Donate Now

arrow_back

Campaign Homepage

Dryver Page

תשע"ו - שאול יחזקאל ברוינער - לוי יצחק ברייער - משה יוסף וויינבערגער - אהרן ראזענבערג - מנחם סאנדער - יודל שטיימעץ

RCCS Williamsburg arrow_forward_ios יוצאי ישיבת סאטמאר קווינס arrow_forward_ios תשע"ו - שאול יחזקאל ברוינער - לוי יצחק ברייער - משה יוסף וויינבערגער - אהרן ראזענבערג - מנחם סאנדער - יודל שטיימעץ

Goal:

45

Members:

24

0%

Donate Now

Campaign Goal: 750 Members

Total Raised: 297

39%

This Dryver is part of "יוצאי ישיבת סאטמאר קווינס" team

Go to Team Page

Select Donation Amount

$12,000

PARENT / CHILD POLICY
($1,000 per month)

$9,000

HALF YEAR FAMILY POLICY
($750 per month)

$6,000

FULL YEAR SINGLE POLICY
($500 per month)

$3,600

QUARTER YEAR FAMILY POLICY
($300 per month)

$1,800

QUARTER YEAR SINGLE POLICY
($150 per month)

$1,500

ONE MONTH FAMILY POLICY
($125 per month)

$1,200

TWO MONTH SINGLE POLICY
($100 per month)

Payment arrow_forward

ס'צייט פאר עפעס 'חדשות'...

 

דורכאויס די יארן האט זיך שוין 'רופא חולים' RCCS געשאפן טויזנטער 'ספאנסערשיפס' פון אידן נדיבי לב. דער מצב איז אבער ווייט פון גוט. די נומער פון קעיסעס וואקסט ליידער, און אין די זעלבע צייט שפירט זיך עס גוט אין די קאסע, ווען די הוצאות שטייגן אויף גאר א גרויסע פארנעם, און דער יערליכער בודזשעט אלטוועלטליך האלט היינט ביי קרוב צו 14 מיליאן דאלער! 

דעריבער, זוכנדיג א וועג וויאזוי צו דעקן די 'נייע' קעיסעס, האבן מיר באשלאסן דורכצופירן דעם 'חדשים' קאמפיין אין אונזער שטאט וויליאמסבורג, ספעציעל פאר יונגע יונגעלייט וואס האבן חתונה געהאט אין די לעצטע יארן (בערך פון 18 ביז 28 יארגענג), זיי צו ערוועקן צו ספאנסערן א העלט אינשורענס פאליסי פון א חולה לשבוע, פאר בלויז 36$ א חודש. 

די האפענונג איז אריינצוברענגען לכה"פ 750פרישע 'העלט אינשורענס ספאנסארס' כ"י פון יונגע יונגעלייט, דורכדעם וואס יעדער עסקן טוט זיך פערזענליך פארבינדן מיט עטליכע חברים - לויט ווי אזוי מ'האט איינגעטיילט די ליסטע פון זיין חבורה - און אים פערזענליך באארבעטן פאר'ן קאמפיין.

כדי צו פארגרינגערן די ארבעט האט מען אויך צוגעשטעלט די ספעציעלע 'אנליין פלאטפארמע', וואס אנטהאלט צענדליגער 'טיעמס' פון אברכי וויליאמסבורג פון אלע שיכטן און קרייזן, וואס וועלן בעז"ה אינאיינעם אהערשטעלן די נויטיגע ספאנסארס.

צום עפענונג פונעם קאמפיין איז פארגעקומען א פייערדיגע אסיפת עסקני אברכים של רופא חולים, ווי קרוב צו 150 יונגע עסקנים פון יעדע גרופע, קהלה, חבורה און ווינקל איבער די שטאט, זענען געקומען קאמפס גרייט זיך ארויסצולאזן אויף די ירחא, צו בעטן פון זייערע חברים און בני גילם זיך אנצושליסן אינעם 'חדשים' ספאנסערשיפ קאמפיין!

בלויז צו זען דאס שמייכל, ווארימקייט און גרייטקייט פון די יונגעלייט עסקנים, צו העלפן אינאיינעם אי"ה בויען א יסוד פון הונדערטער נייע יונגע נדבנים, איז געווען גאר א שטארקע חיזוק פאר די ראשי העסקנים און חברי הנהלת רופא חולים! 

 

דער רייכער מעמד תתחדש

אלס הכרת הטוב פאר די 'חדשים מעמבערס' וואס נעמען זיך אונטער 36$ לחודש וועט אי"ה אהערגעשטעלט ווערן א רייכער 'מעמד תתחדש', ספעציעל פאר די פאראויס באצאלטע מעמבערס. דער מעמד וועט פארקומען אי"ה ליל שישי פ' במדבר, אור ליום ג' סיון באולם עטרת אברהם.

אכטונג: צו פארזיכערן א זיץ ביים רייכן מעמד תתחדש, קען מען זיך איינשרייבן בלויז ביז זונטאג פ' במדבר!!! כדי מ'זאל קענען צוגרייטן גענוג זיץ פלעצער ווי אויך צו קענען ארויסשיקן צייטליך דעם כניסה קארטל.

דער רייכער פראגראם וועט אנטהאלטן אי"ה מוזיקאלישע מאמענטן באגלייט דורך 'פריילעך ארקעסטראו', 'שירה כאור', אין שפיץ פונעם מלך הבדחנים ר' פנחס מרדכי וועבער נ"י, די משתתפים וועלן מיטלעבן 'א נאכט פון נאסטאלגיע מיט פינקי'.

באזונדער וועלן זיין געשמאקע מאמענטן מיט די אויפטריט פון הרב שלום שרגא פאפאלאנש מיט עפעס פרישע געשמאקע סחורה, ר' מאיר מרדכי בערקאוויטש אלס יושב ראש, און די סופרייז פון די נאכט וועט זיין: די וועכנטליכע ליל שישי אינטערוויו צווישן הרב דרעזדנער און הרב שמעלצער, וואס וועט געגעבן ווערן 'לייוו' ביי דעם ליל שישי מעמד אין וויליאמסבורג.

דער קאמפיין איז געספאנסערט דורך די בארימטע A STAR מארגעדזש קאמפאני, וואס האט שוין א לאנגע רעקארד פון שותפות און ספאנסערשיפ מיט רופא חולים, זכרה להם אלקי לטובה!!!

אלעס אינאיינעם וועלן די יונגע משתתפים געניסן פון א געשמאקע נאכט, באגלייט מיט דעם געוואלדיגן זכות וואס וועט זיין באגלייטן אויף געזונט, פרנסה, נחת, השפעות טובות און אלעם גוטן!

*

בייגעלייגט זענען בילדער פונעם אסיפת עסקני אברכי וויליאמסבורג לטובת דעם חדשים קאמפיין שע"י רופא חולים, וואס איז פארגעקומען מיטוואך פ' אמור באולם 'לא שאטא'

 

Show More

This Dryver is part of "יוצאי ישיבת סאטמאר קווינס" team

Go to Team Page

Donate Now

32 

Donations

search

הערשל שטיימעטץ

$360

10 hours ago

Yoel Gross

$360

18 hours ago

Zurech Reich

$360

18 hours ago

Yoel Schwimmer

$432

18 hours ago

Abraham Spilman

$432

18 hours ago

Mordcha Yitzchok Spira

$432

18 hours ago

Mendy Kahan

$36

20 hours ago

Chaim Riven Bauer

$36

21 hours ago

Shamshen Blumenberg

$390

21 hours ago

Shmeil Meir Gandel

$100

21 hours ago

Duvid Goldberger

$360

21 hours ago

Aron Jacobowitz

$180

21 hours ago

Elimilech Jacobowitz

$360

21 hours ago

Binyomin Volf Rosenberg

$360

21 hours ago

Berish Schwimmer

$100

21 hours ago

Avrum Stern

$150

21 hours ago

Moshe Yosef Weinberger

$360

21 hours ago

Hershel Aron

$360

2 days ago

Nachman Dov Berger

$360

2 days ago

Yosef Birnbaum

$360

2 days ago

Load More

Campaign Goal: 750 Members

Total Raised: 297

39%

keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right

Enter Amount

close
Amount
Billing
Payment
1
2
3

Donate Now

© 2021 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket