Donate Now

arrow_back

Campaign Homepage

Team Page

קהל תורת חיים וויזניץ (25 dryvers)

RCCS Chadushimarrow_forward_ios קהל תורת חיים וויזניץ

Raised:

$119,738

Goal:

$140,000

Donors:

331

85%

83 copay card sponsored

נחום גרין

עזריאל הענדלער

שמואל נחמן בערקאוויטש

שלמה זיידה

מאיר זילבערשטיין

יחיאל וויינבערגער

שמואל צבי קרויס

Meir meisels

אהרן גר"וו

חיים יהודה לורינץ

Avrum Gottlieb

זושא קנאבלאך

שלמה ניימאן

Eli Hershkowitz

Yakov Bluam

יוסף משה הירש

יצחק יואל ציג

Yoel Laufer

Yesucher Dov Tesler

ברוך לויב

Lazar Berkowitz

Benzion Fogel

'אלי האפמאן

יוסף שניטצער

אברהם שמחה יוסף שעפערד

חיים מאיר האגער

חיים שלום זילבער

מרדכי דרעזדנער

פישל שווארטץ

ישעי' דוד ליסויער

משה גאלאנדויער

דוב ציג

פנחס ווערצבערגער

אבא סרולאוויטש

אברהם משה איצקאוויטש

זלמן לייב סאמפאלינסקי

יעקב שטיינבערג

שלמה לעבאוויטש

דוד געלבמאן

אברהם יצחק העללער

בנציון שפירא

יצחק וואסערמאן

יוסף טויבער

יצחק באלבאן

יחיאל וועבערמאן

יוחנן פריעדמאן

משה צבי גרינהוט

שלמה גרינהוט

הערשל וואלצער

דוד ווייסבערגער

25 Dryvers

Load More

Select Donation Amount

Payment arrow_forward

פארוואס חדשים?


חדשים – צו דעקן די חודש'ליכע קאסטן 

רופא חולים האט בשעתו אונטערגענומען די "חדשים" קאמפיין פאר דער פשוט'ער סיבה ווייל ס'איז כמעט נישט פארהאן נאך אזא מוסד וואס דארף אוועקצאלן חודשליך שווערע הונדערטער טויזנטער דאלארן פאר אינשורענס פאליסיס למען חולי ישראל, און אויב דארף מען באצאלן דעם אינשורענס פאליסי יעדן דעם ערשטן, און 'ניי'ן איז נישט קיין אפשען, דאן מוז מען זוכן פרישע מקורות הכנסה כדי צו קענען ענטפערן 'יא' פאר'ן חולה!


חדשים – ווייל די צאל קעיסעס וואקסן יעדן חודש

דער ברייטערער ציל פון חדשים איז ציל איז געווען צוליב דער ביטערער מציאות אז יעדן חודש קומען צו ליידער צענדליגער נייע קעיסעס פון אידישע קינדער בכלל מקומות מושבותיהם וואס ווערן ליידער דיאגנאזירט מיט דער ביטערער מחלה און רופא חולים זאגט קיינמאל ניין אבער דאס ברענגט א קריטישע לעבנסגעברויך צו רעקרוטירן נייע נייע נדבנים און פרישע געלטער צו קענען אונטערהאלטן דעם מוסד מדי חודש בחודשו אז ס'זאל חלילה נישט צוזאמפאלן 


חדשים – א נייע געדאנקענגאנג פאר חולי ישראל

די הצלחה וואס רופא חולים האט געזען אינערהאלב דעם חדשים קאמפיין איז געווען העכער סיי וועלכע ערווארטונגען. טויזנטער יונגעלייט האבן זיך איינגעשריבן אינערהאלב דעם קאמפיין אז אין ערשטן יאר אליין האט עס צוגעברענגט 'א מיליאן דאלאר' צו די הכנסות פון רופא חולים.

א יאר דערויף, טראץ וואס מ'איז געשטאנען נאך די וואקלדיגע קאוויד צייטן האט מען באוויזן עס צו טאפלען מיט כמעט הונדערט פראצענט אויפטרייבנדיג אזויפיל ווי 1.8 מיליאן דאלאר.  


חדשים – ברענגט צוזאמען אלפי אברכים צעירים

וואס עס האט אממערסטנס איבערראשט די עסקנים אין ערשטן יאר פון תשפ"א איז געווען די ווארעמקייט און אפפערוויליגקייט מיט וואס אברכי ניו יארק זענען אנטקעגנגעקומען די עסקנים. ס'איז געווען א בחינה פון טרם יקרא ואני אענה. טויזנטער הייליגע יונגעלייט האבן זיך אויפגעשריבן צו נעמען א חלק אין הצלת נפשות ממש.  

אברכי כלל ישראל האט דערהערט דעם וויי געשריי. א ספאנסארשיפ פאר רופא חולים איז געווארן א מוז פאר יעדן יונגערמאן מיט די זעלבסטפארשטענדליכע הבנה אז אן דעם קען רופא חולים נישט עקזיסטירן. דער כולל יונגערמאן ווי דער בעל בית, דער אברך משי וואס האט נארוואס חתונה געהאט ביז דער יונגער ביזנעסמאן, גאנץ כלל ישראל האט זיך געטראפן פאראייניגט אונטער דער שירעם קאמפיין חדשים אוועקצושטעלן א דויערהאפטיגע פינאנציעלע באזע פאר רופא חולים אז צו קענען אנגיין מיט דער מאסיווער אפאראט פון הצלת נפשות ממש אומגעשטערט. 


חדשים – א שטאפל פאראויס 

ארייטרעטנדיג אין דריטן יאר פון "חדשים" קען מען זאגן מיט א קלארן מויל אז חדשים איז די מערסט סוקסעספולע צדקה קאמפיין וואס די 'יונגע היימישע' גאס האט נאר אמאל געזען, מיט אזויפיל ווי 3,500 אברכים צעירים וואס זענען איינגעשלאסן אין חדשים מיט א חודשליכע התחייבות.

אצינד גרייט מען זיך שפאנען פאראויס און עס שפירט זיך די אייפער אין די לופטן צו רעקורטירן פרישע הונדערטער יונגעלייט און ווי עסקנים גיבן איבער גרייט מען זיך נאכאמאל צו טאפלען די צאל הכנסות מיט'ן געמיינזאמען ציל ארויפצוטרייבן 3.6 מיליאן דאלאר, כדי צו קענען נאכקומען דעם וואוקס פון די חולי ישראל ה"י!

ובשם ה' נעשה ונצליח. 

Show More

83 copay card sponsored

נחום גרין

עזריאל הענדלער

שמואל נחמן בערקאוויטש

שלמה זיידה

מאיר זילבערשטיין

יחיאל וויינבערגער

שמואל צבי קרויס

Meir meisels

אהרן גר"וו

חיים יהודה לורינץ

Avrum Gottlieb

זושא קנאבלאך

שלמה ניימאן

Eli Hershkowitz

Yakov Bluam

יוסף משה הירש

יצחק יואל ציג

Yoel Laufer

Yesucher Dov Tesler

ברוך לויב

Lazar Berkowitz

Benzion Fogel

'אלי האפמאן

יוסף שניטצער

אברהם שמחה יוסף שעפערד

חיים מאיר האגער

חיים שלום זילבער

מרדכי דרעזדנער

פישל שווארטץ

ישעי' דוד ליסויער

משה גאלאנדויער

דוב ציג

פנחס ווערצבערגער

אבא סרולאוויטש

אברהם משה איצקאוויטש

זלמן לייב סאמפאלינסקי

יעקב שטיינבערג

שלמה לעבאוויטש

דוד געלבמאן

אברהם יצחק העללער

בנציון שפירא

יצחק וואסערמאן

יוסף טויבער

יצחק באלבאן

יחיאל וועבערמאן

יוחנן פריעדמאן

משה צבי גרינהוט

שלמה גרינהוט

הערשל וואלצער

דוד ווייסבערגער

Campaign Goal: $500,000

Total Raised: $428,616

85%

Donate Now

331 

Donations

search

מאיר פיש

$432

4 months ago

יוחנן טווערסקי

$200

4 months ago

מאיר הערש גאטליעב

$250

5 months ago

Shia Babad

$360

5 months ago

משה אהרן כ"ץ

$112

5 months ago

אברהם ראזנפעלד

$120

5 months ago

בעריש מאסקאוויטש

$432

5 months ago

יחיאל פליגמאן

$432

5 months ago

דוד לוריץ

$20

5 months ago

יואל בעק

$50

5 months ago

ברוך ברוינשטיין

$25

5 months ago

וואלווי קליין

$432

5 months ago

יצחק יואל ראאב

$36

5 months ago

משה האס

$18

5 months ago

משה נתן אויש

$50

5 months ago

הערשל שנעעבאלג

$40

5 months ago

גדלי' דוד גרינבערגער

$432

5 months ago

עזריאל ראזענבערג

$360

5 months ago

נחמן ערפס

$360

5 months ago

בנציון ווייס

$100

5 months ago

Load More

Campaign Goal: $500,000

Total Raised: $428,616

85%

Campaign Sponsors

keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right

Enter Amount

close
Amount
Billing
Payment
1
2
3

Donate Now

© 2023 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket