Donate Now

arrow_back

Campaign Homepage

Dryver Page

(IVELT) אידישע וועלט

Ripped Apart Campaign arrow_forward_ios חברים וידידים arrow_forward_ios (IVELT) אידישע וועלט

Raised:

$10,368

Goal:

$10,000

Donors:

175

0%

Multi Dryver Donation arrow_forward

Donate Now

Original Goal: $2,200,000

Bonus Goal: $3,200,000

Total Raised: $3,656,347

166%

This Dryver is part of "חברים וידידים" team

Go to Team Page

Select Donation Amount

רפואה למשפחה - Medical expenses

$10,000

החזקת משפחה - Living expenses

$7,000

משמח אלמנה

$5,000

רפואה לנפש - Emotional Help

$2,500

שכר לימוד - Tuition

$1,800

מגדל יתומים

$1,320

שמחה הוצאות

$720

זכות מזון ומחי' - Food and groceries

$420

זכות הלבשה - Clothing

$250

Payment arrow_forward

A family ripped apart by tragedy

We will not let them fall!

 

With the shattering of glass and crumpling of cold steel, a family was broken to pieces, ripped apart by unimaginable tragedy.

The Deutch/Birnhack family has lost their father R' Arye Shmuel Deutsch and his young daughter Tziporah, and his son-in-law R' Shlomo Birenhack, And a mother and sister still fighting for their lives.

And just today, after two weeks for a life struggle, the mother passed away, leaving behind 9 children without a father and a mother. 

An unimaginable catastrophe left a family on the verge of collapse! 

The horrific accident left 11 orphans - the youngest born hours after the tragedy - crying for their fathers and mother asking the burning questions

-"When is Tatty coming home?"

(-“Will Mommy be ok?”)

-“Where is Tziporah?”

-“When is Blimi coming home?”

How do we answer those questions? We can not let them face the pain alone! 

The family is trying to recover, (while the mother of the family is still in critical condition,) the deceased father was prescient and made a Areivim policy, but no one could anticipate such an horrific event with such unbearable consequences.

We must help them rebuild their shattered lives and secure a future for the orphans who were robbed from their parents. 

The wounds - physically and emotionally - are unbearable, but Klal Yisroel will do its part to make sure that they have the means to recover from this terrible pain, and that money is not a roadblock on the journey to recovery. 

our message to the families: You are in agony, but you are not alone: We are here for you as one big family, and we will not let you fall! 


DONATE BY PHONE: 845-289-8330
1 עקסידענט;

4 קרבנות;

11 יתומים;

8 קיילעכיגע ל"עאוי וויי! עס רייסט!

ביטערער אפדעיט – זונטאג 8:38 צופרי:

ברוך דיין האמת! צום 4'טן מאל! די פרישע אלמנה מרת אסתר (דייטש) עליה השלום אויך אוועקגעריסן!!!! 8 קיילעכיגע יתומים'לעך פארבליבן אליינס ה"י.

כלל ישראל האט נאך אזא טראגעדיע נישט מיטגעלעבט שווערע צענדליגער יארן!

8 קיילעכיגע יתומים'לעך – 18 אפעראציעס – 4 קרבנות – הוי, וויפיל קען דאס הארץ פארנעמען?!!!

כלל ישראל איז אנגעשלאסן צאמצושטעלן די סומע פון 2.2 מיליאן דאלאר!

***

טראכט אריין, אידן טייערע! - אין די דייטש-בירנהאק משפחה האט מען זיך געגרייט מען זיך אויף א שמחה! אנגעטון מיט בגדי שבת לאזט מען זיך ארויס אין א פולע ווען מיט געהויבענע געמיטער, דער טייערער ראש המשפחה הרה״ח ר׳ אריה שמואל מיט זיינע טייערע קינדער און אייניקלעך, א לעכטיגע לוסטיגע משפחה וועלכע איז באליבט ביי יעדן איינעם.

אבער ליידער איז נהפך לאבל מחולנו! דער שמחה איז פארוואנדלט געווארן אין א פינסטערע און ביטערע טראגעדיע וואס מען קען נישט באגרייפן אין די וויסטע חלומות.

א שווערער עקסידענט האט געשיקט דעם ווען אין די לופטן, א בלוטיגער און שווערע עקסידענט. כלל ישראל האלט מיט לעבעדיגע באריכטן מיט א פארכאפטן אטעם... מען האפט און מען בעט, אבער דער טראגעדיע איז שווערער און ביטערער ווי מיר קענען באגרייפן: הרה״ח רבי ארי׳ שמואל מיט זיין אשת חיל מרת אסתר דייטש ע"ה, זייער טייערער איידעם ר׳ שלמה בירנהאק און זיין באליבטע טאכטער ציפורה זענען אומגעקומען אויף א ביטערע אופן.

פיר יונגע טייערע נפשות זענען אוועקגעריסן געווארן! אין געציילטע מינוטן האבן צוויי משפחות פארלוירן זייער ראש המשפחה! 

8 קיילעכיג יתומים'לעך – וואס 5 פון זיי געפונען זיך נאך אין שפיטאל מיט ערנסטע וואונדן און קאמפליצירטע אפעראציעס - אידן איבעראל זענען מתפלל אז אלע זאלן שנעל קענען אהיימקומען אויף די אייגענע צוויי פיס און האבן די כוחות דורכצוטראגן זייער ביטערן מצב און אנגיין מיט'ן לעבן. 


אוי געוואלד! 

-ס'רייסט דאס הארץ פאר די נפשות נקיות וואס זענען ליידער אוועקגעריסן געווארן אויף אזא טראגישן אופן;

-ס'רייסט דאס הארץ פאר די צעבראכענע משפחה וואס האט ליידער מיטגעמאכט אזא שוידערליכער, אומבאגרייפליכער קלאפ;

-ס'רייסט דאס הארץ פאר די משפחה מיטגלידער וואס ליגן אין שפיטאל מיט שווערע פיזישע וואונדן, און מיט די שוידערליכע יסורי הנפש פון די שרעקליכע פארלוסט וואס זיי האבן מיטגעמאכט.

דאס מח שטעלט זיך אפ. מען באגרייפט נאכנישט וואס דא האט פאסירט. יעדער איז צעשוידערט און צעטרייסלט. קיינער קען זיך נאכנישט צאמקלויבן, אבער עס איז נישט קיין צייט צו זיצן מיט פארלייגטע הענט.

די נפטרים זענען געווען אחריות'דיגע ראשי משפחה וועלכע האבן שווער געארבעט צו שפייזן זייערע פאמיליעס, און אריינברענגען א לעבנ'ס-לוסט אין זיי. ר' ארי' שמואל ע"ה האט לעצטנס זיך נישט געקענט מער ערלויבן א לייף אינשורענס פאליסי האט ער איינגעצאלט אין "ערבים". אבער ווי פארשטענדליך, פעלט זיך דא אויס עקסטערע ריזיגע סכומים, צוליב דעם ביטערן מציאות אז די קינדער דארפן אן א שיעור פיזישע און עמאציאנאלע הילף, בשעת מען האפט אז די מאמע וועט האפנטליך זיך ערהוילן און קענען ווייטער פירן די שטוב.

מיר קענען נישט היילן דעם ביטערן קלאפ, אבער מיר קענען פארזיכערן אז זיי ספראווען זיך נישט אליין מיט די שוידערליכע קאנסעקווענצן, מיר מוזן זיך פאראייניגן צו שטעלן די משפחה צוריק אויף די פוס. 

עס ליגט א הייליגער פליכט אויף גאנץ כלל ישראל צו ערמעגליכן אן עתיד פאר די ערשיטערטע אלמנות און יתומים, וועלכע זענען פון איין רגע צום צווייטן פאר'אבל'ט געווארן און זייער לעבן איז געטוישט געווארן אויף אייביג. 

עווענטועל וועלן זיי זיך דארפן אויפשטעלן און ווייטער גיין מיט'ן לעבן. ווער וועט דאגה'נען פאר זיי? ווער וועט זיי שפייזן? ווער וועט זיי צושטעלן אלע געברויכן און ווער וועט זיין זייער פרנסה ברענגער?

לא עת לחשות! גאנץ כלל ישראל איז פאראייניגט אין א שטורעם מיט א זעלטענע אחדות און אחריות אוועקצושטעלן א "קרן יתומים" פאר די אלמנות ויתומים פון משפחות דייטש-בירנהאק.

אין זכות וואס מיר וועלן זיך אנשטרענגען און טוען אונזער חלק, וועט דער גרויסער דערבארעמדיגער אבי היתומים ודיין אלמנות טרייסטן די צעבראכענע הערצער, און בענטשן אלע אידישע קינדער מיט געזונט און נחת, מען זאל אפגעהיטן ווערן מכל צרה וצוקה.

דער שטורמישער קאמפיין קומט פאר אין די קריטישע 36 שעה פון זונטאג און מאנטאג פר' חוקת, ווען יעדער יחיד ויחיד פון כלל ישראל וועט זיך משתתף זיין בצערתן של ישראל און אוועקשטעלן אן עתיד פאר די אלמנות ויתומים.


DONATE BY PHONE: 845-289-8330

Show More

Cong. Oseh Chayil Inc.

9 Maple Leaf Road Suite 201

Monsey NY 10952

Support Phone: 845-379-4002

Support Email: [email protected]

Tax ID: 46-4313232

This Dryver is part of "חברים וידידים" team

Go to Team Page

Donate Now

Recent Donations (175 Total)

Anonymous

$18

1 month ago

ליינער

$36

2 months ago

פאראינטערסירט

$36

2 months ago

In Honor of אסדר לסעודתא

Maten B'saser

$10

2 months ago

קאסערע

$36

2 months ago

Anonymous

$18

2 months ago

פארשטייסט?

$50

2 months ago

In Honor of משיח

Anonymous

$18

2 months ago

טשאדעלע באדעלע

$100

2 months ago

In Honor of אסדר׳ל

In Memory of א**ר

Anonymous

$10

2 months ago

Anonymous

$36

2 months ago

מענטש צווישן מענטשן

$100

2 months ago

נעגלוואסער

$21

2 months ago

Pinchus w rosenfeld

$25

2 months ago

גרשון

$36

2 months ago

Comments: "לא תאמץ את לבבך" -- פארמאך נישט נישט דאס הארץ מיט'ן געוואלד. פארהאן א מצב ווי דאס הארץ גיבט פון זיך אליין, מיר דארפן אים בלויז לאזן טון דאס זייניגע.

Anonymous

$5

2 months ago

Anonymous

$250
זכות הלבשה - Clothing

2 months ago

Jacob huss

$26

2 months ago

Comments: ר בערל, הכל הבל, ועוד

לאור המצב

$50

2 months ago

In Honor of משיח

יאסעלע

$50

2 months ago

In Honor of בלעכי און קלעצל

In Memory of די הייליגע נפטרים

Comments: נישטא קיין ווערטער. פינטל. טייכן טרערן.

מיושב'דיגער

$18

2 months ago

In Honor of רבי בערל זז"ג עמו"ש

Anonymous

$3

2 months ago

In Honor of לעכטל

In Memory of הנשמות הקדושות

Comments: הצלחה

מנהיג הדורות

$26

2 months ago

גאפל

$18

2 months ago

In Honor of Ivelt

IMBZ

$72

2 months ago

Anonymous

$100

2 months ago

TAG

$10

2 months ago

In Honor of Ivelt שוין געגעבן, אבער א הוספה לכבוד

Sruly G

$180

2 months ago

Comments: איך האב טאקע נישט קיין ניק אבער יא א יודיש הארץ!

Anonymous

$72

2 months ago

רוסישער

$100

2 months ago

Comments: לע"נ ר' ארי שמואל בן ר' משולם דייטש

מצב כללי

$36

2 months ago

In Honor of משיח, אסדר לסעודתא, לעכטל

In Memory of די טייערע נשמות יקרות וואס זענען נעדר געווארן ל"ע

Comments: המקום ינחם את האבלים די זכות המצוה זאל מגין זיין שלא ישמע עוד שוד ושבר

הכלל

$36

2 months ago

In Honor of אסדר לסעודתא, משיח וכו'

In Memory of כל אחד בשמו הטוב יבורך

Schwartz

$18

2 months ago

In Honor of די טייערע אידען אויף אייוועלט

In Memory of די טייערע נשמות

Comments: מי כעמך ישראל! א שטאלץ צו זיין א חלק פון די טייערע אידען

shik

$180

2 months ago

תושבי לאנדאן

$22

2 months ago

ms

$10

2 months ago

פישל פון בראנזוויל

$50

2 months ago

Comments: גדול העצה ורב העלילי-ה

Gam Zukanti

$10

2 months ago

Anonymous

$100

2 months ago

Comments: ה"י - טאטע העלף אונז אלע מיר האבן נישט קיין כח מער

Anonymous

$50

2 months ago

In Honor of All ivelt members

ניס קראכער

$36

2 months ago

In Honor of אלע חשובע עסקנים לבית אייוועלט

א גוטן

$50

2 months ago

In Honor of ,משיח, לעכטל

Comments: לקיים המצוה של ומבשרך אל תתעלם

זא"ג

$18

2 months ago

In Honor of איש מבקש

Comments: באזונדערע הוספה לכבוד די שארט-קאט אינעם חתימה

שמן

$36

2 months ago

In Honor of אידישע וועלט

Comments: זכות הצדקה יעמוד בעדינו להנצל מכל צרה ומחלה ולהוושע בכל מילי דמיטיב

בפני נכתב

$50

2 months ago

In Honor of לכבוד ש"ב משיח

Anonymous

$100

2 months ago

Anonymous

$36

2 months ago

חמרא טבא

$100

2 months ago

In Honor of אלע עסקנים ובראשם הרה"ח המכונה משיח

In Memory of נשמות טהורות

Comments: אשריכם תושבי אייוועלט

יא איך

$50

2 months ago

Comments: איך האב שוין געגבן 50 ביי איינעמס טיעם אבער לכבוד אייוועלט נאך 50

כשרע טעלפאון

$180

2 months ago

Anonymous

$100

2 months ago

Anonymous

$50

2 months ago

סארקאזי

$18

2 months ago

In Honor of אנא אל נא רפה נא לה. בהראות לה נועם זיוך. אז תתחזק ותתרפא והיתה לה שמחת עולם

קרעפלעך

$50

2 months ago

In Honor of כל העסקנים החשובים פה באייוועלט

Maybeeynot

$36

2 months ago

In Honor of Ivelt אסדר. משיח. זיידי. לעכטל.

In Memory of די טייערע נשמות ע"ה

Comments: נישט פארגעסן טוב ה' לכל אבער אונז בעטן מיר הראנו ה' חסדך מיר זאלן טרערן פון שמחה אויף דיינע חסדים אין נישט מער קיין טרערן פון צער. אמן

w

$18

2 months ago

Anonymous

$36

2 months ago

גראמער

$36

2 months ago

In Honor of Ivelt Askunim

Meilech Gross

$25

2 months ago

טוב טוב להודות

$50

2 months ago

Comments: לכבוד אסדר/לעכטל וכו

יישר כח

$26

2 months ago

Anonymous

$6

2 months ago

copytown

$20

2 months ago

burich mechel

$100

2 months ago

In Honor of i velt

המכונה זאג א גוטס

$18

2 months ago

In Honor of לעכטל, אסדר וכל החבריא

In Memory of הנעדרים ע"ה - יליצו יושר בעד המשפחה שיחי' לרפו"ש ולהתחזקות

Comments: צוזאמען מיט וואס כ'האב געגעבן מיט אנדערע איז עס היבש העכער די 36/50 פאר א גמטריא

היימישער הייקער

$36

2 months ago

טוב ליהודים

$100

2 months ago

In Honor of אידישע וועלט וכל העסקנים

In Memory of לז"נ נשמות הטהורים, זכותם יגן עלינו ועל כל משפחתם החשובה

Comments: כל לבב דוי וכל ראש לחלי - אבל הלב מלא הרגש מי כעמך ישראל גוי אחד - מלא אחדות והתמסרות לקיילעכיגע יתומים - עננו אבי יתומים עננו!

Anonymous

$5

2 months ago

נימער ערגערס

$30

2 months ago

In Honor of די גאנצע אייוועלט חבריא

Hershel

$73

2 months ago

In Honor of אסדר לסעודתא,

In Memory of לעכטל

Comments: & all other Ivelt Family. Maybe should Y S Drezner & Smeltzer open a own Page?

שמערלער

$250
זכות הלבשה - Clothing

2 months ago

In Honor of אסדר וכל קהלא קדישא הדין

In Memory of כל הנשמות הטהורות

Comments: הרב בירנהאק אייער אינטערוויא מיט ר' יצחק שלמה האט מיר געקאסט טרערן.

אחת ואחת

$50

2 months ago

יקר מציאות

$250
זכות הלבשה - Clothing

2 months ago

שמחה ונחת

$72

2 months ago

In Honor of כל הצדיקים וחסידים של קהילת אייוועלט

מאנסי געבוירענער

$18

2 months ago

In Honor of זיידי בערעלע, משיח, אסדר, לעכטל, איש מבקש

In Memory of כל הנפטרים

Comments: אינו דומה למאה ואחד

נישטאמת

$100

2 months ago

Matan baseiser

$18

2 months ago

Moshe Ruttner

$50

2 months ago

Joel Shalelof

$72

2 months ago

Shimon......

$36

2 months ago

In Honor of משיח , אסדר לעכטל איש מבקש

In Memory of כל הנאספים

Comments: חזקו והתאמצו

זעהער

$25

2 months ago

In Honor of אייוועלט צדקה גייערס

In Memory of ווער ס'וויל

אידישע מוח

$36

2 months ago

In Honor of אסדר לסעודתא - משיח

In Memory of נפטרים

Comments: מי שאמר לעולמו די יאמר לצרותינו די

Anonymous

$5

2 months ago

Anonymous

$36

2 months ago

In Honor of ידידנו משיח וכל ידידי לבית סקווירא

Comments: המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבילי ציון וירושלים

נראה

$18

2 months ago

In Memory of כל הנעדרים

Chesky Schonberger

$100

2 months ago

זיידי בערעלע פון אייוועלט און קאלמעוואסער

$18

2 months ago

In Honor of כלל ישראל, אוי וויי אזויפיל מיטגעמאכט

In Memory of כל הנעדרים זכרונם לברכה

Comments: אוי וויי כ'האלט עס נישט אויס! כ'האב נישט קיין ווערטער, דאס איז א הוספה וואס כ'האב געהאפט צו געבן אלץ הודאה אז די מאמע איז אהיים געקומען צו די קינדער, און יעצט איז זי נעבעך "אהיים" צו איר שורש נשמה מיט איר מאן, אוי וויי כ'האלט עס נישט אויס!

ווייסע ברילן

$80

2 months ago

In Honor of משיח, אסדר לסעודתא

Comments: זאל דער אייבערשטער אויסהיילן די צובראכענע הערצער

שרייב

$18

2 months ago

מחשב

$100

2 months ago

In Honor of כל העוסקים בצדקה נשגבה הזו

Comments: אז די חושים זענען פון ווייטאג פארשטימט, מוז מען דעם ווייטאג מיט מעשים אויסגעבן. זאל אונזער פאטער טרייסטן די משפחה, און גאנץ כלל ישראל

Anonymous

$18

2 months ago

פעפערקארן

$36

2 months ago

In Honor of לכבוד כל העסקנים חברי אייוועלט

איכאדאמרי

$36

2 months ago

Anonymous

$10

2 months ago

Anonymous

$18

2 months ago

In Honor of אחכה לו בכל יום שיבוא

In Memory of הנעדרים

קברנה סובניון

$36

2 months ago

Shmiel meisels

$100

2 months ago

By the way

$18

2 months ago

סטאוו יא פיטא

$250
זכות הלבשה - Clothing

2 months ago

Comments: חשבון צדק אדאוואטי ואתה תשמע מן השמים

Anonymous

$100

2 months ago

Showing the maximum 100 transactions

Original Goal: $2,200,000

Bonus Goal: $3,200,000

Total Raised: $3,656,347

166%

Enter Amount

close
Amount
Billing
Payment
1
2
3

Donate Now

© 2020 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket