Donate Now

arrow_back

Campaign Homepage

Dryver Page

Binyumin Nezri & Meir Perlstein

Mamshicim arrow_forward_ios ידידי המוסדות arrow_forward_ios Binyumin Nezri & Meir Perlstein

Raised:

$460

Goal:

$10,000

Donors:

8

4%

Donate Now

Original Goal: $360,000

Bonus Goal: $400,000

Total Raised: $401,411

111%

This Dryver is part of "ידידי המוסדות" team

Go to Team Page

An empire of Torah and Chassidus is thriving throughout Eretz Yisrael. Within the holy walls of Mosdos Breslov, across four locations throughout Jerusalem and Beit Shemesh, thousands of Jewish children are being taught and educated al Taharos HaKodesh.


The holy Mosdos Breslov is renown for its warm education and fervor that is instilled into each individual child, with no expense or effort being spared in order to bring out the very best of every student.


Mosdos Breslov refuses to accept any government funding, in order to uphold the purity of our children’s education. In order to build a strong foundation of passion for Yiddishkeit, we cannot benefit from money taken from a tainted source.


Suffice to say, our Mossad is constantly struggling to remain afloat, with heavy debts and a huge monthly budget that constantly needs to be covered. Many of our Jewish brothers from around the globe have opened their hearts to our plight and helped gather funds so that we can continue our holy work.


One of those people was our beloved friend Rav Shraga Miller A”H. Rav Shraga worked tirelessly to raise extraordinary sums that enabled our institution to continue to exist.


But alas! R’ Shraga is no longer with us! Taken away from us at a young age, R’ Shraga’s tragic passing left a painful hole in the hearts of all those who knew him. R’ Shraga personified the word giving. He would go to the ends of the world to help a fellow Jew (Yid). A selfless person, he always put others before himself. Shragi was ready to help another Yid  in whatever way possible with a smile and a joyful countenance. 


Our Mossad, too, was left with a void when we realized that the annual fundraiser that R’ Shraga would hold, will not be taking place this year.


Will it really not take place?

No! We need to ensure the continuance of Mosdos Breslov!

 We need to ensure the continuance of R’ Shraga’s legacy.


Mamshichim! We will continue the holy work that our unforgettable Shragi A”H did in his lifetime, with large contributions in Shragi’s memory. With your donation, we will change the lives of our young children, and perpetuate Shragi’s name forever and ever! 


אן אימפעריע פון תורה וחסידות שפרודלט איבער ארץ ישראל. אינערהאלב די באקאנטע מוסדות ברסלב ווערן נתחנך איבער טויזנט לעכטיגע תינוקות של בית רבן, צעזייט אין פיר באזונדערע מוסדות אין ירושלים און אין בית שמש.

די הייליגע מוסדות זענען ברייט באקאנט מיט די ווארעמע חינוך וואס ווערט אריינגעגאסן אין די טייערע קינדערלאך, ווען די הנהלת המוסדות טוט נישט שפארן קיין געלט און כוח ארויסצוברענגען דאס סאמע שענסטע און בעסטע פון יעדן תלמיד באזונדער.


די הייליגע מוסדות זענען גענצליך אפגעריסן פון די טריפה'נע מדינה וועלכע אפפערט גרויסע געלטער, אבער די מוסדות טוען קאטאגאריש אפווארפן די געלטער, נישט וועלנדיג נהנה זיין פון די אומאויסגעהאלטענע געלטער, און טוט זיך אויפהאלטן גענצליך על טהרת הקודש.


איבעריג צו באטאנען אז די מוסדות טוען זיך מוטשענען מיט שווערע חובות און א ריזן באדשעט וועלכע דארף געדעקט ווערן חודש'ליך, כדי צו קענען ווייטער אנגיין מיט די מלאכת הקודש, און אט צו דעם צוועק ווערן איינגעשפאנט טויזנטער אידן פון אחינו בני ישראל איבערן וועלט, וועלכע נעמען א חלק אין די שווערע קאסטן פון די מוסדות.


איינס פון די אידן איז געווען אונזער געטרייער ידיד רבי שרגא מיללער עליו השלום. ר' שרגא האט זיך אוועקגעריסן פאר די הצלחה פון די מוסדות, און האט באוויזן אריינצוברענגען יערליך פאנטאסטישע סומעס, וועלכע האבן ערמעגליכט אונזער ווייטערדיגע עקזיסטענץ.


אבער! דער ווייטאגליכער אבער טוט וויי טוען, אבער ר' שרגא איננו! ר' שרגא איז אוועקגעריסן געווארן פון אונז אין א יונגן עלטער, און אויסער דעם אומפארגעסליכער דמות און ווייטאג וואס ער האט איבערגעלאזט ביי זיין געטרייע בני משפחה און ידידים, האבן זיך אונזער הייליגע מוסדות דערזעהן אין א שווערן לאך, ווען די יערליכע מסיבה וואס ר' שרגא פלעגט אפרעכטן וועט ווארשיינליך נישט פארקומען היי יאר.


צו וועט עס טאקע נישט פארקומען?


ניין! מיר וועלן פארזיכערן דעם עתיד פון מוסדות ברסלב!


ממשיכים! מיר טוען ווייטער ממשיך זיין די הייליגע פעולות וואס שרגי האט געטוען דורכאויס זיין לעבן, און מיר וועלן זיך משתתף זיין מיט ריזיגע סכומים לעילוי נשמתו, ווען מיט די געלט וועלן מיר אויפלעכטן די טייערע תינוקות של בית רבן, און פאראייביגן שרגי'ס נאמען לעולמי עדי עד ולנצח נצחים!


Show More

This Dryver is part of "ידידי המוסדות" team

Go to Team Page

Donate Now

8 

Donations

search

Anonymous

$6

2 months ago

Comments: פורים געלט\מתנות לאביונים

Sam

$4

2 months ago

dovid shvartz

$100

2 months ago

Moshe Frankforter

$42

2 months ago

z shvartz

$36

2 months ago

b gorelick

$200

2 months ago

umi

$36

2 months ago

yomi

$36

2 months ago

Original Goal: $360,000

Bonus Goal: $400,000

Total Raised: $401,411

111%

Enter Amount

close
Amount
Billing
Payment
1
2
3

Donate Now

© 2021 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket