Multi Dryver Donation

Donate Now

arrow_back

Campaign Homepage

Team Page

בני וחתני הגה"צ הרב ז"ל (10 members)

With Keren yesomim Mendlowitz

Raised:

$49,141

Goal:

$50,000

Donors:

368

0%

Multi Dryver Donation arrow_forward

10 Dryvers in this team.

Select Donation Amount

זכות החזקת הבית

$3,600

זכות שכר מלומדות

$1,800

זכות שמחה

$720

זכות מזון ומחיה

$420

זכות הלבשה

$250

זכות יתום

$120

זכות חסד

$72

יתום ואלמנה יעודד

$36

Payment arrow_forward

Enough ! דיינו

Emergency Keren Yesoimem Campaign

An endless flow of tears… Like the constant flow of a river, it doesn’t stop… How much more can we handle? With shock and pain Klal Yisrael has learned of the heartrending and tragic passing of Harav HaGaon R’ Yaakov Eluzer Mendlowitz Z”L, author of “Halacha Berurah” and Dayan in Kiryas Yoel.


A Tree in Full Bloom has been torn from us, in its most beautiful and blossoming years in the shadow of the terrible Midas Hadin of the coronavirus pandemic. A dedicated Dayan who worked tirelessly for the Klal and was connected to every yid, who will we turn to now? Who will listen? Who will understand?


A Master Teacher of Torah… who taught hundreds of talmidim throughout the years, a Talmid Chacham who sat until the wee hours of the morning answering the most complex sheilos for yidden from all over… and now suddenly, he is no longer here… He has been taken back from us…


A Rising Giant, Wellspring of Strength for his many talmidim… the pain is deep, the wound is raw… the most beautiful among us has been taken… who will take his place? Who will dry our tears?


Enough! We cry out to Hashem with whatever strength we still have, enough! Let this be the final Korban amid this terrible and raging pandemic!


Now it is up to us! We will rise to the occasion and save the Dayan’s household from falling apart… We will ensure that the orphans he left behind will not have to worry about their everyday expenses and we will raise the necessary funds to help them get married now that the head of their household is no longer here to provide for them.

*

Had the Dayan only left us his many seforim which was a source of light for so many of us,

This would be sufficient for us to save his family…


Had he only delivered countless shiurim to the public and answered hundreds of sheilos daily,

This would be sufficient for us to save his family…


Had he only drawn us close with his warmth and genuine smile, and always made us feel special and led us in Hashem’s ways,

This would be sufficient for us to save his family…


The Dayan did all of the above and so much more!


Now his family needs us, they need our help urgently and we will get together to repay in small measure the constant dedication and loyalty that he has shown us all his years. We will rise to the occasion and give more than usual, we will give the way he always gave of his time, to help the family of a tsaddik who was taken before his time.


Donate by phone: 845-252-8008

To set up a payment plan: 347-977-6468מי שאמר לעולמו ד"י יאמר לצרותינו ד"י


עיני עיני ירדה מים... די טרערן ווי וואסער זיי גיסן.... וויפיל קען מען פארנעמען.... מיט א שמערצליכע צער האט כלל ישראל אויפגענומען די הארצרייסענדער טראגישע פטירה פון הרב הגאון רבי יעקב אלעזר מענדלאוויטש זכרונו לברכה, מח"ס ורב דביהמ"ד "הלכה ברורה" אין עיר המעטירה קרית יואל.


ויעק"ב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלקי"ם, דער טייערע און באליבטע מורה הוראה בישראל, איז אוועקגעריסן געווארן אין זיינע שענסטע יארן פון לעבן, אין שאטן פונעם מדת הדין פון דער קאראנא מגיפה ה"י. נאכן מיטמאכן שווערע יסורים אין די שפיטעלער, נאכ'ן דינגען טייערע דאקטוירים צו פרובירן ברענגען א רפואה, האט ער ליידער אויסגעהויעכט זיין נשמה היינטיגן מאנטאג אח"ק, צו אלעמענס געוויין. אוי וויי, דער איבערגעגעבענער דיין וואס איז געווען באקאנט ביי אלע מיט זיין צוגעלאזנקייט און צוגעבינדענקייט צו הונדערטער שואלים וועלכע וויינען אצינד "צו וועם וועלן מיר זיך יעצט ווענדן? מי 'יורה דעה' ומי יבין שמועה"?


ויעק"ב איש תם יושב אהלים, דער חשובער מרביץ תורה וואס האט מעמיד געווען הונדרעטער תלמידים הגונים במשך זיינע יארן, דער מורה הוראה וואס איז געזעסן ביז אין די פארטאגס שעה'ן און עוסק געווען בתורה, טראגנדיג דערביי דעם אפיציעלן אויפגאבע צו ענטפערן די צענדליגער שווערסטע ביינאכט-שאלות פונעם בית הוראה קרית יואל, וואו אזויפיל אידן האבן געטראפן 'טראסט' און אן אוזן קשבת צו יעדע סארט שאלה בהלכה ובהשקפה הטהורה, און אצינד... אהה.... ער איז מער נישט דא, ואיננו כי לקח אתו אלקים.


ויעק"ב עלה למרום, דער ווייטאג איז טיף און אומבאגרייפליך.... דער וואונד טוט אזוי וויי, פון די שענסטע וואס מיר האבן פארמאגט האט מען פון אונז אוועקגענומען, דער קוואל פון חיזוק פאר צענליגער תלמידים ושומעי לקחו, מי יתן ראשינו מים ועינינו מקור דמעה.


דַּיֵינוּ! איז וואס מיר שרייען אצינד אויס מיט אלע אונזערע כוחות, הייליגער באשעפער: "גענוג", מיר פארטראגן נישט מער, זאל דאס שוין זיין דער סאמע לעצטער קרבן פון דער שרעקליכער מגיפה וואס בוזשעוועט ה"י.


בית יעק"ב לכו ונלכה, מיר וועלן אצינד טוען אלעס וואס מיר קענען, צו העלפן אז דער שטוב פונעם דיין זכרונו לברכה, דער לעכטיגער בית יעק"ב, זאל קענען ווייטער אנגיין, זיינע פריש פארבליבענע יתומים אין שטוב זאלן האבן די נויטיגע פאנדן מיט וואס צו גיין אונטער די חופה, און דער שטוב זאל חלילה נישט אונטערברעכן פון די טאג טעגליכע הוצאות, אן זייער פרנסה פארזארגער.


אִלוּ הוֹצִיאָנוּ, וואלט אונז דער דיין ז"ל נאר האבן 'מוציא' לאור געווען די ספרי 'הלכה ברורה' אויף יורה דעה און די קונטרסים שו"ת וואס האט מאיר עיניהם געווען די אויגן פון אזויפיל אידישע קינדער:

דַּיֵינוּ. וואלט דאס אליינס געווען גענוג צו העלפן בניו וביתו אחריו.


אִלוּ סִפֵּק צָרְכֵּנוּ, וואלט אונז דער דיין ז"ל זאל נאר האבן געגעבן אלעס וואס מיר האבן געברויכט במשך די יארן, מיט זיינע אומצאליגע שיעורים ברבים, און משיב כהלכה געווען פאר די הונדרעטער שואלים אויף א טעגליכן פארנעם יומם ולילה בלי הרף:

דַּיֵינוּ. וואלט דאס אליינס געווען גענוג צו העלפן בניו וביתו אחריו.


אִלוּ קֵרְבָנוּ, ונָתַן לָנוּ, וואלט אונז ווען דער דיין ז"ל נאר האבן אזוי מקרב געווען די אלע יארן, מיט זיין לעכטיגער און ליבליכער שמייכל צו וואס אזויפיל אידישע קינדער וועלן אזוי בענקן, און אונז שטענדיג געגעבן דער געפיל פון ווארימקייט און חשיבות, און מדריך געווען על דרך ישראל סבא:

דַּיֵינוּ. וואלט דאס אליינס געווען גענוג צו העלפן בניו וביתו אחריו.


עַל אַחַת כַּמָה וְכַמָּה, חוֹבָה כְפוּלָה וּמְכֻפֶּלֶת עָלֵינוּ,

אצינד ווען דער טייערע משפחה פונעם דיין ז"ל דארף ליידער אנקומען קריטיש וויכטיג צו אונזער הילף, וועלן מיר עטוואס צוריקצאלן פאר דער מסירות נפש און געטריישאפט וואס ער האט זיך אוועקגעגעבן פאר אונז אלע כל ימי חייו כולן שווים לטובה, און מיר וועלן זיך משתתף זיין מיט גרעסערע סכומים שיש בהם ממש, להחיות משפחת נפש נקי וצדיק.


Donate by phone: 845-252-8008

To set up a payment plan: 347-977-6468


Show More

Cong. Oseh Chayil Inc.

9 Maple Leaf Road Suite 201

Monsey NY 10952

Phone: 845-379-4002

Support Email: [email protected]

Tax ID: 46-4313232

Donate Now

Recent Donations (368 Total)

הרב איתמר טובי' קויפמאן

$100

7 days ago

Phone Donation

$24

10 days ago

Phone Donation

$160

10 days ago

Phone Donation

$7

11 days ago

Phone Donation

$91

11 days ago

קלמן הערשקאוויטש

$36

12 days ago

מ. שפיצער

$40

12 days ago

יודל פרענקל

$40

12 days ago

משה ישעי' פריעדמאן

$100

12 days ago

דיין ברודער מאיר שפיצער

$100

12 days ago

אלי שפיצער

$100

12 days ago

Phone Donation

$100

14 days ago

Phone Donation

$20

14 days ago

Phone Donation

$20

14 days ago

Phone Donation

$20

15 days ago

Phone Donation

$100

16 days ago

Yitzchok Mittelman

$18

17 days ago

Phone Donation

$150

18 days ago

Phone Donation

$100

18 days ago

Phone Donation

$30

18 days ago

Phone Donation

$20

19 days ago

Phone Donation

$100

21 days ago

Phone Donation

$500

21 days ago

Phone Donation

$50

21 days ago

Phone Donation

$130

22 days ago

Phone Donation

$120

22 days ago

Phone Donation

$180

22 days ago

Phone Donation

$620

22 days ago

חברים .

$58

23 days ago

nesanel kufman

$72
זכות חסד

24 days ago

In Honor of אחי החשוב יעקב שמעון שליט׳׳א

Comments: !!!!! חזק חזק

Phone Donation

$100

25 days ago

Phone Donation

$72

25 days ago

חברים .

$100

25 days ago

Samuel Ekstein

$36

25 days ago

In Honor of דיין חבר אברהם הערש עקשטיין

Oizer fried

$250
זכות הלבשה

26 days ago

Moshe Arya Lichtenstein

$20

26 days ago

חברים נדבות

$10

26 days ago

Phone Donation

$180

26 days ago

Phone Donation

$25

26 days ago

Phone Donation

$50

26 days ago

נדבות .

$236

26 days ago

Phone Donation

$110

26 days ago

friends .

$20

26 days ago

חברים .

$182

26 days ago

Yossi Goldstein

$72
זכות חסד

27 days ago

Phone Donation

$50

27 days ago

T. K. Fund

$10,000

27 days ago

HL BE

$18

28 days ago

Phone Donation

$36

28 days ago

Phone Donation

$10

28 days ago

Phone Donation

$26

29 days ago

דוד מויזקאפף

$100

29 days ago

יושע פישער

$100

29 days ago

Phone Donation

$15

29 days ago

shmiel frankel

$10

29 days ago

Broder .

$420

29 days ago

LIEB FRANKEL

$20

29 days ago

Anonymous

$120
זכות יתום

29 days ago

Samuel Sandel

$18

29 days ago

Phone Donation

$50

29 days ago

שלו׳ שכנא לעוו

$72
זכות חסד

29 days ago

Shimshon Ausch

$250
זכות הלבשה

29 days ago

In Honor of Hmukom Yenachem Eschem

Comments: In honor of Hersh Meilich

Mordechai weiser

$36
יתום ואלמנה יעודד

29 days ago

Comments: המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון

Mendy Kaufman

$50

29 days ago

In Honor of הערש אלימלך

Comments: המקום ינחם אתכם! מען זאל נישט וויסן פון קיין צער

Moshe Felberbaum

$100

29 days ago

Yoel zelcer

$250

29 days ago

ר ישעי הערש שפיצער

$500

29 days ago

משה ניסן ראזענבערג

$100

29 days ago

joseph gutman

$50

29 days ago

Anonymous

$1,200

29 days ago

Anonymous

$1,000

29 days ago

שמואל אפרים גאלד

$20

29 days ago

Hershel Mittelman

$72
זכות חסד

29 days ago

In Honor of Chaim Hersh

MORDECHAI BRODER

$10

29 days ago

נפתלי יוסף מענדלאוויטש

$50

29 days ago

מענדל יאקאבאוויטש

$100

29 days ago

Phone Donation

$100

29 days ago

חיים הערש מענדלאוויטש

$36
יתום ואלמנה יעודד

29 days ago

יוסף מאיר כ"ץ

$18

29 days ago

In Honor of לכבוד אהובי ידידי היקר ברא כרעא דאבוה הגאון הגדול רבי אהרן מענדלאוויטש שליט"א

Anonymous

$8

29 days ago

אחד המיוחד מתלמידי הרב זצוקלל"הה

$10

29 days ago

Chesky Hershkowitz

$36
יתום ואלמנה יעודד

29 days ago

יחיאל יצחק כהנא

$100

29 days ago

In Honor of לכבוד הרב שליטא

יואל לעווי

$21

29 days ago

יואלי פאפלאנאש

$250

29 days ago

הרב יחזקאל שטיין

$50

29 days ago

משה אהרן פרידריך

$20

29 days ago

משה יוסף, מליא צירל, ליפא

$180

29 days ago

In Memory of לעילוי נשמת אונזער חשוב'ער זיידע זאל זיין פאר אונז א מליץ יושר

Phone Donation

$10

29 days ago

יעקב קטינא

$25

29 days ago

In Honor of דודי היקר ר'יונתן בנימין

Phone Donation

$36

29 days ago

Phone Donation

$50

29 days ago

Yossi Oberlander

$18

29 days ago

In Honor of Hersh Meilech Mendlowitz

שרגא שמואל פריעד

$250

29 days ago

Phone Donation

$100

29 days ago

zyshe schnitzler

$50

29 days ago

In Honor of לכבוד ידידינו מו"ה הערש אלימלך

Leiby Frankel

$180

29 days ago

Comments: . צו מיין חשובע שוואגער הערש אלימלך דער באשעפער זאל דיר טרייסטן און זאלסט מער נישט וויסן פון קיין צער

משה ווייס

$75

29 days ago

גרשון עהרנטאהל

$200

29 days ago

נפתלי זינגער

$100

29 days ago

ישראל קליין

$100

29 days ago

Phone Donation

$56

29 days ago

Yitzchok Moshe Landau

$420
זכות מזון ומחיה

29 days ago

יואל קארנבלי

$36
יתום ואלמנה יעודד

29 days ago

In Honor of הערש אלימלך מענדלאוויטש

Comments: חזק ואמץ

Phone Donation

$36

29 days ago

דוד יודא מזרחי

$18

29 days ago

Phone Donation

$36

29 days ago

דוד וואלף עקשטיין

$50

29 days ago

פנחס אלימלך גליק

$25

29 days ago

Mordechai Scher

$10

29 days ago

Isaac hoffman

$18

29 days ago

הר''ר נחום יואל שטערנפעלד

$18

29 days ago

Phone Donation

$120

29 days ago

Benzion Krausz

$36
יתום ואלמנה יעודד

29 days ago

In Honor of הערשי מענדלאוויטש, משה וואלדמאן, יעקב יושע זאבעל, וואלווי מענדלאוויטש און אלע גיטע אידן

Comments: הערשי איך האב נישט געקענט דיין טאטע באט איך זע זיינע פירות, זאלן מיר אלע זוכה זיין צו. מקבל זיין משיח אוי זיך דרעפן מיט אים.

שמשון גפן

$180

29 days ago

Hershey Sandel

$5

29 days ago

יואל יושע פעלבערבוים

$100

29 days ago

בינימין משה כהן

$72
זכות חסד

29 days ago

חברים .

$284

29 days ago

געלב

$100

29 days ago

ישראל שפיטצער

$2

29 days ago

Comments: א באונעס לכבוד די באונעס גאול

Anonymous

$109

29 days ago

Phone Donation

$20

29 days ago

מענדל שאלאמאן

$50

29 days ago

משה מענדל פאלקאוויטש

$101

29 days ago

ישעי' יודא בערקאוויטש

$50

29 days ago

Phone Donation

$100

29 days ago

מרדכי לײב צװיבל

$100

29 days ago

In Honor of הערש אלימלך

Comments: המקום ינחם אתכם! מען זאל נישט וויסן פון קיין צער

Joel Landau

$72
זכות חסד

29 days ago

In Honor of יונתן בנימין

Joseph goldberger

$36
יתום ואלמנה יעודד

29 days ago

Chaim Kornbluh

$180

29 days ago

Mordche scher

$26

29 days ago

In Honor of הר"ר אהרן מענדלאוויטש שליט"א

In Memory of הגה"צ ר' יעקב אלעזר ב"ר יושע זצ"ל

יעקב פעדער

$180

29 days ago

יעקב פעדער

$180

29 days ago

חברים .

$75

29 days ago

אליעזר מאנן

$100

29 days ago

הערשל לעווי

$18

29 days ago

Comments: המקום ינחם אתכם

הערשל לעווי

$18

29 days ago

הערשל לעווי

$10

29 days ago

Comments: המקום ינחם אתכם

Phone Donation

$36

29 days ago

אלעזר עמרם פריעד

$50

29 days ago

Phone Donation

$250

29 days ago

Shloima avrum Goldstein

$50

29 days ago

אהרן יוסף מארקאוויטש

$180

29 days ago

Comments: לכבוד ידיד נפשי הערש אלימלך שליט''א

אהרן יוסף מארקאוויטש

$1

29 days ago

Comments: הוספה לכבוד ידיד נפשי אהרן שליט''א בעמ''ס הוד אהרן

אהרן יוסף מארקאוויטש

$1

29 days ago

אהרן יוסף מארקאוויטש

$1

29 days ago

Joel Farkas

$120
זכות יתום

29 days ago

Joel moskowits

$18

29 days ago

collection

$238

29 days ago

Phone Donation

$100

29 days ago

דיינע חברים

$235

29 days ago

Samuel Ekstein

$36

29 days ago

משה ארי קויפמאן

$10

29 days ago

אברהם וואלף פילאפף

$180

29 days ago

יואל ווערטהיימער

$10

29 days ago

ישראל ברוך אונגאר

$10

29 days ago

Phone Donation

$36

29 days ago

Phone Donation

$36

29 days ago

אברהם שלמה לעבאוויטש

$10

29 days ago

Phone Donation

$100

29 days ago

Phone Donation

$18

29 days ago

מרדכי לייב האלצער

$36

29 days ago

Phone Donation

$36

29 days ago

Phone Donation

$72

29 days ago

Phone Donation

$72

29 days ago

Levi Derbaremdiger

$180

29 days ago

david katina

$18

30 days ago

In Honor of הרב אהרן מענלאוויטש

Phone Donation

$360

30 days ago

Phone Donation

$25

30 days ago

יואל וואלף גראד

$100

30 days ago

יואל גאלדבערגער

$100

30 days ago

Anonymous

$50

30 days ago

In Honor of ר' אהרן שליט''א

In Memory of הר''ר יעקב אלעזר ז''ל

Y. M. Silberstein

$72
זכות חסד

30 days ago

In Honor of הר"ר אהרן שליט"א

שלום שווימער

$250
זכות הלבשה

30 days ago

Phone Donation

$36

30 days ago

הרה"ג ר' נפתלי צבי קאהן - מו"ץ

$50

30 days ago

Phone Donation

$36

30 days ago

Phone Donation

$72

30 days ago

Phone Donation

$36

30 days ago

חיים שלמה ווייס

$36
יתום ואלמנה יעודד

30 days ago

In Honor of ידידי היקר הר"ר יונתן בנימין שליט"א

In Memory of חותנך

Comments: המקום ינחם אתכם

Phone Donation

$36

30 days ago

Phone Donation

$50

30 days ago

Phone Donation

$36

30 days ago

Isaac Markowitz

$36
יתום ואלמנה יעודד

30 days ago

יואל פארקאש

$35

30 days ago

יחזקאל לאנדא

$50

30 days ago

אברהם ג"ב

$50

30 days ago

ישראל אשר לעווי

$100

30 days ago

משה מערמלשטיין

$72

30 days ago

זלמן לייב פעלבערבוים

$72

30 days ago

פישל בערקאוויטש

$60

30 days ago

Showing the maximum 200 transactions

Original Goal: $500,000

Bonus Goal: $750,000

Total Raised: $697,471

139%

Enter Amount

close

Donate Now

Multi Dryver Donation

© 2020 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket