error

This campaign is no longer active.

arrow_back

Campaign Homepage

Dryver
Rank
31

Dryver Page

אשר מרדכי שווארץ - Usher Schwartz

Gemach Hatzolah arrow_forward_ios ידידי גמ"ח הצלה arrow_forward_ios אשר מרדכי שווארץ - Usher Schwartz

Raised:

$7,034

Donors:

48

Select Donation Amount

$10,000

כל הדרייווערס לשבוע

$7,200

אינשורענס לווען

$5,000

געז לשבוע - כל הווענס

$3,600

כל הטריפס ליום

$2,600

ספרינטער לשבוע

$1,800

מיני ווען לשבוע

$1,200

דרייווער לשבוע

$720

יום שלי - ספרינטער

$360

יום שלי - מיני ווען

$180

גומל חסד

Payment arrow_forward

GEMACH HATZOLAH, THE ENGINE THAT DELIVERS LIFE TO CHOLEI YISROEL 


In the wide-ranging world of Chesed for Cholei Yisroel, Gemach Hatzolah occupies a special place. 

For 26 years now, Gemach Hatzolah has served in a lifesaving capacity, taking and bringing patients to their medical appointments and family and close ones to and from the hospital for their shifts. 

The impact of this mission goes well beyond a simple ride. Everyone knows that patient outcomes are vastly improved when people who care never leave their side. And for patients themselves, never missing an appointment and being able to be proactive about their medical care, goes a long way towards a Refauh Shleimah BEZ” H.

Here are some facts you should know about Gemach Hatzolah:

•Gemach Hatzolah doesn’t take any days off. Whether its the day before Pesach, Purim morning, Chol Hamoed Sukkos, or Erev Yom Kippur if a Yid needs to get to the hospital, they know they can rely on Gemach Hatzolah to get them there!

•Every day, a couple of hundred volunteers, along with paid drivers give of their precious time to make these vital trips. 

•A fleet of 13 minivans and 15 passenger vans are on the road around the clock to take patients and families to whichever hospital or clinic they have to travel to, near or far.

•The number of daily trips has reached close to 300 individuals dropped off to where they need to go, free of charge.

•The efforts of Gemach Hatzolah have directly saved hundreds of lives! And beyond that, they have given hope and peace to so many patients who would otherwise lie alone in their darkest and most painful hours. 

•Gemach Hatzolah covers the costs of gas, expensive insurance, driver payroll, office staff, vehicle maintenance, and much more. These efforts, along with the organization’s expansion and recent inflation, led to a total annual budget of $2,200,000.

•Unfortunately, the organization has no income, not from the government, insurance, or any other source. The entire burden falls on the heroic shoulders of the organization’s leadership.


Today Gemach Hatzolah finds itself at a crossroads. The organization is in its most difficult financial state to date. It is reliant on the support of the community to ensure that this vital service will continue to be available to all who need it.

Please open your heart with generosity. Cholei Yisroel and their families are counting on you!


גמ"ח הצלה:

ברענגן 'חיות' פאר חולי ישראל אין די שפיטעלער

שוין 26 יאר וואס כלל ישראל איז באגליקט געווארן מיט די לעבנסוויכטיגע ארגאניזאציע גמ"ח הצלה, וואס האט במשך די אלע יארן געהאט די זכי' צו זיין שלוחים פון הימל צו ראטעווען אלפי חולי ישראל און דינען אלס רעטונגס-ברעט פאר זייערע משפחות, דורכ'ן צושטעלן די אומזיסטע רייזעס צו שפיטעלער.

אידן קענען זיך נישט גענוג אפוואונדערן וואספארא געוואלדיגע רעטונג די הייליגע ארגאניזאציע באדייט פאר חולי ישראל ומשמשיהן, און ווער האט דען נאך נישט גענאסן פון זייער ווארעמהארציגע הילף וואס ווערט סערווירט מיט א גרעניצלאזע מאס חסד, שטייענדיג גרייט ווען אימער צו באדינען די פאציענטן און זייערע באגלייטער, מיט די אומזיסטע טריפס צו און פון שפיטאל, נאנט און ווייט, זומער און ווינטער, ערבי שבתים, פורים נאכמיטאג און ערב פסח, און ווען דען נישט.

גמ"ח הצלה האט קרוב צו א מנין פול-טיים באצאלטע דרייווערס אויף א טעגליכן פארנעם. דערצו נאך הונדערטער רעזערוו וואלונטירן וואס געבן אוועק פון זיך שעות פאר טריפס.

גמ"ח הצלה האט א מאסיווע פלאטע פון אזויפיל ווי 13 ווענס/ספרינטערס, וואס זענען רונדע דעם זייגער אקטיוו אויף די שאסייען צו פירן חולי ישראל צו די ווייטע שפיטעלער און קליניקס, וואו אימער דער חולה דארף נאר אנקומען.

גמ"ח הצלה האלט ביי א ראטע פון קרוב צו "300 טריפס" א טאג, גענצליך אומזיסטע רייזעס פאר חולי ישראל.

גמ"ח הצלה האט אן עול פון צאלן געז, אינשורענס, פעיראל פאר פילע דרייווער'ס, אפיס ווירטשאפט, ווענס-מעינטענענס אא"וו.

גמ"ח הצלה האט א רעקארד פון צענדליגער חולי ישראל געראטעוועט ממות לחיים, דורכ'ן ברענגען די נאנטע צו זיין אלעמאל ביים בעט, און פילע פון זיי כאטש פארגרינגערט די ביטערע שמערצן ליגנדיג איינזאם אין שפיטאל.

גמ"ח הצלה האט א בודזשעט פון אריבער 2.2 מיליאן דאלאר א יאר! זעענדיג אויפ'ן קומענדיגן יאר צו דערגרייכן 2.5 מיליאן, אין ליכט פון די נאכאנאנדע אויסברייטערונגען, און ספעציעל אין רעזולטאט פון די שווערע אינפלאציע און טייערע הוצאות.

גמ"ח הצלה האט אבער נישט קיין שום הכנסה, רעגירונגס הילף אדער אינשורענס וכדו' און געפינט זיך אין א שווערע פינאנציעלע לאגע, אין צייט ווען עס קאסט פאר גמ"ח הצלה פיל מער ווי סיי-ווען בעפאר.

היינט וועלן מיר עפענען די הערצער און דערהערן דעם טיף-הארציגן רוף פון אזויפיל חולי ישראל ל"ע וועלכע שרייען נאך אונזער הילף, און נעמען א חלק אין די הצלת נפשות רייזעס.

לאמיר אינאיינעם ארויסגיין פון וועג צו ראטעווען אידישע קינדער.

 


Show More

Original Goal: $1,000,000

Bonus Goal: $1,200,000

114%

9,579

Donors

$1,147,704

Raised

48 

Donations

search

Anonymous

$36

4 months ago

Moshe Straus

$180

4 months ago

Israel Fisher

$180
גומל חסד

4 months ago

Comments: Keep up your amazing work!

שלום בלום

$36

4 months ago

Comments: זאלסט האבן אסאך הצלחה און דיין הייליגע ארבעט

Sruly reich

$54

4 months ago

Comments: לכבוד מיין חשוב'ע שוואגער אשר מרדכי א צדיק לע"נ אמי דבורה בת הרר' אברהם שמעון

Chaim Hersh Oberlander

$1,000

4 months ago

Comments: ייש”כ פארן מיר מזכה זיין צו זיין א חלק אין די מצוה איך בין ענק מקנא מיט די עבודת הקודש זאלט עטץ זוכה זיין צו קענען ממשיך זיין עמו”ש בבריאות השלימות

אלי מאיר טרעגער

$60

4 months ago

חיים הערש אבערלענדער

$250

4 months ago

Comments: לכבוד הני עסקני גמ”ח הצלה העוסקים בלי ליאות למען הצלחת הקאמפיין

דוד אריה‎ גאלדבערגער

$250

4 months ago

Aharon Proshinovsky

$18

4 months ago

Satmar Meats 13 Ave

$18

4 months ago

Comments: אשר מרדכי איז פון די בעסטע עסקנים וואס העלפן יעדען און אלס וואול, האט די זכי' צו העלפן די מוסד, קהלה שטאט קרית יואל

Anonymous

$1

4 months ago

יואל קויפמאן - משמש

$18

4 months ago

Comments: לכבוד העסקן הגדול

Yanky Goldberger - Bordova

$18

4 months ago

marton ornstein

$500

4 months ago

Sruli Mermelstein

$71

4 months ago

Comments: In honor of my best friend from KJ

יעקב יצחק שטיין

$12

4 months ago

Comments: יעקב יצחק שטיין

Meshilom Feish Mermelstein

$18

4 months ago

Comments: Usher Mordche.. no words can describe your Chesed

Jay Tyrnauer - Positive

$100

4 months ago

Moshe Lebovits

$18

4 months ago

Load More

Original Goal: $1,000,000

Bonus Goal: $1,200,000

114%

9,579

Donors

$1,147,704

Raised

This Dryver is part of "ידידי גמ"ח הצלה" team

Go to Team Page
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right

© 2024 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket