Donate Now

arrow_back

Campaign Homepage

Dryver Page

קהל צמח דוד סקווירא וומסב"ג - Moshe Avigdor Grunwald - Yakov Zvi Simonovitz - Shalom Yosef Gutwein - Shia Deutsch

Ripped Apart Campaign arrow_forward_ios חסידי סקווירא עולמי arrow_forward_ios קהל צמח דוד סקווירא וומסב"ג - Moshe Avigdor Grunwald - Yakov Zvi Simonovitz - Shalom Yosef Gutwein - Shia Deutsch

Raised:

$40,473

Goal:

$36,000

Donors:

301

0%

Multi Dryver Donation arrow_forward

Donate Now

Original Goal: $2,200,000

Bonus Goal: $3,200,000

Total Raised: $3,655,957

166%

This Dryver is part of "חסידי סקווירא עולמי" team

Go to Team Page

Select Donation Amount

רפואה למשפחה - Medical expenses

$10,000

החזקת משפחה - Living expenses

$7,000

משמח אלמנה

$5,000

רפואה לנפש - Emotional Help

$2,500

שכר לימוד - Tuition

$1,800

מגדל יתומים

$1,320

שמחה הוצאות

$720

זכות מזון ומחי' - Food and groceries

$420

זכות הלבשה - Clothing

$250

Payment arrow_forward

A family ripped apart by tragedy

We will not let them fall!

 

With the shattering of glass and crumpling of cold steel, a family was broken to pieces, ripped apart by unimaginable tragedy.

The Deutch/Birnhack family has lost their father R' Arye Shmuel Deutsch and his young daughter Tziporah, and his son-in-law R' Shlomo Birenhack, And a mother and sister still fighting for their lives.

And just today, after two weeks for a life struggle, the mother passed away, leaving behind 9 children without a father and a mother. 

An unimaginable catastrophe left a family on the verge of collapse! 

The horrific accident left 11 orphans - the youngest born hours after the tragedy - crying for their fathers and mother asking the burning questions

-"When is Tatty coming home?"

(-“Will Mommy be ok?”)

-“Where is Tziporah?”

-“When is Blimi coming home?”

How do we answer those questions? We can not let them face the pain alone! 

The family is trying to recover, (while the mother of the family is still in critical condition,) the deceased father was prescient and made a Areivim policy, but no one could anticipate such an horrific event with such unbearable consequences.

We must help them rebuild their shattered lives and secure a future for the orphans who were robbed from their parents. 

The wounds - physically and emotionally - are unbearable, but Klal Yisroel will do its part to make sure that they have the means to recover from this terrible pain, and that money is not a roadblock on the journey to recovery. 

our message to the families: You are in agony, but you are not alone: We are here for you as one big family, and we will not let you fall! 


DONATE BY PHONE: 845-289-8330
1 עקסידענט;

4 קרבנות;

11 יתומים;

8 קיילעכיגע ל"עאוי וויי! עס רייסט!

ביטערער אפדעיט – זונטאג 8:38 צופרי:

ברוך דיין האמת! צום 4'טן מאל! די פרישע אלמנה מרת אסתר (דייטש) עליה השלום אויך אוועקגעריסן!!!! 8 קיילעכיגע יתומים'לעך פארבליבן אליינס ה"י.

כלל ישראל האט נאך אזא טראגעדיע נישט מיטגעלעבט שווערע צענדליגער יארן!

8 קיילעכיגע יתומים'לעך – 18 אפעראציעס – 4 קרבנות – הוי, וויפיל קען דאס הארץ פארנעמען?!!!

כלל ישראל איז אנגעשלאסן צאמצושטעלן די סומע פון 2.2 מיליאן דאלאר!

***

טראכט אריין, אידן טייערע! - אין די דייטש-בירנהאק משפחה האט מען זיך געגרייט מען זיך אויף א שמחה! אנגעטון מיט בגדי שבת לאזט מען זיך ארויס אין א פולע ווען מיט געהויבענע געמיטער, דער טייערער ראש המשפחה הרה״ח ר׳ אריה שמואל מיט זיינע טייערע קינדער און אייניקלעך, א לעכטיגע לוסטיגע משפחה וועלכע איז באליבט ביי יעדן איינעם.

אבער ליידער איז נהפך לאבל מחולנו! דער שמחה איז פארוואנדלט געווארן אין א פינסטערע און ביטערע טראגעדיע וואס מען קען נישט באגרייפן אין די וויסטע חלומות.

א שווערער עקסידענט האט געשיקט דעם ווען אין די לופטן, א בלוטיגער און שווערע עקסידענט. כלל ישראל האלט מיט לעבעדיגע באריכטן מיט א פארכאפטן אטעם... מען האפט און מען בעט, אבער דער טראגעדיע איז שווערער און ביטערער ווי מיר קענען באגרייפן: הרה״ח רבי ארי׳ שמואל מיט זיין אשת חיל מרת אסתר דייטש ע"ה, זייער טייערער איידעם ר׳ שלמה בירנהאק און זיין באליבטע טאכטער ציפורה זענען אומגעקומען אויף א ביטערע אופן.

פיר יונגע טייערע נפשות זענען אוועקגעריסן געווארן! אין געציילטע מינוטן האבן צוויי משפחות פארלוירן זייער ראש המשפחה! 

8 קיילעכיג יתומים'לעך – וואס 5 פון זיי געפונען זיך נאך אין שפיטאל מיט ערנסטע וואונדן און קאמפליצירטע אפעראציעס - אידן איבעראל זענען מתפלל אז אלע זאלן שנעל קענען אהיימקומען אויף די אייגענע צוויי פיס און האבן די כוחות דורכצוטראגן זייער ביטערן מצב און אנגיין מיט'ן לעבן. 


אוי געוואלד! 

-ס'רייסט דאס הארץ פאר די נפשות נקיות וואס זענען ליידער אוועקגעריסן געווארן אויף אזא טראגישן אופן;

-ס'רייסט דאס הארץ פאר די צעבראכענע משפחה וואס האט ליידער מיטגעמאכט אזא שוידערליכער, אומבאגרייפליכער קלאפ;

-ס'רייסט דאס הארץ פאר די משפחה מיטגלידער וואס ליגן אין שפיטאל מיט שווערע פיזישע וואונדן, און מיט די שוידערליכע יסורי הנפש פון די שרעקליכע פארלוסט וואס זיי האבן מיטגעמאכט.

דאס מח שטעלט זיך אפ. מען באגרייפט נאכנישט וואס דא האט פאסירט. יעדער איז צעשוידערט און צעטרייסלט. קיינער קען זיך נאכנישט צאמקלויבן, אבער עס איז נישט קיין צייט צו זיצן מיט פארלייגטע הענט.

די נפטרים זענען געווען אחריות'דיגע ראשי משפחה וועלכע האבן שווער געארבעט צו שפייזן זייערע פאמיליעס, און אריינברענגען א לעבנ'ס-לוסט אין זיי. ר' ארי' שמואל ע"ה האט לעצטנס זיך נישט געקענט מער ערלויבן א לייף אינשורענס פאליסי האט ער איינגעצאלט אין "ערבים". אבער ווי פארשטענדליך, פעלט זיך דא אויס עקסטערע ריזיגע סכומים, צוליב דעם ביטערן מציאות אז די קינדער דארפן אן א שיעור פיזישע און עמאציאנאלע הילף, בשעת מען האפט אז די מאמע וועט האפנטליך זיך ערהוילן און קענען ווייטער פירן די שטוב.

מיר קענען נישט היילן דעם ביטערן קלאפ, אבער מיר קענען פארזיכערן אז זיי ספראווען זיך נישט אליין מיט די שוידערליכע קאנסעקווענצן, מיר מוזן זיך פאראייניגן צו שטעלן די משפחה צוריק אויף די פוס. 

עס ליגט א הייליגער פליכט אויף גאנץ כלל ישראל צו ערמעגליכן אן עתיד פאר די ערשיטערטע אלמנות און יתומים, וועלכע זענען פון איין רגע צום צווייטן פאר'אבל'ט געווארן און זייער לעבן איז געטוישט געווארן אויף אייביג. 

עווענטועל וועלן זיי זיך דארפן אויפשטעלן און ווייטער גיין מיט'ן לעבן. ווער וועט דאגה'נען פאר זיי? ווער וועט זיי שפייזן? ווער וועט זיי צושטעלן אלע געברויכן און ווער וועט זיין זייער פרנסה ברענגער?

לא עת לחשות! גאנץ כלל ישראל איז פאראייניגט אין א שטורעם מיט א זעלטענע אחדות און אחריות אוועקצושטעלן א "קרן יתומים" פאר די אלמנות ויתומים פון משפחות דייטש-בירנהאק.

אין זכות וואס מיר וועלן זיך אנשטרענגען און טוען אונזער חלק, וועט דער גרויסער דערבארעמדיגער אבי היתומים ודיין אלמנות טרייסטן די צעבראכענע הערצער, און בענטשן אלע אידישע קינדער מיט געזונט און נחת, מען זאל אפגעהיטן ווערן מכל צרה וצוקה.

דער שטורמישער קאמפיין קומט פאר אין די קריטישע 36 שעה פון זונטאג און מאנטאג פר' חוקת, ווען יעדער יחיד ויחיד פון כלל ישראל וועט זיך משתתף זיין בצערתן של ישראל און אוועקשטעלן אן עתיד פאר די אלמנות ויתומים.


DONATE BY PHONE: 845-289-8330

Show More

Cong. Oseh Chayil Inc.

9 Maple Leaf Road Suite 201

Monsey NY 10952

Support Phone: 845-379-4002

Support Email: [email protected]

Tax ID: 46-4313232

This Dryver is part of "חסידי סקווירא עולמי" team

Go to Team Page

Donate Now

Recent Donations (301 Total)

Yitzchuk spitzer

$540

5 days ago

Mr Glick

$20

15 days ago

Yaakov Hersh Schwartz

$49

15 days ago

Yosef Weinberger

$18

1 month ago

ר' מתתי' רוטנער

$250

1 month ago

מאיר לייבוש הירש

$100

1 month ago

Moshe Ariel Zabra

$40

1 month ago

Leibish Kritzler

$100

1 month ago

Hershel Levi

$100

1 month ago

Moshe Nesanel Frieder

$500

1 month ago

Yida Leib Steinmetz

$1,800

1 month ago

Duvid Moshe Silberman

$100

1 month ago

Mr. Wieder

$20

1 month ago

Moshe Dana

$50

1 month ago

Yona Zupnik

$100

1 month ago

Mr. Gross

$10

1 month ago

Mr Berkowitz

$10

1 month ago

Zalmen Weiss

$20

1 month ago

Chaim Ben Zion Friedlander

$200

1 month ago

Moshe Mordechai Weiss

$100

1 month ago

Reb Mordechai Paneth

$50

1 month ago

Yakov Sander

$54

1 month ago

יעקב שטיינמעטץ

$101

1 month ago

ברוך אברהם קאליש

$40

1 month ago

רחמים ליפא דאנא

$72

1 month ago

חיים ווערצבערגער

$150

1 month ago

מרדכי ראזענפעלד

$180

1 month ago

צבי יעקב ווילהעלם

$100

1 month ago

העסקן הרב אשר זעליג גאלדשטיין

$360

1 month ago

Yitzchok Mordechai Grunwalg BRM"A

$101

1 month ago

Yosef Moskowitz

$36

1 month ago

Eimelech Wilhelm

$500

1 month ago

Mordechai Zalman Visnitzer

$100

1 month ago

Yitzchok Mordechai Strolli

$50

1 month ago

Avrum Meir Follman

$200

1 month ago

Yoel Dana

$101

1 month ago

Anonymous Anonymous

$15

1 month ago

Moshe Yosef Hirsch

$50

1 month ago

Pinchus Elya Rosner

$36

1 month ago

Kalman Eliezer Basul

$50

1 month ago

Avrum Braun

$100

1 month ago

Yosef Menachem Posner

$10
רפואה למשפחה - Medical expenses

1 month ago

Shlome Yida Steinmetz

$10

1 month ago

Lipa Weiss

$20

1 month ago

Hershy Adler

$100

1 month ago

Mendel Silberstein

$20

1 month ago

Sucher Ber Karpen

$20

1 month ago

Shimshon Mermestein

$20

1 month ago

Shea Heshil Schwartz

$100

1 month ago

Shimon Shaya Braun

$20

1 month ago

Meir Weinberger

$50

1 month ago

Yoel Jacobowitz

$20

1 month ago

Duvid Brander

$20

1 month ago

Meilech Rutner

$100

1 month ago

Shulem Mendlowitz

$20

1 month ago

Chaim Reichman

$70

1 month ago

Yona Lipshitz

$10

1 month ago

Yoel Schwimmer

$20

1 month ago

Mordechai Adler

$36

1 month ago

Shia Nachman Bernstein

$110

1 month ago

חסידי קאליסק בארה''ק

$18

1 month ago

In Honor of הרה''צ רבי יעקב צבי שליט''א אשר עושה ומעשה

Comments: אלהא דאברהם הכהן דיתיב בטבריא ענני להשפיע שפע ברכה והצלחה על רבי יעקב צבי שליט''א וכל הנלוים אליו

Yakov Yosef Weingartten

$18

1 month ago

Nissan Bayer

$18

1 month ago

יודל באסעל

$36

1 month ago

ר' יעקב טייטעלבוים

$180

1 month ago

עזריאל יודא כץ

$75

1 month ago

שאול נתן פאזנער

$50

1 month ago

שמעון ישראל טונק

$20

1 month ago

Berish Schwimmer

$36

1 month ago

Avrum Yoel Steinmetz

$20

1 month ago

אלימלך רובין

$36

1 month ago

אפרים יואל פיש

$20

1 month ago

Shea Poloheck

$50

1 month ago

Zisha Rubin

$50

1 month ago

בנימין קליינמאן

$50

1 month ago

שמואל דוד ווערטהיימער

$100

1 month ago

בנימין שאלאמאן

$50

1 month ago

Yosef Lefkowitz

$200

1 month ago

Shia Wolf Schlesinger

$36

1 month ago

R' Yoel Frank

$36

1 month ago

הרב אשר הארנטשיק

$54

1 month ago

Duvid Gross

$62

1 month ago

Aron Binyumin Buchinger

$110

1 month ago

Yakov Aron Ligeti

$100

1 month ago

Chaim Meir Fuchs

$100

1 month ago

Moshe Yosef Twerski

$18

1 month ago

שמואל יעקב שווארץ

$50

1 month ago

In Honor of לכבוד העסקן הנמרץ לכל בית ישראל לבו פתוח כאולם עומד בראש מוסדות סקווירא ומס"ב ר' משה אביגדור שליט"א

Comments: ולכבוד רב האי חסידא עושה ומעשה להציל נפשות יקרות ישראל להאירמתוך חשיכה עמוד האש לנחותם בדרך התורה והיראה לבו פתוח כאולם ה"ה הרב יעקב צבי שימאנאוויטש שליט"א מכונן ומייסד מוסדות עזר מיוחד לתלמידים

משה יונה ברוין

$18

1 month ago

In Honor of קהילתנו

Yanky Jacobowitz

$101

1 month ago

Meshulem Jacobowitz

$360

1 month ago

Anonymous

$500

1 month ago

Ezriel Yida Rosenberg

$100

1 month ago

Shia Chaim Spitzer

$26

1 month ago

Yosef Grunwald

$40

1 month ago

Hersh Meilech Schreiber

$200

1 month ago

R Nuchem Freund

$25

1 month ago

Yakov Kaufman

$100

1 month ago

Zev Steinmetz

$70

1 month ago

Harav Lipa Ekstein

$100

1 month ago

Shmuel Tzvi Spitzer

$20

1 month ago

Showing the maximum 100 transactions

Original Goal: $2,200,000

Bonus Goal: $3,200,000

Total Raised: $3,655,957

166%

Enter Amount

close
Amount
Billing
Payment
1
2
3

Donate Now

© 2020 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket