Donate Now

arrow_back

Campaign Homepage

Dryver Page

Yechiel & Faigy - Hillel & Sima - Yitzchok & Bruchie Fishman

Ripped Apart Campaign arrow_forward_ios Avrumy Fischman & Family arrow_forward_ios Yechiel & Faigy - Hillel & Sima - Yitzchok & Bruchie Fishman

Raised:

$94,503

Goal:

$85,000

Donors:

265

0%

Multi Dryver Donation arrow_forward

Donate Now

Original Goal: $2,200,000

Bonus Goal: $3,200,000

Total Raised: $3,655,957

166%

This Dryver is part of "Avrumy Fischman & Family" team

Go to Team Page

Select Donation Amount

רפואה למשפחה - Medical expenses

$10,000

החזקת משפחה - Living expenses

$7,000

משמח אלמנה

$5,000

רפואה לנפש - Emotional Help

$2,500

שכר לימוד - Tuition

$1,800

מגדל יתומים

$1,320

שמחה הוצאות

$720

זכות מזון ומחי' - Food and groceries

$420

זכות הלבשה - Clothing

$250

Payment arrow_forward

A family ripped apart by tragedy

We will not let them fall!

 

With the shattering of glass and crumpling of cold steel, a family was broken to pieces, ripped apart by unimaginable tragedy.

The Deutch/Birnhack family has lost their father R' Arye Shmuel Deutsch and his young daughter Tziporah, and his son-in-law R' Shlomo Birenhack, And a mother and sister still fighting for their lives.

And just today, after two weeks for a life struggle, the mother passed away, leaving behind 9 children without a father and a mother. 

An unimaginable catastrophe left a family on the verge of collapse! 

The horrific accident left 11 orphans - the youngest born hours after the tragedy - crying for their fathers and mother asking the burning questions

-"When is Tatty coming home?"

(-“Will Mommy be ok?”)

-“Where is Tziporah?”

-“When is Blimi coming home?”

How do we answer those questions? We can not let them face the pain alone! 

The family is trying to recover, (while the mother of the family is still in critical condition,) the deceased father was prescient and made a Areivim policy, but no one could anticipate such an horrific event with such unbearable consequences.

We must help them rebuild their shattered lives and secure a future for the orphans who were robbed from their parents. 

The wounds - physically and emotionally - are unbearable, but Klal Yisroel will do its part to make sure that they have the means to recover from this terrible pain, and that money is not a roadblock on the journey to recovery. 

our message to the families: You are in agony, but you are not alone: We are here for you as one big family, and we will not let you fall! 


DONATE BY PHONE: 845-289-8330
1 עקסידענט;

4 קרבנות;

11 יתומים;

8 קיילעכיגע ל"עאוי וויי! עס רייסט!

ביטערער אפדעיט – זונטאג 8:38 צופרי:

ברוך דיין האמת! צום 4'טן מאל! די פרישע אלמנה מרת אסתר (דייטש) עליה השלום אויך אוועקגעריסן!!!! 8 קיילעכיגע יתומים'לעך פארבליבן אליינס ה"י.

כלל ישראל האט נאך אזא טראגעדיע נישט מיטגעלעבט שווערע צענדליגער יארן!

8 קיילעכיגע יתומים'לעך – 18 אפעראציעס – 4 קרבנות – הוי, וויפיל קען דאס הארץ פארנעמען?!!!

כלל ישראל איז אנגעשלאסן צאמצושטעלן די סומע פון 2.2 מיליאן דאלאר!

***

טראכט אריין, אידן טייערע! - אין די דייטש-בירנהאק משפחה האט מען זיך געגרייט מען זיך אויף א שמחה! אנגעטון מיט בגדי שבת לאזט מען זיך ארויס אין א פולע ווען מיט געהויבענע געמיטער, דער טייערער ראש המשפחה הרה״ח ר׳ אריה שמואל מיט זיינע טייערע קינדער און אייניקלעך, א לעכטיגע לוסטיגע משפחה וועלכע איז באליבט ביי יעדן איינעם.

אבער ליידער איז נהפך לאבל מחולנו! דער שמחה איז פארוואנדלט געווארן אין א פינסטערע און ביטערע טראגעדיע וואס מען קען נישט באגרייפן אין די וויסטע חלומות.

א שווערער עקסידענט האט געשיקט דעם ווען אין די לופטן, א בלוטיגער און שווערע עקסידענט. כלל ישראל האלט מיט לעבעדיגע באריכטן מיט א פארכאפטן אטעם... מען האפט און מען בעט, אבער דער טראגעדיע איז שווערער און ביטערער ווי מיר קענען באגרייפן: הרה״ח רבי ארי׳ שמואל מיט זיין אשת חיל מרת אסתר דייטש ע"ה, זייער טייערער איידעם ר׳ שלמה בירנהאק און זיין באליבטע טאכטער ציפורה זענען אומגעקומען אויף א ביטערע אופן.

פיר יונגע טייערע נפשות זענען אוועקגעריסן געווארן! אין געציילטע מינוטן האבן צוויי משפחות פארלוירן זייער ראש המשפחה! 

8 קיילעכיג יתומים'לעך – וואס 5 פון זיי געפונען זיך נאך אין שפיטאל מיט ערנסטע וואונדן און קאמפליצירטע אפעראציעס - אידן איבעראל זענען מתפלל אז אלע זאלן שנעל קענען אהיימקומען אויף די אייגענע צוויי פיס און האבן די כוחות דורכצוטראגן זייער ביטערן מצב און אנגיין מיט'ן לעבן. 


אוי געוואלד! 

-ס'רייסט דאס הארץ פאר די נפשות נקיות וואס זענען ליידער אוועקגעריסן געווארן אויף אזא טראגישן אופן;

-ס'רייסט דאס הארץ פאר די צעבראכענע משפחה וואס האט ליידער מיטגעמאכט אזא שוידערליכער, אומבאגרייפליכער קלאפ;

-ס'רייסט דאס הארץ פאר די משפחה מיטגלידער וואס ליגן אין שפיטאל מיט שווערע פיזישע וואונדן, און מיט די שוידערליכע יסורי הנפש פון די שרעקליכע פארלוסט וואס זיי האבן מיטגעמאכט.

דאס מח שטעלט זיך אפ. מען באגרייפט נאכנישט וואס דא האט פאסירט. יעדער איז צעשוידערט און צעטרייסלט. קיינער קען זיך נאכנישט צאמקלויבן, אבער עס איז נישט קיין צייט צו זיצן מיט פארלייגטע הענט.

די נפטרים זענען געווען אחריות'דיגע ראשי משפחה וועלכע האבן שווער געארבעט צו שפייזן זייערע פאמיליעס, און אריינברענגען א לעבנ'ס-לוסט אין זיי. ר' ארי' שמואל ע"ה האט לעצטנס זיך נישט געקענט מער ערלויבן א לייף אינשורענס פאליסי האט ער איינגעצאלט אין "ערבים". אבער ווי פארשטענדליך, פעלט זיך דא אויס עקסטערע ריזיגע סכומים, צוליב דעם ביטערן מציאות אז די קינדער דארפן אן א שיעור פיזישע און עמאציאנאלע הילף, בשעת מען האפט אז די מאמע וועט האפנטליך זיך ערהוילן און קענען ווייטער פירן די שטוב.

מיר קענען נישט היילן דעם ביטערן קלאפ, אבער מיר קענען פארזיכערן אז זיי ספראווען זיך נישט אליין מיט די שוידערליכע קאנסעקווענצן, מיר מוזן זיך פאראייניגן צו שטעלן די משפחה צוריק אויף די פוס. 

עס ליגט א הייליגער פליכט אויף גאנץ כלל ישראל צו ערמעגליכן אן עתיד פאר די ערשיטערטע אלמנות און יתומים, וועלכע זענען פון איין רגע צום צווייטן פאר'אבל'ט געווארן און זייער לעבן איז געטוישט געווארן אויף אייביג. 

עווענטועל וועלן זיי זיך דארפן אויפשטעלן און ווייטער גיין מיט'ן לעבן. ווער וועט דאגה'נען פאר זיי? ווער וועט זיי שפייזן? ווער וועט זיי צושטעלן אלע געברויכן און ווער וועט זיין זייער פרנסה ברענגער?

לא עת לחשות! גאנץ כלל ישראל איז פאראייניגט אין א שטורעם מיט א זעלטענע אחדות און אחריות אוועקצושטעלן א "קרן יתומים" פאר די אלמנות ויתומים פון משפחות דייטש-בירנהאק.

אין זכות וואס מיר וועלן זיך אנשטרענגען און טוען אונזער חלק, וועט דער גרויסער דערבארעמדיגער אבי היתומים ודיין אלמנות טרייסטן די צעבראכענע הערצער, און בענטשן אלע אידישע קינדער מיט געזונט און נחת, מען זאל אפגעהיטן ווערן מכל צרה וצוקה.

דער שטורמישער קאמפיין קומט פאר אין די קריטישע 36 שעה פון זונטאג און מאנטאג פר' חוקת, ווען יעדער יחיד ויחיד פון כלל ישראל וועט זיך משתתף זיין בצערתן של ישראל און אוועקשטעלן אן עתיד פאר די אלמנות ויתומים.


DONATE BY PHONE: 845-289-8330

Show More

Cong. Oseh Chayil Inc.

9 Maple Leaf Road Suite 201

Monsey NY 10952

Support Phone: 845-379-4002

Support Email: [email protected]

Tax ID: 46-4313232

This Dryver is part of "Avrumy Fischman & Family" team

Go to Team Page

Donate Now

Recent Donations (265 Total)

Yoichenon Fishman

$10

17 days ago

Shea Prager

$500

22 days ago

In Honor of Hillel Fischman

Aryeh Simon

$250
זכות הלבשה - Clothing

23 days ago

Avi Feigenbaum

$1,800

29 days ago

In Honor of Yitzchok Fischman

Solomon Neiman

$180

29 days ago

In Honor of Yitzchok Fischman

Chaim Yankel Halprin

$1,800

29 days ago

In Honor of Hillel Fischman

Sruly Fischman

$25

1 month ago

Shimi Werner

$36

1 month ago

Ira Levine

$250
זכות הלבשה - Clothing

1 month ago

Yochanan Fishman

$200

1 month ago

Dov Seidenfeld

$360

1 month ago

Avrumi & Faigy Jermias

$1,000

1 month ago

chaya kisner

$72

1 month ago

In Honor of The Fishmans

In Memory of Pinchas ben josef tzvi

Anonymous

$250
זכות הלבשה - Clothing

1 month ago

Anonymous

$36

1 month ago

Phone Donation

$360

1 month ago

Chaviva perl

$50

1 month ago

Esti Winder

$18

1 month ago

Malka Friedman

$10

1 month ago

Levi Yitzchok Rottenberg

$54

1 month ago

P schwartz

$100

1 month ago

Anonymous

$50

1 month ago

ML

$36

1 month ago

Shmuel Chaim Weisberg

$50

1 month ago

In Honor of Reb Hillel

HF

$18

1 month ago

Hillel Fischman

$420
זכות מזון ומחי' - Food and groceries

1 month ago

Anonymous

$250
זכות הלבשה - Clothing

1 month ago

Avrumi Gross

$100

1 month ago

Urban Pads

$150

1 month ago

מאיר הלטובסקי

$50

1 month ago

In Honor of משפחת פישמן הנכבדה

In Memory of רייזל בת ר' נפתלי צבי ע"ה

Comments: בהוקרה על רוחב ליבם וביתם הפתוח לרווחה תמיד

Anonymous

$18

1 month ago

My big brother’s

$501

1 month ago

In Honor of Chilu & Yitzchok you guys are amazing brothers

Swimer

$1,000

1 month ago

In Honor of My best brothers!

In Memory of ל "נ ריזל בת נפתלי צבי

Levi & Libby

$1,000

1 month ago

In Honor of The best bunch!

Comments: Yechiel & Faigy - Hillel & Sima - Yitzchok & Bruchie

Mr. & Mrs.Gerlitz

$36

1 month ago

Anonymous

$72

1 month ago

Yitzchok Sternhell

$100

1 month ago

Anonymous

$60

1 month ago

Aaron Halpert

$72

1 month ago

Anonymous

$18

1 month ago

Jacob Schwimmer

$1,800
שכר לימוד - Tuition

1 month ago

Moishe schwartz

$180

1 month ago

Yehuda Frommell

$18

1 month ago

In Honor of R' Hillel Fishman

Comments: בשורות טובות ישועות ונחמות לנו ולכל ישראל

Phone Donation

$100

1 month ago

David Silberstein

$180

1 month ago

In Honor of Hillel Fishman

Sara Baila Klitnick

$20

1 month ago

Anonymous

$1,000

1 month ago

Miriam Steuer

$75

1 month ago

Akiva Kizelnik

$500

1 month ago

Baruch framovitz

$120

1 month ago

Anonymous

$100

1 month ago

Dina matyas

$25

1 month ago

In Honor of Faigy Fishman

Joseph Silberstein

$36

1 month ago

Anonymous

$75

1 month ago

Shalom Cohen

$18

1 month ago

Comments: לכבוד הלל הצדיק

Anonymous

$100

1 month ago

Yisroel Grossberg

$100

1 month ago

Greenberger, Teichman & Zanziper Families

$2,500

1 month ago

BERTRAM FOODS

$1,800
שכר לימוד - Tuition

1 month ago

אליעזר ל. בלומענפעלד

$50

1 month ago

In Memory of לע״נ רבינו אברהם יצחק בן הרב ר׳ אלעזר זצוק״ל סטאשאָוו

Tzvi Feldheim

$100

1 month ago

Moishy Horowitz

$36

1 month ago

Nuchem Steinmetz

$100

1 month ago

In Honor of Hillel and Sima Fischman

In Memory of אלטער חיים מרדכי בן יצחק

Zalmen waldman

$100

1 month ago

Anonymous

$50

1 month ago

Anonymous

$18

1 month ago

In Memory of Shmuel Baruch ben R Mordechai Hacohen

Anonymous

$1,818

1 month ago

Moshe Richard

$1,800
שכר לימוד - Tuition

1 month ago

In Honor of Harav Yitzchok Fishman

G Grosman

$100

1 month ago

In Honor of Yitzchok Fischman

chaim Ilowitz

$500

1 month ago

Comments: hillel keep up the great work

hillel fischman

$1,000

1 month ago

In Honor of Hillel Fischman

In Memory of Raizel Bas Naftula Tzvi

Comments: So proud of you!!

David Greisman

$5,000

1 month ago

Yechiel & Esti

$800

1 month ago

In Honor of Totty & Mommy

In Memory of Raizel Bas Naftula Tzvi

Comments: Tnx for being the best parents in the world!!!!!

Mr Hasenfeld

$3,000

1 month ago

Pyramid HCM

$1,000

1 month ago

In Honor of Yitzchok Fischman

Isaac Fischman

$2,500
רפואה לנפש - Emotional Help

1 month ago

Yossi Kahan

$180

1 month ago

In Honor of Yitzchok Fischman

yoely schwarz

$72

1 month ago

Dovid kleiner

$500

1 month ago

In Honor of In honor of Yitzchock keep up your great work

Shia Friedman

$180

1 month ago

In Honor of Nussi Fischman

Rivky Landau

$36

1 month ago

SHLOMO WEISS

$720
שמחה הוצאות

1 month ago

Chava Schneider

$36

1 month ago

Anonymous

$1,000

1 month ago

In Honor of Hillel Fishman. ישלם ה פעלך

Chevy Weingarten

$250
זכות הלבשה - Clothing

1 month ago

Anonymous

$100

1 month ago

Anonymous

$100

1 month ago

Yeedle herschlah

$500

1 month ago

Anonymous

$50

1 month ago

Ira Taranow

$100

1 month ago

Tk

$50

1 month ago

aaron and shaindy spielman

$54

2 months ago

In Honor of Hiller and Sima

Anonymous

$250
זכות הלבשה - Clothing

2 months ago

Barry Mermelstein

$250
זכות הלבשה - Clothing

2 months ago

Pesach Perl

$50

2 months ago

In Honor of Yitzchok and Bruchi Fischman

Yosef & Esty Saadia

$18

2 months ago

In Honor of Bruchi & Yitzchok Fishman

In Memory of Liluy nishmat Frieda Odette bat Sophia

Ricky Gutman

$54

2 months ago

shloma greenzweig

$200

2 months ago

Aharon Dovid Paltiel Frommell

$18

2 months ago

Mordy Kaplinsky

$36

2 months ago

Showing the maximum 100 transactions

Original Goal: $2,200,000

Bonus Goal: $3,200,000

Total Raised: $3,655,957

166%

Enter Amount

close
Amount
Billing
Payment
1
2
3

Donate Now

© 2020 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket