Multi Dryver Donation

Donate Now

arrow_back

Campaign Homepage

Team Page

תלמידי כתה להוראה – תש"ס (14 members)

With Keren yesomim Mendlowitz

Raised:

$67,701

Goal:

$72,000

Donors:

246

0%

Multi Dryver Donation arrow_forward

14 Dryvers in this team.

Select Donation Amount

זכות החזקת הבית

$3,600

זכות שכר מלומדות

$1,800

זכות שמחה

$720

זכות מזון ומחיה

$420

זכות הלבשה

$250

זכות יתום

$120

זכות חסד

$72

יתום ואלמנה יעודד

$36

Payment arrow_forward

Enough ! דיינו

Emergency Keren Yesoimem Campaign

An endless flow of tears… Like the constant flow of a river, it doesn’t stop… How much more can we handle? With shock and pain Klal Yisrael has learned of the heartrending and tragic passing of Harav HaGaon R’ Yaakov Eluzer Mendlowitz Z”L, author of “Halacha Berurah” and Dayan in Kiryas Yoel.


A Tree in Full Bloom has been torn from us, in its most beautiful and blossoming years in the shadow of the terrible Midas Hadin of the coronavirus pandemic. A dedicated Dayan who worked tirelessly for the Klal and was connected to every yid, who will we turn to now? Who will listen? Who will understand?


A Master Teacher of Torah… who taught hundreds of talmidim throughout the years, a Talmid Chacham who sat until the wee hours of the morning answering the most complex sheilos for yidden from all over… and now suddenly, he is no longer here… He has been taken back from us…


A Rising Giant, Wellspring of Strength for his many talmidim… the pain is deep, the wound is raw… the most beautiful among us has been taken… who will take his place? Who will dry our tears?


Enough! We cry out to Hashem with whatever strength we still have, enough! Let this be the final Korban amid this terrible and raging pandemic!


Now it is up to us! We will rise to the occasion and save the Dayan’s household from falling apart… We will ensure that the orphans he left behind will not have to worry about their everyday expenses and we will raise the necessary funds to help them get married now that the head of their household is no longer here to provide for them.

*

Had the Dayan only left us his many seforim which was a source of light for so many of us,

This would be sufficient for us to save his family…


Had he only delivered countless shiurim to the public and answered hundreds of sheilos daily,

This would be sufficient for us to save his family…


Had he only drawn us close with his warmth and genuine smile, and always made us feel special and led us in Hashem’s ways,

This would be sufficient for us to save his family…


The Dayan did all of the above and so much more!


Now his family needs us, they need our help urgently and we will get together to repay in small measure the constant dedication and loyalty that he has shown us all his years. We will rise to the occasion and give more than usual, we will give the way he always gave of his time, to help the family of a tsaddik who was taken before his time.


Donate by phone: 845-252-8008

To set up a payment plan: 347-977-6468מי שאמר לעולמו ד"י יאמר לצרותינו ד"י


עיני עיני ירדה מים... די טרערן ווי וואסער זיי גיסן.... וויפיל קען מען פארנעמען.... מיט א שמערצליכע צער האט כלל ישראל אויפגענומען די הארצרייסענדער טראגישע פטירה פון הרב הגאון רבי יעקב אלעזר מענדלאוויטש זכרונו לברכה, מח"ס ורב דביהמ"ד "הלכה ברורה" אין עיר המעטירה קרית יואל.


ויעק"ב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלקי"ם, דער טייערע און באליבטע מורה הוראה בישראל, איז אוועקגעריסן געווארן אין זיינע שענסטע יארן פון לעבן, אין שאטן פונעם מדת הדין פון דער קאראנא מגיפה ה"י. נאכן מיטמאכן שווערע יסורים אין די שפיטעלער, נאכ'ן דינגען טייערע דאקטוירים צו פרובירן ברענגען א רפואה, האט ער ליידער אויסגעהויעכט זיין נשמה היינטיגן מאנטאג אח"ק, צו אלעמענס געוויין. אוי וויי, דער איבערגעגעבענער דיין וואס איז געווען באקאנט ביי אלע מיט זיין צוגעלאזנקייט און צוגעבינדענקייט צו הונדערטער שואלים וועלכע וויינען אצינד "צו וועם וועלן מיר זיך יעצט ווענדן? מי 'יורה דעה' ומי יבין שמועה"?


ויעק"ב איש תם יושב אהלים, דער חשובער מרביץ תורה וואס האט מעמיד געווען הונדרעטער תלמידים הגונים במשך זיינע יארן, דער מורה הוראה וואס איז געזעסן ביז אין די פארטאגס שעה'ן און עוסק געווען בתורה, טראגנדיג דערביי דעם אפיציעלן אויפגאבע צו ענטפערן די צענדליגער שווערסטע ביינאכט-שאלות פונעם בית הוראה קרית יואל, וואו אזויפיל אידן האבן געטראפן 'טראסט' און אן אוזן קשבת צו יעדע סארט שאלה בהלכה ובהשקפה הטהורה, און אצינד... אהה.... ער איז מער נישט דא, ואיננו כי לקח אתו אלקים.


ויעק"ב עלה למרום, דער ווייטאג איז טיף און אומבאגרייפליך.... דער וואונד טוט אזוי וויי, פון די שענסטע וואס מיר האבן פארמאגט האט מען פון אונז אוועקגענומען, דער קוואל פון חיזוק פאר צענליגער תלמידים ושומעי לקחו, מי יתן ראשינו מים ועינינו מקור דמעה.


דַּיֵינוּ! איז וואס מיר שרייען אצינד אויס מיט אלע אונזערע כוחות, הייליגער באשעפער: "גענוג", מיר פארטראגן נישט מער, זאל דאס שוין זיין דער סאמע לעצטער קרבן פון דער שרעקליכער מגיפה וואס בוזשעוועט ה"י.


בית יעק"ב לכו ונלכה, מיר וועלן אצינד טוען אלעס וואס מיר קענען, צו העלפן אז דער שטוב פונעם דיין זכרונו לברכה, דער לעכטיגער בית יעק"ב, זאל קענען ווייטער אנגיין, זיינע פריש פארבליבענע יתומים אין שטוב זאלן האבן די נויטיגע פאנדן מיט וואס צו גיין אונטער די חופה, און דער שטוב זאל חלילה נישט אונטערברעכן פון די טאג טעגליכע הוצאות, אן זייער פרנסה פארזארגער.


אִלוּ הוֹצִיאָנוּ, וואלט אונז דער דיין ז"ל נאר האבן 'מוציא' לאור געווען די ספרי 'הלכה ברורה' אויף יורה דעה און די קונטרסים שו"ת וואס האט מאיר עיניהם געווען די אויגן פון אזויפיל אידישע קינדער:

דַּיֵינוּ. וואלט דאס אליינס געווען גענוג צו העלפן בניו וביתו אחריו.


אִלוּ סִפֵּק צָרְכֵּנוּ, וואלט אונז דער דיין ז"ל זאל נאר האבן געגעבן אלעס וואס מיר האבן געברויכט במשך די יארן, מיט זיינע אומצאליגע שיעורים ברבים, און משיב כהלכה געווען פאר די הונדרעטער שואלים אויף א טעגליכן פארנעם יומם ולילה בלי הרף:

דַּיֵינוּ. וואלט דאס אליינס געווען גענוג צו העלפן בניו וביתו אחריו.


אִלוּ קֵרְבָנוּ, ונָתַן לָנוּ, וואלט אונז ווען דער דיין ז"ל נאר האבן אזוי מקרב געווען די אלע יארן, מיט זיין לעכטיגער און ליבליכער שמייכל צו וואס אזויפיל אידישע קינדער וועלן אזוי בענקן, און אונז שטענדיג געגעבן דער געפיל פון ווארימקייט און חשיבות, און מדריך געווען על דרך ישראל סבא:

דַּיֵינוּ. וואלט דאס אליינס געווען גענוג צו העלפן בניו וביתו אחריו.


עַל אַחַת כַּמָה וְכַמָּה, חוֹבָה כְפוּלָה וּמְכֻפֶּלֶת עָלֵינוּ,

אצינד ווען דער טייערע משפחה פונעם דיין ז"ל דארף ליידער אנקומען קריטיש וויכטיג צו אונזער הילף, וועלן מיר עטוואס צוריקצאלן פאר דער מסירות נפש און געטריישאפט וואס ער האט זיך אוועקגעגעבן פאר אונז אלע כל ימי חייו כולן שווים לטובה, און מיר וועלן זיך משתתף זיין מיט גרעסערע סכומים שיש בהם ממש, להחיות משפחת נפש נקי וצדיק.


Donate by phone: 845-252-8008

To set up a payment plan: 347-977-6468


Show More

Cong. Oseh Chayil Inc.

9 Maple Leaf Road Suite 201

Monsey NY 10952

Phone: 845-379-4002

Support Email: [email protected]

Tax ID: 46-4313232

Donate Now

Recent Donations (246 Total)

Phone Donation

$21

16 days ago

Phone Donation

$300

16 days ago

Mordche kohn

$40

17 days ago

Yankel Cohen

$18

17 days ago

In Honor of NYSCTF

Eli Eisenbach

$120
זכות יתום

18 days ago

נדבה .

$114

24 days ago

SatmarMeats 14 Avenue

$36

25 days ago

חיים יצחק שווארטץ

$100

25 days ago

Moshe Freilich

$120
זכות יתום

25 days ago

In Honor of In honor of Yanky Feder

In Memory of לע"נ יעקב שמואל בן אלטר אהרן

הרב יואל גוטמאן - נדבות

$188

26 days ago

Isaac Cuan

$36
יתום ואלמנה יעודד

26 days ago

Alex Gross Foundation

$3,600

26 days ago

Phone Donation

$31

26 days ago

Yoel Zicherman

$18

26 days ago

Sara Zinger

$36
יתום ואלמנה יעודד

28 days ago

In Honor of Yanky Fedder keep on with your great work only God can pay you back

In Memory of Big diyn

Comments: Graeter's and best sister-in-law

Yoel Zinger

$36
יתום ואלמנה יעודד

28 days ago

In Honor of Yanky Fedder

Comments: My greatest and best brother-in-law

Lipa straus

$36
יתום ואלמנה יעודד

28 days ago

Shia Mandel

$36
יתום ואלמנה יעודד

28 days ago

Phone Donation

$180

29 days ago

Josh caller

$72
זכות חסד

29 days ago

Phone Donation

$36

29 days ago

Phone Donation

$120

29 days ago

Kalmy rubinstein

$18

29 days ago

Lipa Roth

$10

29 days ago

In Honor of ר' יצחק אייזיק קרויס

Y zinger

$100

29 days ago

Motty

$36
יתום ואלמנה יעודד

29 days ago

Moshe Caller

$420
זכות מזון ומחיה

29 days ago

Jacob Friedman

$72
זכות חסד

29 days ago

Moishe Y. Spierer

$72
זכות חסד

29 days ago

In Honor of Yanky Feder

Comments: יענקי דעיס איז נאר א הוספה לכבודך נאך די Anonymous Donation... just to help you reach your goal, as you are always aggressive to reach your goal in ,תורה, מצות, ומעשים טובים in business & in pleasure... שכרך הרבה מאוד

Joel Waldman

$100

29 days ago

מ.ה. ח.מ.ה

$18

29 days ago

Yeshaya Weinberger

$7,500

29 days ago

In Honor of Yanky Feder

Shmiel Zupnick

$18

29 days ago

In Honor of יענקי פעדער

Comments: האסט געהאלפן ערליכע יודן שוין אלס בחור.. כהאב געמיינט אז סהאט זיך אנגעהויבן אין קראלי

Anonymous

$1

29 days ago

Comments: פרוטה פרוטה מצטרף...

Anonymous

$120

29 days ago

Chaim roth

$18

29 days ago

In Honor of Reb Isaac

David Kaufman

$36
יתום ואלמנה יעודד

29 days ago

In Honor of חשובע עסקן ולב טוב, אין קאזין

הרב יואל גוטמאן

$720

29 days ago

Yoeli Lebowits

$120
זכות יתום

29 days ago

Yoel Spitzer

$120

29 days ago

Comments: יענקי פעדער. דוד מאיר אדלער. יצחק אייזיק קרויס. יוחנן מאנן.

הרב יחזקאל שטיין

$130

29 days ago

Yoel Brody

$18

29 days ago

Yossi Jacob .

$100

29 days ago

In Honor of Yanky Feder

The Feder Family .

$1,800

29 days ago

In Honor of Yanky

Shia Lieberman

$20

29 days ago

Yumie Friedman

$100

29 days ago

Sam Of Global Risk Services Group Inc.

$25

29 days ago

Mordechai

$55

29 days ago

In Honor of My dear brother Shulem (for the second time) to finish your goal!

Fishel Schlesinger

$36
יתום ואלמנה יעודד

29 days ago

Anonymous

$36
יתום ואלמנה יעודד

29 days ago

In Honor of Shulem ekstein

Comments: שלום חזק ואמץ

מענדל וואלף טייטלבוים

$6

29 days ago

ליפא פר"מ

$360

29 days ago

zisha kompel

$100

29 days ago

Elozar Dorfman

$18

29 days ago

Comments: In honor of the determination of Shulem Ekstein! Keep it up!

Shimshon Heszkel

$250
זכות הלבשה

29 days ago

Shimshon Heszkel

$250
זכות הלבשה

29 days ago

Yida N. Masher

$18

29 days ago

In Honor of יצחק אייזיק קרויס

Anonymous

$180

29 days ago

Yitzchok Mordecha Englander

$50

29 days ago

Phone Donation

$18

29 days ago

chaim lowy

$10

29 days ago

שמואל מאיר שפיצער

$30

29 days ago

In Honor of הצלחה רבה

Levi yitzchok landau

$36
יתום ואלמנה יעודד

29 days ago

Ari Weiss

$170

29 days ago

Anonymous

$18

29 days ago

Chaim Gluck

$18

29 days ago

Elimelech kraus

$18

29 days ago

Phone Donation

$50

29 days ago

In honor of my dear cousin

$36
יתום ואלמנה יעודד

29 days ago

In Honor of Shulem Moshe Ekstien

Phone Donation

$20

29 days ago

Phone Donation

$54

29 days ago

Phone Donation

$50

29 days ago

Joel Jacobowitz

$50

29 days ago

Yanky wertheimer

$18

29 days ago

Issac Kraus

$18

29 days ago

Yoel Kraus

$5

29 days ago

Lazer Hartman

$50

29 days ago

Yoel Sholoma Kepech

$36

29 days ago

יואל שפילמאן

$150

29 days ago

יואל גאנדל

$20

29 days ago

יודא יושע וויינשטאק

$50

29 days ago

שלמה שעהנברוין

$25

29 days ago

מיכאל עגמי

$50

29 days ago

אברהם מאיר פאללמאן

$120
זכות יתום

29 days ago

Phone Donation

$36

29 days ago

Anonymous

$18

29 days ago

In Honor of Yitzchok Isaac Krausz

David M. Kraus

$18

29 days ago

Abraham Guttman

$25

30 days ago

Shulem Waldman

$18

30 days ago

Comments: הוספה לכבוד ר' שלום משה הי"ו טוב שכן קרוב.....

Yossi Mohadeb

$72
זכות חסד

30 days ago

Yoel Levy

$18

30 days ago

Comments: Yanky the best

chaim y hirsch

$100

30 days ago

Mendel Brachfeld

$250

30 days ago

משפחת מיטטעלמאן

$10

30 days ago

In Honor of טייערע טאטי לעבן

Comments: די זכותים זאלן ביישטיין. אסאך הצלחה וואונטשן צירלע, חיים הערש, פערל, גיטי, שרי, אברהם שלמה און טויבי

Moses Hauer

$36
יתום ואלמנה יעודד

30 days ago

yanky richter

$180

30 days ago

In Honor of yechiel yakov

שבתי גרין

$18

30 days ago

Yoeli Klein

$500

30 days ago

collection

$372

30 days ago

יוסף לייב כהנא

$36
יתום ואלמנה יעודד

30 days ago

In Honor of דודי היקר ר' יושע וואלף

Comments: השי"ת ישלם לך שכר פעולתיך

mordechai goldstein

$18

30 days ago

Joel Kohn

$360

30 days ago

תלמיד מחבורת תש"ס .

$1,000

30 days ago

In Honor of יענקי פעדער

Comments: לעי"נ אונזער אומפארגעסליכע מגי"ש הרב ר' יעקב אלעזר ז"ל יענקי, מיר געדענקען די חסד וואס די האסט אנגעהויבן אין די יונגע יארן, און אייביג געשטאנען גרייט צו העלפן. די זכותים זאלן דיר אנטקעגן קומען

Phone Donation

$180

30 days ago

Cheskel Berkowitz

$1,800
זכות שכר מלומדות

30 days ago

jacob zigelman

$25

30 days ago

Comments: פאר יעדעם א ביסל

Y&D Property Management

$72
זכות חס

30 days ago

Comments: Pleasure working with you!!

Treitel .

$50

30 days ago

David from Fastapp

$36

30 days ago

אשר מרדכי הורווץ

$185

30 days ago

In Honor of Yankv Feder

Comments: יישר כח יענקי, עס איז מיר א חשיבות זיך צו באטייליגען און דיין קאמפיין

Schmiel Ekstein

$18

30 days ago

Lipa Singer

$50

30 days ago

Yoel Weiser

$18

30 days ago

In Honor of Shulom Moshe

C.M. Dresdner

$25

30 days ago

Phone Donation

$25

30 days ago

Hershy Greenfeld

$36

30 days ago

In Honor of יצחק אייזיק קרויס

Comments: Its a pleasure working with you.

Solomon Brachfeld

$72
זכות חס

30 days ago

Yoel Zupnick

$500

30 days ago

משה בער לאנדא

$181

30 days ago

In Honor of לכבוד חתני ר' יושע זאב הי''ו

In Memory of לע''נ הרה''ג ר' יעקב אלעזר ז''ל ב''ר יושע נ''י

Phone Donation

$20

30 days ago

EM Perlmutter

$360

30 days ago

In Honor of R' Yanky Feder

In Memory of Hrh"g R' Yakov Luzer b"r Shia

Comments: זכותו הגדול יעמוד לך ולמשפחתך

joel mezei

$18

30 days ago

Shulem Ekstein

$194

30 days ago

In Honor of Matching donation of Shlomo Ekstein, David Friedman Moshe Yosef Landau

Hershy Rosenfeld

$120
זכות יתום

30 days ago

Phone Donation

$20

30 days ago

Joseph Oppenheim

$420
זכות מזון ומחיה

1 month ago

In Honor of In honor of my dear friend yanky

M Ekstein

$250

1 month ago

Comments: יענקי, חזק ואמץ

Lipa Kish, Ark Mortgage

$50

1 month ago

Yoely Friedman

$72
זכות חס

1 month ago

In Honor of ר יחיאל יעקב וב"ב שיחי

Comments: Yanky always says YES, Yanky and Family keep up your great work אין ענקער גיט הארץ פאר אנדערע Thank you

Chaim Hersh Horowitz & Family

$180

1 month ago

In Honor of Yankee Feder

In Memory of Le"n Rabbi Yankev Luzer Z"L Ben Rabbi Shia

Comments: Thanks for always being here for us

Yoel Parnes .

$500

1 month ago

In Honor of Yechiel Yakov Feder

Comments: לעי"נ הרה"ג ר' יעקב אלעזר זצ"ל

Anonymous

$18

1 month ago

אליעזר זוסיא ווייס

$120
זכות יתום

1 month ago

collection collection

$2,000

1 month ago

Solomon Kahan

$180

1 month ago

In Honor of Yanky Feder

Comments: Yanky at his best. Working from the shadows. Keep up the great work.

Joel Lieberman

$36
יתום ואלמנה יעודד

1 month ago

Abraham kepecs

$360

1 month ago

Moshe Landau

$50

1 month ago

Comments: לכבוד ראש הקהל בבית מדרשינו ברחבת 11-13-15 דינוב

מרדכי הערש שפיצער

$100

1 month ago

In Honor of א שוואגער א ידיד איז אן אנדערע מעשה

רעבעצין ג. הורוויץ

$200

1 month ago

In Memory of לעילו נשמת הרב יעקב אלעזר ז"ל בן הרב יושע

Comments: די נשמה זאל האבן א עליה, תזכו למצוות די זכות זאל אייך ביישטיין אסאך לעכטיגע געזונטע פרייליכע יארן אינאיינעם

Phone Donation

$360

1 month ago

חיים אברהם ראזענפעלד

$50

1 month ago

David Friedman

$72
זכות חס

1 month ago

Phone Donation

$18

1 month ago

shlomo ekstein

$72
זכות חס

1 month ago

Berish Wertheimer

$36
יתום ואלמנה יעודד

1 month ago

Eliezier grunwald

$18

1 month ago

Phone Donation

$20

1 month ago

Yehuda Beyda

$36
יתום ואלמנה יעודד

1 month ago

nachman caller

$500

1 month ago

In Honor of My nephew YANKY

Comments: לע"נ הרה"ג ר' יעקב אלעזר ע"ה ב"ר יהושע

חיים בנימין אליעזר ווערטהיימער

$50

1 month ago

Anonymous .

$2,500

1 month ago

In Honor of Mr painter

Comments: my pleasure to say YES when u never say NO Jobs well done I'm proud to Help U in your campaign

Hadassah Greenberg

$1,000

1 month ago

Chaim Lazer Heller

$72
זכות חס

1 month ago

In Honor of לכבוד מיין חשובע חבר ר' יצחק אייזיק קרוס ני"ו השי"ת זאל דיך באצאלען כפלי כפליים

Phone Donation

$180

1 month ago

Phone Donation

$36

1 month ago

Joel Katz

$120
זכות יתום

1 month ago

Shimon & Blimy Brandsdorfer

$20

1 month ago

Avrumy Brach

$360

1 month ago

In Honor of Yanky feder

Leivy yitzchok Levi

$18

1 month ago

Comments: לכבוד ידידי היקר והנחמד נוח לשמים ולבריות כש"ת ה"ה מוה'ר אייזיק הי"ק

Phone Donation

$18

1 month ago

Anonymous

$36
יתום ואלמנה יעודד

1 month ago

Leibish Kraus

$18

1 month ago

Moshe Greenfield

$36
יתום ואלמנה יעודד

1 month ago

יואל בר"ה בראך

$100

1 month ago

מאיר אלי אקער

$170

1 month ago

Yidy Mandel

$500

1 month ago

In Honor of Yanky feder

Comments: כל העוסקים בצרכי ציבור באמונה הקב"ה ישלם שכרם

Shmuel Teichman

$36
יתום ואלמנה יעודד

1 month ago

Moshe Heller

$36
יתום ואלמנה יעודד

1 month ago

yanky kraus

$72
זכות חס

1 month ago

Certified lumber

$1,000

1 month ago

הרב שלמה רובינשטיין

$150

1 month ago

יצחק שניצער

$75

1 month ago

בענצי ג'ברא

$12

1 month ago

Berel Elewitz

$10

1 month ago

Comments: In honor of an AMAZING person!!!!! Thank you for everything that you do!!!!!!

יואל בר"מ עקשטיין

$18

1 month ago

יואל רובינשטיין

$600

1 month ago

Chaim Gluck - EXTEAM

$36
יתום ואלמנה יעודד

1 month ago

Y.A

$120
זכות יתום

1 month ago

Berish Ekstein

$100

1 month ago

Comments: לכבוד מיין חבר יענקי. אייביג עוועיליבל מיט קריעטיוו איידיעס

M w

$18

1 month ago

In Honor of In honor of the amazing selfless ruv who changed our life forever

Avrumy Friedrich

$18

1 month ago

Yoley Teichman

$72
זכות חס

1 month ago

In Honor of Moshy Eckstein

Comments: For you everything :)

Shimon Kremer

$10

1 month ago

Cheskel Brach

$1,000

1 month ago

Mochan Paint .

$2,500

1 month ago

In Honor of Yanky Feder - Mr. Painter

Comments: Its my pleasure to help you anytime. Your Friends, Yoely Lebowitz

Anonymous

$25

1 month ago

Pinchas Kish - Ark Mortgage

$50

1 month ago

meyer yosef segedien

$72
זכות חס

1 month ago

משפחת אברהם ברוך פרידמאן

$200

1 month ago

In Honor of Yanky Feder

In Memory of לע"נ הגה"צ יעקב אלעזר ז"ל בן מו"ה יושע שליט"א

Comments: יישר כח פאר אייער געטריישאפט שטענדיג! השי"ת זאל העלפען מען זאל שוין נישט וויסען פון קיין צער און מען זאל נאר געבען מתוך שמחה

David Stern

$36
יתום ואלמנה יעודד

1 month ago

אברהם שלמה ווייס

$18

1 month ago

Sam

$100

1 month ago

In Honor of Yanky

Yosef Horowitz and Family

$180

1 month ago

In Honor of Yanky Feder

Comments: הצלחה

Elchunon Markowitz

$18

1 month ago

In Honor of ר' שלום משה עקשטיין

Yankel Horowitz

$360

1 month ago

In Honor of Yanky Feder

In Memory of הר"ר יעקב אלעזר ז"ל בן ר' יושע שליט"א

Comments: אשריך ר' יחיאל יעקב! ווערטער קענען נישט באשרייבן די איבערגעגעבנקייט און געטריישאפט פאר אונזער משפחה שיחי', די זכותים זאלן דיר באגלייטן! ישלם ה' שכרכם ותזכה למצוות מתוך רב נחת והרחבת הדעת וימלא השם כל משאלות לבכם לטובה וכט"ס

Anonymous

$720
זכות שמחה

1 month ago

Joel Gratt

$36
יתום ואלמנה יעודד

1 month ago

Yoel Neiman

$120

1 month ago

Avi BRACH

$120
זכות יתום

1 month ago

In Honor of Yanky Feder

Comments: Great cause by a great person, Wish there would not be so many tragedies RL and would be bale to give what you deserve....

Showing the maximum 200 transactions

Original Goal: $500,000

Bonus Goal: $750,000

Total Raised: $697,471

139%

Enter Amount

close

Donate Now

Multi Dryver Donation

© 2020 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket