Donate Now

83 copay card sponsored

נחום גרין

עזריאל הענדלער

שמואל נחמן בערקאוויטש

שלמה זיידה

מאיר זילבערשטיין

יחיאל וויינבערגער

שמואל צבי קרויס

Meir meisels

אהרן גר"וו

חיים יהודה לורינץ

Avrum Gottlieb

זושא קנאבלאך

שלמה ניימאן

Eli Hershkowitz

Yakov Bluam

יוסף משה הירש

יצחק יואל ציג

Yoel Laufer

Yesucher Dov Tesler

ברוך לויב

Lazar Berkowitz

Benzion Fogel

'אלי האפמאן

יוסף שניטצער

אברהם שמחה יוסף שעפערד

חיים מאיר האגער

חיים שלום זילבער

מרדכי דרעזדנער

פישל שווארטץ

ישעי' דוד ליסויער

משה גאלאנדויער

דוב ציג

פנחס ווערצבערגער

אבא סרולאוויטש

אברהם משה איצקאוויטש

זלמן לייב סאמפאלינסקי

יעקב שטיינבערג

שלמה לעבאוויטש

דוד געלבמאן

אברהם יצחק העללער

בנציון שפירא

יצחק וואסערמאן

יוסף טויבער

יצחק באלבאן

יחיאל וועבערמאן

יוחנן פריעדמאן

משה צבי גרינהוט

שלמה גרינהוט

הערשל וואלצער

דוד ווייסבערגער

Select Donation Amount

Payment arrow_forward

24 Teams

Load More

פארוואס חדשים?


חדשים – צו דעקן די חודש'ליכע קאסטן 

רופא חולים האט בשעתו אונטערגענומען די "חדשים" קאמפיין פאר דער פשוט'ער סיבה ווייל ס'איז כמעט נישט פארהאן נאך אזא מוסד וואס דארף אוועקצאלן חודשליך שווערע הונדערטער טויזנטער דאלארן פאר אינשורענס פאליסיס למען חולי ישראל, און אויב דארף מען באצאלן דעם אינשורענס פאליסי יעדן דעם ערשטן, און 'ניי'ן איז נישט קיין אפשען, דאן מוז מען זוכן פרישע מקורות הכנסה כדי צו קענען ענטפערן 'יא' פאר'ן חולה!


חדשים – ווייל די צאל קעיסעס וואקסן יעדן חודש

דער ברייטערער ציל פון חדשים איז ציל איז געווען צוליב דער ביטערער מציאות אז יעדן חודש קומען צו ליידער צענדליגער נייע קעיסעס פון אידישע קינדער בכלל מקומות מושבותיהם וואס ווערן ליידער דיאגנאזירט מיט דער ביטערער מחלה און רופא חולים זאגט קיינמאל ניין אבער דאס ברענגט א קריטישע לעבנסגעברויך צו רעקרוטירן נייע נייע נדבנים און פרישע געלטער צו קענען אונטערהאלטן דעם מוסד מדי חודש בחודשו אז ס'זאל חלילה נישט צוזאמפאלן 


חדשים – א נייע געדאנקענגאנג פאר חולי ישראל

די הצלחה וואס רופא חולים האט געזען אינערהאלב דעם חדשים קאמפיין איז געווען העכער סיי וועלכע ערווארטונגען. טויזנטער יונגעלייט האבן זיך איינגעשריבן אינערהאלב דעם קאמפיין אז אין ערשטן יאר אליין האט עס צוגעברענגט 'א מיליאן דאלאר' צו די הכנסות פון רופא חולים.

א יאר דערויף, טראץ וואס מ'איז געשטאנען נאך די וואקלדיגע קאוויד צייטן האט מען באוויזן עס צו טאפלען מיט כמעט הונדערט פראצענט אויפטרייבנדיג אזויפיל ווי 1.8 מיליאן דאלאר.  


חדשים – ברענגט צוזאמען אלפי אברכים צעירים

וואס עס האט אממערסטנס איבערראשט די עסקנים אין ערשטן יאר פון תשפ"א איז געווען די ווארעמקייט און אפפערוויליגקייט מיט וואס אברכי ניו יארק זענען אנטקעגנגעקומען די עסקנים. ס'איז געווען א בחינה פון טרם יקרא ואני אענה. טויזנטער הייליגע יונגעלייט האבן זיך אויפגעשריבן צו נעמען א חלק אין הצלת נפשות ממש.  

אברכי כלל ישראל האט דערהערט דעם וויי געשריי. א ספאנסארשיפ פאר רופא חולים איז געווארן א מוז פאר יעדן יונגערמאן מיט די זעלבסטפארשטענדליכע הבנה אז אן דעם קען רופא חולים נישט עקזיסטירן. דער כולל יונגערמאן ווי דער בעל בית, דער אברך משי וואס האט נארוואס חתונה געהאט ביז דער יונגער ביזנעסמאן, גאנץ כלל ישראל האט זיך געטראפן פאראייניגט אונטער דער שירעם קאמפיין חדשים אוועקצושטעלן א דויערהאפטיגע פינאנציעלע באזע פאר רופא חולים אז צו קענען אנגיין מיט דער מאסיווער אפאראט פון הצלת נפשות ממש אומגעשטערט. 


חדשים – א שטאפל פאראויס 

ארייטרעטנדיג אין דריטן יאר פון "חדשים" קען מען זאגן מיט א קלארן מויל אז חדשים איז די מערסט סוקסעספולע צדקה קאמפיין וואס די 'יונגע היימישע' גאס האט נאר אמאל געזען, מיט אזויפיל ווי 3,500 אברכים צעירים וואס זענען איינגעשלאסן אין חדשים מיט א חודשליכע התחייבות.

אצינד גרייט מען זיך שפאנען פאראויס און עס שפירט זיך די אייפער אין די לופטן צו רעקורטירן פרישע הונדערטער יונגעלייט און ווי עסקנים גיבן איבער גרייט מען זיך נאכאמאל צו טאפלען די צאל הכנסות מיט'ן געמיינזאמען ציל ארויפצוטרייבן 3.6 מיליאן דאלאר, כדי צו קענען נאכקומען דעם וואוקס פון די חולי ישראל ה"י!

ובשם ה' נעשה ונצליח. 

Show More

83 copay card sponsored

נחום גרין

עזריאל הענדלער

שמואל נחמן בערקאוויטש

שלמה זיידה

מאיר זילבערשטיין

יחיאל וויינבערגער

שמואל צבי קרויס

Meir meisels

אהרן גר"וו

חיים יהודה לורינץ

Avrum Gottlieb

זושא קנאבלאך

שלמה ניימאן

Eli Hershkowitz

Yakov Bluam

יוסף משה הירש

יצחק יואל ציג

Yoel Laufer

Yesucher Dov Tesler

ברוך לויב

Lazar Berkowitz

Benzion Fogel

'אלי האפמאן

יוסף שניטצער

אברהם שמחה יוסף שעפערד

חיים מאיר האגער

חיים שלום זילבער

מרדכי דרעזדנער

פישל שווארטץ

ישעי' דוד ליסויער

משה גאלאנדויער

דוב ציג

פנחס ווערצבערגער

אבא סרולאוויטש

אברהם משה איצקאוויטש

זלמן לייב סאמפאלינסקי

יעקב שטיינבערג

שלמה לעבאוויטש

דוד געלבמאן

אברהם יצחק העללער

בנציון שפירא

יצחק וואסערמאן

יוסף טויבער

יצחק באלבאן

יחיאל וועבערמאן

יוחנן פריעדמאן

משה צבי גרינהוט

שלמה גרינהוט

הערשל וואלצער

דוד ווייסבערגער

CAMPAIGN GOAL

$500,000

85% RAISED

$0

Donate Now

732 Members

1,372 

Donations

search

אברהם עביר קאהן

$432

20 days ago

יצחק אהרן אונגאר

$432

1 month ago

דוד קאטה

$648

2 months ago

יוסף דוד פאשקעס

$352

2 months ago

ישעי' טייטלבוים

$432

2 months ago

מנחם יאנקאוויטש

$432

2 months ago

מאיר אייזיק פעלדמאן

$432

2 months ago

Yishay Gertner

$5

2 months ago

Comments: Zanvil! I'm really proud of you brother, א פרייליכען שבת

יעקב זילבערמאן

$432

2 months ago

שרגא פייוול קאצבורג

$60

2 months ago

יוסף גראס

$150

2 months ago

פנחס שווארץ

$120

3 months ago

שמעון עוזר וואגשאהל

$18

3 months ago

מיכאל פעקעטע

$180

3 months ago

יחזקאל דערשאוויץ

$36

3 months ago

avrum yitzchok bochner

$20

3 months ago

נחום זאב פעלדמאן

$50

3 months ago

יעקב אלעזר מייזליש

$50

3 months ago

אברהם יושע בלום

$36

3 months ago

יושע אלתר מרגליות

$432

3 months ago

Load More

Campaign Sponsors

keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right

Enter Amount

close
Amount
Billing
Payment
1
2
3

Donate Now

© 2023 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket