Donate Now

arrow_back

Campaign Homepage

Dryver Page

אידישע וועלט פארומס

Linden arrow_forward_ios אידישע וועלט פארומס

Raised:

$904

Goal:

$1,800

Donors:

36

50%

Donate Now

Original Goal: $600,000

Bonus Goal: $650,000

Total Raised: $613,479

102%

Select Donation Amount

$100,000

חדר האוכל

$50,000

Class Room / חדר לתשב"ר

$36,000

Teacher's Room / חדר מלמדים

$18,000

Principal's Room / חדר מנהל

$1,800

זכות בונה לינדען

$720

זכות יסוד

$360

זכות מפתח

$180

זכות אבן

$72

זכות שותפות

Payment arrow_forward

The Key to the Future of Linden!

Linden, New Jersey is officially counted among the many heimishe neighborhoods. Linden is comprised of a variety of Chassidishe families and has everything a community needs including shuls, kollelim, and stores.

Yidden from all over are watching the growth of Linden with pride and satisfaction, as it blossoms into a beautiful new community where growing families can establish their homes with peace of mind. This is our fervent desire and we wish them much success!

But the key is the “Mosdos”. Without Mosdos Hatorah a community cannot exist and flourish! This is the foundation!

With gratitude to Hashem, the Mosdos of Linden have become a reality! Several hundred children are currently enrolled and a bright future with tremendous growth is anticipated. The fledgling mosdos are in urgent need of a solid financial foundation.

With great mesiras nefesh, several dedicated community members undertook the massive project of purchasing the current building as a starting point towards future growth and success.

The date of “closing” is approaching and “a million dollars” must be raised in the coming days to complete the purchase and take ownership of the “keys” to the building!

This is not an individual cause, this is a “Klal Yisroel Project”! The future of a new community for Klal Yisroel is at stake, a beautiful neighborhood which will continue to grow with many shuls, mosdos, yeshivos and kollelim. We are now laying the cornerstone; everyone wants to participate in the building and expansion of Yiddishkeit!

Now is the time to act! These are historic moments, every minute counts, every donation makes a difference! Don’t delay, the key is in your hands! דער שליסל צו לינדען'ס עתיד!

"לינדען, ניו דזשערסי" איז שוין היינט אפיציעל ארויף אויף די מאפע צווישן די פילע היימישע געגנטער; "לינדען" ווירבלט ב"ה מיט פילצאליגע חסידי'שע משפחות; פילע קהילות, חסידי'שע הויפן און בתי מדרשים; כוללים; היימישע געשעפטן און אלעס וואס א אידישע געגנט דארף צו האבן.

יעדער איד אפגעזען וואו מ'וואוינט, פון איבעראל קוקט מען ארויס מיט הנאה ווי שיין ס'בויט זיך אויף דער נייער היימישער ישוב אין לינדען, זייענדיג ב"ה א פרישער גלעצענדער מקום וואו ערליכע חסידי'שע משפחות ציען זיך ארויס און שטעלן אוועק זייער בית נאמן בישראל מיט הרחבת הדעת; ס'איז יעדן'ס וואונטש: כן ירבה וכן יפרוץ בהצלחה מרובה!

אבער דער שליסל איז: די "מוסדות"; אנע מוסדות התורה והחינוך קען א אידישע געגנט נישט וואקסן און עקזיסטירן! דאס איז דער יסוד היסודות!

תלי"ת מוסדות לינדען איז שוין ב"ה א פאקט; ס'פונקציאנירט א שיינער תלמוד תורה מיט הונדערטער לעכטיגע קינדערלעך און ס'זעהט יעדער פאר בסייעתא דשמיא א גאר הערליכער צוקונפט והתרחבות גבולי הקדושה ביתר שאת וביתר עוז; אצינד פארלאנגט זיך דרינגענד אוועקצושטעלן דער מוסד אויף די אייגענע פוס!

מיט גרויס מסירת נפש האבן די געטרייע עסקנים אריינגעשפרונגען אין א מאסיוון פראיעקט אפצוקויפן דעם עקזיסטירנדן בנין, צו קענען מרחיב זיין די גבולי הקדושה און אוועקשטעלן דעם מוסד אויף א שטאנדהאפטיגער יסוד להצלחה.

אט אט גרייט מען זיך צום "קלאוזינג"; ס'מוז אין די יעצטיגע שעה'ן דרינגענד-וויכטיג געשאפן ווערן לכה"פ "א מיליאן דאלאר" צו קענען גומר זיין דעם מקח און איבערנעמען די 'שליסלן' פונעם בנין!

ס'איז נישט קיין יחיד'ישע צוועק; ס'איז "א כלל ישראל פראיעקט"! עס האנדלט זיך אין אוועקשטעלן דער עתיד פון א נייער ישוב ביי כלל ישראל; א הערליכער אידישער ווינקל וואס וועט אי"ה ווייטער וואקסן און בליען מיט צענדליגער שוהלן, קהילות, מוסדות, ישיבות און כוללים לתפארת ישראל; יעצט ווערט אוועקגעשטעלט דער 'אבן הפינה'; יעדער וויל זיין א חלק אין בויען אידישקייט!

יעצט איז די צייט אויף למעשה! – עס איז היסטארישע מינוטן; יעדע מינוט ציילט; יעדע נדבה שפילט א ראלע; שטופט דאס נישט אפ; דער שליסל ליגט אין אייער הענט!


Show More

Donate Now

36 

Donations

search

Shmelka Friedman

$36

1 month ago

Comments: ברכה והצלחה בכל עניינים

יושע גליק

$36

1 month ago

נישט פון יענע וועלט

$10

1 month ago

Comments: לכבוד חלה לכבוד שבת. מאת ידידך הנהנה מסחורה שלך

יודל קליין

$20

1 month ago

Comments: פאר אזעלכע ברכות פון דעם גאלדענע פעדער איז ווערט צו אינוועסטירן נאך א צוואנציגערר

פרידן

$18

1 month ago

Chaim Brauner

$15

1 month ago

Comments: לכבוד, חלה לכבוד שבת

שמואל יודא רויטנבורג

$1

1 month ago

Surface

$10

1 month ago

גאלדענע

$10

1 month ago

Comments: לכבוד מיינע חברים אויף אייוועלט

הויעך

$50

1 month ago

Comments: לכבוד גאלדענע חלה

Anonymous

$36

1 month ago

Comments: קנה של זהב במה אברכך? פירותיך מתוקין, צלך נאה! יהי רצון שכל נטיעות שנוטעין ממך יהיו כמותך

יודל קליין

$20

1 month ago

Comments: לכבוד די אלע וואס ברענגען "פאזיטיווע" נייעס פון לינדען

Anonymous

$18

1 month ago

Comments: לכבוד חלה! איך האב הנאה פון דיינע אפדעיטס

פאקטען

$18

1 month ago

Comments: לכבוד גאלדענע

חלה לכבוד שבת

$24

1 month ago

המכונה 'שמו'

$18

1 month ago

Comments: עבור הישוב החדש, ולזכות 'גאלדענע פעדער'

(שׁעמעדיגער (מיט א פינטל אויפן שׁ

$50

1 month ago

Comments: גאלדענע האסט טאקע א גאלדענע פעדער אבער איך וואלט געטוישט דיין ניק צו גאלדענע הארץ! פרייט זיך צו העלפן א צווייטע איד מיט וואס ער קען נאר

פעיק ניוז

$30

1 month ago

שפע רב

$18

1 month ago

Comments: לכבוד חלה,לאות הכרת הטוב פאר דיינע פעולות להרמת קרן הוועלטעל

Edward Krausz

$18

1 month ago

Load More

Original Goal: $600,000

Bonus Goal: $650,000

Total Raised: $613,479

102%

Enter Amount

close
Amount
Billing
Payment
1
2
3

Donate Now

© 2021 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket