Donate Now

arrow_back

Campaign Homepage

Team Page

תוי"י סקווירא (9 dryvers)

Achrayosarrow_forward_ios תוי"י סקווירא

Raised:

$26,529

Donors:

191

9 Dryvers

Load More

Refuah V’Chesed: what does it mean?

Refuah:

One of the most difficult challenges to endure is when illness strikes a family. That’s true for anyone, anywhere in the world.

Here in Quebec, Canada however, it is that much harder. Just to get that first appointment with a doctor can mean weeks and months of waiting, wasting time that you don’t have. Time that can mean the difference between life and death; the odds of a full recovery steadily decreasing as the illness continues to spread while you wait for your appointment.

We have an obligation to protect our lives and our health. We cannot afford to go along with the Quebec Healthcare system where the life of a person is just another number in the waiting room of overworked doctors.

We are grateful to Hashem for the dedicated messengers of Refuah V’Chesed that have blessed our community. Tirelessly, they go about their heroic work in the hospital corridors, doing everything they can to save lives.

Refuah V’Chesed coordinates a massive operation dedicated to saving lives through their “Referral and Liaison Department”. A department that survives purely on the power of Chesed and receives absolutely no government funding!

V’Chesed:

This is the hidden part of Refuah V’Chesed.

There are no words to describe with how much “Chesed” the “Refuah” is done.

Hundreds of families who found themselves in all kinds of difficult situations where a doctor was urgently needed, have already been helped. Whether the issue was physical or emotional, no matter what time of day or night, Refuah V’Chesed was there to help.

Refuah V’Chesed is here to help Yidden and save lives!

And now Refuah V’Chesed is reaching out for help:

Dear Friends,

We can no longer continue the Avodas Hakodesh of saving lives on our own. Let’s do this together.

Become a sponsor today!

In this z’chus, may you receive protection from Above and merit a long and healthy life!

רפואה וחסד אין אידיש טייטש

רפואה וחסד

מאנטריאל'ע אידן ווייסן זייער גוט אז רפואה וחסד שטייט גרייט יעדן איינציגסטן טאג מיטן פולסטן אחריות צו העלפן יעדן איד מיט צרכי רפואה.


ווער ס'וואוינט אין מאנטריאל ווייסט זייער גוט אז אנצוקומען צו א SCAN CT אדער אן MRI קען מען ווארטן לאנגע חדשים, טראצדעם וואס אזא טעסט קען זיין א לעבנס וויכטיג.


רפואה וחסד האלט אויף א פולע שטאב צו העלפן יעדן יחיד אין שטאט מיט אלע סארטן צרכי רפואה אנגעהויבן פון ערלעדיגן א טעסט, ביז אן ערענסטערע פאל פון א חולה וואס מען דארף באגלייטן דעם קעיס פון אנהייבן ביזן סוף, פון טעסטינג, סעקאנד אפיניענס, טריעטמענטס, ביזן רפואה שלימה.


אחריות!

חולי ישראל איז די אחריות פון יעדן יחיד דא אין שטאט, נישט בלויז די עסקני רפואה וחסד, און די זעלבע צייט הערשט א נאכפראגע ביים ציבור צו קויפן א גלייכע טייל אין דעם ארבעט.


יום רפואה:

ווען איר האנדלט זיך איין א 'יום רפואה' מיינט עס אז איר האט געקויפט די זכות פון אלע פעולות וואס ווערט געטון צו ברענגען א רפואה פאר אידן דורכאויס דעם גאנצן טאג.


מפרסמין עושי מצוה: יעדע ראש חודש וועט אי"ה מפורסם ווערן די אלע וואס האבן געקויפט א יום רפואה אין דעם חודש


יום החסד:

רפואה וחסד פירט אין די זעלבע צייט א מאסיווע אפאראט פון חסד צו העלפן יעדן איד וואס דארף אנקומען אין שפיטאל, אנגעהויבן פון צושטעלן חסד צומערן און פרידשעס אנגעפילט מיט היימישע כשר'ע עסנווארג און ליין מאטריאל, וועגן פון און

צום שפיטאל און חברה משמחים, און פיל מער. 


מפרסמין עושי מצוה: יעדע ראש חודש וועט אי"ה מפורסם ווערן די אלע וואס האבן געקויפט א יום רפואה אין דעם חודש


Show More

Campaign Goal: 350 Sponsors

Total Raised: 459

131%

Donate Now

Call our automated phone system and enter the dryver's extension

phone(438) 816-8605 Ext 105

191 

Donations

search

Anonymous

$100

8 days ago

D Cohen

$123

8 days ago

Daniel

$180

10 days ago

Elimelech Breuer

$26

11 days ago

Comments: די גרויסע זכות זאל דיר אייביג ביישטיין

Shimon Semp

$15

11 days ago

Comments: Helige Yossi we love u!

Lunger Shmuel

$50

11 days ago

Yanky Kohl

$36

12 days ago

Comments: פאר שרי'ס פעטער

Dryver Reply: What a honor to be Sruys עלטער פעטער

שרגא שמואל מיללער

$40

12 days ago

Zev fisher

$18

12 days ago

Dryver Reply: In middle of taking care from your baby you managed to push in a chesed, what a tzadik

שמואל ארי'

$36

12 days ago

Comments: THE SUPER HEROS OF MONTREAL!!!

Dryver Reply: I learned from the best how to do chesed. Shmial ary' you are an inspiration

Yitzchok lunger

$10

12 days ago

Yitzchok lunger

$10

12 days ago

Dryver Reply: ביסט א גיטע איד

Yitzchok lunger

$10

12 days ago

Dryver Reply: יישר כח שוואגער

Yitzchok lunger

$10

12 days ago

Yitzchok lunger

$50

12 days ago

Comments: לכבוד הבה"ח יוסי אלע מאל עוסק מיט חסד ווי דיין ין חשובע טאטע

shmalka friefel

$15

12 days ago

Solomon Schwartz

$360

12 days ago

Comments: You are a true inspiration

shea elbaum

$36

12 days ago

moshe rosenzweig

$25

12 days ago

shimon lowy

$72

12 days ago

Load More

Campaign Goal: 350 Sponsors

Total Raised: 459

131%

Enter Amount

close
Amount
Billing
Payment
1
2
3

Donate Now

© 2022 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket