Donate Now

arrow_back

Campaign Homepage

Dryver Page

Moshe Yitzchok & Tziry Friedman

Ripped Apart Campaign arrow_forward_ios Chaim Friedman & Family arrow_forward_ios Moshe Yitzchok & Tziry Friedman

Raised:

$105,768

Goal:

$100,000

Donors:

71

0%

Multi Dryver Donation arrow_forward

Donate Now

Original Goal: $2,200,000

Bonus Goal: $3,200,000

Total Raised: $3,655,957

166%

This Dryver is part of "Chaim Friedman & Family" team

Go to Team Page

Select Donation Amount

רפואה למשפחה - Medical expenses

$10,000

החזקת משפחה - Living expenses

$7,000

משמח אלמנה

$5,000

רפואה לנפש - Emotional Help

$2,500

שכר לימוד - Tuition

$1,800

מגדל יתומים

$1,320

שמחה הוצאות

$720

זכות מזון ומחי' - Food and groceries

$420

זכות הלבשה - Clothing

$250

Payment arrow_forward

A family ripped apart by tragedy

We will not let them fall!

 

With the shattering of glass and crumpling of cold steel, a family was broken to pieces, ripped apart by unimaginable tragedy.

The Deutch/Birnhack family has lost their father R' Arye Shmuel Deutsch and his young daughter Tziporah, and his son-in-law R' Shlomo Birenhack, And a mother and sister still fighting for their lives.

And just today, after two weeks for a life struggle, the mother passed away, leaving behind 9 children without a father and a mother. 

An unimaginable catastrophe left a family on the verge of collapse! 

The horrific accident left 11 orphans - the youngest born hours after the tragedy - crying for their fathers and mother asking the burning questions

-"When is Tatty coming home?"

(-“Will Mommy be ok?”)

-“Where is Tziporah?”

-“When is Blimi coming home?”

How do we answer those questions? We can not let them face the pain alone! 

The family is trying to recover, (while the mother of the family is still in critical condition,) the deceased father was prescient and made a Areivim policy, but no one could anticipate such an horrific event with such unbearable consequences.

We must help them rebuild their shattered lives and secure a future for the orphans who were robbed from their parents. 

The wounds - physically and emotionally - are unbearable, but Klal Yisroel will do its part to make sure that they have the means to recover from this terrible pain, and that money is not a roadblock on the journey to recovery. 

our message to the families: You are in agony, but you are not alone: We are here for you as one big family, and we will not let you fall! 


DONATE BY PHONE: 845-289-8330
1 עקסידענט;

4 קרבנות;

11 יתומים;

8 קיילעכיגע ל"עאוי וויי! עס רייסט!

ביטערער אפדעיט – זונטאג 8:38 צופרי:

ברוך דיין האמת! צום 4'טן מאל! די פרישע אלמנה מרת אסתר (דייטש) עליה השלום אויך אוועקגעריסן!!!! 8 קיילעכיגע יתומים'לעך פארבליבן אליינס ה"י.

כלל ישראל האט נאך אזא טראגעדיע נישט מיטגעלעבט שווערע צענדליגער יארן!

8 קיילעכיגע יתומים'לעך – 18 אפעראציעס – 4 קרבנות – הוי, וויפיל קען דאס הארץ פארנעמען?!!!

כלל ישראל איז אנגעשלאסן צאמצושטעלן די סומע פון 2.2 מיליאן דאלאר!

***

טראכט אריין, אידן טייערע! - אין די דייטש-בירנהאק משפחה האט מען זיך געגרייט מען זיך אויף א שמחה! אנגעטון מיט בגדי שבת לאזט מען זיך ארויס אין א פולע ווען מיט געהויבענע געמיטער, דער טייערער ראש המשפחה הרה״ח ר׳ אריה שמואל מיט זיינע טייערע קינדער און אייניקלעך, א לעכטיגע לוסטיגע משפחה וועלכע איז באליבט ביי יעדן איינעם.

אבער ליידער איז נהפך לאבל מחולנו! דער שמחה איז פארוואנדלט געווארן אין א פינסטערע און ביטערע טראגעדיע וואס מען קען נישט באגרייפן אין די וויסטע חלומות.

א שווערער עקסידענט האט געשיקט דעם ווען אין די לופטן, א בלוטיגער און שווערע עקסידענט. כלל ישראל האלט מיט לעבעדיגע באריכטן מיט א פארכאפטן אטעם... מען האפט און מען בעט, אבער דער טראגעדיע איז שווערער און ביטערער ווי מיר קענען באגרייפן: הרה״ח רבי ארי׳ שמואל מיט זיין אשת חיל מרת אסתר דייטש ע"ה, זייער טייערער איידעם ר׳ שלמה בירנהאק און זיין באליבטע טאכטער ציפורה זענען אומגעקומען אויף א ביטערע אופן.

פיר יונגע טייערע נפשות זענען אוועקגעריסן געווארן! אין געציילטע מינוטן האבן צוויי משפחות פארלוירן זייער ראש המשפחה! 

8 קיילעכיג יתומים'לעך – וואס 5 פון זיי געפונען זיך נאך אין שפיטאל מיט ערנסטע וואונדן און קאמפליצירטע אפעראציעס - אידן איבעראל זענען מתפלל אז אלע זאלן שנעל קענען אהיימקומען אויף די אייגענע צוויי פיס און האבן די כוחות דורכצוטראגן זייער ביטערן מצב און אנגיין מיט'ן לעבן. 


אוי געוואלד! 

-ס'רייסט דאס הארץ פאר די נפשות נקיות וואס זענען ליידער אוועקגעריסן געווארן אויף אזא טראגישן אופן;

-ס'רייסט דאס הארץ פאר די צעבראכענע משפחה וואס האט ליידער מיטגעמאכט אזא שוידערליכער, אומבאגרייפליכער קלאפ;

-ס'רייסט דאס הארץ פאר די משפחה מיטגלידער וואס ליגן אין שפיטאל מיט שווערע פיזישע וואונדן, און מיט די שוידערליכע יסורי הנפש פון די שרעקליכע פארלוסט וואס זיי האבן מיטגעמאכט.

דאס מח שטעלט זיך אפ. מען באגרייפט נאכנישט וואס דא האט פאסירט. יעדער איז צעשוידערט און צעטרייסלט. קיינער קען זיך נאכנישט צאמקלויבן, אבער עס איז נישט קיין צייט צו זיצן מיט פארלייגטע הענט.

די נפטרים זענען געווען אחריות'דיגע ראשי משפחה וועלכע האבן שווער געארבעט צו שפייזן זייערע פאמיליעס, און אריינברענגען א לעבנ'ס-לוסט אין זיי. ר' ארי' שמואל ע"ה האט לעצטנס זיך נישט געקענט מער ערלויבן א לייף אינשורענס פאליסי האט ער איינגעצאלט אין "ערבים". אבער ווי פארשטענדליך, פעלט זיך דא אויס עקסטערע ריזיגע סכומים, צוליב דעם ביטערן מציאות אז די קינדער דארפן אן א שיעור פיזישע און עמאציאנאלע הילף, בשעת מען האפט אז די מאמע וועט האפנטליך זיך ערהוילן און קענען ווייטער פירן די שטוב.

מיר קענען נישט היילן דעם ביטערן קלאפ, אבער מיר קענען פארזיכערן אז זיי ספראווען זיך נישט אליין מיט די שוידערליכע קאנסעקווענצן, מיר מוזן זיך פאראייניגן צו שטעלן די משפחה צוריק אויף די פוס. 

עס ליגט א הייליגער פליכט אויף גאנץ כלל ישראל צו ערמעגליכן אן עתיד פאר די ערשיטערטע אלמנות און יתומים, וועלכע זענען פון איין רגע צום צווייטן פאר'אבל'ט געווארן און זייער לעבן איז געטוישט געווארן אויף אייביג. 

עווענטועל וועלן זיי זיך דארפן אויפשטעלן און ווייטער גיין מיט'ן לעבן. ווער וועט דאגה'נען פאר זיי? ווער וועט זיי שפייזן? ווער וועט זיי צושטעלן אלע געברויכן און ווער וועט זיין זייער פרנסה ברענגער?

לא עת לחשות! גאנץ כלל ישראל איז פאראייניגט אין א שטורעם מיט א זעלטענע אחדות און אחריות אוועקצושטעלן א "קרן יתומים" פאר די אלמנות ויתומים פון משפחות דייטש-בירנהאק.

אין זכות וואס מיר וועלן זיך אנשטרענגען און טוען אונזער חלק, וועט דער גרויסער דערבארעמדיגער אבי היתומים ודיין אלמנות טרייסטן די צעבראכענע הערצער, און בענטשן אלע אידישע קינדער מיט געזונט און נחת, מען זאל אפגעהיטן ווערן מכל צרה וצוקה.

דער שטורמישער קאמפיין קומט פאר אין די קריטישע 36 שעה פון זונטאג און מאנטאג פר' חוקת, ווען יעדער יחיד ויחיד פון כלל ישראל וועט זיך משתתף זיין בצערתן של ישראל און אוועקשטעלן אן עתיד פאר די אלמנות ויתומים.


DONATE BY PHONE: 845-289-8330

Show More

Cong. Oseh Chayil Inc.

9 Maple Leaf Road Suite 201

Monsey NY 10952

Support Phone: 845-379-4002

Support Email: [email protected]

Tax ID: 46-4313232

This Dryver is part of "Chaim Friedman & Family" team

Go to Team Page

Donate Now

Recent Donations (71 Total)

Anonymous

$25

1 month ago

Mendel klagsbrun

$250
זכות הלבשה - Clothing

1 month ago

Anonymous

$180

1 month ago

Kalman Herskovits

$500

1 month ago

In Honor of R' Moshy Yitzchok Friedman

Comments: a pleasure doing business with you.

moshe n weber

$18

1 month ago

Comments: proud to have a neighbor who is full of chessed

Yossi Greenfeild

$360

1 month ago

In Honor of R’ Moshe Yitzchok

Comments: Allstiles & co

Shmiel Aryeh Schwartz

$500

1 month ago

In Honor of ש"ב היקר ר' משה יצחק

In Memory of נפתלי צבי בן ארי

Comments: יה"ר שלא ישמע עוד ושבר, ושנשמע ונתבשר בשורות טובות

Shimshon

$18

1 month ago

In Honor of לעילוי נשמת יצחק שלמה בן יהודה הכהן

In Memory of לעילוי נשמת יצחק שלמה בן יהודה הכהן

Comments: For zechus for שמשון חיים הכהן בן סימא לאה to find my right zivug bekarov and all yeshous and nachos and all berachos in the Torah. Amen!

Yoel Fulop

$1,000

1 month ago

In Honor of Moshe Yitzchok my beloved shvugger

Akiva Rand

$101

1 month ago

SafeTech Security

$360

1 month ago

Anonymous

$10

1 month ago

Anonymous

$1,800
שכר לימוד - Tuition

1 month ago

In Honor of הצדיק משה יצחק פריעדמאן

In Memory of דיין ווארימע הארץ

Comments: אז די ביזט אינוואלווד וועט בעזהשי"ת אלעס זיין מיט גרויס הצלחה

Amrom Weisz

$250
זכות הלבשה - Clothing

1 month ago

משה יצחק פריעדמאן

$6,400

1 month ago

In Honor of My wife and children

In Memory of נפתלי צבי בן ארי׳

Comments: אוי רבונו של עולם האב שוין רחמנות אויף דיינע קינדערלעך און א רפואה שלימה שיק שוין פאר אלע חולי ישראל

Chaim Dahan

$1,000

1 month ago

Sinai Bash

$500

1 month ago

In Honor of The Frankel Family

In Memory of ארי-ה שמוא-ל בן משולם שלמה בן יוחנן ציפורה בת ארי-ה שמוא-ל

Comments: דער אייבישטער זאל אויפרעכטן די גאנצע משפחה

Meilech Schwartz

$360

1 month ago

In Honor of M.Y. Friedman

Comments: Meilech Schwartz

Moshe E. Schwartz

$180

1 month ago

In Honor of Moshe Yitzchok Friedman

Comments: !א״מ שלח רפו״ש לחולי עמך

Levi and Sorah Shemtov

$18

1 month ago

Comments: Moshiach Zol Shoin Kumen!!

Alter Wagschal

$360

1 month ago

Comments: תזכו למצוות משה יצחק ויהי רצון שלא ישמע עוד שבר

Zishe Reich - PS COCNRETE

$100

1 month ago

Yidel Bransdorfer

$1,800

1 month ago

Eluzer Ehrental

$1,100

1 month ago

In Honor of Moshe Yitzchok & Tziry Friedman

Comments: שלא ישמע עוד שוד ושבר בגבולינו

יוסף יודא קליין

$100

1 month ago

ms. greenwald

$100

1 month ago

In Honor of grandmother frankel

Anonymous

$100

1 month ago

Moses Friedman

$50

1 month ago

Yoel Klein

$180

1 month ago

Yakov Y. Spitzer

$36

1 month ago

Chaim Walter Braun Plumbing

$7,000
החזקת משפחה - Living expenses

1 month ago

issac gross

$500

1 month ago

Shaul Perlmutter

$1,800

1 month ago

In Honor of Reb moishe yitschok

Comments: Kj tiles co. team

lieb breuer

$18

1 month ago

Yossi Weinstein

$72

1 month ago

P. E.

$100

1 month ago

In Honor of R' Moshe Yitzchuk

Comments: איך זעה די איבערמידליכע ארבייט וואס די לייגסט אריין אין די קאמפיין ממש יומם ולילה (אפילו אינמיטען די שידוך שליסען), זאל דער אבי היתומים דיר באצאלען מיט כל טוב און זאלסט וויסען נאר פון שמחות .תמיד

Anonymous

$50

1 month ago

Adler's Insurance Agency

$1,000

1 month ago

In Honor of Moshe Yitzchok Friedman

Comments: You put your heart and soul into whatever you do.

Avrum Lefkowitz

$50

1 month ago

Northeast Community Bank

$20,000

1 month ago

YY Herzog

$100

1 month ago

In Honor of R' Moshe Yitchok

Mechel Rottenberg

$100

1 month ago

Comments: משה יצחק The best boss!

Anonymous

$26

1 month ago

Abraham Ekstein

$720

1 month ago

Yossi Braun

$180

2 months ago

Comments: Moshe Yitzchok, you do everything the right way.

Ari Friedman

$4,000

2 months ago

Comments: חזק ואמץ

Getzel Unger

$11,000

2 months ago

In Honor of המקום ינחם את כל המשפחה - שלא ישמע עוד שוד ושבר

Comments: $11,000 For 11 Orphans

Anonymous

$52

2 months ago

Anonymous

$10

2 months ago

Anonymous

$500

2 months ago

Shloimy fogel

$180

2 months ago

In Honor of Reb moishe yitschok

Mayer Jacobowitz

$420
זכות מזון ומחי' - Food and groceries

2 months ago

Mechy Fortgang

$100

2 months ago

In Honor of Moshe Yitzchok Frideman

yakov aron wertzberger

$1,800

2 months ago

Comments: your personality talks by itself, חזק ואמץ. פון יעקב אהרן ווערצבערגער-מנחם קליין-דוד ליכטענשטיין און די גאנצע סטעף פון Affordable doors and windows ,

Anonymous

$18

2 months ago

dov jacobs

$420
זכות מזון ומחי' - Food and groceries

2 months ago

Shloime Z Reisman

$3,600

2 months ago

Mordchai Ari & Chayala

$18

2 months ago

In Honor of מיין חשוב'ע פעטער החסיד רבי משה יצחק שליט"א

In Memory of הרה"ח ר' נפתלי צבי פרענקל ע"ה

Comments: !אך וואספארא זכי-ה צו זיין החסיד רבי משה יצחק'נס א פלימעניק

The M...L... Team

$3,600

2 months ago

In Honor of Moishe Yitzchok Asks you can"t say no

Simcha Herszberg

$1,800
שכר לימוד - Tuition

2 months ago

Avrum Burech Greenfield

$5,000

2 months ago

In Honor of לכבוד ידידי הרב משה יצחק

Comments: שלא ישמע עוד שוד ושבר

Avrum Ausch

$1,000

2 months ago

Comments: שנשמע ונתבשר בשורות טובות

יצחק דוב קראמער

$180

2 months ago

Comments: משה יצחק זאל מצליח זיין בכל ענינים

Naftali amsel

$180

2 months ago

In Honor of מזל טוב צום שידוך

Bentzy Lebowitz

$5,400

2 months ago

Chesky Landau

$5,000

2 months ago

In Honor of לכבוד גיסי היקר הרב משה יצחק - מזל טוב צום שידוך

Yomtov Dirnfeld and Shmial

$5,400

2 months ago

Comments: In honor of the one and only R’ Moishe yitzchok. Who’s Allways here with his warm heart to help others... should Hasham help you should know only simches tumid.

Anonymous

$18

2 months ago

Chesky Schlensinger

$2,000

2 months ago

In Honor of משה יצחק

In Memory of נפטרים ע"ה

Comments: ויהי רצון שלא ישמע עוד שוד ושבר בגבולינו

Penches Perl

$3,600

2 months ago

In Honor of ידידי ר' משה יצחק

Comments: מי שאמר לעולמו די יאמר לצרותינו די

Shragy Miller

$1,000

2 months ago

Original Goal: $2,200,000

Bonus Goal: $3,200,000

Total Raised: $3,655,957

166%

Enter Amount

close
Amount
Billing
Payment
1
2
3

Donate Now

© 2020 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket