Donate Now

arrow_back

Campaign Homepage

Dryver
Rank
2

Dryver Page

יואל מיטטעלמאן

Achrayos arrow_forward_ios קיט"ל סאטמאר - פארק arrow_forward_ios יואל מיטטעלמאן

Raised:

$119,415

Goal:

$150,000

Donors:

150

79%

Refuah V’Chesed: what does it mean?

Refuah:

One of the most difficult challenges to endure is when illness strikes a family. That’s true for anyone, anywhere in the world.

Here in Quebec, Canada however, it is that much harder. Just to get that first appointment with a doctor can mean weeks and months of waiting, wasting time that you don’t have. Time that can mean the difference between life and death; the odds of a full recovery steadily decreasing as the illness continues to spread while you wait for your appointment.

We have an obligation to protect our lives and our health. We cannot afford to go along with the Quebec Healthcare system where the life of a person is just another number in the waiting room of overworked doctors.

We are grateful to Hashem for the dedicated messengers of Refuah V’Chesed that have blessed our community. Tirelessly, they go about their heroic work in the hospital corridors, doing everything they can to save lives.

Refuah V’Chesed coordinates a massive operation dedicated to saving lives through their “Referral and Liaison Department”. A department that survives purely on the power of Chesed and receives absolutely no government funding!

V’Chesed:

This is the hidden part of Refuah V’Chesed.

There are no words to describe with how much “Chesed” the “Refuah” is done.

Hundreds of families who found themselves in all kinds of difficult situations where a doctor was urgently needed, have already been helped. Whether the issue was physical or emotional, no matter what time of day or night, Refuah V’Chesed was there to help.

Refuah V’Chesed is here to help Yidden and save lives!

And now Refuah V’Chesed is reaching out for help:

Dear Friends,

We can no longer continue the Avodas Hakodesh of saving lives on our own. Let’s do this together.

Become a sponsor today!

In this z’chus, may you receive protection from Above and merit a long and healthy life!

רפואה וחסד אין אידיש טייטש

רפואה וחסד

מאנטריאל'ע אידן ווייסן זייער גוט אז רפואה וחסד שטייט גרייט יעדן איינציגסטן טאג מיטן פולסטן אחריות צו העלפן יעדן איד מיט צרכי רפואה.


ווער ס'וואוינט אין מאנטריאל ווייסט זייער גוט אז אנצוקומען צו א SCAN CT אדער אן MRI קען מען ווארטן לאנגע חדשים, טראצדעם וואס אזא טעסט קען זיין א לעבנס וויכטיג.


רפואה וחסד האלט אויף א פולע שטאב צו העלפן יעדן יחיד אין שטאט מיט אלע סארטן צרכי רפואה אנגעהויבן פון ערלעדיגן א טעסט, ביז אן ערענסטערע פאל פון א חולה וואס מען דארף באגלייטן דעם קעיס פון אנהייבן ביזן סוף, פון טעסטינג, סעקאנד אפיניענס, טריעטמענטס, ביזן רפואה שלימה.


אחריות!

חולי ישראל איז די אחריות פון יעדן יחיד דא אין שטאט, נישט בלויז די עסקני רפואה וחסד, און די זעלבע צייט הערשט א נאכפראגע ביים ציבור צו קויפן א גלייכע טייל אין דעם ארבעט.


יום רפואה:

ווען איר האנדלט זיך איין א 'יום רפואה' מיינט עס אז איר האט געקויפט די זכות פון אלע פעולות וואס ווערט געטון צו ברענגען א רפואה פאר אידן דורכאויס דעם גאנצן טאג.


מפרסמין עושי מצוה: יעדע ראש חודש וועט אי"ה מפורסם ווערן די אלע וואס האבן געקויפט א יום רפואה אין דעם חודש


יום החסד:

רפואה וחסד פירט אין די זעלבע צייט א מאסיווע אפאראט פון חסד צו העלפן יעדן איד וואס דארף אנקומען אין שפיטאל, אנגעהויבן פון צושטעלן חסד צומערן און פרידשעס אנגעפילט מיט היימישע כשר'ע עסנווארג און ליין מאטריאל, וועגן פון און

צום שפיטאל און חברה משמחים, און פיל מער. 


מפרסמין עושי מצוה: יעדע ראש חודש וועט אי"ה מפורסם ווערן די אלע וואס האבן געקויפט א יום רפואה אין דעם חודש


Show More

Campaign Goal: 350 Sponsors

Total Raised: 459

131%

This Dryver is part of "קיט"ל סאטמאר - פארק" team

Go to Team Page

Donate Now

Call our automated phone system and enter the dryver's extension

phone(438) 816-8605 Ext 7963

150 

Donations

search

Akiva Yosef Rabinowits

$432
ד' אב

2 days ago

ר' יודא לייב פאל

$1,200

3 days ago

Joel Weinberger

$180

5 days ago

Anonymous

$18

5 days ago

Hershy Klein

$72

6 days ago

Comments: Keep up the good work

Dryver Reply: Thank you Hershey, your support means the world to me.

זאבי מערץ

$100

10 days ago

יוסף שמואל פאזען

$3,600

11 days ago

Marty Mittleman

$1,200

11 days ago

Dryver Reply: Marty the the best

C Y Lissauer

$50

11 days ago

Mordechai Klein

$18

12 days ago

Comments: My honor to be on your page

Dryver Reply: Thank you Mordchai, really appreciate it.

שמואל דוד גרויז

$36

12 days ago

Dryver Reply: תזכו למצות, שפע ברכה והצלחה בכל ענינים

שמעון ישראל קליין

$100

12 days ago

Comments: Keep On Doing Your Amazing Acts Of Chesed!

Dryver Reply: Thank-you so much, your support means the world to me.

שרגא שמואל מיללער

$72

12 days ago

Dryver Reply: שרגא איך האב נישט קיין ווערטער, אין דע קורצע צייט וואס מיר ארבייטען אינאיינעם זעה איך א מענטש מיט מידות און דיסעפלין. איך לערן מיך איעדן טאג פון דיר.

Yitzchok lunger

$10

12 days ago

Dryver Reply: שכח יצחק, תזכו למצות

Aron Herzog

$432

12 days ago

Dryver Reply: ר' אהרן! עס איז מיר א כבוד צי ארבייטען אינטער דיר.

אברהם יושע העכט

$432

12 days ago

Dryver Reply: אברהם יהושע דיין ישרות און מידות איז צום באוואונדערן

הערשל לעווי

$600

12 days ago

Dryver Reply: ר' הערשל עס איז א פארגעניגען דיך צי האבן אלץ חבר.

Phone Donation

$100

12 days ago

שמעון שרצר

$36

12 days ago

Dryver Reply: Thanks Shimmy, you're amazing.

רבקה זריל

$54

12 days ago

Dryver Reply: תזכו למצות, שפע ברכה והצלחה בכל ענינים

Load More

Campaign Goal: 350 Sponsors

Total Raised: 459

131%

Enter Amount

close
Amount
Billing
Payment
1
2
3

Donate Now

© 2022 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket