Donate Now

arrow_back

Campaign Homepage

Dryver Page

Yechiel & Faigy - Hillel & Sima - Yitzchok & Bruchie Fishman

Ripped Apart Campaign arrow_forward_ios Avrumy Fischman & Family arrow_forward_ios Yechiel & Faigy - Hillel & Sima - Yitzchok & Bruchie Fishman

Raised:

$94,503

Goal:

$85,000

Donors:

265

0%

Multi Dryver Donation arrow_forward

Donate Now

Original Goal: $2,200,000

Bonus Goal: $3,200,000

Total Raised: $3,665,099

166%

This Dryver is part of "Avrumy Fischman & Family" team

Go to Team Page

Select Donation Amount

$10,000

רפואה למשפחה - Medical expenses

$7,000

החזקת משפחה - Living expenses

$5,000

משמח אלמנה

$2,500

רפואה לנפש - Emotional Help

$1,800

שכר לימוד - Tuition

$1,320

מגדל יתומים

$720

שמחה הוצאות

$420

זכות מזון ומחי' - Food and groceries

$250

זכות הלבשה - Clothing

Payment arrow_forward

A family ripped apart by tragedy

We will not let them fall!

 

With the shattering of glass and crumpling of cold steel, a family was broken to pieces, ripped apart by unimaginable tragedy.

The Deutch/Birnhack family has lost their father R' Arye Shmuel Deutsch and his young daughter Tziporah, and his son-in-law R' Shlomo Birenhack, And a mother and sister still fighting for their lives.

And just today, after two weeks for a life struggle, the mother passed away, leaving behind 9 children without a father and a mother. 

An unimaginable catastrophe left a family on the verge of collapse! 

The horrific accident left 11 orphans - the youngest born hours after the tragedy - crying for their fathers and mother asking the burning questions

-"When is Tatty coming home?"

(-“Will Mommy be ok?”)

-“Where is Tziporah?”

-“When is Blimi coming home?”

How do we answer those questions? We can not let them face the pain alone! 

The family is trying to recover, (while the mother of the family is still in critical condition,) the deceased father was prescient and made a Areivim policy, but no one could anticipate such an horrific event with such unbearable consequences.

We must help them rebuild their shattered lives and secure a future for the orphans who were robbed from their parents. 

The wounds - physically and emotionally - are unbearable, but Klal Yisroel will do its part to make sure that they have the means to recover from this terrible pain, and that money is not a roadblock on the journey to recovery. 

our message to the families: You are in agony, but you are not alone: We are here for you as one big family, and we will not let you fall! 


DONATE BY PHONE: 845-289-8330
1 עקסידענט;

4 קרבנות;

11 יתומים;

8 קיילעכיגע ל"עאוי וויי! עס רייסט!

ביטערער אפדעיט – זונטאג 8:38 צופרי:

ברוך דיין האמת! צום 4'טן מאל! די פרישע אלמנה מרת אסתר (דייטש) עליה השלום אויך אוועקגעריסן!!!! 8 קיילעכיגע יתומים'לעך פארבליבן אליינס ה"י.

כלל ישראל האט נאך אזא טראגעדיע נישט מיטגעלעבט שווערע צענדליגער יארן!

8 קיילעכיגע יתומים'לעך – 18 אפעראציעס – 4 קרבנות – הוי, וויפיל קען דאס הארץ פארנעמען?!!!

כלל ישראל איז אנגעשלאסן צאמצושטעלן די סומע פון 2.2 מיליאן דאלאר!

***

טראכט אריין, אידן טייערע! - אין די דייטש-בירנהאק משפחה האט מען זיך געגרייט מען זיך אויף א שמחה! אנגעטון מיט בגדי שבת לאזט מען זיך ארויס אין א פולע ווען מיט געהויבענע געמיטער, דער טייערער ראש המשפחה הרה״ח ר׳ אריה שמואל מיט זיינע טייערע קינדער און אייניקלעך, א לעכטיגע לוסטיגע משפחה וועלכע איז באליבט ביי יעדן איינעם.

אבער ליידער איז נהפך לאבל מחולנו! דער שמחה איז פארוואנדלט געווארן אין א פינסטערע און ביטערע טראגעדיע וואס מען קען נישט באגרייפן אין די וויסטע חלומות.

א שווערער עקסידענט האט געשיקט דעם ווען אין די לופטן, א בלוטיגער און שווערע עקסידענט. כלל ישראל האלט מיט לעבעדיגע באריכטן מיט א פארכאפטן אטעם... מען האפט און מען בעט, אבער דער טראגעדיע איז שווערער און ביטערער ווי מיר קענען באגרייפן: הרה״ח רבי ארי׳ שמואל מיט זיין אשת חיל מרת אסתר דייטש ע"ה, זייער טייערער איידעם ר׳ שלמה בירנהאק און זיין באליבטע טאכטער ציפורה זענען אומגעקומען אויף א ביטערע אופן.

פיר יונגע טייערע נפשות זענען אוועקגעריסן געווארן! אין געציילטע מינוטן האבן צוויי משפחות פארלוירן זייער ראש המשפחה! 

8 קיילעכיג יתומים'לעך – וואס 5 פון זיי געפונען זיך נאך אין שפיטאל מיט ערנסטע וואונדן און קאמפליצירטע אפעראציעס - אידן איבעראל זענען מתפלל אז אלע זאלן שנעל קענען אהיימקומען אויף די אייגענע צוויי פיס און האבן די כוחות דורכצוטראגן זייער ביטערן מצב און אנגיין מיט'ן לעבן. 


אוי געוואלד! 

-ס'רייסט דאס הארץ פאר די נפשות נקיות וואס זענען ליידער אוועקגעריסן געווארן אויף אזא טראגישן אופן;

-ס'רייסט דאס הארץ פאר די צעבראכענע משפחה וואס האט ליידער מיטגעמאכט אזא שוידערליכער, אומבאגרייפליכער קלאפ;

-ס'רייסט דאס הארץ פאר די משפחה מיטגלידער וואס ליגן אין שפיטאל מיט שווערע פיזישע וואונדן, און מיט די שוידערליכע יסורי הנפש פון די שרעקליכע פארלוסט וואס זיי האבן מיטגעמאכט.

דאס מח שטעלט זיך אפ. מען באגרייפט נאכנישט וואס דא האט פאסירט. יעדער איז צעשוידערט און צעטרייסלט. קיינער קען זיך נאכנישט צאמקלויבן, אבער עס איז נישט קיין צייט צו זיצן מיט פארלייגטע הענט.

די נפטרים זענען געווען אחריות'דיגע ראשי משפחה וועלכע האבן שווער געארבעט צו שפייזן זייערע פאמיליעס, און אריינברענגען א לעבנ'ס-לוסט אין זיי. ר' ארי' שמואל ע"ה האט לעצטנס זיך נישט געקענט מער ערלויבן א לייף אינשורענס פאליסי האט ער איינגעצאלט אין "ערבים". אבער ווי פארשטענדליך, פעלט זיך דא אויס עקסטערע ריזיגע סכומים, צוליב דעם ביטערן מציאות אז די קינדער דארפן אן א שיעור פיזישע און עמאציאנאלע הילף, בשעת מען האפט אז די מאמע וועט האפנטליך זיך ערהוילן און קענען ווייטער פירן די שטוב.

מיר קענען נישט היילן דעם ביטערן קלאפ, אבער מיר קענען פארזיכערן אז זיי ספראווען זיך נישט אליין מיט די שוידערליכע קאנסעקווענצן, מיר מוזן זיך פאראייניגן צו שטעלן די משפחה צוריק אויף די פוס. 

עס ליגט א הייליגער פליכט אויף גאנץ כלל ישראל צו ערמעגליכן אן עתיד פאר די ערשיטערטע אלמנות און יתומים, וועלכע זענען פון איין רגע צום צווייטן פאר'אבל'ט געווארן און זייער לעבן איז געטוישט געווארן אויף אייביג. 

עווענטועל וועלן זיי זיך דארפן אויפשטעלן און ווייטער גיין מיט'ן לעבן. ווער וועט דאגה'נען פאר זיי? ווער וועט זיי שפייזן? ווער וועט זיי צושטעלן אלע געברויכן און ווער וועט זיין זייער פרנסה ברענגער?

לא עת לחשות! גאנץ כלל ישראל איז פאראייניגט אין א שטורעם מיט א זעלטענע אחדות און אחריות אוועקצושטעלן א "קרן יתומים" פאר די אלמנות ויתומים פון משפחות דייטש-בירנהאק.

אין זכות וואס מיר וועלן זיך אנשטרענגען און טוען אונזער חלק, וועט דער גרויסער דערבארעמדיגער אבי היתומים ודיין אלמנות טרייסטן די צעבראכענע הערצער, און בענטשן אלע אידישע קינדער מיט געזונט און נחת, מען זאל אפגעהיטן ווערן מכל צרה וצוקה.

דער שטורמישער קאמפיין קומט פאר אין די קריטישע 36 שעה פון זונטאג און מאנטאג פר' חוקת, ווען יעדער יחיד ויחיד פון כלל ישראל וועט זיך משתתף זיין בצערתן של ישראל און אוועקשטעלן אן עתיד פאר די אלמנות ויתומים.


DONATE BY PHONE: 845-289-8330

Show More

Cong. Oseh Chayil Inc.

9 Maple Leaf Road Suite 201

Monsey NY 10952

Support Phone: 845-379-4002

Support Email: [email protected]

Tax ID: 46-4313232

This Dryver is part of "Avrumy Fischman & Family" team

Go to Team Page

Donate Now

Recent Donations (265 Total)

Yoichenon Fishman

$10

2 months ago

Shea Prager

$500

2 months ago

In Honor of Hillel Fischman

Aryeh Simon

$250
זכות הלבשה - Clothing

2 months ago

Avi Feigenbaum

$1,800

3 months ago

In Honor of Yitzchok Fischman

Solomon Neiman

$180

3 months ago

In Honor of Yitzchok Fischman

Chaim Yankel Halprin

$1,800

3 months ago

In Honor of Hillel Fischman

Sruly Fischman

$25

3 months ago

Shimi Werner

$36

3 months ago

Ira Levine

$250
זכות הלבשה - Clothing

3 months ago

Yochanan Fishman

$200

3 months ago

Dov Seidenfeld

$360

3 months ago

Avrumi & Faigy Jermias

$1,000

3 months ago

chaya kisner

$72

3 months ago

In Honor of The Fishmans

In Memory of Pinchas ben josef tzvi

Anonymous

$250
זכות הלבשה - Clothing

3 months ago

Anonymous

$36

3 months ago

Phone Donation

$360

3 months ago

Chaviva perl

$50

3 months ago

Esti Winder

$18

3 months ago

Malka Friedman

$10

3 months ago

Levi Yitzchok Rottenberg

$54

3 months ago

P schwartz

$100

3 months ago

Anonymous

$50

3 months ago

ML

$36

3 months ago

Shmuel Chaim Weisberg

$50

3 months ago

In Honor of Reb Hillel

HF

$18

3 months ago

Hillel Fischman

$420
זכות מזון ומחי' - Food and groceries

3 months ago

Anonymous

$250
זכות הלבשה - Clothing

3 months ago

Avrumi Gross

$100

3 months ago

Urban Pads

$150

3 months ago

מאיר הלטובסקי

$50

3 months ago

In Honor of משפחת פישמן הנכבדה

In Memory of רייזל בת ר' נפתלי צבי ע"ה

Comments: בהוקרה על רוחב ליבם וביתם הפתוח לרווחה תמיד

Anonymous

$18

3 months ago

My big brother’s

$501

3 months ago

In Honor of Chilu & Yitzchok you guys are amazing brothers

Swimer

$1,000

3 months ago

In Honor of My best brothers!

In Memory of ל "נ ריזל בת נפתלי צבי

Levi & Libby

$1,000

3 months ago

In Honor of The best bunch!

Comments: Yechiel & Faigy - Hillel & Sima - Yitzchok & Bruchie

Mr. & Mrs.Gerlitz

$36

3 months ago

Anonymous

$72

3 months ago

Yitzchok Sternhell

$100

3 months ago

Anonymous

$60

3 months ago

Aaron Halpert

$72

3 months ago

Anonymous

$18

3 months ago

Jacob Schwimmer

$1,800
שכר לימוד - Tuition

3 months ago

Moishe schwartz

$180

3 months ago

Yehuda Frommell

$18

3 months ago

In Honor of R' Hillel Fishman

Comments: בשורות טובות ישועות ונחמות לנו ולכל ישראל

Phone Donation

$100

3 months ago

David Silberstein

$180

3 months ago

In Honor of Hillel Fishman

Sara Baila Klitnick

$20

3 months ago

Anonymous

$1,000

3 months ago

Miriam Steuer

$75

3 months ago

Akiva Kizelnik

$500

3 months ago

Baruch framovitz

$120

3 months ago

Anonymous

$100

3 months ago

Dina matyas

$25

3 months ago

In Honor of Faigy Fishman

Joseph Silberstein

$36

3 months ago

Anonymous

$75

3 months ago

Shalom Cohen

$18

3 months ago

Comments: לכבוד הלל הצדיק

Anonymous

$100

3 months ago

Yisroel Grossberg

$100

3 months ago

Greenberger, Teichman & Zanziper Families

$2,500

3 months ago

BERTRAM FOODS

$1,800
שכר לימוד - Tuition

3 months ago

אליעזר ל. בלומענפעלד

$50

3 months ago

In Memory of לע״נ רבינו אברהם יצחק בן הרב ר׳ אלעזר זצוק״ל סטאשאָוו

Tzvi Feldheim

$100

3 months ago

Moishy Horowitz

$36

3 months ago

Nuchem Steinmetz

$100

3 months ago

In Honor of Hillel and Sima Fischman

In Memory of אלטער חיים מרדכי בן יצחק

Zalmen waldman

$100

3 months ago

Anonymous

$50

3 months ago

Anonymous

$18

3 months ago

In Memory of Shmuel Baruch ben R Mordechai Hacohen

Anonymous

$1,818

3 months ago

Moshe Richard

$1,800
שכר לימוד - Tuition

3 months ago

In Honor of Harav Yitzchok Fishman

G Grosman

$100

3 months ago

In Honor of Yitzchok Fischman

chaim Ilowitz

$500

3 months ago

Comments: hillel keep up the great work

hillel fischman

$1,000

3 months ago

In Honor of Hillel Fischman

In Memory of Raizel Bas Naftula Tzvi

Comments: So proud of you!!

David Greisman

$5,000

3 months ago

Yechiel & Esti

$800

3 months ago

In Honor of Totty & Mommy

In Memory of Raizel Bas Naftula Tzvi

Comments: Tnx for being the best parents in the world!!!!!

Mr Hasenfeld

$3,000

3 months ago

Pyramid HCM

$1,000

3 months ago

In Honor of Yitzchok Fischman

Isaac Fischman

$2,500
רפואה לנפש - Emotional Help

3 months ago

Yossi Kahan

$180

3 months ago

In Honor of Yitzchok Fischman

yoely schwarz

$72

3 months ago

Dovid kleiner

$500

3 months ago

In Honor of In honor of Yitzchock keep up your great work

Shia Friedman

$180

3 months ago

In Honor of Nussi Fischman

Rivky Landau

$36

3 months ago

SHLOMO WEISS

$720
שמחה הוצאות

3 months ago

Chava Schneider

$36

3 months ago

Anonymous

$1,000

3 months ago

In Honor of Hillel Fishman. ישלם ה פעלך

Chevy Weingarten

$250
זכות הלבשה - Clothing

3 months ago

Anonymous

$100

3 months ago

Anonymous

$100

3 months ago

Yeedle herschlah

$500

3 months ago

Anonymous

$50

3 months ago

Ira Taranow

$100

3 months ago

Tk

$50

3 months ago

aaron and shaindy spielman

$54

3 months ago

In Honor of Hiller and Sima

Anonymous

$250
זכות הלבשה - Clothing

3 months ago

Barry Mermelstein

$250
זכות הלבשה - Clothing

3 months ago

Pesach Perl

$50

3 months ago

In Honor of Yitzchok and Bruchi Fischman

Yosef & Esty Saadia

$18

3 months ago

In Honor of Bruchi & Yitzchok Fishman

In Memory of Liluy nishmat Frieda Odette bat Sophia

Ricky Gutman

$54

3 months ago

shloma greenzweig

$200

3 months ago

Aharon Dovid Paltiel Frommell

$18

3 months ago

Mordy Kaplinsky

$36

3 months ago

Showing the maximum 100 transactions

Original Goal: $2,200,000

Bonus Goal: $3,200,000

Total Raised: $3,665,099

166%

Enter Amount

close
Amount
Billing
Payment
1
2
3

Donate Now

© 2020 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket