View 271 Dryvers

Donate Now

 Campaign Homepage

רמ"י הישיבה
With Meor Hatalmud

רמ"י הישיבה
With Meor Hatalmud

Payment / Dedication

Campaign Goal: $1,000,000

Total Raised: $1,012,748

101%

$9,608

Raised

Donate Now

אבני נחושת
$10,000

אבני כסף
$18,000

אבני זהב
$25,000

אבני שוהם
$50,000

×

Yeshiva Meor Hatalmud, the mesivta that has nurtured and helped guide hundreds of boys to lead the lives of Bnei Torah, has opened a Yeshiva Gedola in Bayswater. For many years, parents have been pleading with the Rosh Yeshiva, R’ Moshe Weisz, to provide a place for their sons to continue learning without traveling overseas.

Where would a chasidishe boy go to continue learning if going overseas was not an option? After years of being bombarded with requests for help, The Rosh Yeshiva undertook the overwhelming task of opening a Yeshiva Gedola. With its state of the art facility, the bucherim get the true out of town Yeshiva dormitory experience complete with shabbosim in house.

With the sounds of the Atlantic Ocean wafting in, the Yeshiva Gedola offers a home for these precious boys that is away from the distractions of the city, yet near enough so that yomim tovim can be enjoyed with their families, without incurring additional expenses.

The dream was realized. A haven of Torah is now in Bayswater. But at what cost?

We desperately need your help to keep these boys and the new generation of younger boys at their “shtenders”. These bocherim want to shteig. They only want to learn. But they, and the Rosh Yeshiva desperately need your help to be able to stay in their beloved Yeshiva. We need to raise $1,000,000 to finish the building.

It sounds like a lot but it is not just a building – it is generations of Torah learning that you are building.

The upcoming 36 hours will decide the fate the Yeshiva – please respond generously now!

In this zechus may you have much nachas from your own families.

די הייליגע ישיבה "מאור התלמוד" האט זיך קונה שם געווען אלס א ישיבה וואס פראדוצירט הערליכע פירות, און שטעלט אהער בחורים ריכטיגע בעלי תורה ויר"ש, אונטער די פערזענליכע הנהגה פונעם אויסגערופענעם ראש ישיבה, דער מחנך נפלא המפורסם הרב הגאון רבי משה ווייס שליט"א, וועלכער גיבט זיך אפ מיט יעדן תלמיד באזונדער מיט אן איבערגעגעבנקייט.

מיט אויסטערלישע סיעתא דשמיא ווערט די ישיבה גרעסער און גרעסער מיט יעדן פארבייגייענדן זמן, און לעצטנס האט מען געמוזט בויען א פרישע הערליכער בנין וואס זאל קענען אקאמאדירן דעם ריבוי התלמידים בליעה"ר, אבער נישט סתם א בנין נאר א פראכט פון א בילדינג וואס איז א כבוד פאר די תורה און ברענגט א זעלטענע הרחבת הדעת פאר די בחורי חמד.

דער בנין דארף געענדיגט ווערן, אבער עס פעלט זיך נאך אויס די פאנטאסטישע סומע פון

א מיליאן דאלער

צו קענען ענדיגן אויסצאלן דעם הערליכן בית שמגדלין בו תורה, יראת שמים ומדות טובות, דער עתיד פון הונדערטער היימישע בחורים וועלכע וועלן בקרוב אויפשטעלן ערליכע אידיש דורות.

נאר מיט אייער ברייטהארציגע הילף און שטיצע, וועט מען קענען בעזרת השי"ת פארטיגן דעם הערליכן בנין, און פארזיכערן די עקזיסטענץ פון דעם הייליגן ישיבה.

ובזכות זה וועט איר זיכער געבענטשט ווערן מיט תענוג ונחת בי אייערע אייגענע קינדער!

Show More

Campaign Goal: $1,000,000

Total Raised: $1,012,748

101%

$0

Raised

Donate Now

View Team Members

View 17 Dryvers

Recent Donations (78 Total)

Itche Rosenbaum

$360

9 days ago

Yehoshua Deutsch

$250

9 days ago

Berish Lefkowitz

$36

9 days ago

In Honor of ר׳ יונתן בנימין שטערן שליט״א

Abraham Jacobowitz

$25

9 days ago

In Honor of יונתן בנימין

Yosef Yona Kasowitz

$100

9 days ago

aharon goldwurm

$50

9 days ago

Leibel Diamond

$50

9 days ago

Shloimy Rottenberg

$100

9 days ago

In Honor of Rosh Yeshiva Shlita

Family geldzahler

$100

9 days ago

In Honor of אונזער בעסטע טאטע!

Yossi Deutsch

$500

9 days ago

In Honor of לכבוד ר' פנחס שליט''א

Meir Shtuel

$18

9 days ago

Chesky Ehrenfeld

$100

9 days ago

In Honor of !לכבוד ידידי עוז מחנך נפלא בחסד עליון הרה"ג ר' פנחס שליט"א, לך בכחך זה והושעת את ישראל!

Pinchas Brodt

$360

9 days ago

Heshy Deutch

$180

9 days ago

Itche Rosenbaum

$360

9 days ago

Comments: לכבוד הראש ישיבה שליט''א ולכבוד גיסי הרב פנחס שליט''א

Phone Donation

$7

10 days ago

Efraim Cohen

$100

10 days ago

Usher Zelig Brodt

$500

10 days ago

Comments: לכבוד אחי הרב פנחס שליט''א וחתני ר אליהו שפיטץ נ"י

Chaim Mordechai Margulies London

$500

10 days ago

Comments: lkuvod rosh hayeshiva and Bni haMagid shiur hamuflag reb yizchok hersh Margulies and Habochur Hachoshuv Berel Margulies lois hakoras hatoiv. we are proud of you and continue to be mechazik the talmidim

Yoeli stern

$18

10 days ago

In Honor of Harav Hagaon R Yonason Binyamin Stern

Comments: I’m proud to be your brother!

B Margulies

$50

10 days ago

In Honor of אחי הבחור החשוב שלום דוב מרגליות

B Margulies

$100

10 days ago

In Honor of אחי הגאון ר׳ יצחק הערש שליט״א במ׳ס שו״ת בית אפרים

ISAAC KASZOVITZ

$25

10 days ago

Shea Burech Gips

$18

10 days ago

Shmuel Laufer

$180

10 days ago

Meshulem Derbamdiger

$18

10 days ago

Benzion Horowitz

$36

10 days ago

Yacov Yoel Freund

$18

10 days ago

Shmel Bochner

$18

10 days ago

In Honor of הרה"ג ר' יעקב זאפערן שליט"א

Comments: להמשיך להשפיע על תלמידים רבות

יואל הלוי פאללאק

$180

10 days ago

In Honor of הרה"ג דוד משה כ"ץ שליט"א

Comments: לכבודו ולהוקרה מעכ"ת על עבודתו במסירות נפלאה לבני על כל פרט ופרט שאין לתאר ולהעריך בדברים

Yehuda Spira

$100

10 days ago

In Honor of Harav Pinchas Brodt

Avrom Hersh Geldzahler

$54

10 days ago

In Honor of לכבוד המנהל ר' דוד שליט''א

joseph sternhell

$10

10 days ago

Berish Rubin

$10

10 days ago

In Honor of לכבוד גיסי היקר איש האשכולות המחנך הדגול הרה"ג ר' דוד שליט"א

Comments: עלה והצלח

Mrs. M Blum

$100

10 days ago

In Honor of לכבוד גיסי הרב דוד געלדצעלער שליט''א

Phone Donation

$36

10 days ago

ישראל יעקב כץ

$300

11 days ago

MOSHE BOCHNER

$50

11 days ago

In Honor of הרב יעקב זאפערן

Comments: צו מיין בעסטע שוואגער. עלה והצלח

פייוול בלום

$10

11 days ago

In Honor of לכבוד די משגיח שליט"א

Comments: פין דיין נעפיו פייוול בלום

לייביש האראוויץ

$10

11 days ago

Avrohom Blum

$18

11 days ago

In Honor of לכבוד די משגיח שליט"א

Comments: פון דיין שוואגער אברומי בלום

Yidi Geldzahler

$10

11 days ago

Elias Bochner

$50

11 days ago

In Honor of הרב יעקב זאפערן

Comments: הצלחה רבה

אליעזר שווארץ

$18

11 days ago

In Honor of נחמן רייצר & משה פישמאן

yakov yosef mayer

$36

11 days ago

mordicha vallach

$18

11 days ago

ר זאנוול איינהארן

$10

11 days ago

יוסף בורעהשטיין

$10

11 days ago

ר אברהם גערמאן

$36

11 days ago

shaye posternack

$36

11 days ago

In Honor of yonoson biyamin stern

הערשל בלאנדער

$10

11 days ago

Phone Donation

$100

11 days ago

shulem ostreicher

$72

11 days ago

יעקב יהודה קנאפלער

$10

11 days ago

Comments: הצלחה רבה

נחמן גאלד

$18

11 days ago

Yitzchok Yacov Brown

$100

11 days ago

shimon rosengarten

$50

11 days ago

משה יחיאל טייטלבוים

$26

11 days ago

Mordechai Rozengarten

$50

11 days ago

r' yosef Horowitz

$36

11 days ago

akiva horowitz

$100

11 days ago

ESTER LICHT

$15

11 days ago

benumen shmiel glanz

$36

11 days ago

efriem ausch

$36

11 days ago

moshe greenzweig

$100

11 days ago

Shlomo Spitzer

$150

11 days ago

In Honor of לכבוד חתני הרב ישראל שליט''א

Moishe aron Geldzahler

$18

11 days ago

בן ציון שלמה געלדצעהלער

$18

11 days ago

In Honor of ש"ב הרב דוד שליט"א

Comments: בברכת תודה רבה על התמסרתך להצלחת אחי היקר הבחור החשוב גדלי' אהרן ני"ו עלה והצלח

abish Brodt

$2,600

11 days ago

Anonymous

$36

12 days ago

×
Amount
Billing
Payment
1
2
3

Enter Amount

$

Please wait while we process your donation

×
×

Powered By: ClickMarket Privacy Policy