Donate Now

arrow_back

Campaign Homepage

Team Page

Luzer Paskes & Family (12 dryvers)

Ripped Apart Campaignarrow_forward_ios Luzer Paskes & Family

Raised:

$93,360

Goal:

$75,000

Donors:

646

0%

Multi Dryver Donation arrow_forward

Donate Now

Original Goal: $2,200,000

Bonus Goal: $3,200,000

Total Raised: $3,656,347

166%

12 Dryvers in this team.

Select Donation Amount

רפואה למשפחה - Medical expenses

$10,000

החזקת משפחה - Living expenses

$7,000

משמח אלמנה

$5,000

רפואה לנפש - Emotional Help

$2,500

שכר לימוד - Tuition

$1,800

מגדל יתומים

$1,320

שמחה הוצאות

$720

זכות מזון ומחי' - Food and groceries

$420

זכות הלבשה - Clothing

$250

Payment arrow_forward

A family ripped apart by tragedy

We will not let them fall!

 

With the shattering of glass and crumpling of cold steel, a family was broken to pieces, ripped apart by unimaginable tragedy.

The Deutch/Birnhack family has lost their father R' Arye Shmuel Deutsch and his young daughter Tziporah, and his son-in-law R' Shlomo Birenhack, And a mother and sister still fighting for their lives.

And just today, after two weeks for a life struggle, the mother passed away, leaving behind 9 children without a father and a mother. 

An unimaginable catastrophe left a family on the verge of collapse! 

The horrific accident left 11 orphans - the youngest born hours after the tragedy - crying for their fathers and mother asking the burning questions

-"When is Tatty coming home?"

(-“Will Mommy be ok?”)

-“Where is Tziporah?”

-“When is Blimi coming home?”

How do we answer those questions? We can not let them face the pain alone! 

The family is trying to recover, (while the mother of the family is still in critical condition,) the deceased father was prescient and made a Areivim policy, but no one could anticipate such an horrific event with such unbearable consequences.

We must help them rebuild their shattered lives and secure a future for the orphans who were robbed from their parents. 

The wounds - physically and emotionally - are unbearable, but Klal Yisroel will do its part to make sure that they have the means to recover from this terrible pain, and that money is not a roadblock on the journey to recovery. 

our message to the families: You are in agony, but you are not alone: We are here for you as one big family, and we will not let you fall! 


DONATE BY PHONE: 845-289-8330
1 עקסידענט;

4 קרבנות;

11 יתומים;

8 קיילעכיגע ל"עאוי וויי! עס רייסט!

ביטערער אפדעיט – זונטאג 8:38 צופרי:

ברוך דיין האמת! צום 4'טן מאל! די פרישע אלמנה מרת אסתר (דייטש) עליה השלום אויך אוועקגעריסן!!!! 8 קיילעכיגע יתומים'לעך פארבליבן אליינס ה"י.

כלל ישראל האט נאך אזא טראגעדיע נישט מיטגעלעבט שווערע צענדליגער יארן!

8 קיילעכיגע יתומים'לעך – 18 אפעראציעס – 4 קרבנות – הוי, וויפיל קען דאס הארץ פארנעמען?!!!

כלל ישראל איז אנגעשלאסן צאמצושטעלן די סומע פון 2.2 מיליאן דאלאר!

***

טראכט אריין, אידן טייערע! - אין די דייטש-בירנהאק משפחה האט מען זיך געגרייט מען זיך אויף א שמחה! אנגעטון מיט בגדי שבת לאזט מען זיך ארויס אין א פולע ווען מיט געהויבענע געמיטער, דער טייערער ראש המשפחה הרה״ח ר׳ אריה שמואל מיט זיינע טייערע קינדער און אייניקלעך, א לעכטיגע לוסטיגע משפחה וועלכע איז באליבט ביי יעדן איינעם.

אבער ליידער איז נהפך לאבל מחולנו! דער שמחה איז פארוואנדלט געווארן אין א פינסטערע און ביטערע טראגעדיע וואס מען קען נישט באגרייפן אין די וויסטע חלומות.

א שווערער עקסידענט האט געשיקט דעם ווען אין די לופטן, א בלוטיגער און שווערע עקסידענט. כלל ישראל האלט מיט לעבעדיגע באריכטן מיט א פארכאפטן אטעם... מען האפט און מען בעט, אבער דער טראגעדיע איז שווערער און ביטערער ווי מיר קענען באגרייפן: הרה״ח רבי ארי׳ שמואל מיט זיין אשת חיל מרת אסתר דייטש ע"ה, זייער טייערער איידעם ר׳ שלמה בירנהאק און זיין באליבטע טאכטער ציפורה זענען אומגעקומען אויף א ביטערע אופן.

פיר יונגע טייערע נפשות זענען אוועקגעריסן געווארן! אין געציילטע מינוטן האבן צוויי משפחות פארלוירן זייער ראש המשפחה! 

8 קיילעכיג יתומים'לעך – וואס 5 פון זיי געפונען זיך נאך אין שפיטאל מיט ערנסטע וואונדן און קאמפליצירטע אפעראציעס - אידן איבעראל זענען מתפלל אז אלע זאלן שנעל קענען אהיימקומען אויף די אייגענע צוויי פיס און האבן די כוחות דורכצוטראגן זייער ביטערן מצב און אנגיין מיט'ן לעבן. 


אוי געוואלד! 

-ס'רייסט דאס הארץ פאר די נפשות נקיות וואס זענען ליידער אוועקגעריסן געווארן אויף אזא טראגישן אופן;

-ס'רייסט דאס הארץ פאר די צעבראכענע משפחה וואס האט ליידער מיטגעמאכט אזא שוידערליכער, אומבאגרייפליכער קלאפ;

-ס'רייסט דאס הארץ פאר די משפחה מיטגלידער וואס ליגן אין שפיטאל מיט שווערע פיזישע וואונדן, און מיט די שוידערליכע יסורי הנפש פון די שרעקליכע פארלוסט וואס זיי האבן מיטגעמאכט.

דאס מח שטעלט זיך אפ. מען באגרייפט נאכנישט וואס דא האט פאסירט. יעדער איז צעשוידערט און צעטרייסלט. קיינער קען זיך נאכנישט צאמקלויבן, אבער עס איז נישט קיין צייט צו זיצן מיט פארלייגטע הענט.

די נפטרים זענען געווען אחריות'דיגע ראשי משפחה וועלכע האבן שווער געארבעט צו שפייזן זייערע פאמיליעס, און אריינברענגען א לעבנ'ס-לוסט אין זיי. ר' ארי' שמואל ע"ה האט לעצטנס זיך נישט געקענט מער ערלויבן א לייף אינשורענס פאליסי האט ער איינגעצאלט אין "ערבים". אבער ווי פארשטענדליך, פעלט זיך דא אויס עקסטערע ריזיגע סכומים, צוליב דעם ביטערן מציאות אז די קינדער דארפן אן א שיעור פיזישע און עמאציאנאלע הילף, בשעת מען האפט אז די מאמע וועט האפנטליך זיך ערהוילן און קענען ווייטער פירן די שטוב.

מיר קענען נישט היילן דעם ביטערן קלאפ, אבער מיר קענען פארזיכערן אז זיי ספראווען זיך נישט אליין מיט די שוידערליכע קאנסעקווענצן, מיר מוזן זיך פאראייניגן צו שטעלן די משפחה צוריק אויף די פוס. 

עס ליגט א הייליגער פליכט אויף גאנץ כלל ישראל צו ערמעגליכן אן עתיד פאר די ערשיטערטע אלמנות און יתומים, וועלכע זענען פון איין רגע צום צווייטן פאר'אבל'ט געווארן און זייער לעבן איז געטוישט געווארן אויף אייביג. 

עווענטועל וועלן זיי זיך דארפן אויפשטעלן און ווייטער גיין מיט'ן לעבן. ווער וועט דאגה'נען פאר זיי? ווער וועט זיי שפייזן? ווער וועט זיי צושטעלן אלע געברויכן און ווער וועט זיין זייער פרנסה ברענגער?

לא עת לחשות! גאנץ כלל ישראל איז פאראייניגט אין א שטורעם מיט א זעלטענע אחדות און אחריות אוועקצושטעלן א "קרן יתומים" פאר די אלמנות ויתומים פון משפחות דייטש-בירנהאק.

אין זכות וואס מיר וועלן זיך אנשטרענגען און טוען אונזער חלק, וועט דער גרויסער דערבארעמדיגער אבי היתומים ודיין אלמנות טרייסטן די צעבראכענע הערצער, און בענטשן אלע אידישע קינדער מיט געזונט און נחת, מען זאל אפגעהיטן ווערן מכל צרה וצוקה.

דער שטורמישער קאמפיין קומט פאר אין די קריטישע 36 שעה פון זונטאג און מאנטאג פר' חוקת, ווען יעדער יחיד ויחיד פון כלל ישראל וועט זיך משתתף זיין בצערתן של ישראל און אוועקשטעלן אן עתיד פאר די אלמנות ויתומים.


DONATE BY PHONE: 845-289-8330

Show More

Cong. Oseh Chayil Inc.

9 Maple Leaf Road Suite 201

Monsey NY 10952

Support Phone: 845-379-4002

Support Email: [email protected]

Tax ID: 46-4313232

Donate Now

Recent Donations (646 Total)

Mordechai Fasten

$100

6 hours ago

Chaim Meisels

$50

5 days ago

Anonymous

$2,509

15 days ago

Y. Guttman

$100

28 days ago

anchil ringel

$118

29 days ago

נח בנצלוביץ

$136

29 days ago

heiman landou

$360

1 month ago

dovid and chaya niderman

$100

1 month ago

devora jacobawitz

$100

1 month ago

y paskus

$450

1 month ago

Daniel S.

$100

1 month ago

Judy Deutsch

$180

1 month ago

Am

$36

1 month ago

Anonymous

$36

1 month ago

Chaim Freier

$180

1 month ago

Moshe Shreiber

$100

1 month ago

shaya jacobowitz

$18

1 month ago

With Chaim Kohl

Phone Donation

$100

1 month ago

Anonymous

$250
זכות הלבשה - Clothing

1 month ago

אברהם מאיר שווארץ

$100

1 month ago

A.M. Frankel

$500

1 month ago

Aaron Guttman

$500

1 month ago

Phone Donation

$12

1 month ago

אשר יעקב בלום

$50

1 month ago

Shia Stern

$50

1 month ago

Meyer weill

$500

1 month ago

מרדכי סגל לוי

$25

1 month ago

Phone Donation

$1

1 month ago

Y SHMUEL REINHOLD

$72

1 month ago

Jacob and Henny Brander

$100

1 month ago

Meir Deutch

$101

1 month ago

Irving Altman

$500

1 month ago

P. F.

$101

1 month ago

Phone Donation

$272

1 month ago

Yitzchok Frankel

$36

1 month ago

Nussen Weiss

$20

1 month ago

Anonymous

$60

2 months ago

ארי' רינגעל

$50

2 months ago

Shmiel Horowitz

$26

2 months ago

Anonymus

$120

2 months ago

A Y Hoffman

$54

2 months ago

A S Ellenbogen

$50

2 months ago

Anonymous

$303

2 months ago

Y Blumenfeld

$100

2 months ago

Y Feldman

$32

2 months ago

R Rolnitzky

$340

2 months ago

CMA Trust

$25

2 months ago

B Schwimmer

$600

2 months ago

F Jacobowitz

$100

2 months ago

L Teitelbaum

$250

2 months ago

Morris Meisels

$180

2 months ago

Anonymous

$180

2 months ago

Blumenfeld

$1,000

2 months ago

Nechama Lebowitz

$220

2 months ago

Anonymous

$272

2 months ago

Shulem Oberlander

$500

2 months ago

Moshe Lowy

$18

2 months ago

With Chaim Kohl

Phone Donation

$100

2 months ago

Fuchs Family

$324

2 months ago

קובי פרידמן

$48

2 months ago

With Chaim Kohl

Toby Green

$180

2 months ago

גדלי' האפמאן

$180

2 months ago

Anonymous

$36

2 months ago

With Chaim Kohl

Yitzchock & E M Itzkowitz

$100

2 months ago

In Honor of Mr. & Mrs. Fuchs

חיים קליין

$90

2 months ago

In Honor of Harav Moshe Pashkes

Mr. & Mrs. Pinchas Friedman

$250

2 months ago

Yeshaiya beirech Weiner

$2,000

2 months ago

Mendel Steiner

$50

2 months ago

Phone Donation

$500

2 months ago

Saul Susholz

$50

2 months ago

David zajac

$250
זכות הלבשה - Clothing

2 months ago

Naftali Tessler

$18

2 months ago

מערכת גוט מארגן‎

$100

2 months ago

In Honor of לכבוד ידידינו וידיד נפש כל חי הרה"ח ר' משה פאשקוס הי"ו

Phone Donation

$25

2 months ago

Shlome Zalmen Gross

$100

2 months ago

Phone Donation

$36

2 months ago

Harav Gedalia Landau

$1,000

2 months ago

Mechel Greenfeld

$180

2 months ago

Moshe Chaim Mayer

$180

2 months ago

E. Bochner

$20

2 months ago

Burech Chaim Wieder

$25

2 months ago

Yida Burech Doppelt

$100

2 months ago

Shia Heshel Prero

$20

2 months ago

Yitzchok Weiss

$40

2 months ago

Avrum Meir Silber

$50

2 months ago

Geller

$101

2 months ago

Aron Altman

$100

2 months ago

Mr. Tauber

$830

2 months ago

Leibish Weiss

$100

2 months ago

Leiby Klein

$360

2 months ago

Phone Donation

$54

2 months ago

Yosef Klein

$500

2 months ago

Comments: לכבוד העסקן הנמרץ במוסדות צאנז קלויזענבורג ווסב"ג

Shulom Elye (Br"m) Felberbaum

$50

2 months ago

Moshe Neuman

$36

2 months ago

In Honor of Reb Binumin Shlita

Yosef Mordche Spitzer

$54

2 months ago

Comments: Yitzchok Zvi keep it up!!

Aron Herskowitz

$25

2 months ago

ברוך צבי רוזנברג

$180

2 months ago

In Memory of לע'נ ר'חנוך הענדיל בן ר' אברהם ז'ל

Nuchem Mehring

$18

2 months ago

Naftali Burger

$18

2 months ago

יואל ש

$100

2 months ago

In Honor of ידידי מנוער משה הערש

Comments: עסקן נמרץ לכל קדשי בית קראלי מאז ומקדם ובפרט לכק מרן אדמור שליטא

Showing the maximum 100 transactions

Original Goal: $2,200,000

Bonus Goal: $3,200,000

Total Raised: $3,656,347

166%

Enter Amount

close
Amount
Billing
Payment
1
2
3

Donate Now

© 2020 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket