Sponsor A Pole

arrow_back

Campaign Homepage

Dryver Page

ביהמ"ד צמח צדיק ויזניץ - הרב חיים מאיר בערגער - הערשל קרויס

Monsey Eruv arrow_forward_ios Monsey arrow_forward_ios ביהמ"ד צמח צדיק ויזניץ - הרב חיים מאיר בערגער - הערשל קרויס

Goal:

36

Poles:

23

0%

Sponsor A Pole

Campaign Goal: 1,500 Poles

Total Raised: 1,469

97%

This Dryver is part of "Monsey" team

Go to Team Page

Select Donation Amount

$288

Pole - לחי

$576

2 Poles - צורת הפתח

$1,440

5 Poles

$2,880

10 Poles

$7,200

25 poles

$14,400

50 Poles

Payment arrow_forward

EREV SHABBOS – THE PHONE RINGS:

“ATTENTION MONSEY RESIDENTS! THIS SHABBOS THERE WILL BE NO ERUV!

BE FOREWARNED NOT TO CARRY ANYTHING OUTSIDE YOUR HOMES!”

Oy vey! I was supposed to eat the seudah at my parents’ home…

Oy! Zeidy won’t be able to go to shul…

How will we go to my brother’s aufruf? I need to take the baby…

I was supposed to take some food top my mother Shabbos morning…

…And so on and so forth…

Every single Yid, every single Shabbos derives tremendous pleasure and enjoyment from the eruv; we come, we go, we take, we bring… we don’t even realize how many times we make use of the eruv EVERY SINGLE Shabbos.

However, does it occur to anyone that behind this eruv is an entire operation consisting of dozens of people who toil day in and day out, every single week around the year to provide the community with the privilege of Oneg Shabbos?

Who builds the Eruv? Who repairs the Eruv? Who inspects the Eruv? Who ensures that the Eruv will stand tall and proud with all Hidurim, at the epitome of Kashrus every single Shabbos? It’s thanks to a small group of our fellow neighbors who pour effort, sweat and blood into this undertaking without ever giving up!

DEAR MONSEY RESIDENTS! THIS PHONE CALL IS NO JOKE!

THE MONSEY ERUV IS AT THE BRINK OF COLLAPSING!

The community has B”H vastly expanded. The posuk “ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה” has come true before our very eyes. As a result, the Eruv has been expanded in every direction. What hasn’t changed is the original infrastructure and system of building and checking the Eruv. This is causing the entire Vaad Ha’Eruv to collapse under the growing burden. 

The Eruv is so huge to date that should there be a serious storm and there would be serious damage on opposite ends of the Eruv, it may be impossible to have it all repaired in a timely fashion to ensure it would be ready for Shabbos.

It is imperative that the existing infrastructure be expanded to accommodate the needs of the existing community.

The mitzvah of Eruv is one that was given to ALL of Klal Yisroel and the responsibility to ensure its continued existence belongs to ALL of Klal Yisroel.

We pay our utility bills because it is self-understood that if we use it we must pay for it.

Dear Brothers, Eruv is a utility like all other utilities! We use it and we must all pay for it so that it can continue to exist.

You can now grab the opportunity to have a part in the mitzvah of Eruvin by sponsoring an Eruv Pole for a mere $288. By doing so you will be putting the Monsey Eruv back on its feet so that they can continue to provide you with Oneg Shabbos every single week.

In this zchus you will surely be blessed with all the Brachos that Shabbos Kodesh brings along, “Ki Hee M’kor Habrocha, as it says "כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים, אמן".


 

ערב שבת קודש - דער טעלעפאן צוקלינגט זיך:

"אכטונג! תושבי מאנסי דעם שבת קודש איז נישטא קיין עירוב!

זייט געווארנט נישט ארויסצוטראגן גארנישט מפתח בתיכם!"

 

אוי וויי! כ'האב דאך געדארפט גיין צו מיין טאטן צו די סעודה...

אוי! זיידי וועט דאך נישט קענען גיין אין שול...

וויאזוי קען איך גיין צו מיין ברודער'ס אויפרוף? כ'דארף דאך נעמען די בעיבי...

ס'מבול'ט... וויאזוי גיי איך אהיים פון ביהמ"ד? וואס טוה איך מיטן שטריימל?

וכהנה וכהנה...

יעדער איינציגער איד האט יעדן שבת אן אויסטערלישן הנאה פונעם עירוב, מ'גייט און מ'קומט, מ'טראגט און מ'ברענגט, ס'איז ממש מעין עולם הבא, מען כאפט זיך נישט אפילו וויפיל מאל אין יעדן שבת מען האט הנאה פון דעם עירוב.

אבער צו פאלט דען איינעם ביי, אז עס איז פארהאן א גאנצער אפעראט פון צענדליגער מענטשן וועלכע שוויצן טאג איין טאג אויס, וואך איין וואך אויס, כדי איר זאלט קענען האבן אט דעם עונג שבת?

ווער בויעט דעם עירוב? ווער פאררעכט דעם עירוב? ווערט איז בודק דעם עירוב? ווער מאכט זיכער אז יעדן שבת בלי שום יוצא מן הכלל שטייט דער עירוב במלוא יפיו והדרו בתכלית הכשרות, אדאנק די הארעוואניע, שווייס, און בלוט פון א קליין הייפעלע אידן!

אבער טייערע אידן תושבי מאנסי!

דער אויבנדערמאנטע טעלעפאן קאל איז נישט קיין קינדערשפיל!

 דער מאנסי עירוב איז אויפן שוועל פון אונטערבראך!

דער ציבור האט זיך ב"ה צואוואקסן און צובליהט, מען האט מקיים געווען דעם ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה מיט אלע מפרשים, און ווי פארשטענדליך וואקסט דער עירוב מיט מיטן וואוקס פונעם ציבור. אבער ליידער, דער ריקנביין פונעם עירוב איז געבליבן די זעלבע, און דער וועד העירוב ברעכט אונטער!

דער עירוב איז כהיום אזוי גרויס, אז אויב עס מאכט זיך אן ערנסטע שטורעם וועלכע פארלאנט מערערע תיקונים אויף אלע זייטן, האט דער וועד העירוב נישט דער מעגליכקייט אלעס צו פאררעכטן אין א קורצע צייט אפשניט.

עס פארלאנגט זיך דרינגענד צו פילפאכיג פארגרעסערן דעם אינפאסטראקטור פונעם עירוב, כדי דער וועד העירוב זאל קענען אקאמדירן די געברויכן פונעם שטאט.

דער מצוה פון עירוב איז א מתנה וואס דער רבוש"ע האט געגעבן פאר גאנץ כלל ישראל, און עס ליגט א פליכט אויף גאנץ כלל ישראל אנטייל צו נעמען אינעם עירוב, און פארזיכערן איר עקזיסטענץ.

מיר באצאלן אונזער וואסער ביל, ווי אויך דעם עלעקטריק און טעלעפאן ביל, ווייל אויב מיר באניצן זיך דערמיט דארפן מיר באצאלן דערפאר. טייערע ברודער, דער עירוב איז נישט אנדערש, עס איז א יוטיליטי ווי אלע יוטיליטיס, מיר באנוצן זיך דערמיט און מיר מוזן באצאלן דערפאר, כדי זיי זאלן חלילה נישט אונטערברעכן.

כאפט דעם געלעגנהייט צו נעמען א חלק אינעם עירוב דורך קויפן א לחי פאר בלויז $288, און דורכדעם שטעלן דעם וועד העירוב אויף די פוס, אז זיי זאלן אונז ווייטער קענען מהנה זיין מיט אן עונג שבת מידי שבת בשבתו.

ובזכות זה וועט איר אודאי געבענטשט ווערן מיט אלע ברכות וואס דער שבת קודש ברענגט מיט, כל ברכאן דלעילא ותתא ביומא שביעאה תליין, און כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים. אמן.


Show More

This Dryver is part of "Monsey" team

Go to Team Page

Sponsor A Pole

Call our automated phone system and enter the dryvers extension

phone845-250-3332 Ext 29525

58 

Donations

search

אהרן סנדרובץ

$288
Pole - לחי

3 months ago

issac gottesfeld

$26

4 months ago

yisruel burech zeide

$288

4 months ago

shmiel aron farkas

$72

4 months ago

mendel taub

$36

4 months ago

hershy schwartz

$36

4 months ago

shmiel nachmen berkowitz

$288
Pole - לחי

4 months ago

lipa hager

$150

4 months ago

mair nusson braunstein

$72

4 months ago

moshe eckstein

$72

4 months ago

moshe arye adler

$36

4 months ago

zishe edelstein

$18

4 months ago

zevi nutawitz

$100

4 months ago

shmerel kornitzer

$18

4 months ago

moshe chaim roth

$72

4 months ago

rosh hakolel

$108

4 months ago

yosef dov vider

$180

4 months ago

shmiel fruchter

$50

4 months ago

yanky guttman

$288

4 months ago

pinches duvid feldman

$288

4 months ago

Load More

Campaign Goal: 1,500 Poles

Total Raised: 1,469

97%

Enter Amount

close
close
Amount
Billing
Payment
1
2
3

Sponsor A Pole

© 2021 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket