Multi Dryver Donation

Donate Now

arrow_back

Campaign Homepage

Team Page

תושבי עצי התמרים (6 members)

With Keren yesomim

Raised:

$14,706

Goal:

$18,000

Donors:

256

0%

Donate Now

Multi Dryver Donation arrow_forward

6 Dryvers in this team.

 אוי טאטע, וואו ביזטו?

געווען איז עס דעם פארגאנגענעם א' סליחות פארנאכטס; די מח האט זיך אפגעשטעלט. מען האט עס נישט געקענט גלייבן; אזא זיידענער יונגערמאן מו"ה יעקב פארקאש ע"ה בן הרה"ח ר' מרדכי צבי הי"ו; א אינגערמאן אין די סאמע בליענדע יארן, א דיאמאנט פון שטאט, איז אזוי פלוצלונג און טראגיש אוועקגעריסן געווארן ה"י, פאר'יתומ'דיג פון איין מינוט צום צווייטן זיין געטרייע ווייב און 3 זיסע קינדערלעך!

די קליינע יתומים'לעך וויינען "טאטי, וואו ביזטו"? דאס הארץ ווערט צעשמאלצן פון באטראכטן זייער אומשולדיגע, צעמישטע פנימ'לעך. זיי זוכן זייער טאטע'ס שמייכל; זיי דארפן א טאטע וואס זאל זיי שפייזן, קויפן קליידונג, זיי ערציען, באצאלן שכר לימוד און בר מצוה/חתונה מאכן. וואס וועט זיין ווייטער? וואס וועט זיין זייער עתיד?

לא עת לחשות! ס'איז נישט גענוג צו בלויז קרעכצן און האבן מיטלייד, נאר ס'איז דער פליכט ארויסצוצייגן אונזער אחריות און טון למעשה, אויפצורעכטן די שטוב און אויפשטעלן בעוד מועד א קראנטע "קרן יתומים פאנד", אז די אלמנה און די יתומים זאלן האבן פון וואו צו לעבן און זיך מפרנס זיין בכבוד.

אלס די ערשטע יסוד פאר'ן קרן מוז אין די יעצטיגע קריטישע שעה'ן זאפארט צוגעשטעלט ווערן "מינימום א האלב מיליאן דאלאר".

די רבני ודייני העיר קרית יואל שליט"א האבן ארויסגעגעבן א ספעציעלע כרוז, רופנדיג יעדן איינעם זיך משתתף צו זיין מיט גרעסערע סכומים צוליב די דרינגענדע וויכטיגקייט.

שטופט עס נישט אפ! דער קאמפיין איז "יעצט"! יעדע איינציגע נתינה ציילט, טרייסט און היילט! גיבט 'שוין' אייער הארציגע נדבה, און שאפט אייך אן אומבאגרייפליכן זכות און מליץ יושר פאר אייך און אייער משפחה, צו א יאר פון לעבן מיט געזונט און נחת; א גאראנטי פונעם אבי היתומים אליין: "אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך".

עננו אבי יתומים עננו!


Show More

Donate Now

Recent Donations (256 Total)

Anonymous .

$512

9 days ago

יואל אשכנזי

$180

1 month ago

In Honor of mezabish

עצי תמרים

$150

1 month ago

In Honor of mezabish

פריעדמאן

$100

1 month ago

שכינים

$500

1 month ago

In Honor of mzabish

STOLZBERG YEHUD

$18

1 month ago

י ג

$100

1 month ago

In Honor of ידידי עוז הר"ר אפרים אליעזר שטערן ני"ו

Comments: מגלגלין זכות ע"י זכאי אז מען וויל געבן פאר אזא חשוב'ע צוועק איז אפרים דער ריכטיגער קאנדידאט פאר דעם! ויה"ר אז מען זאל נאר הערן שמחות צום נייעם יאר.

SRUGO ELIMELECH

$100

1 month ago

Anonymous

$18

1 month ago

In Honor of לכבוד ידידי דוד וואלף עקשטיין ני"ו

In Memory of הייליג הייליג

Comments: Even though I gave already this is for you

Anonymous

$72

1 month ago

Anonymous

$36

1 month ago

אברמי גראס

$100

1 month ago

חיים טויב

$95

1 month ago

Anonymous

$18

1 month ago

In Honor of יואלי

Comments: לזכות רפאל בן יוטא הדס לרפואה שלימה

Lazer R

$18

1 month ago

In Honor of הצדיק רבי יואלי

In Memory of רבי חיים זאנוויל בן ר' משה

Comments: Yoely keep up your good work

Joel Weiss

$36

1 month ago

In Honor of איש' היקר יואל אפפעל'

FRIEDMAN CHAYA

$5

1 month ago

M. Mendlowitz

$18

1 month ago

Eli

$5

1 month ago

Volvy Adler

$36

1 month ago

In Honor of Yoely Appal

Comments: אז יואלי בעט געט מען

INDIG JOSEPH

$10

1 month ago

משה דוד

$100

1 month ago

In Honor of לכ' ר' יואל אפפעל

חיים איצקאװיטש

$36

1 month ago

Comments: ר׳ יואל דיין הארץ באכעט מיט חסד, חזק ואמץ

שמילא קאהן .

$40

1 month ago

Anonymous

$10

1 month ago

Anonymous

$36

1 month ago

יואל ק.

$18

1 month ago

In Honor of ר' יואל אפפעל

Comments: געטוהן ווי געזאגט

יואל

$18

1 month ago

In Honor of ידידי עוז הר"ר אפרים אליעזר שטערן ני"ו

phone Donation

$60

1 month ago

FRIEDRICH WOLF

$36

1 month ago

C34

$10

1 month ago

Comments: best night dispatcher.

FRIEDMAN,JOEL

$50

1 month ago

SPILMAN ABRAHAM

$70

1 month ago

SPILMAN ABRAHAM

$25

1 month ago

SPILMAN ABRAHAM

$50

1 month ago

M Ergas

$180

1 month ago

Mendy Gandl

$18

1 month ago

Shragy Schnitzler

$20

1 month ago

מתן בסתר

$18

1 month ago

Comments: אשריך ר יואל גמח״ט

מתן בסתר

$18

1 month ago

Comments: הצלחה גמ״חט

Yoel Drummer

$150

1 month ago

Shmiel Mordche Drezdner

$25

1 month ago

YP

$36

1 month ago

Anonymous

$10

1 month ago

Joel Goldstein

$10

1 month ago

Isreal landau

$100

1 month ago

Efraim weiss

$50

1 month ago

Chaim Goldberger

$36

1 month ago

Anonymous

$100

1 month ago

Aron Deutsch

$36

1 month ago

חיים שווארטץ

$18

1 month ago

Anonymous

$180

1 month ago

Benzion Honig

$90

1 month ago

יואל בינימין דייטש

$20

1 month ago

שאולי גאנץ S&F Kitchens

$18

1 month ago

In Honor of ידידי היקר דוד וואלף נ"י

Joel Rubin

$18

1 month ago

SCHWARTZ ELCHUN

$10

1 month ago

Anonymous

$100

1 month ago

In Honor of מיין טייערע חבר דוד וואלף

WIRELESS CALLER

$2

1 month ago

SCHNEEBALG MAST

$50

1 month ago

FERENCZ PINCHUS

$50

1 month ago

shlomo klein

$18

1 month ago

Y Steinmetz

$18

1 month ago

J Mertz

$25

1 month ago

Comments: לע"נ האשה החשובה חנצי ע"ה ב"ר מרדכי נ"י

Shia Lazer

$18

2 months ago

Joel Jacobowitz

$18

2 months ago

Comments: לכבוד ר' יואל

Yoely Rosenfeld

$18

2 months ago

Comments: Yoely it's for you, because you are a big tzadick

M weiss

$100

2 months ago

In Honor of Yoel appel

Comments: יואל מען קען זיך לערנען פון דיר. זאלסט האבען א זיס און לעכטיג יאר

יואל אלטר גאלדבערגער

$25

2 months ago

גדלי' בר"ל אפפעל

$26

2 months ago

מלך הדרייווערס״

$100

2 months ago

In Honor of יואל אפפעל

Comments: אז מחותני הצדיק ר' יואל בעט, גיבט מען!

Miter Cuts Inc

$5

2 months ago

Chaim Herch Danziger

$18

2 months ago

Comments: Keep up

יואל קליינבערגער

$50

2 months ago

In Honor of הצדיק ר' יואל אפעל

Joel Brown

$18

2 months ago

Isaac Stern

$100

2 months ago

In Honor of Efrayim Stern

Comments: A sample of a true עסקן

מענדל רייך

$10

2 months ago

In Honor of יואל אפעל

יושע הערש טירנויער

$11

2 months ago

In Honor of יואל אפפעל

Anonymous

$10

2 months ago

Comments: אשריך

יואל ווערצבערגער

$40

2 months ago

Mendy Friedman

$10

2 months ago

Comments: קאן מען דען אפזאגן

HALPERT JOEL

$180

2 months ago

Chaim kohn

$15

2 months ago

Joel Braun

$180

2 months ago

Mathes Roth

$100

2 months ago

In Honor of לכבוד מיין נעפיא ר' יואל הלוי אפפעל נ"י

In Memory of לע"נ חיים ב"ר מתתיהו הכהן ראטה ז"ל נפטר ט' תשרי ערב יום הקדוש תשס"ט

Chesky Weiss

$36

2 months ago

משה שטערן

$100

2 months ago

דומ"ץ לעיקוואד

$36

2 months ago

In Honor of הרב יאול אפפעל

In Memory of חיים ראובן זאב בן שמואל

Comments: וצדק'ה תיהי'ה לנ'ו כ'י נשמר לעשות

Yankee Schaffer

$18

2 months ago

In Honor of ר' יואל

chaim roth

$18

2 months ago

אברמי

$18

2 months ago

Comments: always there to help

Isaac Hershkowitz

$2

2 months ago

Comments: Jay

Isaac Hershkowitz

$2

2 months ago

Shlomie Schwimmer

$36

2 months ago

Yossi Indig

$6

2 months ago

In Honor of דשעי

Comments: Droid

אליעזר דוד איצקאוויטש

$36

2 months ago

PAL MORDICHAI

$100

2 months ago

solomon m rubin

$100

2 months ago

Yisroel bery lebovits

$25

2 months ago

In Honor of Efroiym stern

הערשי ל

$120

2 months ago

In Honor of יואלי סערוויס טרי

In Memory of ר יעקב זל

Comments: יאפ. אומר ועושה יואלי האט געהויבן $1200 נאדיר 10%

חיים ר. לאוב

$15

2 months ago

Comments: אלעמאל גרייט ארויסצוהעלפן א צווייטן איד. די זכות זאל דיר ביישטיין

Moshe Wieder

$50

2 months ago

Comments: לכבוד מיין שוואגער אפרים

chaim stern

$50

2 months ago

In Honor of Of My Brother אפרים שטערן

Anonymous

$10

2 months ago

Anonymous

$180

2 months ago

A Yid

$10

2 months ago

BLEICH YOEL

$18

2 months ago

D b

$5

2 months ago

In Honor of Ephraim stern

מענדל עקשטיין

$10

2 months ago

יואל ווערצבערגער

$100

2 months ago

In Honor of ידידי היקר אפרים שטערן

Comments: חזק ואמץ!

Aaron M spira

$36

2 months ago

In Honor of אפרים אלעזר שטערן

j s

$36

2 months ago

ישעי' ווערצבערגער

$100

2 months ago

ביהמ"ד בית ברוך

$328

2 months ago

LEBOEITS LEAH

$10

2 months ago

DREZDNER,SAMUEL

$25

2 months ago

PAL MORDICHAI

$26

2 months ago

PAL MORDICHAI

$100

2 months ago

Anonymous

$100

2 months ago

יצחק ברוך בערגער

$180

2 months ago

דוד קטינא

$18

2 months ago

אהרן יצחק ברוין

$18

2 months ago

אברהם יעקב וויינבערגער

$180

2 months ago

בנימין צבי פאלאטשעק

$25

2 months ago

joel lowy

$36

2 months ago

HLG

$72

2 months ago

In Honor of Yoely Appel

Shimon Schwartz

$18

2 months ago

In Honor of לכבוד ידידי דוד וואלף עקשטיין ני"ו

Anonymous

$180

2 months ago

Q ship Usa

$270

2 months ago

Comments: Our beloved Joel Appel, your name speaks for its self. We are very proud of you

Joseph waldman

$36

2 months ago

In Honor of my dear nephew yoily

Joel Rubin

$52

2 months ago

In Honor of Dedicated Kj ems service unit i had to finish ur goal...

Anonymous

$18

2 months ago

joel hirsch

$36

2 months ago

In Honor of joel appel, moshe nuchem kraus, yona fried

יצחק עקשטיין .

$18

2 months ago

In Honor of lk' Yoel Appel

א חשובער אינגערמאן .

$18

2 months ago

In Honor of ר' דזעי

Anonymous .

$150

2 months ago

In Honor of reb jay

elia meir treger

$100

2 months ago

In Honor of lk' Yoel Appel

Shmilly S

$5

2 months ago

WIEDER PEARL

$74

2 months ago

ChaimE

$180

2 months ago

Alters events

$1

2 months ago

Alters events

$15

2 months ago

Moshe Brach

$36

2 months ago

In Honor of ר' יואל אפפעל

Comments: די זכות זאל דיר ביישטיין יואלי

Anonymous

$18

2 months ago

Upstate collision

$50

2 months ago

In Honor of יואל אפעל

Comments: Keep up the good work

Raphael Badouch

$18

2 months ago

In Honor of Yoel Appel

יואלי משוגע נאך דיר

$20

2 months ago

אליעזר עפשטיין

$18

2 months ago

אליעזר עפשטיין

$18

2 months ago

אליעזר עפשטיין

$18

2 months ago

PAL MORDICHAI

$50

2 months ago

Anshel Friedman

$18

2 months ago

Drezner Family

$180

2 months ago

Schwartz

$180

2 months ago

Dudi car

$18

2 months ago

In Honor of Dudi car

Comments: לברכה והצלחה בכל העניינים ברוחניות וגשמיות, ולזכות הרה"צ הרב יואל אפעעל וכל החבריא העוסקים בצורכי ציבור ללא לאות, הקב"ה יצליח דרכם מיט א גמר חתימה טובה אכי"ר

shimshy roth

$36

2 months ago

י א נ

$18

2 months ago

Kalmy Ekstein

$36

2 months ago

Joel reich

$120

2 months ago

Advanced Auto Leasing

$100

2 months ago

Medic 6

$50

2 months ago

In Honor of R' Jay.. keep up ur good work and we are sure only good things will happen this year iyh

MARKOWITZ JOEL

$18

2 months ago

MARKOWITZ JOEL

$72

2 months ago

MARKOWITZ JOEL

$20

2 months ago

MARKOWITZ JOEL

$18

2 months ago

MARKOWITZ JOEL

$18

2 months ago

Zalman Waldman

$36

2 months ago

In Honor of ידידי העסקן ר׳ יואל

SOFER ABRAHAM

$180

2 months ago

SPILMAN ABRAHAM

$180

2 months ago

Anonymous

$68

2 months ago

מתן בסתר

$3

2 months ago

In Honor of $3 in honor of ky service 3

Comments: ?לא תחמוד יואלי. האבעך געגעבן פאר 72 איז וואס

Chesky weiss ChocolateWise

$18

2 months ago

Yossi Landau

$18

2 months ago

Comments: א גמר חתימה טובה

volvie fried

$10

2 months ago

david schwartz

$15

2 months ago

Goldy Goldberger

$36

2 months ago

Yoley Teichman

$180

2 months ago

WIRELESS CALLER

$100

2 months ago

Leibish Schwartz

$18

2 months ago

WIRELESS CALLER

$50

2 months ago

isaac wieder

$50

2 months ago

Chesky B

$90

2 months ago

Shloimy Kornbluh

$36

2 months ago

In Honor of הצדיק ר' יואל אפפעל

Comments: ווען ס'קומט צי טוהן חסד פאר יודען, ביסטו אלץ גרייט! דער אויבערשטער וועט דיר זיכער באצאלן. גמר חתימה טובה

א זכות פאר מיר און מיין ווייב און קינדער

$18

2 months ago

Cheskel Honig

$18

2 months ago

In Honor of אפרים שטערן

Cheskel Brach

$18

2 months ago

יואל ברא”מ ווייס

$30

2 months ago

Cheskel Brach

$18

2 months ago

מאיר אייזנבערגער

$180

2 months ago

In Honor of לכבוד הצדיק רבי יואל אפעל שליט"א

Comments: ווען דער איז החסד רבי יואל בעט איז עס אמת'דיג אשריך רבי יואל

Anonymous

$36

2 months ago

Comments: וצדקה מעבירין את רוע הגזירה....

Anonymous

$18

2 months ago

In Honor of The 1 & only jay (Yoily)Appel

Joel Gluck

$18

2 months ago

Comments: אנקעל דזשעי

Moishy Richter

$18

2 months ago

In Honor of ר׳ יואל אפעל

In Memory of רבקה שרה בת משה

Comments: Yoily I’m jealous of your zchisem!!! Keep it up!!!!

ארי' הערשקאוויטש​​

$180

2 months ago

In Honor of אפרים אליעזר שטערן

Feivel Horowitz

$25

2 months ago

209

$18

2 months ago

In Honor of Reb Yoel Appel

In Memory of ר׳ שמעון ב״ר יעקב ז״ל

Comments: די זכות זאל דיר ביישטיין גמר חתימה טובה, דער אבי יתומים ודיין אלמנות זעהט וואס די טוסט!

Anonymous

$18

2 months ago

In Honor of J Appel

Comments: זאל מיר האבן געפּוילט אלעס גוטס!

Moshe arye br”l appel

$36

2 months ago

GA and HA

$81

2 months ago

In Honor of Rabbi yoily Appel

In Memory of Reb yoily di zolst hubin koich tzi teen Mitzvah’s biz 120 yur!!!!

Zelig Eiger

$18

2 months ago

simon apel

$150

2 months ago

Yehuda Werzberger

$72

2 months ago

Jk

$360

2 months ago

Moshe Blum

$36

2 months ago

Joel Rubin

$100

2 months ago

In Honor of Reb Yoel. Thanks for ur dedication to this important cause.

Menachem Rosenfeld

$18

2 months ago

Joel Appel

$36

2 months ago

In Honor of Yoely Appel

Comments: די זכות זאל דיר ביישטיין!

Chaim Elya Hartman

$50

2 months ago

יצחק יודא מאשקאוויטש

$18

2 months ago

Uri Deutsch

$18

2 months ago

Moshe meir weiss

$18

2 months ago

Yisroel Fisher

$180

2 months ago

Yoel Basch

$50

2 months ago

In Honor of הצדק ר׳יואל אפפל

Comments: You are an inspirational to all of us! Keep it up!

Anonymous

$18

2 months ago

Joel dresdner

$36

2 months ago

Shulem Lowy

$18

2 months ago

In Honor of הגה"ץ ר' יואל אפעל

Hershel Silberstein

$50

2 months ago

In Honor of יואל אפעל

In Memory of העסקן החשוב הצדיק רבי יואל אפפעל

Comments: שכרך הרבה מאד

Y s Hartman

$18

2 months ago

Anonymous

$36

2 months ago

Joel Weiss

$180

2 months ago

Benjamin Fogel

$10

2 months ago

Yitzchok Szegedin

$18

2 months ago

In Honor of ר׳ יואל

Comments: א הארץ פין גין גאלד

Benjamin sofer

$18

2 months ago

Chaim Lefkowitz

$50

2 months ago

In Honor of אבי יתומים

Anonymous

$36

2 months ago

Joel Weiss

$36

2 months ago

In Honor of הצדיק וכו אי אפשר לפרטם כי רבים הם יואל אפפעל

yossi

$18

2 months ago

Yitschok Hirsch

$100

2 months ago

In Honor of הצדיק ר' יואל

Comments: אשריך ר' יואל הצדיק

Eli Braun

$50

2 months ago

Moshe a Kaufman

$36

2 months ago

Joel Gluck

$36

2 months ago

Moshe y Schwartz

$18

2 months ago

In Honor of Harav hatzadik r'yoel Appel

Comments: Zullst hoobin a zees yoor in daym zeciss

Isaac

$10

2 months ago

In Honor of אפעל!

Ruchel Lieberman

$18

2 months ago

Solomon stein

$50

2 months ago

Chana lax

$18

2 months ago

Joshua Tabak

$5

2 months ago

In Honor of Yoely apple

Comments: מיין הארץ גייט אויס פאר די צעבראכענע יתומיםלך

Yisroel farkas

$50

2 months ago

In Honor of Yoily git gebench yur!

Yede weiss

$180

2 months ago

Elimelech Stein

$35

2 months ago

Anonymous

$18

2 months ago

In Honor of Yoely Appel

David Gottlieb

$36

2 months ago

Beri Zabel

$20

2 months ago

Heshey Preizler

$100

2 months ago

Yoli brill

$140

2 months ago

Fishi Mittelman

$36

2 months ago

Yanky Friedman

$100

2 months ago

In Honor of יואלי אפעל וואס העלפט א יעדן איד

Anonymous

$18

2 months ago

Yoely Teitelbaum

$18

2 months ago

In Honor of Yoely Hatzadik

Comments: Yoely, I'm impressed by how many hours you spent the past year on raising funds for so many causes. May this be a Meilitz Yoisher to you and your family!

Anonymous

$100

2 months ago

In Honor of R yoel appel Hatzadik

אשי ה

$36

2 months ago

In Honor of In honor of feter yoily

Yiddy Green

$18

2 months ago

Anonymous

$50

2 months ago

In Honor of Yoely Apple

Comments: א צדיק ווי דיר, איז נאר דא איין, זאלט האבן א זיס לעכטיג יאר מיט אלעם גיט

yoel matyas

$18

2 months ago

Anonymous

$18

2 months ago

Aron Spielman

$18

2 months ago

Original Goal: $500,000

Extended Goal: $800,000

Total Raised: $718,646

143%

Enter Amount

close
Amount
Billing
Payment
1
2
3

Enter Amount

Split $0 over

months

Please wait while we process your donation

Donate Now

Multi Dryver Donation

Powered By: ClickMarket Privacy Policy