulem Schwartz

$36

4 months ago

Comments: In honor of Reb Simchie Herzog

SG

$180
תומך הבית

4 months ago

Anonymous

$36

5 months ago

Anonymous

$50

5 months ago

Comments: In honor of yanky

Aaron

$360
פרנס הבית

5 months ago

Chaim Lowenstein

$54

5 months ago

Comments: May the One Above bring success for this campaign now

Chaim Lowenstein

$54

5 months ago

Comments: May the One Above bring success for this campaign now

Motty Charnas

$36

5 months ago

Anonymous

$1

5 months ago

Anonymous

$1

5 months ago

Anonymous

$1

5 months ago

Moshe pfeifer

$50

5 months ago

Comments: In honor of the Blumenberg family

Anonymous

$27

5 months ago

Joel Kestenbaum

$18

5 months ago

Comments: Can't say no to Shmili

Phone Donation

$180

5 months ago

Yehuda Morgenstern

$50

5 months ago

Phone Donation

$22

5 months ago

Joel & Fay Foundation

$250

5 months ago

Mendel Rubin

$20

5 months ago

JOSEPH WEINFELD

$36

5 months ago

Load More

Call our automated phone system

phone718-682-7057

Enter Amount

close
Amount
Billing
Payment
1
2
3

Donate Now

© 2021 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket