Multi Dryver Donation

Donate Now

arrow_back

Campaign Homepage

Dryver Page

משפחת אדמו"ר מ'צאנז שליט"א

With Keren yesomim Mendlowitz

Raised:

$26,655

Goal:

$36,000

Donors:

186

0%

Multi Dryver Donation arrow_forward

This Dryver is part of "משפחת מאנן" team

Go to Team Page

Select Donation Amount

זכות החזקת הבית

$3,600

זכות שכר מלומדות

$1,800

זכות שמחה

$720

זכות מזון ומחיה

$420

זכות הלבשה

$250

זכות יתום

$120

זכות חסד

$72

יתום ואלמנה יעודד

$36

Payment arrow_forward

Enough ! דיינו

Emergency Keren Yesoimem Campaign

An endless flow of tears… Like the constant flow of a river, it doesn’t stop… How much more can we handle? With shock and pain Klal Yisrael has learned of the heartrending and tragic passing of Harav HaGaon R’ Yaakov Eluzer Mendlowitz Z”L, author of “Halacha Berurah” and Dayan in Kiryas Yoel.


A Tree in Full Bloom has been torn from us, in its most beautiful and blossoming years in the shadow of the terrible Midas Hadin of the coronavirus pandemic. A dedicated Dayan who worked tirelessly for the Klal and was connected to every yid, who will we turn to now? Who will listen? Who will understand?


A Master Teacher of Torah… who taught hundreds of talmidim throughout the years, a Talmid Chacham who sat until the wee hours of the morning answering the most complex sheilos for yidden from all over… and now suddenly, he is no longer here… He has been taken back from us…


A Rising Giant, Wellspring of Strength for his many talmidim… the pain is deep, the wound is raw… the most beautiful among us has been taken… who will take his place? Who will dry our tears?


Enough! We cry out to Hashem with whatever strength we still have, enough! Let this be the final Korban amid this terrible and raging pandemic!


Now it is up to us! We will rise to the occasion and save the Dayan’s household from falling apart… We will ensure that the orphans he left behind will not have to worry about their everyday expenses and we will raise the necessary funds to help them get married now that the head of their household is no longer here to provide for them.

*

Had the Dayan only left us his many seforim which was a source of light for so many of us,

This would be sufficient for us to save his family…


Had he only delivered countless shiurim to the public and answered hundreds of sheilos daily,

This would be sufficient for us to save his family…


Had he only drawn us close with his warmth and genuine smile, and always made us feel special and led us in Hashem’s ways,

This would be sufficient for us to save his family…


The Dayan did all of the above and so much more!


Now his family needs us, they need our help urgently and we will get together to repay in small measure the constant dedication and loyalty that he has shown us all his years. We will rise to the occasion and give more than usual, we will give the way he always gave of his time, to help the family of a tsaddik who was taken before his time.


Donate by phone: 845-252-8008

To set up a payment plan: 347-977-6468מי שאמר לעולמו ד"י יאמר לצרותינו ד"י


עיני עיני ירדה מים... די טרערן ווי וואסער זיי גיסן.... וויפיל קען מען פארנעמען.... מיט א שמערצליכע צער האט כלל ישראל אויפגענומען די הארצרייסענדער טראגישע פטירה פון הרב הגאון רבי יעקב אלעזר מענדלאוויטש זכרונו לברכה, מח"ס ורב דביהמ"ד "הלכה ברורה" אין עיר המעטירה קרית יואל.


ויעק"ב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלקי"ם, דער טייערע און באליבטע מורה הוראה בישראל, איז אוועקגעריסן געווארן אין זיינע שענסטע יארן פון לעבן, אין שאטן פונעם מדת הדין פון דער קאראנא מגיפה ה"י. נאכן מיטמאכן שווערע יסורים אין די שפיטעלער, נאכ'ן דינגען טייערע דאקטוירים צו פרובירן ברענגען א רפואה, האט ער ליידער אויסגעהויעכט זיין נשמה היינטיגן מאנטאג אח"ק, צו אלעמענס געוויין. אוי וויי, דער איבערגעגעבענער דיין וואס איז געווען באקאנט ביי אלע מיט זיין צוגעלאזנקייט און צוגעבינדענקייט צו הונדערטער שואלים וועלכע וויינען אצינד "צו וועם וועלן מיר זיך יעצט ווענדן? מי 'יורה דעה' ומי יבין שמועה"?


ויעק"ב איש תם יושב אהלים, דער חשובער מרביץ תורה וואס האט מעמיד געווען הונדרעטער תלמידים הגונים במשך זיינע יארן, דער מורה הוראה וואס איז געזעסן ביז אין די פארטאגס שעה'ן און עוסק געווען בתורה, טראגנדיג דערביי דעם אפיציעלן אויפגאבע צו ענטפערן די צענדליגער שווערסטע ביינאכט-שאלות פונעם בית הוראה קרית יואל, וואו אזויפיל אידן האבן געטראפן 'טראסט' און אן אוזן קשבת צו יעדע סארט שאלה בהלכה ובהשקפה הטהורה, און אצינד... אהה.... ער איז מער נישט דא, ואיננו כי לקח אתו אלקים.


ויעק"ב עלה למרום, דער ווייטאג איז טיף און אומבאגרייפליך.... דער וואונד טוט אזוי וויי, פון די שענסטע וואס מיר האבן פארמאגט האט מען פון אונז אוועקגענומען, דער קוואל פון חיזוק פאר צענליגער תלמידים ושומעי לקחו, מי יתן ראשינו מים ועינינו מקור דמעה.


דַּיֵינוּ! איז וואס מיר שרייען אצינד אויס מיט אלע אונזערע כוחות, הייליגער באשעפער: "גענוג", מיר פארטראגן נישט מער, זאל דאס שוין זיין דער סאמע לעצטער קרבן פון דער שרעקליכער מגיפה וואס בוזשעוועט ה"י.


בית יעק"ב לכו ונלכה, מיר וועלן אצינד טוען אלעס וואס מיר קענען, צו העלפן אז דער שטוב פונעם דיין זכרונו לברכה, דער לעכטיגער בית יעק"ב, זאל קענען ווייטער אנגיין, זיינע פריש פארבליבענע יתומים אין שטוב זאלן האבן די נויטיגע פאנדן מיט וואס צו גיין אונטער די חופה, און דער שטוב זאל חלילה נישט אונטערברעכן פון די טאג טעגליכע הוצאות, אן זייער פרנסה פארזארגער.


אִלוּ הוֹצִיאָנוּ, וואלט אונז דער דיין ז"ל נאר האבן 'מוציא' לאור געווען די ספרי 'הלכה ברורה' אויף יורה דעה און די קונטרסים שו"ת וואס האט מאיר עיניהם געווען די אויגן פון אזויפיל אידישע קינדער:

דַּיֵינוּ. וואלט דאס אליינס געווען גענוג צו העלפן בניו וביתו אחריו.


אִלוּ סִפֵּק צָרְכֵּנוּ, וואלט אונז דער דיין ז"ל זאל נאר האבן געגעבן אלעס וואס מיר האבן געברויכט במשך די יארן, מיט זיינע אומצאליגע שיעורים ברבים, און משיב כהלכה געווען פאר די הונדרעטער שואלים אויף א טעגליכן פארנעם יומם ולילה בלי הרף:

דַּיֵינוּ. וואלט דאס אליינס געווען גענוג צו העלפן בניו וביתו אחריו.


אִלוּ קֵרְבָנוּ, ונָתַן לָנוּ, וואלט אונז ווען דער דיין ז"ל נאר האבן אזוי מקרב געווען די אלע יארן, מיט זיין לעכטיגער און ליבליכער שמייכל צו וואס אזויפיל אידישע קינדער וועלן אזוי בענקן, און אונז שטענדיג געגעבן דער געפיל פון ווארימקייט און חשיבות, און מדריך געווען על דרך ישראל סבא:

דַּיֵינוּ. וואלט דאס אליינס געווען גענוג צו העלפן בניו וביתו אחריו.


עַל אַחַת כַּמָה וְכַמָּה, חוֹבָה כְפוּלָה וּמְכֻפֶּלֶת עָלֵינוּ,

אצינד ווען דער טייערע משפחה פונעם דיין ז"ל דארף ליידער אנקומען קריטיש וויכטיג צו אונזער הילף, וועלן מיר עטוואס צוריקצאלן פאר דער מסירות נפש און געטריישאפט וואס ער האט זיך אוועקגעגעבן פאר אונז אלע כל ימי חייו כולן שווים לטובה, און מיר וועלן זיך משתתף זיין מיט גרעסערע סכומים שיש בהם ממש, להחיות משפחת נפש נקי וצדיק.


Donate by phone: 845-252-8008

To set up a payment plan: 347-977-6468


Show More

Cong. Oseh Chayil Inc.

9 Maple Leaf Road Suite 201

Monsey NY 10952

Phone: 845-379-4002

Support Email: [email protected]

Tax ID: 46-4313232

This Dryver is part of "משפחת מאנן" team

Go to Team Page

Donate Now

718-564-5679

Recent Donations (186 Total)

yossi seidenfeld

$120
זכות יתום

22 days ago

chaim Halberstam

$36
יתום ואלמנה יעודד

22 days ago

In Honor of חיים יואל הלברשטאם

Anonymous

$180

23 days ago

לזכות ולרפואה. ארי׳ לייבוש בן בלימא

$50

24 days ago

Phone Donation

$22

24 days ago

Phone Donation

$72

24 days ago

אהרן צבי מיטטעלמאן

$25

26 days ago

In Honor of הגה״צ בנש״ק רבי קלמן האלבערשטאם שליט״א

In Memory of הדריך כמה וכמה תלמידים לתוי״ש

Phone Donation

$150

26 days ago

יאקבוויטש

$100

27 days ago

In Honor of לכבוד מורי ורבי הגה"צ רבי קלמן שליט"א

גבריאל קאהן

$25

27 days ago

In Honor of לידידי וידיד כל בית ישראל עוסק למען הכלל והפרט הרה"צ בנש"ק רבי קלמן שליט"א

משה מנחם זעגלבוים

$50

27 days ago

In Honor of כבוד בית צאנז זי"ע

יואל פעקטא

$18

27 days ago

Aryeh Lemberg

$18

27 days ago

Brain Builders

$180

27 days ago

אליעזר לפקוביץ

$100

27 days ago

In Honor of chaim yoel halberstam

Anonymous

$100

27 days ago

yosef spiegel

$36
יתום ואלמנה יעודד

27 days ago

Leiby Rosenberg

$20

27 days ago

In Honor of In Honor of הרב ר' קלמן הלברשטאם שליט"א

Anonymous

$180

27 days ago

משה שמואל הלברשטאם

$72
זכות חסד

27 days ago

Kinraich

$180

27 days ago

In Honor of הרב חיים יואל הלברשטאם שליט"א

יואל יצחק ווידער

$36
יתום ואלמנה יעודד

27 days ago

In Honor of הרב פנחס אליהו שפיגעל בן אב"ד ווענגראב

In Memory of לע"נ הרב יעקב אלעזר ז"ל מגי"ש שלי

Phone Donation

$20

27 days ago

Phone Donation

$101

27 days ago

Phone Donation

$36

27 days ago

Powerful electric

$72

27 days ago

In Honor of הרה״ח חיים האלבערשטאם שליט״א

In Memory of רבי מאיר בעל הנס

Phone Donation

$36

27 days ago

Phone Donation

$36

27 days ago

Phone Donation

$72

27 days ago

Phone Donation

$72

27 days ago

Phone Donation

$18

27 days ago

יואל הכהן

$2

27 days ago

In Honor of ידידי איש האשכולות מרן רבינו חיים שליט"א

Comments: אינ'אמת'ן אריין שוין געהאט דעם זכי' צו געבן א שיינעם סכום פאר דעם צוועק. אבער מו"ר רבי חיים קען מען נישט אפזאגן

מנחם אשר הלברשטאם

$180

27 days ago

In Honor of לכבוד משפחתנו הרמה

Anonymous

$20

27 days ago

Phone Donation

$15

27 days ago

Phone Donation

$10

27 days ago

Anonymous

$18

27 days ago

אברהם קאהן

$36

27 days ago

In Honor of הרב ר' קלמן הלברשטאם שליט"א

אהרן קליין

$36

27 days ago

In Honor of הרה"צ ר' קלמן הלברשטאם שליט"א

אהרן ענגל

$100

27 days ago

In Honor of הרב ר' קלמן הלברשטאם שליט"א

נתן יפה

$72
זכות חסד

27 days ago

In Honor of אחי הגאון הרב חיים שליט"א

Comments: הראש וראשון לכל דבר שבקדושה, זכות הגדול יעמד לו

עקיבא ק

$40

27 days ago

In Honor of הרב חיים שלמה הלברשטאם שליט''א

Avi stern

$180

27 days ago

In Honor of The tremendous askan. Reb chaim Halberstam

Comments: U r a true inspiration

MHOSE P GREEN

$60

27 days ago

In Honor of לכבוד הרב חיים שלמה ה''ש שליט''א

Kalmon Halberstam

$15

27 days ago

In Honor of חיים שלמה הלברשטאם לכבודך ולכבוד בית צאנז

מענדל הורוויץ

$10

27 days ago

In Honor of הרב חיים שלמה הלברשטאם שליט''א מלפנים ר''מ בישיבה בעירינו פה קרית יואל

ARON BRAUN

$72
זכות חסד

27 days ago

Meshilem Feish Rottenberg

$36
יתום ואלמנה יעודד

27 days ago

Smilovich moshe

$50

27 days ago

Kalmon Halberstam

$50

27 days ago

In Honor of לכבוד הרב חיים שלמה ה''ש שליט''א

בערל הלברשטאם

$36
יתום ואלמנה יעודד

27 days ago

Kalmon Halberstam

$36

27 days ago

In Honor of לכבוד הרב חיים שלמה ה''ש שליט''א

Phone Donation

$18

27 days ago

אברהם ישי פארגס

$60

27 days ago

In Honor of הרב ר' קלמן הלברשטאם שליט"א

Kalmon Halberstam

$36

27 days ago

In Honor of לכבוד הרב חיים שלמה ה''ש שליט''א

Kalmon Halberstam

$18

27 days ago

In Honor of לכבוד ידידי הרב חיים שלמה הלברשטאם נ''י

Phone Donation

$100

27 days ago

ידיד בית צאנז

$180

27 days ago

In Honor of הרה״צ ר׳ אשר הלברשטאם שליט״א

נפתלי הורוויטץ

$36

27 days ago

In Honor of לכבוד הרב חיים שלמה ה''ש שליט''א

yakov yosef glick

$50

27 days ago

משה יוסף זאבעל

$20

27 days ago

In Honor of הרה"ג רבי חיים שלמה ה"ש שליט"א

Anonymous

$36
יתום ואלמנה יעודד

27 days ago

Yoel paskesz

$50

27 days ago

Phone Donation

$10

27 days ago

Phone Donation

$10

27 days ago

Yoel Krausz

$26

27 days ago

In Honor of לכבוד ידידי ברוך הכשרון הרה"צ רבי אברהם חיים האלבערשטאם

הרה"ג רבי מרדכי זאב הלברשטאם שליט"א אבד"ק צאנז קרעניץ

$1,800
זכות שכר מלומדות

27 days ago

Chaim Halberstam

$420
זכות מזון ומחיה

27 days ago

Yoely Englander

$18

27 days ago

Shmiel Wasserman

$200

27 days ago

שלמה הורוויטץ

$100

27 days ago

In Honor of הרה"צ ר' קלמן הלברשטאם שליט"א

מרדכי רובין

$300

27 days ago

In Honor of הרה"ג רבי קלמן שליט"א מנהל ישיבה לצערים

סיני הלברשטאם

$100

27 days ago

Yoel Weiss

$72
זכות חסד

27 days ago

Zalman Katz

$10

27 days ago

Anonymous

$18

27 days ago

Phone Donation

$100

27 days ago

Phone Donation

$50

27 days ago

הרוצה בעלום שמו

$750

27 days ago

In Honor of הרה"צ ר' אהרן ה"ש שליט"א

מרדכי זאב הלברשטאם

$100

27 days ago

In Honor of דודי הרה"צ ר' קלמן שליט"א

נחום פלישער

$72

27 days ago

In Honor of כבוד בית צאנז זי"ע

Comments: ע"י הרה"ג מרדכי זאב הלברשטאם בן הרה"צ ר' אהרן שליט"א

Phone Donation

$36

27 days ago

נטע פעלזענבורג

$350

27 days ago

In Honor of לכבוד רבותינו הק' ששולתא דדהבא בית צאנז זי"ע

ע"י תרי צנתרי דדהבא הרה"ג אלטר אליעזר ה"ש עם הרה"ג חיים מיזליש נכדי כ"ק אדמו"ר שליט"אא

$1,000

27 days ago

In Honor of לכבוד משפחתנו הרמה

Comments: כבוד בית צאנז

Yiddi Fulop

$100

27 days ago

In Honor of chiam Yoel & Moshe Aron

יוחנן גאנז

$50

27 days ago

In Honor of לכבוד הרה"ג רבי קלמן הלברשטאם שליט"א

Ari Stolzberg

$36
יתום ואלמנה יעודד

27 days ago

In Honor of R' Chaim yoel halberstam

isaac mayer

$100

27 days ago

Yakov Yitzchok Leifer

$250
זכות הלבשה

27 days ago

M T

$18

27 days ago

In Memory of לע״נ: ר׳ מרדכי יצחק ע״ה בן ר׳ אלימלך הלוי שליט״א

Phone Donation

$18

27 days ago

הרה"ג ר' אליעזר ציטראן שליט"א

$50

27 days ago

In Honor of ידיד נפשי הרה"צ רבי קלמן שליט"א

Aron Yosef landau

$36
יתום ואלמנה יעודד

27 days ago

In Honor of Halberstam

הרה"ג רבי ישראל כהן שליט"א

$50

27 days ago

In Honor of הרה"ג קלמן הלברשטאם שכן טוב

Phone Donation

$50

27 days ago

Phone Donation

$10

27 days ago

Phone Donation

$10

27 days ago

Phone Donation

$18

27 days ago

Phone Donation

$10

27 days ago

Phone Donation

$18

27 days ago

Phone Donation

$20

27 days ago

Phone Donation

$3

27 days ago

Phone Donation

$5

27 days ago

חיים שלמה זינגער

$100

27 days ago

Phone Donation

$5

27 days ago

Samuel Kupferstein

$100

27 days ago

In Honor of Harav Chaim Halberstam and R Mendel Geldzaler

Phone Donation

$10

27 days ago

ח ש ט

$36
יתום ואלמנה יעודד

27 days ago

In Honor of הרה''צ אדמו''ר בני תורה שליט''א

In Memory of מרדכי יצחק זצ''ל בן אלימלך

Phone Donation

$18

27 days ago

Phone Donation

$10

27 days ago

Phone Donation

$10

27 days ago

Phone Donation

$20

27 days ago

Phone Donation

$18

27 days ago

Phone Donation

$10

27 days ago

JOEL SHLOME BINER

$72
זכות חסד

28 days ago

Phone Donation

$20

28 days ago

YK

$36

28 days ago

Phone Donation

$5

28 days ago

Phone Donation

$20

28 days ago

Phone Donation

$18

28 days ago

Phone Donation

$15

28 days ago

Phone Donation

$5

28 days ago

Phone Donation

$5

28 days ago

Phone Donation

$38

28 days ago

Eli Kohn

$180

28 days ago

Phone Donation

$18

28 days ago

גבריאל געשטעטנער

$50

28 days ago

In Honor of לכבוד אלופינו מדריכינו בישיבה לצערים זה רבות בשנים הגה"צ רבי קלמן הלברשטאם שליט"א

chaim weisz

$50

28 days ago

In Honor of harav kalmen halberstam

Comments: we owe u mutch more

Phone Donation

$36

28 days ago

aron halberstam

$500

28 days ago

In Honor of לכבוד משפחתינו החשובה ובפרט אחד המיוחד הרה"ג רבי יעקב אלעזר מענדלאוויטש ז"ל ד

רובין

$36
יתום ואלמנה יעודד

28 days ago

Comments: מי שאמר לעולמו ד"י יאמר לצרותינו ד"י

Yossi Bergman

$180

28 days ago

In Honor of לכבוד האדמו״ר הרה״ג מוהר״ר אהרן הלהרשטם שליט״אא

Comments: לך בכוחך לעסוק בתורה מצות ומעש״ט צמיד בבריות גופא ונהורא מעליא

הרה"ג ר' אהרן הלברשטאם שליט"א אבד"ק צאנז קרייז

$5,000

28 days ago

Chananya Friedman

$18

28 days ago

Chaim Dovid Laufer

$100

28 days ago

In Honor of הרב קלמן האלברשטאם

Anonymous

$18

28 days ago

Phone Donation

$100

28 days ago

jacob zigelman

$25

28 days ago

Comments: פאר יעדעם א ביסל, לכבוד הר"ר קלמן שליט"א

Y Itzkowitz

$72
זכות חס

28 days ago

In Honor of R' Kalman Halbershtam, Always available to help another yid

אדמו"ר מזאבליטוב שליט"א

$500

28 days ago

In Honor of לכבוד כל בני משפחת כ"ק אדמו"ר מצאנז שליט"א ובפרט ידיד נפשי הרה"צ ר' קלמן שליט"א

friesel

$26

28 days ago

In Honor of כבוד בית צאנז זי"ע

avrom figa

$180

28 days ago

In Honor of לידידי וידיד כל בית ישראל עוסק למען הכלל והפרט הרה"צ בנש"ק רבי קלמן שליט"אט

סיני הלברשטאם

$1,000

28 days ago

Yoel M Kohn

$37

28 days ago

In Honor of Moreinu Avrum Chaim Halberstam

Phone Donation

$100

28 days ago

Anonymous

$36
יתום ואלמנה יעודד

28 days ago

In Honor of גיסי היקר והחשוב ר' קלונימוס קלמן האלבערשטאם שליט"א

Fish to Dish

$72
זכות חס

28 days ago

משה שמואל

$18

28 days ago

Yeedle Neuwirth

$36
יתום ואלמנה יעודד

28 days ago

In Honor of הרב אברהם חיים הלברשטאם

Joel Wertzberger

$360

28 days ago

In Honor of Harav Shalom Minkowitz Shlit"a

In Memory of Harav Avrhum Aaron Rubashkin Z"L

Comments: A donation by Joyland Wertzberger and Moshe Mayer

יעקב אלעזר מייזליש

$18

28 days ago

In Honor of יוסף ברוך שפיגעל בן אב"ד ווענגראוו שליט"א

Comments: ב"ה זכיתי ללמוד משך כמה שנים ספרו הלכה ברורה על יו"ד ח"א, ויה"ר שזכותו הגדול יגן עלינו וימליץ טוב בעדינו, עדי נזכה לישועתן של ישראל בב"א.

מנחם צבי ה"ש

$1,000

28 days ago

Comments: המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבילו ציון וירושלים ולא ישמע עוד שוד ושבר בגבלינו וימליץ טוב לפני הכסא הכבוד על המשפחה בפרט ועל כל ישראל בכלל

Phone Donation

$36

28 days ago

Yoel Usher Labin

$36
יתום ואלמנה יעודד

28 days ago

In Honor of לכבוד ידידי רבי אברהם חיים הלברשטאם

Comments: לזכות איש חי ורב פעלים לתורה ותעודה, איש אשכולות ורב תבונות. לך בכחך זה והושע

רובין ל

$36

28 days ago

הירצקא גרינפעלד

$23

28 days ago

In Honor of הרב חיים יואל הלברשטאם שליט"א העוסק בחסד יומם ולילה

Mendel Hirsch

$120
זכות יתום

28 days ago

Anonymous

$36

28 days ago

יודל ווייס

$50

28 days ago

In Honor of כבוד בית צאנז זי"ע

Joe Wasser

$250
זכות הלבשה

28 days ago

miriam gancfried

$101

28 days ago

Tuli Steuer

$100

28 days ago

Mendy spitzer

$1,000

28 days ago

In Honor of ר קלמן שליטא.

הרבנית מצאנז

$1,000

28 days ago

syeh kohn

$50

28 days ago

In Honor of הרה"צ ר' אהרן שליט"א אבד"ק קרייז

ליבוש הלברשטאם

$420
זכות מזון ומחיה

28 days ago

שמעלקא הוורוויטץ

$72

28 days ago

In Honor of ידיד נפשי הרה"צ רבי קלמן שליט"א

aron labin

$72

28 days ago

In Honor of הרה"צ ר' קלמן הלברשטאם שליט"א

HERSHEY HERSKOVITS

$72
זכות חס

28 days ago

In Honor of הרב אברהם חיים הלברשטאם

Comments: ממשיך דרך אבותיו במידת הצדקה

Phone Donation

$36

29 days ago

Phone Donation

$36

29 days ago

Phone Donation

$50

29 days ago

Joseph Goltche

$200

29 days ago

David Roth

$180

29 days ago

Phone Donation

$100

29 days ago

Phone Donation

$10

29 days ago

Herschel halberstam

$18

29 days ago

In Honor of לכבוד ‏שכן טוב

Phone Donation

$3

29 days ago

Phone Donation

$50

29 days ago

Avrum Chaim Halberstam

$50

29 days ago

In Honor of לכבוד אבי, הגה"צ רבי אשר שליט"א

Comments: "תלמיד חכם שמת הכל קרוביו" (גמ' שבת), ואם קרוב הוא, הרי הוא כגופו.

Solomon Halberstam

$100

29 days ago

moishe bineth

$36

29 days ago

Benzion Silbiger

$120
זכות יתום

29 days ago

הרה"צ רבי ברוך הלברשטאם שליט"א רב הצעיר דק"ק צאנז

$500

29 days ago

In Honor of משפחת מאנן שיחי

הרה"ג רבי קלמן הלברשטאם שליט"א

$1,000

29 days ago

YY chaim

$50

29 days ago

In Honor of הרב ר' קלמן הלברשטאם שליט"א

Original Goal: $500,000

Bonus Goal: $750,000

Total Raised: $697,441

139%

Enter Amount

close

Donate Now

Multi Dryver Donation

© 2020 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket