Donate Now

arrow_back

Campaign Homepage

Dryver Page

הרה"צ רבי יעקב יוסף טווערסקי שליט"א

Ripped Apart Campaign arrow_forward_ios כיתה של ר' ארי' שמואל דייטש ז"ל arrow_forward_ios הרה"צ רבי יעקב יוסף טווערסקי שליט"א

Raised:

$87,518

Donors:

112

Multi Dryver Donation arrow_forward

Donate Now

Original Goal: $2,200,000

Bonus Goal: $3,200,000

Total Raised: $3,655,957

166%

This Dryver is part of "כיתה של ר' ארי' שמואל דייטש ז"ל" team

Go to Team Page

Select Donation Amount

רפואה למשפחה - Medical expenses

$10,000

החזקת משפחה - Living expenses

$7,000

משמח אלמנה

$5,000

רפואה לנפש - Emotional Help

$2,500

שכר לימוד - Tuition

$1,800

מגדל יתומים

$1,320

שמחה הוצאות

$720

זכות מזון ומחי' - Food and groceries

$420

זכות הלבשה - Clothing

$250

Payment arrow_forward

A family ripped apart by tragedy

We will not let them fall!

 

With the shattering of glass and crumpling of cold steel, a family was broken to pieces, ripped apart by unimaginable tragedy.

The Deutch/Birnhack family has lost their father R' Arye Shmuel Deutsch and his young daughter Tziporah, and his son-in-law R' Shlomo Birenhack, And a mother and sister still fighting for their lives.

And just today, after two weeks for a life struggle, the mother passed away, leaving behind 9 children without a father and a mother. 

An unimaginable catastrophe left a family on the verge of collapse! 

The horrific accident left 11 orphans - the youngest born hours after the tragedy - crying for their fathers and mother asking the burning questions

-"When is Tatty coming home?"

(-“Will Mommy be ok?”)

-“Where is Tziporah?”

-“When is Blimi coming home?”

How do we answer those questions? We can not let them face the pain alone! 

The family is trying to recover, (while the mother of the family is still in critical condition,) the deceased father was prescient and made a Areivim policy, but no one could anticipate such an horrific event with such unbearable consequences.

We must help them rebuild their shattered lives and secure a future for the orphans who were robbed from their parents. 

The wounds - physically and emotionally - are unbearable, but Klal Yisroel will do its part to make sure that they have the means to recover from this terrible pain, and that money is not a roadblock on the journey to recovery. 

our message to the families: You are in agony, but you are not alone: We are here for you as one big family, and we will not let you fall! 


DONATE BY PHONE: 845-289-8330
1 עקסידענט;

4 קרבנות;

11 יתומים;

8 קיילעכיגע ל"עאוי וויי! עס רייסט!

ביטערער אפדעיט – זונטאג 8:38 צופרי:

ברוך דיין האמת! צום 4'טן מאל! די פרישע אלמנה מרת אסתר (דייטש) עליה השלום אויך אוועקגעריסן!!!! 8 קיילעכיגע יתומים'לעך פארבליבן אליינס ה"י.

כלל ישראל האט נאך אזא טראגעדיע נישט מיטגעלעבט שווערע צענדליגער יארן!

8 קיילעכיגע יתומים'לעך – 18 אפעראציעס – 4 קרבנות – הוי, וויפיל קען דאס הארץ פארנעמען?!!!

כלל ישראל איז אנגעשלאסן צאמצושטעלן די סומע פון 2.2 מיליאן דאלאר!

***

טראכט אריין, אידן טייערע! - אין די דייטש-בירנהאק משפחה האט מען זיך געגרייט מען זיך אויף א שמחה! אנגעטון מיט בגדי שבת לאזט מען זיך ארויס אין א פולע ווען מיט געהויבענע געמיטער, דער טייערער ראש המשפחה הרה״ח ר׳ אריה שמואל מיט זיינע טייערע קינדער און אייניקלעך, א לעכטיגע לוסטיגע משפחה וועלכע איז באליבט ביי יעדן איינעם.

אבער ליידער איז נהפך לאבל מחולנו! דער שמחה איז פארוואנדלט געווארן אין א פינסטערע און ביטערע טראגעדיע וואס מען קען נישט באגרייפן אין די וויסטע חלומות.

א שווערער עקסידענט האט געשיקט דעם ווען אין די לופטן, א בלוטיגער און שווערע עקסידענט. כלל ישראל האלט מיט לעבעדיגע באריכטן מיט א פארכאפטן אטעם... מען האפט און מען בעט, אבער דער טראגעדיע איז שווערער און ביטערער ווי מיר קענען באגרייפן: הרה״ח רבי ארי׳ שמואל מיט זיין אשת חיל מרת אסתר דייטש ע"ה, זייער טייערער איידעם ר׳ שלמה בירנהאק און זיין באליבטע טאכטער ציפורה זענען אומגעקומען אויף א ביטערע אופן.

פיר יונגע טייערע נפשות זענען אוועקגעריסן געווארן! אין געציילטע מינוטן האבן צוויי משפחות פארלוירן זייער ראש המשפחה! 

8 קיילעכיג יתומים'לעך – וואס 5 פון זיי געפונען זיך נאך אין שפיטאל מיט ערנסטע וואונדן און קאמפליצירטע אפעראציעס - אידן איבעראל זענען מתפלל אז אלע זאלן שנעל קענען אהיימקומען אויף די אייגענע צוויי פיס און האבן די כוחות דורכצוטראגן זייער ביטערן מצב און אנגיין מיט'ן לעבן. 


אוי געוואלד! 

-ס'רייסט דאס הארץ פאר די נפשות נקיות וואס זענען ליידער אוועקגעריסן געווארן אויף אזא טראגישן אופן;

-ס'רייסט דאס הארץ פאר די צעבראכענע משפחה וואס האט ליידער מיטגעמאכט אזא שוידערליכער, אומבאגרייפליכער קלאפ;

-ס'רייסט דאס הארץ פאר די משפחה מיטגלידער וואס ליגן אין שפיטאל מיט שווערע פיזישע וואונדן, און מיט די שוידערליכע יסורי הנפש פון די שרעקליכע פארלוסט וואס זיי האבן מיטגעמאכט.

דאס מח שטעלט זיך אפ. מען באגרייפט נאכנישט וואס דא האט פאסירט. יעדער איז צעשוידערט און צעטרייסלט. קיינער קען זיך נאכנישט צאמקלויבן, אבער עס איז נישט קיין צייט צו זיצן מיט פארלייגטע הענט.

די נפטרים זענען געווען אחריות'דיגע ראשי משפחה וועלכע האבן שווער געארבעט צו שפייזן זייערע פאמיליעס, און אריינברענגען א לעבנ'ס-לוסט אין זיי. ר' ארי' שמואל ע"ה האט לעצטנס זיך נישט געקענט מער ערלויבן א לייף אינשורענס פאליסי האט ער איינגעצאלט אין "ערבים". אבער ווי פארשטענדליך, פעלט זיך דא אויס עקסטערע ריזיגע סכומים, צוליב דעם ביטערן מציאות אז די קינדער דארפן אן א שיעור פיזישע און עמאציאנאלע הילף, בשעת מען האפט אז די מאמע וועט האפנטליך זיך ערהוילן און קענען ווייטער פירן די שטוב.

מיר קענען נישט היילן דעם ביטערן קלאפ, אבער מיר קענען פארזיכערן אז זיי ספראווען זיך נישט אליין מיט די שוידערליכע קאנסעקווענצן, מיר מוזן זיך פאראייניגן צו שטעלן די משפחה צוריק אויף די פוס. 

עס ליגט א הייליגער פליכט אויף גאנץ כלל ישראל צו ערמעגליכן אן עתיד פאר די ערשיטערטע אלמנות און יתומים, וועלכע זענען פון איין רגע צום צווייטן פאר'אבל'ט געווארן און זייער לעבן איז געטוישט געווארן אויף אייביג. 

עווענטועל וועלן זיי זיך דארפן אויפשטעלן און ווייטער גיין מיט'ן לעבן. ווער וועט דאגה'נען פאר זיי? ווער וועט זיי שפייזן? ווער וועט זיי צושטעלן אלע געברויכן און ווער וועט זיין זייער פרנסה ברענגער?

לא עת לחשות! גאנץ כלל ישראל איז פאראייניגט אין א שטורעם מיט א זעלטענע אחדות און אחריות אוועקצושטעלן א "קרן יתומים" פאר די אלמנות ויתומים פון משפחות דייטש-בירנהאק.

אין זכות וואס מיר וועלן זיך אנשטרענגען און טוען אונזער חלק, וועט דער גרויסער דערבארעמדיגער אבי היתומים ודיין אלמנות טרייסטן די צעבראכענע הערצער, און בענטשן אלע אידישע קינדער מיט געזונט און נחת, מען זאל אפגעהיטן ווערן מכל צרה וצוקה.

דער שטורמישער קאמפיין קומט פאר אין די קריטישע 36 שעה פון זונטאג און מאנטאג פר' חוקת, ווען יעדער יחיד ויחיד פון כלל ישראל וועט זיך משתתף זיין בצערתן של ישראל און אוועקשטעלן אן עתיד פאר די אלמנות ויתומים.


DONATE BY PHONE: 845-289-8330

Show More

Cong. Oseh Chayil Inc.

9 Maple Leaf Road Suite 201

Monsey NY 10952

Support Phone: 845-379-4002

Support Email: [email protected]

Tax ID: 46-4313232

This Dryver is part of "כיתה של ר' ארי' שמואל דייטש ז"ל" team

Go to Team Page

Donate Now

Recent Donations (112 Total)

Phone Donation

$20

19 days ago

Anonymous

$10

1 month ago

Chaim Schweid

$1,800

1 month ago

גכגכג

$10

1 month ago

Anonymous

$36

1 month ago

Shlomo Greenfeld

$36

1 month ago

Anonymous

$246

1 month ago

Shimon Steiner

$100

1 month ago

חברי הכיתה .

$720

1 month ago

Anonymous

$18

1 month ago

Tzvi Shulem Twersky

$100

1 month ago

In Honor of אבי מורי שליטא

Anonymous

$180

1 month ago

Yankey Spitzer

$100

1 month ago

Comments: לכבוד הרב הצדיק

Yitzchock

$1,980

1 month ago

In Honor of הרה"צ שליט"א

Comments: $180 per יתום

Avromy Biston

$75

1 month ago

שמואל יעקב שווארץ -מכון להבין

$50

1 month ago

Comments: לכבוד מעכ"ת הדרת גאונו עומד לנס לעזור ולהושיע להחיות לבבות נשברות בדעת בבינה ובהשכל הרה"צ ר' יעקב יוסף שליט"א צ

אביגדור בערקאוויטש

$720
שמחה הוצאות

1 month ago

In Honor of הרה״צ ר׳ יעקב יוסף שליט״א

Anonymous

$18

1 month ago

משה יודא גוטטמאן

$180

1 month ago

In Honor of לכבוד הצדיק העסקן ר' שמעון ישראל ברויער שליט''א

Shmuel lunger

$140

1 month ago

Phone Donation

$36

1 month ago

Moses lefkowitz

$1,800

1 month ago

Meir tessler

$180

1 month ago

In Honor of elimilech nuestad and aron goldglank

Pinny Ostreicher

$720
שמחה הוצאות

1 month ago

Anonymous

$50

1 month ago

Arye Hershkowitz

$36

1 month ago

Z LL

$300

1 month ago

S S

$360

1 month ago

Anonymous

$14

1 month ago

Yossi Grunwald TR

$18

1 month ago

יעקב יוסף טווערסקי (שוואגער

$360

1 month ago

shloime spitzer

$36

1 month ago

Aron Goldklang

$36

1 month ago

Anonymous

$18

1 month ago

Anonymous

$300

1 month ago

Yossi Pal

$180

1 month ago

Comments: for my father

Yossi Pal

$36

1 month ago

Isaac Markowitz

$396

1 month ago

In Honor of This Amazing Family,

Comments: May HASHEM the AVI HAYESOMIM keep them strong

Friedman

$5

1 month ago

ברוך ארנסטר בפ

$72

1 month ago

In Honor of לכבוד הרה"צ שליט"א

ש.ז.

$120

1 month ago

Moses Schlesinger

$75

1 month ago

aron schonfeld

$18

1 month ago

copytown

$36

1 month ago

ariel Manakhimov

$18

1 month ago

In Honor of All of Klal Yisrael! May Hashem bless each and every Yid

Anonymous

$18

1 month ago

יעקב יוסף בערגער

$720
שמחה הוצאות

1 month ago

Sholom E. Solomon

$50

1 month ago

Yakov Yosef Adler

$360

1 month ago

Haindel Breuer

$72

1 month ago

In Honor of הרה"צ שליט"א

In Memory of לע"נ העניא רחל ב"ר משה

יעקב יוסף בייער

$800

1 month ago

Avi Shteierman

$1,000

1 month ago

Tovi Mermelstein

$1,800

1 month ago

In Honor of לכבוד הרה"צ ר יעקב יוסף שליט"א

In Memory of My classmate אריה שמואל ע״ה

Anonymous

$36

1 month ago

yizchak gross

$36

1 month ago

Dudi Farkash Chabad of Olympia

$500

1 month ago

In Honor of Zisha Ben Harav

00

$18

1 month ago

Anonymous

$18

1 month ago

Anonymous

$180

2 months ago

י. ש. .

$1,000

2 months ago

E. S.

$10,000

2 months ago

Y. S.

$18,000

2 months ago

Anonymous

$5,000

2 months ago

Z. C.

$5,000

2 months ago

Anonymous

$18

2 months ago

יונתן ווייס

$3,000

2 months ago

יעקב יוסף בר״ח לונגער

$500

2 months ago

Comments: הוספה לכבוד הרב הצדיק

Moshe Diamant

$5,000
משמח אלמנה

2 months ago

Anonymous

$54

2 months ago

bleier

$18

2 months ago

Yossi Lauber

$1,000

2 months ago

Izzy Green

$500

2 months ago

Gimple Goldstein

$18

2 months ago

הרב יונה הורוויץ

$100

2 months ago

In Honor of ר׳ טוביה מערמעלשטיין ני״ו

שלמה אהרן הערצל

$100

2 months ago

Anonymous

$36

2 months ago

Samuel Breuer

$72

2 months ago

יא ב לחד

$2,500
רפואה לנפש - Emotional Help

2 months ago

In Honor of לכבוד הרה"צ ר יעקב יוסף שליט"א

Avigdor Ostreicher

$1,000

2 months ago

Nachman Harkavy

$72

2 months ago

Martin weingarten

$36

2 months ago

Anonymous

$18

2 months ago

משה יונה ברוין

$36

2 months ago

In Honor of הרהצ ר יעקב יוסף

Comments: אז דע רבי׳ס זוהן בעט גיט מען נאכאמאל

Anonymous

$16

2 months ago

Yitzchok Goldklang

$1,000

2 months ago

Nuchem Twersky

$367

2 months ago

CHNINA TWERSKY BEN HARAV Y.Y.

$25

2 months ago

chaim kupperman

$250

2 months ago

Anonymous

$18

2 months ago

S Greenbaum

$1,000

2 months ago

Dovy walter

$36

2 months ago

Naftuli herbst

$36

2 months ago

Aron Weizel

$18

2 months ago

Anonymous

$1,000

2 months ago

Anonymous

$300

2 months ago

ש.י.מ

$1,000

2 months ago

Shulem Gestetner

$3,600

2 months ago

Zisha Twersky

$1,800

2 months ago

In Honor of My Dear father

Aron Yosef Landau - Kiryas JYoel

$100

2 months ago

Comments: בהערצה לעדת חסידי סקווירא והשתתפות בצערם של ישראל

Yitzchak Pachtman

$7

2 months ago

Showing the maximum 100 transactions

Original Goal: $2,200,000

Bonus Goal: $3,200,000

Total Raised: $3,655,957

166%

Enter Amount

close
Amount
Billing
Payment
1
2
3

Donate Now

© 2020 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket