Donate Now

arrow_back

Campaign Homepage

Dryver Page

יעקב יהודה שווארץ

Boro Park Mikvah arrow_forward_ios משפחת שווארץ - לע"נ ר' יצחק ב"ר משה יוסף ז"ל arrow_forward_ios יעקב יהודה שווארץ

Raised:

$2,988

Goal:

$5,000

Donors:

35

59%

Donate Now

Original Goal: $1,500,000

Bonus Goal: $1,700,000

Total Raised: $1,650,660

110%

This Dryver is part of "משפחת שווארץ - לע"נ ר' יצחק ב"ר משה יוסף ז"ל" team

Go to Team Page

Select Donation Amount

$10,000

שותף בטהרה

$7,200

בוני טהרה

$5,000

שותף במקוה

$3,600

שותף בבור

$1,800

שותף בחדר

$1,000

פטרוני טהרה

$720

יסודי טהרה

$540

תומך טהרה

$360

מי"ם טהורי"ם

Payment arrow_forward

Mikvah Tahara Divrei Chaim:

Purity. Transcendence. Yeshuos. 

Mikvah Taharah. Two words that evoke emotions of purity, spirituality and reverence. The cornerstone of Jewish continuity, the mikvah serves as the nerve center of every community’s and family’s spiritual identity.

We are often invited to help build mikvahs in far-away or fledgling Jewish locales, but close to home, in one of our nation’s most prominent communities today, the need for mikvahs that rise to meet the demands of the times has been overlooked for far too long.

In Borough Park, one of the most prominent mikvahs has long been the Mikvah Divrei Chaim built decades ago under the guidance of the previous Klausenberg Rebbe ZT”L according to the specifications of the great Divrei Chaim of Sanz ZY”A. The facility desperately needs upgrades and modernization to befit its lofty stature and satisfy the growing number of users.

Ma’ayenei Ha’yeshua is the initiative to rebuild this beautiful and inviting place of kedusha and tahara. Together, we will merit yeshuos through the power of Taharas Yisroel, and the zechus of the holy Tzanzer Rav, ZY”A.

Ma’ayenei Ha’yeshua. A wellspring of rejuvenation and yeshuos.


Make checks payable to:

Mikvah Divrei Chaim Inc.

1249-52nd Street

Brooklyn, NY 11219

Tax Id: 113083654מקוה טהרה "דברי חיים"

א פליסיגער קוואל פון ישועות!

“מקוה טהרה", צוויי ווערטער וואס ערוועקן געפילן פון לויטערקייט און הייליגקייט דינענדיג אלס דער יסוד היסודות פון א אידישער א היים, און דער נערוו-צענטער פון יעדער קהילה בישראל און א משפחה'ס רוחניות'דיגער אידענטידעט.

וויפיל מאל ווערן מיר גערופן צו העלפן בויען מקוואות אין ווייטע שטעט און לענדער וואו עס זענען נישט פארהאן קיין אוועקגעשטעלטע מקוואות לקדושת וטהרת ישראל, אבער שטעלט אייך פאר, אז דא ביי אונז, אין איינער פון די גרעסטער אידישע צענטערן איבער די גארער וועלט איז פארהאן אן אויסטערלישן געברויך צו פארמערן און פארברייטערן מקוואות כדי צו קענען אקאמאנדירן דעם וואקסנדער ציבור וואס האט זיך אזוי פארגרעסערט און פארשפרייט במשך די לעצטע יארן.

איינער פון די מערסט באוואוסטע און באניצטע מקוואות אין דעם עיר ואם בישראל בארא פארק, איז דער "מקוה דברי חיים". דער מקוה איז איבערגעבויעט געווארן מיט צענדליגע יארן צוריק אונטער די פערזענדליכע הדרכה פון כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז קלויזענבורג שליט"א צוזאמען מיט הגאונים הצדיקים חברי ביד"צ דק"ק צאנז קלויזענבורג ה"ה הגה"צ רבי אהרן וויעדער זצ"ל אב"ד לינז והגה"צ רבי אפרים פישל הערשקאוויטש זצ"ל אב"ד האליין לויט די הוראות און הידורים פונעם שר התורה מרן הרה"ק בעל השפע חיים מצאנז קלויזענבורג זי"ע, וועלכער האט זיך געפירט לויט די פסקים און די שיטה פון זקינו הק' רשכבה"ג מרן בעל הדברי חיים זי"ע.

צוליב די גרויסע און שטענדיגע באנוץ פון די מקוה במשך פון די יארן נויטיגט אצינד איבערצובויען פון דאסניי און פארברייטערן די מקוה כדי צו קענען ווייטער אקאמאדירן דעם וואקסנדער ציבור וואס באניצן זיך דערמיט.

דעריבער האבן זיך א קבוצה פון עסקנים ארויסגעלאזט מיט דעם הייליגן קאמפיין "מעיני הישועה" מיט'ן ציל צו קענען איבערבויען און נאך מער הייבן און פארבעסערן די קדושה וטהרה פון דעם הייליג ארט. עס איז נישט קיין ספק אז דער וואס העלפט ארויס מיט אזא הייליגער צוועק וועט זוכה זיין צו אלע ישועות ורפואות וואס צדיקים האבן פארשפראכן פאר די וואס זענען עוסק אין מרבה זיין טהרה בישראל, ובפרט וועט דער זכות פון די גרויסע צדיקים וואס על שמם וזכרם ובהוראתם איז דער מקוה געבויעט געווארן זיכער מגין זיין אויף אלע תומכים ומסעיים.

מעיני הישועה, א פליסיגער קוואל פון טהרה און ישועות!


Make checks payable to:

Mikvah Divrei Chaim Inc.

1249-52nd Street

Brooklyn, NY 11219

Tax Id: 113083654Show More

This Dryver is part of "משפחת שווארץ - לע"נ ר' יצחק ב"ר משה יוסף ז"ל" team

Go to Team Page

Donate Now

35 

Donations

search

Zaman prero

$50

2 months ago

Comments: Thanks for the ride

Pinchas Roth

$100

2 months ago

Luzi

$54

2 months ago

Comments: A True Friend!

Katchy pest control

$50

2 months ago

Kasriel Blumenfeld

$100

2 months ago

Comments: טרם יקראו ואני אענה

Zeidy and Babi Neuman

$100

2 months ago

Comments: Yudi, we are so proud of you! Keep it up! With love, Zeidy and Babi Neuman

Yumi neuman

$100

2 months ago

Zisha Green

$100

2 months ago

Comments: Keep up your great work!!

דיין פעטער

$360
מי"ם טהורי"ם

2 months ago

Comments: אני מתרשם

S S

$18

2 months ago

Comments: Only for YY

Yossi Neuman

$360

2 months ago

Comments: Yudi!! Keep up the great work! 😍 ‐your proud shver & shviger

Leiby Hoffman

$100

2 months ago

Comments: You're gonna have to start paying for the meter by the gym😜

Takeover hersh

$18

2 months ago

Benzion Panzer

$100

2 months ago

ELI KLEIN

$36

2 months ago

Shloimy Seidenfeld

$36

2 months ago

משה ציטרן

$100

2 months ago

Anonymous

$100

2 months ago

Comments: Keep it up

שמעון שווארץ

$50

2 months ago

Comments: מיין בעסטע נעפוי

Dovid Bodenstein

$10

2 months ago

Comments: אז די בעטסט דארף מען געבן נאך אמאל

Load More

Original Goal: $1,500,000

Bonus Goal: $1,700,000

Total Raised: $1,650,660

110%

Campaign Sponsors

keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right

Enter Amount

close
Amount
Billing
Payment
1
2
3

Donate Now

© 2021 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket