Donate Now

arrow_back

Campaign Homepage

Dryver Page

תשע"ח - יוסף חיים ווייסמאן - יעקב פאלקאוויטש - שמחה בונם קאהן - איתמר טובי' שווארטץ - אהרן הערש לעבאוויטש

RCCS Williamsburg arrow_forward_ios יוצאי ישיבת סאטמאר קרית יואל arrow_forward_ios תשע"ח - יוסף חיים ווייסמאן - יעקב פאלקאוויטש - שמחה בונם קאהן - איתמר טובי' שווארטץ - אהרן הערש לעבאוויטש

Goal:

45

Members:

49

0%

Donate Now

Campaign Goal: 750 Members

Total Raised: 837

111%

This Dryver is part of "יוצאי ישיבת סאטמאר קרית יואל" team

Go to Team Page

Select Donation Amount

$12,000

PARENT / CHILD POLICY
($1,000 per month)

$9,000

HALF YEAR FAMILY POLICY
($750 per month)

$6,000

FULL YEAR SINGLE POLICY
($500 per month)

$3,600

QUARTER YEAR FAMILY POLICY
($300 per month)

$1,800

QUARTER YEAR SINGLE POLICY
($150 per month)

$1,500

ONE MONTH FAMILY POLICY
($125 per month)

$1,200

TWO MONTH SINGLE POLICY
($100 per month)

Payment arrow_forward

ס'צייט פאר עפעס 'חדשות'...

 

דורכאויס די יארן האט זיך שוין 'רופא חולים' RCCS געשאפן טויזנטער 'ספאנסערשיפס' פון אידן נדיבי לב. דער מצב איז אבער ווייט פון גוט. די נומער פון קעיסעס וואקסט ליידער, און אין די זעלבע צייט שפירט זיך עס גוט אין די קאסע, ווען די הוצאות שטייגן אויף גאר א גרויסע פארנעם, און דער יערליכער בודזשעט אלטוועלטליך האלט היינט ביי קרוב צו 14 מיליאן דאלער! 

דעריבער, זוכנדיג א וועג וויאזוי צו דעקן די 'נייע' קעיסעס, האבן מיר באשלאסן דורכצופירן דעם 'חדשים' קאמפיין אין אונזער שטאט וויליאמסבורג, ספעציעל פאר יונגע יונגעלייט וואס האבן חתונה געהאט אין די לעצטע יארן (בערך פון 18 ביז 28 יארגענג), זיי צו ערוועקן צו ספאנסערן א העלט אינשורענס פאליסי פון א חולה לשבוע, פאר בלויז 36$ א חודש. 

די האפענונג איז אריינצוברענגען לכה"פ 750פרישע 'העלט אינשורענס ספאנסארס' כ"י פון יונגע יונגעלייט, דורכדעם וואס יעדער עסקן טוט זיך פערזענליך פארבינדן מיט עטליכע חברים - לויט ווי אזוי מ'האט איינגעטיילט די ליסטע פון זיין חבורה - און אים פערזענליך באארבעטן פאר'ן קאמפיין.

כדי צו פארגרינגערן די ארבעט האט מען אויך צוגעשטעלט די ספעציעלע 'אנליין פלאטפארמע', וואס אנטהאלט צענדליגער 'טיעמס' פון אברכי וויליאמסבורג פון אלע שיכטן און קרייזן, וואס וועלן בעז"ה אינאיינעם אהערשטעלן די נויטיגע ספאנסארס.

צום עפענונג פונעם קאמפיין איז פארגעקומען א פייערדיגע אסיפת עסקני אברכים של רופא חולים, ווי קרוב צו 150 יונגע עסקנים פון יעדע גרופע, קהלה, חבורה און ווינקל איבער די שטאט, זענען געקומען קאמפס גרייט זיך ארויסצולאזן אויף די ירחא, צו בעטן פון זייערע חברים און בני גילם זיך אנצושליסן אינעם 'חדשים' ספאנסערשיפ קאמפיין!

בלויז צו זען דאס שמייכל, ווארימקייט און גרייטקייט פון די יונגעלייט עסקנים, צו העלפן אינאיינעם אי"ה בויען א יסוד פון הונדערטער נייע יונגע נדבנים, איז געווען גאר א שטארקע חיזוק פאר די ראשי העסקנים און חברי הנהלת רופא חולים! 

 

דער רייכער מעמד תתחדש

אלס הכרת הטוב פאר די 'חדשים מעמבערס' וואס נעמען זיך אונטער 36$ לחודש וועט אי"ה אהערגעשטעלט ווערן א רייכער 'מעמד תתחדש', ספעציעל פאר די פאראויס באצאלטע מעמבערס. דער מעמד וועט פארקומען אי"ה ליל שישי פ' במדבר, אור ליום ג' סיון באולם עטרת אברהם.

אכטונג: צו פארזיכערן א זיץ ביים רייכן מעמד תתחדש, קען מען זיך איינשרייבן בלויז ביז זונטאג פ' במדבר!!! כדי מ'זאל קענען צוגרייטן גענוג זיץ פלעצער ווי אויך צו קענען ארויסשיקן צייטליך דעם כניסה קארטל.

דער רייכער פראגראם וועט אנטהאלטן אי"ה מוזיקאלישע מאמענטן באגלייט דורך 'פריילעך ארקעסטראו', 'שירה כאור', אין שפיץ פונעם מלך הבדחנים ר' פנחס מרדכי וועבער נ"י, די משתתפים וועלן מיטלעבן 'א נאכט פון נאסטאלגיע מיט פינקי'.

באזונדער וועלן זיין געשמאקע מאמענטן מיט די אויפטריט פון הרב שלום שרגא פאפאלאנש מיט עפעס פרישע געשמאקע סחורה, ר' מאיר מרדכי בערקאוויטש אלס יושב ראש, און די סופרייז פון די נאכט וועט זיין: די וועכנטליכע ליל שישי אינטערוויו צווישן הרב דרעזדנער און הרב שמעלצער, וואס וועט געגעבן ווערן 'לייוו' ביי דעם ליל שישי מעמד אין וויליאמסבורג.

דער קאמפיין איז געספאנסערט דורך די בארימטע A STAR מארגעדזש קאמפאני, וואס האט שוין א לאנגע רעקארד פון שותפות און ספאנסערשיפ מיט רופא חולים, זכרה להם אלקי לטובה!!!

אלעס אינאיינעם וועלן די יונגע משתתפים געניסן פון א געשמאקע נאכט, באגלייט מיט דעם געוואלדיגן זכות וואס וועט זיין באגלייטן אויף געזונט, פרנסה, נחת, השפעות טובות און אלעם גוטן!

*

בייגעלייגט זענען בילדער פונעם אסיפת עסקני אברכי וויליאמסבורג לטובת דעם חדשים קאמפיין שע"י רופא חולים, וואס איז פארגעקומען מיטוואך פ' אמור באולם 'לא שאטא'

 

Show More

This Dryver is part of "יוצאי ישיבת סאטמאר קרית יואל" team

Go to Team Page

Donate Now

55 

Donations

search

Meir Brach

$432

3 months ago

שמואל שלעזינגער

$360

3 months ago

שאול יחזקאל רובין

$360

3 months ago

Moshe Hirsch

$432
ONE WEEK FAMILY POLICY ($36 per month)

3 months ago

עמרם מארקאוויטש

$360

3 months ago

Simcha Binem kohn

$360

3 months ago

חיים פערל

$360

3 months ago

משה מרדכי גרינפעלד

$360

3 months ago

משה ארי' עקשטיין

$360

3 months ago

יעקב קטינא

$360

3 months ago

יוסף חיים ווייסמאן

$360

3 months ago

Eliyohu Klagsbrun

$432
ONE WEEK FAMILY POLICY ($36 per month)

3 months ago

מרדכי ראזמאן

$360

3 months ago

Shmiel Schlesinger

$360

3 months ago

Shlome Klein

$360

3 months ago

Lipa Breuer

$360

3 months ago

Shmiel Schlesinger

$360

3 months ago

Arye Fillop

$360

3 months ago

Shlome menashe Friedman

$360

3 months ago

Eluzer Mordche Fillop

$360

3 months ago

Load More

Campaign Goal: 750 Members

Total Raised: 837

111%

keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right

Enter Amount

close
close
Amount
Billing
Payment
1
2
3

Donate Now

© 2021 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket