Donate Now

arrow_back

Campaign Homepage

Dryver Page

Yoel Meisels

Ripped Apart Campaign arrow_forward_ios Meshilem Deutsch & Family arrow_forward_ios Yoel Meisels

Raised:

$39,510

Goal:

$40,000

Donors:

187

0%

Multi Dryver Donation arrow_forward

Donate Now

Original Goal: $2,200,000

Bonus Goal: $3,200,000

Total Raised: $3,655,957

166%

This Dryver is part of "Meshilem Deutsch & Family" team

Go to Team Page

Select Donation Amount

רפואה למשפחה - Medical expenses

$10,000

החזקת משפחה - Living expenses

$7,000

משמח אלמנה

$5,000

רפואה לנפש - Emotional Help

$2,500

שכר לימוד - Tuition

$1,800

מגדל יתומים

$1,320

שמחה הוצאות

$720

זכות מזון ומחי' - Food and groceries

$420

זכות הלבשה - Clothing

$250

Payment arrow_forward

A family ripped apart by tragedy

We will not let them fall!

 

With the shattering of glass and crumpling of cold steel, a family was broken to pieces, ripped apart by unimaginable tragedy.

The Deutch/Birnhack family has lost their father R' Arye Shmuel Deutsch and his young daughter Tziporah, and his son-in-law R' Shlomo Birenhack, And a mother and sister still fighting for their lives.

And just today, after two weeks for a life struggle, the mother passed away, leaving behind 9 children without a father and a mother. 

An unimaginable catastrophe left a family on the verge of collapse! 

The horrific accident left 11 orphans - the youngest born hours after the tragedy - crying for their fathers and mother asking the burning questions

-"When is Tatty coming home?"

(-“Will Mommy be ok?”)

-“Where is Tziporah?”

-“When is Blimi coming home?”

How do we answer those questions? We can not let them face the pain alone! 

The family is trying to recover, (while the mother of the family is still in critical condition,) the deceased father was prescient and made a Areivim policy, but no one could anticipate such an horrific event with such unbearable consequences.

We must help them rebuild their shattered lives and secure a future for the orphans who were robbed from their parents. 

The wounds - physically and emotionally - are unbearable, but Klal Yisroel will do its part to make sure that they have the means to recover from this terrible pain, and that money is not a roadblock on the journey to recovery. 

our message to the families: You are in agony, but you are not alone: We are here for you as one big family, and we will not let you fall! 


DONATE BY PHONE: 845-289-8330
1 עקסידענט;

4 קרבנות;

11 יתומים;

8 קיילעכיגע ל"עאוי וויי! עס רייסט!

ביטערער אפדעיט – זונטאג 8:38 צופרי:

ברוך דיין האמת! צום 4'טן מאל! די פרישע אלמנה מרת אסתר (דייטש) עליה השלום אויך אוועקגעריסן!!!! 8 קיילעכיגע יתומים'לעך פארבליבן אליינס ה"י.

כלל ישראל האט נאך אזא טראגעדיע נישט מיטגעלעבט שווערע צענדליגער יארן!

8 קיילעכיגע יתומים'לעך – 18 אפעראציעס – 4 קרבנות – הוי, וויפיל קען דאס הארץ פארנעמען?!!!

כלל ישראל איז אנגעשלאסן צאמצושטעלן די סומע פון 2.2 מיליאן דאלאר!

***

טראכט אריין, אידן טייערע! - אין די דייטש-בירנהאק משפחה האט מען זיך געגרייט מען זיך אויף א שמחה! אנגעטון מיט בגדי שבת לאזט מען זיך ארויס אין א פולע ווען מיט געהויבענע געמיטער, דער טייערער ראש המשפחה הרה״ח ר׳ אריה שמואל מיט זיינע טייערע קינדער און אייניקלעך, א לעכטיגע לוסטיגע משפחה וועלכע איז באליבט ביי יעדן איינעם.

אבער ליידער איז נהפך לאבל מחולנו! דער שמחה איז פארוואנדלט געווארן אין א פינסטערע און ביטערע טראגעדיע וואס מען קען נישט באגרייפן אין די וויסטע חלומות.

א שווערער עקסידענט האט געשיקט דעם ווען אין די לופטן, א בלוטיגער און שווערע עקסידענט. כלל ישראל האלט מיט לעבעדיגע באריכטן מיט א פארכאפטן אטעם... מען האפט און מען בעט, אבער דער טראגעדיע איז שווערער און ביטערער ווי מיר קענען באגרייפן: הרה״ח רבי ארי׳ שמואל מיט זיין אשת חיל מרת אסתר דייטש ע"ה, זייער טייערער איידעם ר׳ שלמה בירנהאק און זיין באליבטע טאכטער ציפורה זענען אומגעקומען אויף א ביטערע אופן.

פיר יונגע טייערע נפשות זענען אוועקגעריסן געווארן! אין געציילטע מינוטן האבן צוויי משפחות פארלוירן זייער ראש המשפחה! 

8 קיילעכיג יתומים'לעך – וואס 5 פון זיי געפונען זיך נאך אין שפיטאל מיט ערנסטע וואונדן און קאמפליצירטע אפעראציעס - אידן איבעראל זענען מתפלל אז אלע זאלן שנעל קענען אהיימקומען אויף די אייגענע צוויי פיס און האבן די כוחות דורכצוטראגן זייער ביטערן מצב און אנגיין מיט'ן לעבן. 


אוי געוואלד! 

-ס'רייסט דאס הארץ פאר די נפשות נקיות וואס זענען ליידער אוועקגעריסן געווארן אויף אזא טראגישן אופן;

-ס'רייסט דאס הארץ פאר די צעבראכענע משפחה וואס האט ליידער מיטגעמאכט אזא שוידערליכער, אומבאגרייפליכער קלאפ;

-ס'רייסט דאס הארץ פאר די משפחה מיטגלידער וואס ליגן אין שפיטאל מיט שווערע פיזישע וואונדן, און מיט די שוידערליכע יסורי הנפש פון די שרעקליכע פארלוסט וואס זיי האבן מיטגעמאכט.

דאס מח שטעלט זיך אפ. מען באגרייפט נאכנישט וואס דא האט פאסירט. יעדער איז צעשוידערט און צעטרייסלט. קיינער קען זיך נאכנישט צאמקלויבן, אבער עס איז נישט קיין צייט צו זיצן מיט פארלייגטע הענט.

די נפטרים זענען געווען אחריות'דיגע ראשי משפחה וועלכע האבן שווער געארבעט צו שפייזן זייערע פאמיליעס, און אריינברענגען א לעבנ'ס-לוסט אין זיי. ר' ארי' שמואל ע"ה האט לעצטנס זיך נישט געקענט מער ערלויבן א לייף אינשורענס פאליסי האט ער איינגעצאלט אין "ערבים". אבער ווי פארשטענדליך, פעלט זיך דא אויס עקסטערע ריזיגע סכומים, צוליב דעם ביטערן מציאות אז די קינדער דארפן אן א שיעור פיזישע און עמאציאנאלע הילף, בשעת מען האפט אז די מאמע וועט האפנטליך זיך ערהוילן און קענען ווייטער פירן די שטוב.

מיר קענען נישט היילן דעם ביטערן קלאפ, אבער מיר קענען פארזיכערן אז זיי ספראווען זיך נישט אליין מיט די שוידערליכע קאנסעקווענצן, מיר מוזן זיך פאראייניגן צו שטעלן די משפחה צוריק אויף די פוס. 

עס ליגט א הייליגער פליכט אויף גאנץ כלל ישראל צו ערמעגליכן אן עתיד פאר די ערשיטערטע אלמנות און יתומים, וועלכע זענען פון איין רגע צום צווייטן פאר'אבל'ט געווארן און זייער לעבן איז געטוישט געווארן אויף אייביג. 

עווענטועל וועלן זיי זיך דארפן אויפשטעלן און ווייטער גיין מיט'ן לעבן. ווער וועט דאגה'נען פאר זיי? ווער וועט זיי שפייזן? ווער וועט זיי צושטעלן אלע געברויכן און ווער וועט זיין זייער פרנסה ברענגער?

לא עת לחשות! גאנץ כלל ישראל איז פאראייניגט אין א שטורעם מיט א זעלטענע אחדות און אחריות אוועקצושטעלן א "קרן יתומים" פאר די אלמנות ויתומים פון משפחות דייטש-בירנהאק.

אין זכות וואס מיר וועלן זיך אנשטרענגען און טוען אונזער חלק, וועט דער גרויסער דערבארעמדיגער אבי היתומים ודיין אלמנות טרייסטן די צעבראכענע הערצער, און בענטשן אלע אידישע קינדער מיט געזונט און נחת, מען זאל אפגעהיטן ווערן מכל צרה וצוקה.

דער שטורמישער קאמפיין קומט פאר אין די קריטישע 36 שעה פון זונטאג און מאנטאג פר' חוקת, ווען יעדער יחיד ויחיד פון כלל ישראל וועט זיך משתתף זיין בצערתן של ישראל און אוועקשטעלן אן עתיד פאר די אלמנות ויתומים.


DONATE BY PHONE: 845-289-8330

Show More

Cong. Oseh Chayil Inc.

9 Maple Leaf Road Suite 201

Monsey NY 10952

Support Phone: 845-379-4002

Support Email: [email protected]

Tax ID: 46-4313232

This Dryver is part of "Meshilem Deutsch & Family" team

Go to Team Page

Donate Now

Recent Donations (187 Total)

Anonymous

$640

13 days ago

Eli kaff

$180

25 days ago

מרדכי וויינבערגער

$360

27 days ago

s. y. schlesinger

$1,800

1 month ago

Mendel Schwimmer

$100

1 month ago

In Honor of Yoely Meisels

Avigdor weinberger

$54

1 month ago

Joel goldberger

$50

1 month ago

Bobby T

$250
זכות הלבשה - Clothing

1 month ago

Chaim & RS Gewirtzman

$36

1 month ago

In Honor of W118

Chaya kurz

$100

1 month ago

kornbluh

$18

1 month ago

Comments: Vloy yishoma oid shoid vushever bigvileinee!

Anonymous

$18

1 month ago

Joel Schwimmer

$500

1 month ago

Yehuda Deutsch

$18

1 month ago

Anonymous .

$10,000

1 month ago

Yosef Mordche Spitzer

$54

1 month ago

Comments: Yoely bist ah shtik chesed!!

Yosef Usher Meisels

$200

1 month ago

Aharon Bauman

$18

1 month ago

aryeh dicker

$36

1 month ago

Adina Sash

$50

1 month ago

Anonymous

$250
זכות הלבשה - Clothing

1 month ago

Joel Pavel

$108

1 month ago

Comments: keep up your good work !!!

advanced auto leasing

$36

1 month ago

antony pinkesz

$500

1 month ago

Gabrielle Stricker

$18

1 month ago

Anonymous

$200

1 month ago

YH Katz

$100

1 month ago

Yoel Landau

$100

1 month ago

Anonymous

$54

1 month ago

Yoel parnes

$36

1 month ago

Chaim sh. Parnes

$50

1 month ago

S Kraus

$25

1 month ago

In Honor of לכבוד העסקן החשוב ר' יואל מייזעלס הי''ו

yoel tzvi welz

$100

1 month ago

Leora Platt

$180

1 month ago

Jennifer Gardyn

$250
זכות הלבשה - Clothing

1 month ago

Elliot Gluck

$250
זכות הלבשה - Clothing

1 month ago

David Fried

$50

1 month ago

Yoeli Levy

$36

1 month ago

Gary Kaufman

$250
זכות הלבשה - Clothing

1 month ago

chaim weisz

$36

1 month ago

Yakov Y. Spitzer

$36

1 month ago

Moshe Goldberger

$100

1 month ago

Sarah

$50

1 month ago

Anonymous

$50

1 month ago

L e

$18

2 months ago

nusen freund

$100

2 months ago

Shlomie Schwartz

$180

2 months ago

Berish Rubin

$55

2 months ago

SterlionCreations.com

$100

2 months ago

Comments: לכבוד איש היקר מציל נפשות מישראל ש"ב ר' יואל הי"ו די זכותים נשגבים פון דיינע הייליגע פעולות זאל משפיע זיין כל טוב און נאר שמחה וחודה ישכון תמיד באהליך ונסו יגון ואנחה

Joel Deutsch

$100

2 months ago

Moshe B Englander

$72

2 months ago

Sruly Hayum

$500

2 months ago

Shie Heshel Goldstein

$100

2 months ago

Chaim Fuchs

$180

2 months ago

Ari Schwartz

$420
זכות מזון ומחי' - Food and groceries

2 months ago

Comments: No money can replace parents but it for sure helps in the situation.. I know this first hand..

Moshe & Blimi

$50

2 months ago

Chezky Tabak

$36

2 months ago

In Honor of Yoily Meisels

Yisroel Werdyger

$36

2 months ago

Hershey Weber

$250
זכות הלבשה - Clothing

2 months ago

Mirel herskovits

$100

2 months ago

CP Schlesinger

$100

2 months ago

Anonymous

$54

2 months ago

Yoel Mayerowitz

$9

2 months ago

Menachem Weinberger W51

$180

2 months ago

mayer harsh Lieberman

$360

2 months ago

Bern & Fran Dunn

$180

2 months ago

Comments: Just tragic

Jacob Schwartz

$250
זכות הלבשה - Clothing

2 months ago

Anonymous

$100

2 months ago

David Landau

$100

2 months ago

שמואל בנימין טויבער

$72

2 months ago

Eli Gewirtzman F-253

$118

2 months ago

In Honor of W 118

Comments: Hashem should give you and your family strength!

ERA Care

$100

2 months ago

Nathan steinmetz

$50

2 months ago

Joel goldberdger

$50

2 months ago

Yossi el

$20

2 months ago

Bungalow 50

$100

2 months ago

In Honor of Yoely

Comments: a person that always available to help in time of need

Chaim Meir Israel

$360

2 months ago

Cheskel S

$101

2 months ago

In Honor of ר יואל

אברהם לייב

$36

2 months ago

Shulam klyman

$250
זכות הלבשה - Clothing

2 months ago

Anonymous

$36

2 months ago

Anonymous

$100

2 months ago

Naftoliwill

$18

2 months ago

In honor of Yoely

$50

2 months ago

In Honor of Yoely Meisels

In Memory of the Tzaddikim we lost

Comments: In recognition of Yoely's lev Tov! You are going in the footsteps of Zeidy and his tremendous Ahavas Yisroel!! We are so proud of you and your beautiful family!!

Joel schwartz

$180

2 months ago

Miriam Munk

$50

2 months ago

Hershel Grunhut

$100

2 months ago

Anonymous

$1,000

2 months ago

Yitzi Tepper

$180

2 months ago

Gershon Schlesinger

$360

2 months ago

In Honor of Yoely Meisels

In Memory of יצחק יחיאל בן שמואל שלעזינגער

Comments: In honor of my Nephew Yoeli Meisels who goes in the footsteps of his parents and his grandfather who gave and gave (And giving) just to ease the pain/suffering and burden of the poor and needy! Keep up the great work Yoely

David Eidlisz

$100

2 months ago

Anonymous

$100

2 months ago

Michael Lefkowitz

$50

2 months ago

Leiby Schlesinger

$250

2 months ago

Anonymous

$26

2 months ago

Leah Landau

$18

2 months ago

Yehuda Goldberg

$18

2 months ago

Lipa Kish

$250
זכות הלבשה - Clothing

2 months ago

Yitzchok lebovits

$500

2 months ago

In Honor of Yoel Meisels

Comments: Keep up your good work

Anonymous

$18

2 months ago

Showing the maximum 100 transactions

Original Goal: $2,200,000

Bonus Goal: $3,200,000

Total Raised: $3,655,957

166%

Enter Amount

close
Amount
Billing
Payment
1
2
3

Donate Now

© 2020 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket