Donate Now

arrow_back

Campaign Homepage

Dryver Page

Levi and Libby Drew - Yitzchok and Chaya Swimer - Yossi and Brane Strasser

Ripped Apart Campaign arrow_forward_ios Avrumy Fischman & Family arrow_forward_ios Levi and Libby Drew - Yitzchok and Chaya Swimer - Yossi and Brane Strasser

Raised:

$53,385

Goal:

$50,000

Donors:

165

0%

Multi Dryver Donation arrow_forward

Donate Now

Original Goal: $2,200,000

Bonus Goal: $3,200,000

Total Raised: $3,656,347

166%

This Dryver is part of "Avrumy Fischman & Family" team

Go to Team Page

Select Donation Amount

רפואה למשפחה - Medical expenses

$10,000

החזקת משפחה - Living expenses

$7,000

משמח אלמנה

$5,000

רפואה לנפש - Emotional Help

$2,500

שכר לימוד - Tuition

$1,800

מגדל יתומים

$1,320

שמחה הוצאות

$720

זכות מזון ומחי' - Food and groceries

$420

זכות הלבשה - Clothing

$250

Payment arrow_forward

A family ripped apart by tragedy

We will not let them fall!

 

With the shattering of glass and crumpling of cold steel, a family was broken to pieces, ripped apart by unimaginable tragedy.

The Deutch/Birnhack family has lost their father R' Arye Shmuel Deutsch and his young daughter Tziporah, and his son-in-law R' Shlomo Birenhack, And a mother and sister still fighting for their lives.

And just today, after two weeks for a life struggle, the mother passed away, leaving behind 9 children without a father and a mother. 

An unimaginable catastrophe left a family on the verge of collapse! 

The horrific accident left 11 orphans - the youngest born hours after the tragedy - crying for their fathers and mother asking the burning questions

-"When is Tatty coming home?"

(-“Will Mommy be ok?”)

-“Where is Tziporah?”

-“When is Blimi coming home?”

How do we answer those questions? We can not let them face the pain alone! 

The family is trying to recover, (while the mother of the family is still in critical condition,) the deceased father was prescient and made a Areivim policy, but no one could anticipate such an horrific event with such unbearable consequences.

We must help them rebuild their shattered lives and secure a future for the orphans who were robbed from their parents. 

The wounds - physically and emotionally - are unbearable, but Klal Yisroel will do its part to make sure that they have the means to recover from this terrible pain, and that money is not a roadblock on the journey to recovery. 

our message to the families: You are in agony, but you are not alone: We are here for you as one big family, and we will not let you fall! 


DONATE BY PHONE: 845-289-8330
1 עקסידענט;

4 קרבנות;

11 יתומים;

8 קיילעכיגע ל"עאוי וויי! עס רייסט!

ביטערער אפדעיט – זונטאג 8:38 צופרי:

ברוך דיין האמת! צום 4'טן מאל! די פרישע אלמנה מרת אסתר (דייטש) עליה השלום אויך אוועקגעריסן!!!! 8 קיילעכיגע יתומים'לעך פארבליבן אליינס ה"י.

כלל ישראל האט נאך אזא טראגעדיע נישט מיטגעלעבט שווערע צענדליגער יארן!

8 קיילעכיגע יתומים'לעך – 18 אפעראציעס – 4 קרבנות – הוי, וויפיל קען דאס הארץ פארנעמען?!!!

כלל ישראל איז אנגעשלאסן צאמצושטעלן די סומע פון 2.2 מיליאן דאלאר!

***

טראכט אריין, אידן טייערע! - אין די דייטש-בירנהאק משפחה האט מען זיך געגרייט מען זיך אויף א שמחה! אנגעטון מיט בגדי שבת לאזט מען זיך ארויס אין א פולע ווען מיט געהויבענע געמיטער, דער טייערער ראש המשפחה הרה״ח ר׳ אריה שמואל מיט זיינע טייערע קינדער און אייניקלעך, א לעכטיגע לוסטיגע משפחה וועלכע איז באליבט ביי יעדן איינעם.

אבער ליידער איז נהפך לאבל מחולנו! דער שמחה איז פארוואנדלט געווארן אין א פינסטערע און ביטערע טראגעדיע וואס מען קען נישט באגרייפן אין די וויסטע חלומות.

א שווערער עקסידענט האט געשיקט דעם ווען אין די לופטן, א בלוטיגער און שווערע עקסידענט. כלל ישראל האלט מיט לעבעדיגע באריכטן מיט א פארכאפטן אטעם... מען האפט און מען בעט, אבער דער טראגעדיע איז שווערער און ביטערער ווי מיר קענען באגרייפן: הרה״ח רבי ארי׳ שמואל מיט זיין אשת חיל מרת אסתר דייטש ע"ה, זייער טייערער איידעם ר׳ שלמה בירנהאק און זיין באליבטע טאכטער ציפורה זענען אומגעקומען אויף א ביטערע אופן.

פיר יונגע טייערע נפשות זענען אוועקגעריסן געווארן! אין געציילטע מינוטן האבן צוויי משפחות פארלוירן זייער ראש המשפחה! 

8 קיילעכיג יתומים'לעך – וואס 5 פון זיי געפונען זיך נאך אין שפיטאל מיט ערנסטע וואונדן און קאמפליצירטע אפעראציעס - אידן איבעראל זענען מתפלל אז אלע זאלן שנעל קענען אהיימקומען אויף די אייגענע צוויי פיס און האבן די כוחות דורכצוטראגן זייער ביטערן מצב און אנגיין מיט'ן לעבן. 


אוי געוואלד! 

-ס'רייסט דאס הארץ פאר די נפשות נקיות וואס זענען ליידער אוועקגעריסן געווארן אויף אזא טראגישן אופן;

-ס'רייסט דאס הארץ פאר די צעבראכענע משפחה וואס האט ליידער מיטגעמאכט אזא שוידערליכער, אומבאגרייפליכער קלאפ;

-ס'רייסט דאס הארץ פאר די משפחה מיטגלידער וואס ליגן אין שפיטאל מיט שווערע פיזישע וואונדן, און מיט די שוידערליכע יסורי הנפש פון די שרעקליכע פארלוסט וואס זיי האבן מיטגעמאכט.

דאס מח שטעלט זיך אפ. מען באגרייפט נאכנישט וואס דא האט פאסירט. יעדער איז צעשוידערט און צעטרייסלט. קיינער קען זיך נאכנישט צאמקלויבן, אבער עס איז נישט קיין צייט צו זיצן מיט פארלייגטע הענט.

די נפטרים זענען געווען אחריות'דיגע ראשי משפחה וועלכע האבן שווער געארבעט צו שפייזן זייערע פאמיליעס, און אריינברענגען א לעבנ'ס-לוסט אין זיי. ר' ארי' שמואל ע"ה האט לעצטנס זיך נישט געקענט מער ערלויבן א לייף אינשורענס פאליסי האט ער איינגעצאלט אין "ערבים". אבער ווי פארשטענדליך, פעלט זיך דא אויס עקסטערע ריזיגע סכומים, צוליב דעם ביטערן מציאות אז די קינדער דארפן אן א שיעור פיזישע און עמאציאנאלע הילף, בשעת מען האפט אז די מאמע וועט האפנטליך זיך ערהוילן און קענען ווייטער פירן די שטוב.

מיר קענען נישט היילן דעם ביטערן קלאפ, אבער מיר קענען פארזיכערן אז זיי ספראווען זיך נישט אליין מיט די שוידערליכע קאנסעקווענצן, מיר מוזן זיך פאראייניגן צו שטעלן די משפחה צוריק אויף די פוס. 

עס ליגט א הייליגער פליכט אויף גאנץ כלל ישראל צו ערמעגליכן אן עתיד פאר די ערשיטערטע אלמנות און יתומים, וועלכע זענען פון איין רגע צום צווייטן פאר'אבל'ט געווארן און זייער לעבן איז געטוישט געווארן אויף אייביג. 

עווענטועל וועלן זיי זיך דארפן אויפשטעלן און ווייטער גיין מיט'ן לעבן. ווער וועט דאגה'נען פאר זיי? ווער וועט זיי שפייזן? ווער וועט זיי צושטעלן אלע געברויכן און ווער וועט זיין זייער פרנסה ברענגער?

לא עת לחשות! גאנץ כלל ישראל איז פאראייניגט אין א שטורעם מיט א זעלטענע אחדות און אחריות אוועקצושטעלן א "קרן יתומים" פאר די אלמנות ויתומים פון משפחות דייטש-בירנהאק.

אין זכות וואס מיר וועלן זיך אנשטרענגען און טוען אונזער חלק, וועט דער גרויסער דערבארעמדיגער אבי היתומים ודיין אלמנות טרייסטן די צעבראכענע הערצער, און בענטשן אלע אידישע קינדער מיט געזונט און נחת, מען זאל אפגעהיטן ווערן מכל צרה וצוקה.

דער שטורמישער קאמפיין קומט פאר אין די קריטישע 36 שעה פון זונטאג און מאנטאג פר' חוקת, ווען יעדער יחיד ויחיד פון כלל ישראל וועט זיך משתתף זיין בצערתן של ישראל און אוועקשטעלן אן עתיד פאר די אלמנות ויתומים.


DONATE BY PHONE: 845-289-8330

Show More

Cong. Oseh Chayil Inc.

9 Maple Leaf Road Suite 201

Monsey NY 10952

Support Phone: 845-379-4002

Support Email: [email protected]

Tax ID: 46-4313232

This Dryver is part of "Avrumy Fischman & Family" team

Go to Team Page

Donate Now

Recent Donations (165 Total)

Perri hecht

$250

22 days ago

Ferstman Yosef

$180

1 month ago

dvoiry silber

$25

1 month ago

Anonymous

$360

1 month ago

Dovy Greenberg

$36

1 month ago

In Honor of My dear friend Rabbi Yitzchuk Swimer

Comments: לב זהב חם ופתוח

Y Shmuel Reinhold

$180

1 month ago

Cheskel Krishevsky

$100

1 month ago

In Honor of Moshe Yossi Strasser

Duvid Paskes

$250
זכות הלבשה - Clothing

1 month ago

Eliezer Lewis Garfinkel

$100

1 month ago

mendel west

$100

2 months ago

Miriam Lefkowitz

$50

2 months ago

Duvi Hersko

$18

2 months ago

מאיר הלטובסקי

$50

2 months ago

In Honor of בנות וחתני משפחת פישמן הנכבדה

In Memory of רייזל בת ר' נפתלי צבי ע"ה

Comments: בהוקרה על רוחב ליבם וביתם הפתוח לרווחה תמיד

Anonymous

$18

2 months ago

yd

$500

2 months ago

In Memory of ריזל בת ר' נפתלי צבי

Best brother in laws

$1,000

2 months ago

Comments: לע״נ ריזל בת נפתלי צבי

Levi and Libby

$1,000

2 months ago

In Honor of Yitzchok And Chaya

Comments: You make us proud !!

Judy Swimer

$1,000

2 months ago

In Memory of ל "נ ריזל בת נפתלי צבי

Anonymous

$1,800

2 months ago

In Honor of all the frankel einiklech . for making this a successful campaign

In Memory of aryeh shmiel ben meshulem z"l

levi drew

$1,800

2 months ago

In Honor of Yossi and Brane

Comments: The best you can get!!

M strasser

$1,000

2 months ago

Yossi Strasser

$2,500
רפואה לנפש - Emotional Help

2 months ago

In Honor of Levi Drew

Comments: Thanks for always being there !

Yitzchok Swimer

$1,000

2 months ago

In Honor of Moshe Yossi Strasser and Levi Yitzchok Drew.

In Memory of ריזל בת נפתלי צבי

Comments: In honor of הני תרי צנתרי דדהבא, my very dear Brother in law's.

Estie Friedman

$100

2 months ago

Joshua Herz

$100

2 months ago

In Honor of In Honor of our special cousins Mr. and Mrs Strasser.

Ari and sura Noe

$200

2 months ago

In Honor of Levi and Libby Drew

Comments: Refuah sheleimah .....hamakom yenachem....

Yitzchok Mier Schwartz

$250
זכות הלבשה - Clothing

2 months ago

In Honor of Levi Drew, Shimmy & Yossi Strasser

Comments: One of the nicest people I know, keep up your good work!

Anonymous .

$5,000

2 months ago

Anonymous

$180

2 months ago

Comments: To the best parents ever! always giving giving giving giving non stop liluy nishmas raizel bas naftuli tzvi

Reizy weiss

$100

2 months ago

Motty marcus

$150

2 months ago

In Honor of The best uncle you can have

Wolf fisch

$100

2 months ago

Pessy Gros

$50

2 months ago

Grossinger family

$250

2 months ago

Mimi HERSKO

$18

2 months ago

לע"נ ריזל בת ר' נפתלי צבי

$100

2 months ago

In Honor of My Beloved Parents!

In Memory of לע"נ ריזל בת ר' נפתלי צבי

Comments: Such giving parents!! (helping out everyone reach they're goal!!)

Hershy Greenfeld

$40

2 months ago

Shmulie Sputz

$101

2 months ago

In Honor of Yossi & Brana Strasser

Chanie Krauss

$180

2 months ago

Leibish Perlman

$180

2 months ago

In Honor of Levy , Yossie & Shimmy Keep up your outstanding Work !!!!!!

Comments: The world needs more PPL Like U guys!!!

Chaya Suri Hus

$50

2 months ago

Gilles Gade

$1,000

2 months ago

Shloime Zalmen Swimer

$10

2 months ago

In Honor of My Uncle Yitzchok Swimer

Anonymous

$101

2 months ago

Phone Donation

$100

2 months ago

Anonymous

$250

2 months ago

Yossi Strasser

$1,000

2 months ago

In Honor of Yitschok Swimer

In Memory of For the Hatsluche of the appeal

Ahron and Naftuli

$500

2 months ago

In Honor of Totty and Mommy

In Memory of L''N raizel bas naftuli tzvi z"l

Comments: to the greatest parents!!!

Anonymous

$250

2 months ago

Charna

$50

2 months ago

In Honor of Mr and Mrs Strasser

Comments: לע״נ ריזל בת נפתלי צבי

Miriam Feuer

$180

2 months ago

MIRIAM SOBEL

$50

2 months ago

Moshe Deutsch

$100

2 months ago

Dov Feldheim

$100

2 months ago

Shimmy Gruen

$180

2 months ago

JA

$36

2 months ago

Ja

$100

2 months ago

Naftali Mossberg

$100

2 months ago

Channie swimer

$100

2 months ago

In Honor of Yitzchol & Chaya Swimer

Phone Donation

$100

2 months ago

Shaya Fischman

$50

2 months ago

Mendy & Layi Goldstein

$100

2 months ago

Comments: לכבוד דודינו היקר ר' יצחק שמואל הי"ו

Zalman Drew

$500

2 months ago

MJ @ Live 120 insurance

$100

2 months ago

Comments: Live 120 Healthy & Wealthy!

Faigy Gestetner

$180

2 months ago

amrom friedman

$40

2 months ago

In Honor of ר'משה יוסף שטראסער ש"ב היקר

Comments: ובשורות טובות !!תזכה למצוות

Chananya Braun

$36

2 months ago

In Honor of Mr. Moshe Yossi Strasser and family

Anonymous

$18

2 months ago

Dov Silber

$36

2 months ago

Phone Donation

$268

2 months ago

Anonymous

$100

2 months ago

מאיר גאדינגער

$75

2 months ago

In Honor of ש"ב היקר שביקרים יוסף משה שטראססער - ויה"ר שלא ישמע עוד שוד ושבר בגבולינו

Mordechai Friedman

$100

2 months ago

In Honor of Moshe Yossi & Brane

Comments: For A cousin that is always there for us!! May We only Share simchas together Mordchy & Dina Friedman

Anonymous

$100

2 months ago

Surie lauber

$500

2 months ago

Shraga rosman

$100

2 months ago

Beri Lefkowitz

$250
זכות הלבשה - Clothing

2 months ago

Moshe Heller

$500

2 months ago

Benzion Goldstein

$50

2 months ago

Anonymous

$180

2 months ago

Anonymous

$360

2 months ago

Binyomin

$250

2 months ago

In Honor of Gefen Optical

Yisroel Stuhl

$72

2 months ago

Ben s

$250
זכות הלבשה - Clothing

2 months ago

Ity Klein

$101

2 months ago

Volvy & Yitty Greenfeld

$1,000

2 months ago

In Honor of Levi & Libby Drew

Yankel Schwartz

$100

2 months ago

Sury Fuchs

$50

2 months ago

Mindy Hersko

$36

2 months ago

Anonymous

$100

2 months ago

Binyumin Friedman

$100

2 months ago

Anonymous

$100

2 months ago

Comments: 150,000. dollars depending the age of child is by far enough per

Tom Kramer

$100

2 months ago

In Honor of In honor of Yossi strasser a true mench

Pinchas Leitner

$200

2 months ago

Solomon Swimer

$100

2 months ago

Bashy Bleich

$54

2 months ago

Moshe and Ahuva Stern

$250
זכות הלבשה - Clothing

2 months ago

Abraham schiff

$180

2 months ago

YH

$120

2 months ago

Anonymous

$36

2 months ago

Showing the maximum 100 transactions

Original Goal: $2,200,000

Bonus Goal: $3,200,000

Total Raised: $3,656,347

166%

Enter Amount

close
Amount
Billing
Payment
1
2
3

Donate Now

© 2020 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket