Donate Now

arrow_back

Campaign Homepage

Team Page

שלמי'ס ע"ה כיתה - חברת כולנו יחד (80 dryvers)

Ripped Apart Campaignarrow_forward_ios שלמי'ס ע"ה כיתה - חברת כולנו יחד

Raised:

$319,327

Goal:

$225,000

Donors:

2,525

0%

Multi Dryver Donation arrow_forward

Donate Now

Original Goal: $2,200,000

Bonus Goal: $3,200,000

Total Raised: $3,656,347

166%

80 Dryvers in this team.

Select Donation Amount

רפואה למשפחה - Medical expenses

$10,000

החזקת משפחה - Living expenses

$7,000

משמח אלמנה

$5,000

רפואה לנפש - Emotional Help

$2,500

שכר לימוד - Tuition

$1,800

מגדל יתומים

$1,320

שמחה הוצאות

$720

זכות מזון ומחי' - Food and groceries

$420

זכות הלבשה - Clothing

$250

Payment arrow_forward

A family ripped apart by tragedy

We will not let them fall!

 

With the shattering of glass and crumpling of cold steel, a family was broken to pieces, ripped apart by unimaginable tragedy.

The Deutch/Birnhack family has lost their father R' Arye Shmuel Deutsch and his young daughter Tziporah, and his son-in-law R' Shlomo Birenhack, And a mother and sister still fighting for their lives.

And just today, after two weeks for a life struggle, the mother passed away, leaving behind 9 children without a father and a mother. 

An unimaginable catastrophe left a family on the verge of collapse! 

The horrific accident left 11 orphans - the youngest born hours after the tragedy - crying for their fathers and mother asking the burning questions

-"When is Tatty coming home?"

(-“Will Mommy be ok?”)

-“Where is Tziporah?”

-“When is Blimi coming home?”

How do we answer those questions? We can not let them face the pain alone! 

The family is trying to recover, (while the mother of the family is still in critical condition,) the deceased father was prescient and made a Areivim policy, but no one could anticipate such an horrific event with such unbearable consequences.

We must help them rebuild their shattered lives and secure a future for the orphans who were robbed from their parents. 

The wounds - physically and emotionally - are unbearable, but Klal Yisroel will do its part to make sure that they have the means to recover from this terrible pain, and that money is not a roadblock on the journey to recovery. 

our message to the families: You are in agony, but you are not alone: We are here for you as one big family, and we will not let you fall! 


DONATE BY PHONE: 845-289-8330
1 עקסידענט;

4 קרבנות;

11 יתומים;

8 קיילעכיגע ל"עאוי וויי! עס רייסט!

ביטערער אפדעיט – זונטאג 8:38 צופרי:

ברוך דיין האמת! צום 4'טן מאל! די פרישע אלמנה מרת אסתר (דייטש) עליה השלום אויך אוועקגעריסן!!!! 8 קיילעכיגע יתומים'לעך פארבליבן אליינס ה"י.

כלל ישראל האט נאך אזא טראגעדיע נישט מיטגעלעבט שווערע צענדליגער יארן!

8 קיילעכיגע יתומים'לעך – 18 אפעראציעס – 4 קרבנות – הוי, וויפיל קען דאס הארץ פארנעמען?!!!

כלל ישראל איז אנגעשלאסן צאמצושטעלן די סומע פון 2.2 מיליאן דאלאר!

***

טראכט אריין, אידן טייערע! - אין די דייטש-בירנהאק משפחה האט מען זיך געגרייט מען זיך אויף א שמחה! אנגעטון מיט בגדי שבת לאזט מען זיך ארויס אין א פולע ווען מיט געהויבענע געמיטער, דער טייערער ראש המשפחה הרה״ח ר׳ אריה שמואל מיט זיינע טייערע קינדער און אייניקלעך, א לעכטיגע לוסטיגע משפחה וועלכע איז באליבט ביי יעדן איינעם.

אבער ליידער איז נהפך לאבל מחולנו! דער שמחה איז פארוואנדלט געווארן אין א פינסטערע און ביטערע טראגעדיע וואס מען קען נישט באגרייפן אין די וויסטע חלומות.

א שווערער עקסידענט האט געשיקט דעם ווען אין די לופטן, א בלוטיגער און שווערע עקסידענט. כלל ישראל האלט מיט לעבעדיגע באריכטן מיט א פארכאפטן אטעם... מען האפט און מען בעט, אבער דער טראגעדיע איז שווערער און ביטערער ווי מיר קענען באגרייפן: הרה״ח רבי ארי׳ שמואל מיט זיין אשת חיל מרת אסתר דייטש ע"ה, זייער טייערער איידעם ר׳ שלמה בירנהאק און זיין באליבטע טאכטער ציפורה זענען אומגעקומען אויף א ביטערע אופן.

פיר יונגע טייערע נפשות זענען אוועקגעריסן געווארן! אין געציילטע מינוטן האבן צוויי משפחות פארלוירן זייער ראש המשפחה! 

8 קיילעכיג יתומים'לעך – וואס 5 פון זיי געפונען זיך נאך אין שפיטאל מיט ערנסטע וואונדן און קאמפליצירטע אפעראציעס - אידן איבעראל זענען מתפלל אז אלע זאלן שנעל קענען אהיימקומען אויף די אייגענע צוויי פיס און האבן די כוחות דורכצוטראגן זייער ביטערן מצב און אנגיין מיט'ן לעבן. 


אוי געוואלד! 

-ס'רייסט דאס הארץ פאר די נפשות נקיות וואס זענען ליידער אוועקגעריסן געווארן אויף אזא טראגישן אופן;

-ס'רייסט דאס הארץ פאר די צעבראכענע משפחה וואס האט ליידער מיטגעמאכט אזא שוידערליכער, אומבאגרייפליכער קלאפ;

-ס'רייסט דאס הארץ פאר די משפחה מיטגלידער וואס ליגן אין שפיטאל מיט שווערע פיזישע וואונדן, און מיט די שוידערליכע יסורי הנפש פון די שרעקליכע פארלוסט וואס זיי האבן מיטגעמאכט.

דאס מח שטעלט זיך אפ. מען באגרייפט נאכנישט וואס דא האט פאסירט. יעדער איז צעשוידערט און צעטרייסלט. קיינער קען זיך נאכנישט צאמקלויבן, אבער עס איז נישט קיין צייט צו זיצן מיט פארלייגטע הענט.

די נפטרים זענען געווען אחריות'דיגע ראשי משפחה וועלכע האבן שווער געארבעט צו שפייזן זייערע פאמיליעס, און אריינברענגען א לעבנ'ס-לוסט אין זיי. ר' ארי' שמואל ע"ה האט לעצטנס זיך נישט געקענט מער ערלויבן א לייף אינשורענס פאליסי האט ער איינגעצאלט אין "ערבים". אבער ווי פארשטענדליך, פעלט זיך דא אויס עקסטערע ריזיגע סכומים, צוליב דעם ביטערן מציאות אז די קינדער דארפן אן א שיעור פיזישע און עמאציאנאלע הילף, בשעת מען האפט אז די מאמע וועט האפנטליך זיך ערהוילן און קענען ווייטער פירן די שטוב.

מיר קענען נישט היילן דעם ביטערן קלאפ, אבער מיר קענען פארזיכערן אז זיי ספראווען זיך נישט אליין מיט די שוידערליכע קאנסעקווענצן, מיר מוזן זיך פאראייניגן צו שטעלן די משפחה צוריק אויף די פוס. 

עס ליגט א הייליגער פליכט אויף גאנץ כלל ישראל צו ערמעגליכן אן עתיד פאר די ערשיטערטע אלמנות און יתומים, וועלכע זענען פון איין רגע צום צווייטן פאר'אבל'ט געווארן און זייער לעבן איז געטוישט געווארן אויף אייביג. 

עווענטועל וועלן זיי זיך דארפן אויפשטעלן און ווייטער גיין מיט'ן לעבן. ווער וועט דאגה'נען פאר זיי? ווער וועט זיי שפייזן? ווער וועט זיי צושטעלן אלע געברויכן און ווער וועט זיין זייער פרנסה ברענגער?

לא עת לחשות! גאנץ כלל ישראל איז פאראייניגט אין א שטורעם מיט א זעלטענע אחדות און אחריות אוועקצושטעלן א "קרן יתומים" פאר די אלמנות ויתומים פון משפחות דייטש-בירנהאק.

אין זכות וואס מיר וועלן זיך אנשטרענגען און טוען אונזער חלק, וועט דער גרויסער דערבארעמדיגער אבי היתומים ודיין אלמנות טרייסטן די צעבראכענע הערצער, און בענטשן אלע אידישע קינדער מיט געזונט און נחת, מען זאל אפגעהיטן ווערן מכל צרה וצוקה.

דער שטורמישער קאמפיין קומט פאר אין די קריטישע 36 שעה פון זונטאג און מאנטאג פר' חוקת, ווען יעדער יחיד ויחיד פון כלל ישראל וועט זיך משתתף זיין בצערתן של ישראל און אוועקשטעלן אן עתיד פאר די אלמנות ויתומים.


DONATE BY PHONE: 845-289-8330

Show More

Cong. Oseh Chayil Inc.

9 Maple Leaf Road Suite 201

Monsey NY 10952

Support Phone: 845-379-4002

Support Email: [email protected]

Tax ID: 46-4313232

Donate Now

Recent Donations (2525 Total)

yossi klein

$100

25 days ago

Phone Donation

$100

28 days ago

Orchidea

$100

30 days ago

ely

$50

1 month ago

Anonymous

$25

1 month ago

Anonymous

$200

1 month ago

Anonymous

$750

1 month ago

Anonymous

$200

1 month ago

Jacob Fisch

$200

1 month ago

Comments: For Yitzchok Rosenblum

Anonymous

$71

1 month ago

Anonymous

$180

1 month ago

Anonymous

$1,000

1 month ago

Aaron Dov Turkel

$18

1 month ago

Phone Donation

$50

1 month ago

With Lipa Lowy

Phone Donation

$100

1 month ago

Phone Donation

$100

1 month ago

Phone Donation

$18

1 month ago

Diamant

$36

1 month ago

Chaim Yitzchock Hochhauser

$100

1 month ago

Anonymous

$558

1 month ago

With ari breuer

Anonymous

$136

1 month ago

With Lipa Lowy

Anonymous

$360

1 month ago

Eisenberg Mair

$45

1 month ago

Anonymous

$100

1 month ago

Anonymous

$527

1 month ago

eichud camp

$2,977

1 month ago

Phone Donation

$23

1 month ago

Prestige Kitchens

$108

1 month ago

Phone Donation

$50

1 month ago

Naftaly Horowitz

$36

1 month ago

Comments: תזכו למצוות מאת נפתלי הורוויץ

satmer skillman

$1,486

1 month ago

With Dovid Koth

Phone Donation

$40

1 month ago

Yossi Engel

$250
זכות הלבשה - Clothing

1 month ago

zisha braun

$18

1 month ago

Mordecai Pinches Glantz

$50

1 month ago

Phone Donation

$50

1 month ago

Anonymous

$241

1 month ago

Phone Donation

$60

1 month ago

mrs shon

$40

1 month ago

mrs rosenberg

$20

1 month ago

Hershy Kraus

$100

1 month ago

Phone Donation

$751

1 month ago

Malky Katz

$36

1 month ago

Phone Donation

$20

1 month ago

Phone Donation

$40

1 month ago

Engel yitchok

$36

1 month ago

חיים הערש לונגער

$50

1 month ago

Phone Donation

$20

1 month ago

Phone Donation

$10

1 month ago

Phone Donation

$500

1 month ago

Strulovitz

$20

1 month ago

miriam Ribiat

$18

1 month ago

Phone Donation

$180

1 month ago

Phone Donation

$40

1 month ago

With Lipa Lowy

@playgroup

$26

1 month ago

jacob schwartz

$300

1 month ago

In Honor of yomi

Comments: yomi keep it up!

Phone Donation

$3

1 month ago

Phone Donation

$3

1 month ago

Anonymous

$16

1 month ago

Comments: Just to bring it up to $5,000

Libby Sputz

$10

1 month ago

חברים וידידים

$300

1 month ago

Comments: we are proud of your dedication towards the success of this campaign

gina levenberg

$21

1 month ago

shomer shabos

$2,153

1 month ago

broun rosh kollel

$350

1 month ago

a margereten

$50

1 month ago

Anonymous

$140

1 month ago

Phone Donation

$105

1 month ago

Phone Donation

$65

1 month ago

Anonymous

$25

2 months ago

Phone Donation

$10

2 months ago

Phone Donation

$50

2 months ago

Isroel Lundner

$30

2 months ago

Phone Donation

$100

2 months ago

radeshitz shul

$1,169

2 months ago

radeshitz shul

$1,169

2 months ago

ohel faige

$1,728

2 months ago

Phone Donation

$20

2 months ago

ohel faige

$1,728

2 months ago

Anonymous

$813

2 months ago

With Shea Kaff

Anonymous

$5,300

2 months ago

Anonymous

$1,875

2 months ago

Anonymous

$1,225

2 months ago

Anonymous

$500

2 months ago

Anonymous

$256

2 months ago

Phone Donation

$36

2 months ago

Yaakov Twersky

$20

2 months ago

Phone Donation

$101

2 months ago

Chuny greenberg

$100

2 months ago

Phone Donation

$100

2 months ago

Ari Rosenblum

$1

2 months ago

Phone Donation

$18

2 months ago

Naftali Dombroff

$36

2 months ago

Phone Donation

$36

2 months ago

Phone Donation

$5

2 months ago

Phone Donation

$18

2 months ago

skver shul

$228

2 months ago

With Lipa Lowy

Anonymous

$155

2 months ago

Anonymous

$150

2 months ago

Anonymous

$100

2 months ago

Showing the maximum 100 transactions

Original Goal: $2,200,000

Bonus Goal: $3,200,000

Total Raised: $3,656,347

166%

Enter Amount

close
Amount
Billing
Payment
1
2
3

Donate Now

© 2020 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket