Multi Dryver Donation

Donate Now

arrow_back

Campaign Homepage

Dryver Page

אלי' רייזמאן ובניו יעקב - מרדכי - אהרן מתתי'

With Keren yesomim Mendlowitz

Raised:

$3,334

Goal:

$3,600

Donors:

61

0%

Multi Dryver Donation arrow_forward

Donate Now

Original Goal: $500,000

Bonus Goal: $750,000

Total Raised: $700,583

140%

This Dryver is part of "מתפללי ביהמ"ד הלכה ברורה" team

Go to Team Page

Select Donation Amount

זכות החזקת הבית

$3,600

זכות שכר מלומדות

$1,800

זכות שמחה

$720

זכות מזון ומחיה

$420

זכות הלבשה

$250

זכות יתום

$120

זכות חסד

$72

יתום ואלמנה יעודד

$36

Payment arrow_forward

Enough ! דיינו

Emergency Keren Yesoimem Campaign

An endless flow of tears… Like the constant flow of a river, it doesn’t stop… How much more can we handle? With shock and pain Klal Yisrael has learned of the heartrending and tragic passing of Harav HaGaon R’ Yaakov Eluzer Mendlowitz Z”L, author of “Halacha Berurah” and Dayan in Kiryas Yoel.


A Tree in Full Bloom has been torn from us, in its most beautiful and blossoming years in the shadow of the terrible Midas Hadin of the coronavirus pandemic. A dedicated Dayan who worked tirelessly for the Klal and was connected to every yid, who will we turn to now? Who will listen? Who will understand?


A Master Teacher of Torah… who taught hundreds of talmidim throughout the years, a Talmid Chacham who sat until the wee hours of the morning answering the most complex sheilos for yidden from all over… and now suddenly, he is no longer here… He has been taken back from us…


A Rising Giant, Wellspring of Strength for his many talmidim… the pain is deep, the wound is raw… the most beautiful among us has been taken… who will take his place? Who will dry our tears?


Enough! We cry out to Hashem with whatever strength we still have, enough! Let this be the final Korban amid this terrible and raging pandemic!


Now it is up to us! We will rise to the occasion and save the Dayan’s household from falling apart… We will ensure that the orphans he left behind will not have to worry about their everyday expenses and we will raise the necessary funds to help them get married now that the head of their household is no longer here to provide for them.

*

Had the Dayan only left us his many seforim which was a source of light for so many of us,

This would be sufficient for us to save his family…


Had he only delivered countless shiurim to the public and answered hundreds of sheilos daily,

This would be sufficient for us to save his family…


Had he only drawn us close with his warmth and genuine smile, and always made us feel special and led us in Hashem’s ways,

This would be sufficient for us to save his family…


The Dayan did all of the above and so much more!


Now his family needs us, they need our help urgently and we will get together to repay in small measure the constant dedication and loyalty that he has shown us all his years. We will rise to the occasion and give more than usual, we will give the way he always gave of his time, to help the family of a tsaddik who was taken before his time.


Donate by phone: 845-252-8008

To set up a payment plan: 347-977-6468מי שאמר לעולמו ד"י יאמר לצרותינו ד"י


עיני עיני ירדה מים... די טרערן ווי וואסער זיי גיסן.... וויפיל קען מען פארנעמען.... מיט א שמערצליכע צער האט כלל ישראל אויפגענומען די הארצרייסענדער טראגישע פטירה פון הרב הגאון רבי יעקב אלעזר מענדלאוויטש זכרונו לברכה, מח"ס ורב דביהמ"ד "הלכה ברורה" אין עיר המעטירה קרית יואל.


ויעק"ב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלקי"ם, דער טייערע און באליבטע מורה הוראה בישראל, איז אוועקגעריסן געווארן אין זיינע שענסטע יארן פון לעבן, אין שאטן פונעם מדת הדין פון דער קאראנא מגיפה ה"י. נאכן מיטמאכן שווערע יסורים אין די שפיטעלער, נאכ'ן דינגען טייערע דאקטוירים צו פרובירן ברענגען א רפואה, האט ער ליידער אויסגעהויעכט זיין נשמה היינטיגן מאנטאג אח"ק, צו אלעמענס געוויין. אוי וויי, דער איבערגעגעבענער דיין וואס איז געווען באקאנט ביי אלע מיט זיין צוגעלאזנקייט און צוגעבינדענקייט צו הונדערטער שואלים וועלכע וויינען אצינד "צו וועם וועלן מיר זיך יעצט ווענדן? מי 'יורה דעה' ומי יבין שמועה"?


ויעק"ב איש תם יושב אהלים, דער חשובער מרביץ תורה וואס האט מעמיד געווען הונדרעטער תלמידים הגונים במשך זיינע יארן, דער מורה הוראה וואס איז געזעסן ביז אין די פארטאגס שעה'ן און עוסק געווען בתורה, טראגנדיג דערביי דעם אפיציעלן אויפגאבע צו ענטפערן די צענדליגער שווערסטע ביינאכט-שאלות פונעם בית הוראה קרית יואל, וואו אזויפיל אידן האבן געטראפן 'טראסט' און אן אוזן קשבת צו יעדע סארט שאלה בהלכה ובהשקפה הטהורה, און אצינד... אהה.... ער איז מער נישט דא, ואיננו כי לקח אתו אלקים.


ויעק"ב עלה למרום, דער ווייטאג איז טיף און אומבאגרייפליך.... דער וואונד טוט אזוי וויי, פון די שענסטע וואס מיר האבן פארמאגט האט מען פון אונז אוועקגענומען, דער קוואל פון חיזוק פאר צענליגער תלמידים ושומעי לקחו, מי יתן ראשינו מים ועינינו מקור דמעה.


דַּיֵינוּ! איז וואס מיר שרייען אצינד אויס מיט אלע אונזערע כוחות, הייליגער באשעפער: "גענוג", מיר פארטראגן נישט מער, זאל דאס שוין זיין דער סאמע לעצטער קרבן פון דער שרעקליכער מגיפה וואס בוזשעוועט ה"י.


בית יעק"ב לכו ונלכה, מיר וועלן אצינד טוען אלעס וואס מיר קענען, צו העלפן אז דער שטוב פונעם דיין זכרונו לברכה, דער לעכטיגער בית יעק"ב, זאל קענען ווייטער אנגיין, זיינע פריש פארבליבענע יתומים אין שטוב זאלן האבן די נויטיגע פאנדן מיט וואס צו גיין אונטער די חופה, און דער שטוב זאל חלילה נישט אונטערברעכן פון די טאג טעגליכע הוצאות, אן זייער פרנסה פארזארגער.


אִלוּ הוֹצִיאָנוּ, וואלט אונז דער דיין ז"ל נאר האבן 'מוציא' לאור געווען די ספרי 'הלכה ברורה' אויף יורה דעה און די קונטרסים שו"ת וואס האט מאיר עיניהם געווען די אויגן פון אזויפיל אידישע קינדער:

דַּיֵינוּ. וואלט דאס אליינס געווען גענוג צו העלפן בניו וביתו אחריו.


אִלוּ סִפֵּק צָרְכֵּנוּ, וואלט אונז דער דיין ז"ל זאל נאר האבן געגעבן אלעס וואס מיר האבן געברויכט במשך די יארן, מיט זיינע אומצאליגע שיעורים ברבים, און משיב כהלכה געווען פאר די הונדרעטער שואלים אויף א טעגליכן פארנעם יומם ולילה בלי הרף:

דַּיֵינוּ. וואלט דאס אליינס געווען גענוג צו העלפן בניו וביתו אחריו.


אִלוּ קֵרְבָנוּ, ונָתַן לָנוּ, וואלט אונז ווען דער דיין ז"ל נאר האבן אזוי מקרב געווען די אלע יארן, מיט זיין לעכטיגער און ליבליכער שמייכל צו וואס אזויפיל אידישע קינדער וועלן אזוי בענקן, און אונז שטענדיג געגעבן דער געפיל פון ווארימקייט און חשיבות, און מדריך געווען על דרך ישראל סבא:

דַּיֵינוּ. וואלט דאס אליינס געווען גענוג צו העלפן בניו וביתו אחריו.


עַל אַחַת כַּמָה וְכַמָּה, חוֹבָה כְפוּלָה וּמְכֻפֶּלֶת עָלֵינוּ,

אצינד ווען דער טייערע משפחה פונעם דיין ז"ל דארף ליידער אנקומען קריטיש וויכטיג צו אונזער הילף, וועלן מיר עטוואס צוריקצאלן פאר דער מסירות נפש און געטריישאפט וואס ער האט זיך אוועקגעגעבן פאר אונז אלע כל ימי חייו כולן שווים לטובה, און מיר וועלן זיך משתתף זיין מיט גרעסערע סכומים שיש בהם ממש, להחיות משפחת נפש נקי וצדיק.


Donate by phone: 845-252-8008

To set up a payment plan: 347-977-6468


Show More

Cong. Oseh Chayil Inc.

9 Maple Leaf Road Suite 201

Monsey NY 10952

Support Phone: 845-379-4002

Support Email: [email protected]

Tax ID: 46-4313232

This Dryver is part of "מתפללי ביהמ"ד הלכה ברורה" team

Go to Team Page

Donate Now

201-675-7083

Recent Donations (61 Total)

aron reisman

$120
זכות יתום

2 months ago

In Honor of family reisman

In Memory of פאר אונזער אומפארגעסליכער רב און דיין

Hersh Ber weinberger

$15

2 months ago

In Honor of My neighbor (yanky)

Phone Donation

$20

2 months ago

Anonymous

$10

2 months ago

Chesky Greenfeld

$18

2 months ago

Phone Donation

$18

2 months ago

shmeiye fridman

$18

2 months ago

In Honor of yanky

Comments: the bast worker

aron y shpilman

$18

2 months ago

In Honor of aron reisman

Comments: you are the bast

Collection .

$251

2 months ago

Anonymous

$120
זכות יתום

2 months ago

In Honor of family reisman

In Memory of פאר אונזער אומפארגעסליכער רב און דיין

Shloimy Itzkowitz

$10

2 months ago

Phone Donation

$36

2 months ago

Moshe Reisman

$33

2 months ago

מרדכי לעווינגער

$180

2 months ago

s' kaller

$36
יתום ואלמנה יעודד

2 months ago

In Honor of aron reisman

Comments: for my best shvuger

Joel Duved Weisz

$120

2 months ago

In Honor of אלי' הלוי רייזמאן

יואל בר"א הלוי רייזמאן

$72

2 months ago

In Honor of Reisman Family

אלי' הלוי רייזמאן

$300

2 months ago

Shmuel dovid Chaskelson

$5

2 months ago

In Honor of the Reisman family for all the chesed they do to help any yid

Mordachi libe reisman

$10

2 months ago

Are wise

$72

2 months ago

Comments: Yankee you're a good man

Anonymous

$250
זכות הלבשה

2 months ago

הערשל גאלד

$45

2 months ago

In Honor of ידידי הרב אהרן מתתי רייזמאן היו

Mordechai Betzalal Reisman

$120
זכות יתום

2 months ago

In Honor of My dear friend and chavrusa Tzvi Elimelech Mendlowitz and the entire family

In Memory of My dear Rebbi, Dayan,and Morah Derech Harav Yaakov Elazar A"H

Comments: May he advocate for us up there in shamayim that we my be spared from all harm and be zoche to be mekabel panim Mashiach tzidkeinu bimehaira!

Aharon

$36
יתום ואלמנה יעודד

2 months ago

In Honor of מרדכי

Comments: מרדכי keep up the good work your doing and the חסד

Chaim Mordche Schnitzer

$360

2 months ago

Moses Reisman

$120
זכות יתום

2 months ago

Phone Donation

$36

2 months ago

shlomie Schnitzer

$72

2 months ago

shaye weiss

$20

2 months ago

Yoely bandau

$36

2 months ago

Anonymous

$10

2 months ago

In Honor of אהרן מתתי'

Phone Donation

$36

2 months ago

Lipa Schwartz

$36
יתום ואלמנה יעודד

2 months ago

In Honor of אלי' רייזמאן ובניו יעקב - מרדכי - אהרן מתתי

Yoel leib

$5

2 months ago

Comments: אהרן מתתי א געשמאק צי פארברענגען מיט דיר

Yoel leib

$5

2 months ago

Comments: אייביג מיט א שמייכל

Yoel leib

$5

2 months ago

Comments: א שטיק ירא שמים

Yoel leib

$5

2 months ago

Comments: א הארץ פון פיטער

YLL

$5

2 months ago

In Honor of הרב הצדיק אהרן מתתי שליט''א

Comments: דיין טיעם ראקט א מחיה ווי נעמט מען אזא ענערדזשי

YOEL LEIB LANDAU

$5

2 months ago

In Honor of AHARN MATIS

Comments: WOW GOOD JOB KEEP ON PUMPING

יואל לייב

$5

2 months ago

In Honor of בעסטע חברותא

Comments: גיי אן ווייטער מיט דיין עבודת הקודש מען קען זיך אסאך לערנען פון דיר

יואל יהודה לאנדא

$5

2 months ago

In Honor of הרה''ח אהרן מתתי רייזמאן שליט''א

Comments: הינדרעטער בלעטער גמרא תוס' האב איך קונה גווען אדאנק דיר

דיין פארמיטאג חברותא

$5

2 months ago

In Honor of הרב הצדיק אהרן מתתי

Comments: יעדן טאג בין איך קונה פון דיר א אנדערע מידה אין רוחניות

יואל לייב

$5

2 months ago

In Honor of מיין נאנטע חבר אהרן מתתי

Comments: א געשמאק צי לערנען מיט דיר

Yoely

$10

2 months ago

Schweizer

$53

2 months ago

Comments: In honor of yanky

Phone Donation

$18

2 months ago

Issac eidlisz

$72
זכות חס

2 months ago

In Honor of Aron matts reisman

Comments: קען נישט אפזאגן אזא צדיק ווי דיר

Phone Donation

$30

2 months ago

M H

$54

2 months ago

In Honor of מתתי

Mendy Weiser

$20

2 months ago

In Honor of My dear friend

Comments: 'פאר מיין בעסטע חבר אהרן מתת

Phone Donation

$25

2 months ago

אייזיק לעבאוויטש

$25

2 months ago

In Honor of 'מתתי

Comments: I'll never forget about you

Phone Donation

$40

2 months ago

Phone Donation

$36

2 months ago

Yanky

$36

2 months ago

Day m

$120
זכות יתום

2 months ago

Moshe Reisman

$36
יתום ואלמנה יעודד

2 months ago

Phone Donation

$10

2 months ago

Phone Donation

$20

2 months ago

Phone Donation

$20

2 months ago

Original Goal: $500,000

Bonus Goal: $750,000

Total Raised: $700,583

140%

Enter Amount

close

Donate Now

Multi Dryver Donation

© 2020 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket