Multi Dryver Donation

Donate Now

arrow_back

Campaign Homepage

Dryver Page

דוד יעקב לאנדא

With Keren yesomim Mendlowitz

Raised:

$1,291

Goal:

$1,500

Donors:

40

0%

Multi Dryver Donation arrow_forward

Donate Now

Original Goal: $500,000

Bonus Goal: $750,000

Total Raised: $700,603

140%

This Dryver is part of "מתפללי ביהמ"ד הלכה ברורה" team

Go to Team Page

Select Donation Amount

זכות החזקת הבית

$3,600

זכות שכר מלומדות

$1,800

זכות שמחה

$720

זכות מזון ומחיה

$420

זכות הלבשה

$250

זכות יתום

$120

זכות חסד

$72

יתום ואלמנה יעודד

$36

Payment arrow_forward

Enough ! דיינו

Emergency Keren Yesoimem Campaign

An endless flow of tears… Like the constant flow of a river, it doesn’t stop… How much more can we handle? With shock and pain Klal Yisrael has learned of the heartrending and tragic passing of Harav HaGaon R’ Yaakov Eluzer Mendlowitz Z”L, author of “Halacha Berurah” and Dayan in Kiryas Yoel.


A Tree in Full Bloom has been torn from us, in its most beautiful and blossoming years in the shadow of the terrible Midas Hadin of the coronavirus pandemic. A dedicated Dayan who worked tirelessly for the Klal and was connected to every yid, who will we turn to now? Who will listen? Who will understand?


A Master Teacher of Torah… who taught hundreds of talmidim throughout the years, a Talmid Chacham who sat until the wee hours of the morning answering the most complex sheilos for yidden from all over… and now suddenly, he is no longer here… He has been taken back from us…


A Rising Giant, Wellspring of Strength for his many talmidim… the pain is deep, the wound is raw… the most beautiful among us has been taken… who will take his place? Who will dry our tears?


Enough! We cry out to Hashem with whatever strength we still have, enough! Let this be the final Korban amid this terrible and raging pandemic!


Now it is up to us! We will rise to the occasion and save the Dayan’s household from falling apart… We will ensure that the orphans he left behind will not have to worry about their everyday expenses and we will raise the necessary funds to help them get married now that the head of their household is no longer here to provide for them.

*

Had the Dayan only left us his many seforim which was a source of light for so many of us,

This would be sufficient for us to save his family…


Had he only delivered countless shiurim to the public and answered hundreds of sheilos daily,

This would be sufficient for us to save his family…


Had he only drawn us close with his warmth and genuine smile, and always made us feel special and led us in Hashem’s ways,

This would be sufficient for us to save his family…


The Dayan did all of the above and so much more!


Now his family needs us, they need our help urgently and we will get together to repay in small measure the constant dedication and loyalty that he has shown us all his years. We will rise to the occasion and give more than usual, we will give the way he always gave of his time, to help the family of a tsaddik who was taken before his time.


Donate by phone: 845-252-8008

To set up a payment plan: 347-977-6468מי שאמר לעולמו ד"י יאמר לצרותינו ד"י


עיני עיני ירדה מים... די טרערן ווי וואסער זיי גיסן.... וויפיל קען מען פארנעמען.... מיט א שמערצליכע צער האט כלל ישראל אויפגענומען די הארצרייסענדער טראגישע פטירה פון הרב הגאון רבי יעקב אלעזר מענדלאוויטש זכרונו לברכה, מח"ס ורב דביהמ"ד "הלכה ברורה" אין עיר המעטירה קרית יואל.


ויעק"ב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלקי"ם, דער טייערע און באליבטע מורה הוראה בישראל, איז אוועקגעריסן געווארן אין זיינע שענסטע יארן פון לעבן, אין שאטן פונעם מדת הדין פון דער קאראנא מגיפה ה"י. נאכן מיטמאכן שווערע יסורים אין די שפיטעלער, נאכ'ן דינגען טייערע דאקטוירים צו פרובירן ברענגען א רפואה, האט ער ליידער אויסגעהויעכט זיין נשמה היינטיגן מאנטאג אח"ק, צו אלעמענס געוויין. אוי וויי, דער איבערגעגעבענער דיין וואס איז געווען באקאנט ביי אלע מיט זיין צוגעלאזנקייט און צוגעבינדענקייט צו הונדערטער שואלים וועלכע וויינען אצינד "צו וועם וועלן מיר זיך יעצט ווענדן? מי 'יורה דעה' ומי יבין שמועה"?


ויעק"ב איש תם יושב אהלים, דער חשובער מרביץ תורה וואס האט מעמיד געווען הונדרעטער תלמידים הגונים במשך זיינע יארן, דער מורה הוראה וואס איז געזעסן ביז אין די פארטאגס שעה'ן און עוסק געווען בתורה, טראגנדיג דערביי דעם אפיציעלן אויפגאבע צו ענטפערן די צענדליגער שווערסטע ביינאכט-שאלות פונעם בית הוראה קרית יואל, וואו אזויפיל אידן האבן געטראפן 'טראסט' און אן אוזן קשבת צו יעדע סארט שאלה בהלכה ובהשקפה הטהורה, און אצינד... אהה.... ער איז מער נישט דא, ואיננו כי לקח אתו אלקים.


ויעק"ב עלה למרום, דער ווייטאג איז טיף און אומבאגרייפליך.... דער וואונד טוט אזוי וויי, פון די שענסטע וואס מיר האבן פארמאגט האט מען פון אונז אוועקגענומען, דער קוואל פון חיזוק פאר צענליגער תלמידים ושומעי לקחו, מי יתן ראשינו מים ועינינו מקור דמעה.


דַּיֵינוּ! איז וואס מיר שרייען אצינד אויס מיט אלע אונזערע כוחות, הייליגער באשעפער: "גענוג", מיר פארטראגן נישט מער, זאל דאס שוין זיין דער סאמע לעצטער קרבן פון דער שרעקליכער מגיפה וואס בוזשעוועט ה"י.


בית יעק"ב לכו ונלכה, מיר וועלן אצינד טוען אלעס וואס מיר קענען, צו העלפן אז דער שטוב פונעם דיין זכרונו לברכה, דער לעכטיגער בית יעק"ב, זאל קענען ווייטער אנגיין, זיינע פריש פארבליבענע יתומים אין שטוב זאלן האבן די נויטיגע פאנדן מיט וואס צו גיין אונטער די חופה, און דער שטוב זאל חלילה נישט אונטערברעכן פון די טאג טעגליכע הוצאות, אן זייער פרנסה פארזארגער.


אִלוּ הוֹצִיאָנוּ, וואלט אונז דער דיין ז"ל נאר האבן 'מוציא' לאור געווען די ספרי 'הלכה ברורה' אויף יורה דעה און די קונטרסים שו"ת וואס האט מאיר עיניהם געווען די אויגן פון אזויפיל אידישע קינדער:

דַּיֵינוּ. וואלט דאס אליינס געווען גענוג צו העלפן בניו וביתו אחריו.


אִלוּ סִפֵּק צָרְכֵּנוּ, וואלט אונז דער דיין ז"ל זאל נאר האבן געגעבן אלעס וואס מיר האבן געברויכט במשך די יארן, מיט זיינע אומצאליגע שיעורים ברבים, און משיב כהלכה געווען פאר די הונדרעטער שואלים אויף א טעגליכן פארנעם יומם ולילה בלי הרף:

דַּיֵינוּ. וואלט דאס אליינס געווען גענוג צו העלפן בניו וביתו אחריו.


אִלוּ קֵרְבָנוּ, ונָתַן לָנוּ, וואלט אונז ווען דער דיין ז"ל נאר האבן אזוי מקרב געווען די אלע יארן, מיט זיין לעכטיגער און ליבליכער שמייכל צו וואס אזויפיל אידישע קינדער וועלן אזוי בענקן, און אונז שטענדיג געגעבן דער געפיל פון ווארימקייט און חשיבות, און מדריך געווען על דרך ישראל סבא:

דַּיֵינוּ. וואלט דאס אליינס געווען גענוג צו העלפן בניו וביתו אחריו.


עַל אַחַת כַּמָה וְכַמָּה, חוֹבָה כְפוּלָה וּמְכֻפֶּלֶת עָלֵינוּ,

אצינד ווען דער טייערע משפחה פונעם דיין ז"ל דארף ליידער אנקומען קריטיש וויכטיג צו אונזער הילף, וועלן מיר עטוואס צוריקצאלן פאר דער מסירות נפש און געטריישאפט וואס ער האט זיך אוועקגעגעבן פאר אונז אלע כל ימי חייו כולן שווים לטובה, און מיר וועלן זיך משתתף זיין מיט גרעסערע סכומים שיש בהם ממש, להחיות משפחת נפש נקי וצדיק.


Donate by phone: 845-252-8008

To set up a payment plan: 347-977-6468


Show More

Cong. Oseh Chayil Inc.

9 Maple Leaf Road Suite 201

Monsey NY 10952

Support Phone: 845-379-4002

Support Email: [email protected]

Tax ID: 46-4313232

This Dryver is part of "מתפללי ביהמ"ד הלכה ברורה" team

Go to Team Page

Donate Now

Recent Donations (40 Total)

Y. Korn

$10

2 months ago

In Honor of Duvid Yakov Landau

In Memory of ר׳ פנחס ישעי בן ר׳ נחום

Comments: תפסת מרובה לא תפסת Sh’yidy is he eligible to vote?...

Kapendel

$18

2 months ago

אריה לייב ואחוב שלום יוסף לאנדא

$72
זכות חסד

2 months ago

In Honor of אונזער ברודער דוד יעקב

In Memory of אונזער רב ז"ל

Comments: מיר וועלן קיינמאָל נישט פארגעסן די ווארימע שמייכל פון אונזער רב ז"ל

חיים אליעזר לאנדא

$36
יתום ואלמנה יעודד

2 months ago

In Honor of רעב אשר יאלעס

In Memory of הרב הצדיק ר' יעקב אלעזר ז"ל בר הרב יהושע שליט"א

Comments: איך וועל קיינמאל נישט פארגעסן פונם חשובען רב ז"ל פון אונזער שיינעם תורה ווינקעל

יצחק וויינשטאק

$50

2 months ago

In Memory of רבינו הק' יואל ב"ר חנני' יו"ט

גדליה אפעל

$18

2 months ago

In Memory of ר' יעקב אלעזר בן ר יושע

(יאסל (דער פלאמער

$1

2 months ago

In Honor of מיין קרו

Comments: !!!זיי מוחל באצאל מיר די $20 וואס די ביסט מיר שולדיג

הערשל לעווי

$18

2 months ago

Comments: נישט געבעטן און פרייואט...טוב שכן טוב מאח רחוק

Joel Levy

$18

2 months ago

Shloma neuman

$18

2 months ago

יאסל דער פלאמער

$20

2 months ago

In Honor of מיין קרו

In Memory of מיין אלטע מענעדזשער

ישראל מרדכי יושע פילעפף

$2

2 months ago

In Memory of לע"נ שרה רבקה בת ר' אברהם זאב הלוי ע"ה

Anonymous

$10

2 months ago

Moshe Landau

$280

2 months ago

In Honor of Big Bro David

Comments: Gotcha to a thousand B-Ri

לחיים צו די נייע גאול!

$2

2 months ago

YITZCHOK EKSTEIN

$36
יתום ואלמנה יעודד

2 months ago

Comments: ...שוין, ווען דוד יעקב בעיט ברויך מען געבן

Moshe Goldberger

$10

2 months ago

Comments: ברויך דאך הערן מיינע מעלות פונעם שכן

Yossi gold

$18

2 months ago

Leiby Hershkowitz - Superb Developers

$100

2 months ago

Comments: יהי רצון שנשמע ומתקשר בשורות טובות

Yoely saal

$36
יתום ואלמנה יעודד

2 months ago

Pinches Glauber

$10

2 months ago

In Honor of פאר די $10 קאמפיין

אברהם שלמה ווייס

$10

2 months ago

MYFrankel

$10

2 months ago

וכן הי׳ רבי י.. אומר

$5

2 months ago

David Zwiebel

$50

2 months ago

יושב

$1

2 months ago

בסתר

$2

2 months ago

עליון

$3

2 months ago

כי

$4

2 months ago

מלאכיו

$5

2 months ago

כי

$6

2 months ago

Pinches Glauber

$120
זכות יתום

2 months ago

In Honor of מיין בעסטע שוואגער

Pinchas Glauber

$18

2 months ago

Chesky Wertzberger

$20

3 months ago

חיים שלמה ווייס

$36
יתום ואלמנה יעודד

3 months ago

In Honor of ידיד נפשי ר' דוד יעקב'נן

In Memory of אונזער טעגליכע שיעור

Comments: זאל גאט באגליקן און נאר השפעות שיקן

Abraham Grunhut

$18

3 months ago

In Honor of דוד יעקב

Comments: ביסט א גוטע מענטש

Yitzchok Feldman

$18

3 months ago

In Honor of דוד יעקב א סעמפעל פון א לב טוב

MOTTY GOLDBERGER

$10

3 months ago

Shmaye Drummer

$72
זכות חס

3 months ago

In Honor of דוד יעקב לאנדא

Comments: David you never said no to me! Keep up your great work

ישראל פישער

$100

3 months ago

In Honor of לכבוד ר' דוד יעקב בן ידיד נפשי האי צדיק נסתר וגאון הרב חצק'על שליט"א

In Memory of הר"ר יעקב אלעזר שליט"א

Original Goal: $500,000

Bonus Goal: $750,000

Total Raised: $700,603

140%

Enter Amount

close

Donate Now

Multi Dryver Donation

© 2020 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket